Trụ đá thạch anh phong thuỷ giúp tăng tài tiến lộc, cải thiện đường công danh

Sắp xếp:


Trụ Thạch Anh Tím - 0,104kg - M27220104

Trụ Thạch Anh Tím - 0,104kg - M27220104

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 7.2/ 3.4/ 3.5 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 10/ 6/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.104 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Tím 0.104kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Tím - 0,094kg - M27220094

Trụ Thạch Anh Tím - 0,094kg - M27220094

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 8.2/ 3.4/ 2.5 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 11/ 6/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.094 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Tím 0.094kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Tím - 0,088kg - M27220088

Trụ Thạch Anh Tím - 0,088kg - M27220088

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 6.7/ 3.3/ 2.5 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 9.5/ 6/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.088 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Tím 0.088kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Tím - 0,074kg - M27220074

Trụ Thạch Anh Tím - 0,074kg - M27220074

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 6.7/ 3/ 2.6 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 9.6/ 6/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.074 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Tím 0.074kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Tím - 0,062kg - M27220062

Trụ Thạch Anh Tím - 0,062kg - M27220062

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 5.5/ 3/ 2.8 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 9/ 6/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.062 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Tím 0.062kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Vàng - 0,082kg - M27230082

Trụ Thạch Anh Vàng - 0,082kg - M27230082

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 6.1/ 3.7/ 3 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 9.8/ 6/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.082 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Vàng 0.082kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Vàng - 0,08kg - M2723008

Trụ Thạch Anh Vàng - 0,08kg - M2723008

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 5.5/ 3.8/ 3.2 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 8.1/ 6/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.08 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Vàng 0.08kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Vàng - 0,07kg - M2723007

Trụ Thạch Anh Vàng - 0,07kg - M2723007

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 6.3/ 3.5/ 2.6 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 9.8/ 6/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.07 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Vàng 0.07kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Vàng - 0,064kg - M27230064

Trụ Thạch Anh Vàng - 0,064kg - M27230064

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 6/ 3.5/ 2.5 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 9.5/ 6/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.064 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Vàng 0.064kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Tím - 0,058kg - M27220058

Trụ Thạch Anh Tím - 0,058kg - M27220058

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 6.1/ 2.7/ 2.4 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 9.5/ 6/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.058 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Tím 0.058kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 0,128kg - M27230128

Trụ Thạch Anh Trắng - 0,128kg - M27230128

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 7.5/ 3.8/ 4 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 10/ 7.5/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.128 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Trắng 0.128kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Vàng - 0,06kg - M2723006

Trụ Thạch Anh Vàng - 0,06kg - M2723006

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 6.9/ 3/ 2 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 9/ 5.5/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.06 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Vàng 0.06kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 21,28kg - M27772128

Trụ Thạch Anh Trắng - 21,28kg - M27772128

11,100,000đ

Kích thước nguyên đá: 52.8/ 17.5/ 12.5 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 75/ 20.5/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 21.28 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Trắng 21.28kg  giá: 11.120.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 6,67kg - M2777667

Trụ Thạch Anh Trắng - 6,67kg - M2777667

3,745,000đ

Kích thước nguyên đá: 33/ 13.5/ 9 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 51.5/ 19.5/ 16.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 6.67 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Trắng 6,67kg  giá: 3.765.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE350) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 6,45kg - M2777645

Trụ Thạch Anh Trắng - 6,45kg - M2777645

3,585,000đ

Kích thước nguyên đá: 30.5/ 14.5/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 45/ 18.5/ 16.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 6.45 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Trắng 6,45kg  giá: 3.605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Đá Thạch Anh Thô Tím Khói - 10,8kg - M1455108

Trụ Đá Thạch Anh Thô Tím Khói - 10,8kg - M1455108

12,340,000đ

Kích thước nguyên đá: 33/ 17.5/ 15.5 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 43.5/ 22/ 22.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 10.8 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 12.360.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE 400) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Đá Thạch Anh Tím Thô - 6,7kg - M157267

Trụ Đá Thạch Anh Tím Thô - 6,7kg - M157267

5,955,000đ

Kích thước nguyên đá: 35/ 15/ 11.5 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 43.5/ 13.9/ 13.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 6.7 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.975.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE 200) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tinh Thể Thạch Anh Tím - 2,83kg - M1536283

Tinh Thể Thạch Anh Tím - 2,83kg - M1536283

3,939,000đ

Kích thước nguyên đá: 11.6/ 19.2/ 11.2 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 16/ 24/ 17 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.83 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.009.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE200) Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 3,14kg - M0424314

Trụ Thạch Anh Trắng - 3,14kg - M0424314

9,580,000đ

Kích thước nguyên đá: 27.5/ 8.6/ 6.9 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 36/ 14.8/ 12.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.14 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 9.600.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 2,65kg - M0424265

Trụ Thạch Anh Trắng - 2,65kg - M0424265

8,110,000đ

Kich thước nguyên đá: 18.8/ 9.4/ 7.6 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 27.4/ 14.5/ 14.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.65 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 8.130.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 1,2kg - M042412

Trụ Thạch Anh Trắng - 1,2kg - M042412

3,760,000đ

Kich thước nguyên đá: 12.3/ 8.2/ 6.8 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 20.5/ 14/ 13.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.2 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.780.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Đen - 1,34kg - M1455134

Trụ Thạch Anh Đen - 1,34kg - M1455134

1,669,000đ

Kich thước nguyên đá: 20.3/ 7/ 6.1 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 25.5/ 10.8/ 10.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.34 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá 
Trụ Thạch Anh Đen - 0,98kg - M1455098

Trụ Thạch Anh Đen - 0,98kg - M1455098

1,273,000đ

Kich thước nguyên đá: 14/ 6.8/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 19.2/ 11.2/ 10.9 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.98 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Thạch Anh Đen - 0,91kg - M1455091

Trụ Thạch Anh Đen - 0,91kg - M1455091

1,196,000đ

Kich thước nguyên đá: 14.5/ 7.3/ 6.2 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 19/ 11.1/ 10.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.91 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Thạch Anh Đen - 0,66kg - M1455066

Trụ Thạch Anh Đen - 0,66kg - M1455066

921,000đ

Kich thước nguyên đá: 13.3/ 6.1/ 5.2 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 18.3/ 10/ 9.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.66 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Thạch Anh Đen - 0,4kg - M145504

Trụ Thạch Anh Đen - 0,4kg - M145504

640,000đ

Kich thước nguyên đá: 13.5/ 4.4/ 3.9 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 18.6/ 9/ 8.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá

Trụ Đá Fluorite Xanh - 0,59kg - M0752059

1,216,000đ

Kich thước nguyên đá: 13.8/4.5/4.3 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 18.2/8.8/8 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 0.59 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá

Trụ Đá Fluorite Xanh - 0,94kg - M0752094

1,881,000đ

Kich thước nguyên đá: 19.9/4.8/4.6 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 23.9/8.8/7.9 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 0.94 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,95kg - M2794095

Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,95kg - M2794095

1,995,000đ

Kich thước nguyên đá: 17.5/5.8/8.3 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 22/9/8.8 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 0.95 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,65kg - M2794065

Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,65kg - M2794065

1,395,000đ

Kich thước nguyên đá: 10.5/6.3/6 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 14.5/10/9.5 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 0.65 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,54kg - M2794054

Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,54kg - M2794054

1,175,000đ

Kich thước nguyên đá: 12.5/5/4.8 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 16.6/8.5/8 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 0.54 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,7kg - M279407

Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,7kg - M279407

1,495,000đ

Kich thước nguyên đá: 14.8/5.5/5.2 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 19.6/8.8/8.3 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 0.7 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,8kg - M279408

Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,8kg - M279408

1,695,000đ

Kich thước nguyên đá: 14.3/5.8/5.3 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 19.3/8.9/8.5 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 0.8 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,9kg - M279409

Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,9kg - M279409

1,895,000đ

Kich thước nguyên đá: 18.9/5.6/5.5 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 23.5/9/8.8 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 0.9 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,5kg - M279405

Trụ Đá Thạch Anh Hồng - 0,5kg - M279405

1,095,000đ

Kich thước nguyên đá: 11.6/4.8/4.5 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 16.1/8.5/8 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 0.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 8,23kg - M2000823

Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 8,23kg - M2000823

4,410,000đ

Kich thước nguyên đá: 30.8/15/12.6 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 43.9/19.5/16.6 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 8.23 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,6kg - M178836

Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,6kg - M178836

2,095,000đ

Kich thước nguyên đá: 25/10.6/9.3 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 35/16.6/15.5 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 3.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,11kg - M1788311

Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,11kg - M1788311

1,850,000đ

Kich thước nguyên đá: 23.3/10.5/9cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 30.6/15.2/13.3 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 3.11 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,08kg - M1788308

Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,08kg - M1788308

1,835,000đ

Kich thước nguyên đá: 23.9/10/9 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 33.3/15.8/15 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 3.08 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Vàng - 1.45kg M2724

Trụ Đá Thạch Anh Vàng - 1.45kg M2724

5,633,000đ

Trụ đá thạch anh vàng là biểu tượng của cơ hội, giàu sang và phú quý. Thu hút nhiều may mắn và tài lộc, tiếp thêm nguồn sức mạnh để bạn có thể hoàn thành mọi việc. Tặng kèm: Giấy kiểm định đá quý + Đế gỗ như hình
Trụ Đá Thạch Anh Vàng - 0.95kg M2724

Trụ Đá Thạch Anh Vàng - 0.95kg M2724

3,710,000đ

Ý nghĩa: Trụ đá thạch anh vàng là biểu tượng của cơ hội, giàu sang và phú quý. Thu hút nhiều may mắn và tài lộc, tiếp thêm nguồn sức mạnh để bạn có thể hoàn thành mọi việc. Tặng kèm: Giấy kiểm định đá quý + Đế gỗ như hình
Trụ thạch anh vàng | trụ đá thạch anh vàng 2.11kg

Trụ thạch anh vàng | trụ đá thạch anh vàng 2.11kg

2,638,000đ

Ý nghĩa: Trụ đá thạch anh vàng là biểu tượng của cơ hội, giàu sang và phú quý. Thu hút nhiều may mắn và tài lộc, tiếp thêm nguồn sức mạnh để bạn có thể hoàn thành mọi việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý (200k) + Đế gỗ như hình (150k)
Trụ thạch anh vàng | trụ đá thạch anh vàng 1.91kg - M2176

Trụ thạch anh vàng | trụ đá thạch anh vàng 1.91kg - M2176

2,488,000đ

Kích thước cả đế: cao 28.5cm - rộng 15cm Trụ đá thạch anh vàng là biểu tượng của cơ hội, giàu sang và phú quý. Thu hút nhiều may mắn và tài lộc, tiếp thêm nguồn sức mạnh để bạn có thể hoàn thành mọi việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý (200k) + Đế gỗ như hình (150k)
Trụ Thạch Anh | Trụ Đá Thạch Anh Hồng 0,98kg - M0753

Trụ Thạch Anh | Trụ Đá Thạch Anh Hồng 0,98kg - M0753

2,450,000đ

Kích thước: 18cm - 0,98kg Ý nghĩa: Trụ thạch anh hồng mang ý nghĩa trừ tà trấn trạch bảo vệ ngôi nhà. Đá thạch anh hồng tự nhiên tồn tại hàng triệu năm dưới lòng đất mang theo năng lượng tích cực. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Hiển thị 1 - 44 / 100 kết quả

Trụ đá thạch anh được làm từ đá thạch anh, có tác dụng rất tốt cho tâm linh phong thuỷ. Không chỉ mang lại nhiều may mắn về tiền bạc, công danh mà còn cải thiện sức khỏe cho gia chủ. 

 

Cụ thể ý nghĩa của trụ đá thạch anh ra sao? Sử dụng như thế nào? Mua ở đâu đảm bảo? Mời bạn tham khảo bài viết của An Phát để có hết những thông tin mình cần.

 

Công dụng của trụ đá thạch anh phong thuỷ

 

Trụ đá thạch anh có dạng hình trụ thẳng đứng, phần đế phía dưới vững và rộng. Phần chóp nhỏ và nhọn ở đỉnh, giúp bài trí không gian trở nên sang trọng và đẳng cấp. Không chỉ thế, vật phẩm này còn mang đến may mắn về công danh, tiền tài, sự nghiệp cho người sử dụng.

Toplist

Trụ đá thạch anh dáng trụ thẳng đứng, đế rộng, chóp nhọn dần

 

Trụ đá thạch anh có rất nhiều loại: trụ đá thạch anh vàng, trụ đá thạch anh trắng, trụ đá thạch anh tím, trụ đá thạch anh hồng, trụ đá thạch anh xanh, trụ đá thạch anh đen… Mỗi loại lại có công dụng và đặc điểm khác nhau. Song tựu chung lại thì chúng đều rất tốt cho sức khoẻ, làm giảm căng thẳng, loại bỏ các luồng khí xấu, ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn…

 

Còn trong phong thuỷ, do đá thạch anh là loại đá thiên nhiên, nằm sâu trong lòng đất, tích tụ linh khí bao năm của đất trời nên mang nhiều năng lượng tích cực, có khả năng xua đuổi các nguồn năng lượng xấu và mang đến may mắn tiền tài. 

Bên cạnh đó, với hình dạng thẳng đứng, trụ đá thạch anh là biểu tượng của sự mạnh mẽ và ý chí chiến đấu, rất hợp với người làm ăn kinh doanh, người muốn thăng tiến về tiền tài, hướng tới sự thịnh vượng.

 

Phần đế trụ rộng, phần đỉnh thì nhọn, vốn là biểu tượng bất diệt của kim tự tháp, đại diện cho người lãnh đạo. Sử dụng trụ đá thạch anh phong thuỷ sẽ hỗ trợ công việc, sự nghiệp được bền vững hơn, đồng thời phát triển tăng vọt lên như đúng chiều đi lên của trụ đá.

 

Ý nghĩa của các loại trụ đá thạch anh phong thuỷ

 

Mỗi loại trụ đá thạch anh phong thuỷ với màu sắc khác nhau sẽ mang ý nghĩa riêng về mặt phong thuỷ.

 

Trụ đá thạch anh vàng

 

Đá thạch anh vàng là loại đá được khai thác nhiều nhất ở khu vực Rio Grande do Sol thuộc Brazil. Đây là loại đá đại diện cho sức mạnh của mặt trời, thạch anh vàng có khả năng làm sáng tỏ tư duy, óc sáng tạo và trí tưởng tượng. Không chỉ làm thư thái tinh thần, đá thạch anh vàng còn dẫn lối mở cánh cửa tâm linh, thu hút những nguồn năng lượng tuyệt vời cho gia chủ.

 

Trụ đá thạch anh vàng đại diện cho năng lượng mặt trời

 

Cụ thể, trụ đá thạch anh vàng giúp thanh tẩy các năng lượng tiêu cực độc hại, mang đến sự vững chắc cho sự nghiệp cũng như các mối quan hệ...v.v... Nhờ đó mà thành công đến với gia chủ sớm hơn, không chỉ thế còn liên tục đi lên theo thời gian, đạt đến đích người dùng mong cầu, nguyện ý.

 

Xem thêm: Tỳ hưu đá thạch anh

 

Trụ đá thạch anh hồng

 

Trụ đá thạch anh hồng làm từ chất liệu đá thạch anh hồng tự nhiên. Sản phẩm gồm 6 cạnh và 6 mặt phẳng kết hợp với nhau, phần chóp hướng lên để thu nạp nhanh chóng các luồng năng lượng tích cực và lan tỏa khắp không gian.

 

Trụ đá thạch anh hồng có nhiều kích cỡ, chủng loại khác nhau

 

Đặt trụ đá thạch anh hồng trên bàn làm việc sẽ giúp giảm căng thẳng mệt mỏi. Nếu để ở phòng khách sẽ nâng cao trí tuệ cho chủ nhân, mang tới những sáng kiến để giải quyết khó khăn, vượt qua trở ngại đạt đến thành công như mong đợi. Không chỉ thế còn hỗ trợ học tập và công việc, giúp chủ nhân thăng tiến một cách bền vững, trường kỳ.

 

Trụ đá thạch anh tím

 

Trụ đá thạch anh tím có độ thấu quang cực cao, quý hiếm và có khả năng thu hút năng lượng nhiều và nhanh chóng. Với gam màu huyền bí, sản phẩm sẽ tôn lên không gian đồng thời khơi gợi, tạo dòng chuyển động uyển chuyển, hài hoà cho cát khí, vượng khí lưu thông trong gia đạo.

 

Trụ đá thạch anh tím với nguồn năng lượng mạnh mẽ và huyền bí

 

Đây thực sự là một vật phẩm phong thuỷ lý tưởng cho những ai đang cầu mong may mắn, lộc tài, hướng tới sự cân bằng trong cuộc sống, công việc và hôn nhân. 

Bài trí trụ đá thạch anh tím trong nhà, gia chủ sẽ tăng khả năng lãnh đạo. Bên cạnh đó còn xây dựng được tính cảm thông và bao dung cho cấp dưới. Cuộc đời sẽ thay đổi, sự nghiệp vững vàng đi lên, thẳng tiến như hình dáng của trụ thạch anh, không còn gặp khó khăn hay rào cản.

 

Xem thêm: Đá thạch anh vụn ngũ sắc

 

Trụ đá thạch anh đen

 

Trụ đá thạch anh đen có gam màu bí ẩn, ấn tượng và không kém phần sang trọng. Không chỉ tốt cho sức khỏe, trụ đá này còn thu hút nguồn năng lượng dồi dào, giúp khai tâm, mở khoá tư duy, mang đến hạnh phúc và may mắn. 

 

Trụ đá thạch anh đen giúp hoá giải xung sát cho chủ nhân

 

Sản phẩm có thể giúp củng cố quyền lực cho gia chủ, không chỉ ở môi trường làm việc mà còn tại gia. Lời nói và hành động của chủ nhân sẽ có trọng lượng hơn, được mọi người e dè, kính nể.

 

Không dừng lại ở đó, trụ đá thạch anh đen sẽ hoá giải xung sát, trừ tà, giúp ổn định tâm can, phù trợ cho quan lộ hanh thông, tiền tài tăng tiến.

 

Trụ đá thạch anh trắng

 

Trụ đá thạch anh trắng hay còn được gọi là trụ đá thạch anh pha lê, với nguồn năng lượng dương mạnh mẽ biểu trưng rõ nét cho sự vươn lên, bứt phá.

Năng lượng của trụ đá giúp chủ nhân giảm căng thẳng stress, cải thiện sức khỏe tinh thần. Tâm trí luôn bình an, sáng suốt để nhận định thời cơ, giải quyết mọi vấn đề xảy ra trong êm đẹp. 

 

Trụ đá thạch anh trắng biểu trưng cho sự bứt phá tăng tiến đi lên

 

Ngoài ra, trụ đá thạch anh còn giảm bớt những yếu tố gây xao lãng, thu hút, mời gọi vượng khí để phù trợ cho công danh sự nghiệp của chủ nhân. Đây là vật phẩm rất xứng đáng để có trong tư gia của những ai kinh doanh hay phấn đấu cho công danh sự nghiệp.

 

Trụ đá thạch anh xanh

 

Trụ đá thạch anh xanh với gam màu dễ chịu, mát mắt giúp kiểm soát tâm trạng và tăng sức mạnh tinh thần, tăng khả năng quyết đoán trong làm ăn kinh doanh, giúp gia chủ nhận định rõ thời cơ, tận dụng tối đa mọi cơ hội. Nhờ thế mà sự nghiệp tăng tiến. Đồng thời còn hoá giải sát khí và vận xui, giúp cơ nghiệp ngày một bền vững hơn, không dễ dàng xoay chuyển.

Chính vì thế trụ đá thạch anh xanh rất được ưa chuộng, đặc biệt là các gia chủ mệnh Hoả, Mộc…

 

Xem thêm: Tranh đá quý cao cấp

 

Sử dụng trụ đá thạch anh phong thuỷ ra sao?

 

Mặc dù trụ đá thạch anh có linh lực tốt như vậy, nhưng linh lực đó chỉ phát huy tối đa chỉ khi bạn chọn được đúng loại trụ đá chất lượng, bài trí đúng cách sau khi thỉnh về nhà.

 

Vị trí tốt nhất để đặt trụ đá thạch anh là ngay giữa trung tâm của ngôi nhà vì đây là nơi sẽ mang đến sinh khí cho toàn gia. Giúp tất cả thành viên yêu thương, hoà thuận và thêm gắn kết. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ được hỗ trợ nhiều về trí tuệ, nội lực bản thân.

 

Bạn cũng có thể đặt trụ ngay đường chéo góc cửa ra vào của ngôi nhà, giúp mang đến lộc tài và may mắn, kích hoạt cánh cửa của thịnh vượng và thành công. 

Một lựa chọn khác là đặt trụ đá thạch anh trắng ở đối diện cửa chính để giảm thiểu yếu tố xui rủi, không may mắn cho ngôi nhà nếu như gia chủ hợp bản mệnh với thạch anh trắng. 

 

Ngoài ra, việc đặt trụ đá thạch anh ở bàn làm việc, bàn học cũng có tác dụng tốt cho con đường công danh sự nghiệp và học vấn. Tiền đồ gia chủ sẽ xán lạn hơn, tăng sự tập trung cao độ, đồng thời góp phần đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

 

Trụ đá thạch anh có thể bài trí tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà, công ty, cửa hàng…

 

Cuối cùng bạn có thể đặt trụ đá tại phòng ngủ giúp tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết, thuận hoà. Hoặc đặt ở quầy thu ngân tại nơi kinh doanh hay hướng Đông Nam trong nhà để đại cát đại lợi, hưởng nhiều vận khí tốt.

 

Bảng giá trụ đá thạch anh phong thuỷ

 

Do nhu cầu trụ đá thạch anh phong thuỷ ngày càng lớn nên các sản phẩm trụ đá thạch anh cũng được chế tác với đa dạng các kích cỡ, giá cả khác nhau.

An Phát xin gửi đến các bạn bảng giá tham khảo của các loại trụ đá thạch anh được ưa chuộng nhất hiện nay để tiện so sánh, cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Cụ thể:

- Trụ đá thạch anh hồng 4,4kg có giá 3.740.000 VNĐ

- Trụ đá thạch anh vàng 2,76kg có giá 3.310.000 VNĐ

- Trụ đá thạch anh tím 5,5kg có giá 7.700.000 VNĐ

- Trụ đá thạch anh đen 3.86kg có giá 3.860.000 VNĐ

- Trụ đá thạch anh trắng 1,33kg có giá 1.463.000VNĐ

- Trụ đá thạch anh trắng tóc đen Vip 1,1kg 2.950.000 VNĐ

Đây chỉ là mức giá tham khảo với kích thước, trọng lượng tham khảo của một số loại trụ đá thạch anh. Ngoài những kích thước, trọng lượng này ra, An Phát còn cung ứng rất nhiều trụ đá phù hợp với các không gian và chi phí khác nhau. Bạn có thể liên hệ ngay với An Phát để được tư vấn và chọn ra sản phẩm ưng ý nhất.

 

Xem thêm:  Tinh thể thạch anh

 

Mua trụ đá thạch anh phong thuỷ ở đâu đảm bảo chất lượng?

 

Để mua trụ đá phong thuỷ đảm bảo chất lượng không hề khó, có rất nhiều nơi có thể cung ứng cho bạn sản phẩm này. Nhưng để mua trụ đá thạch anh phong thuỷ vừa đảm bảo chất lượng, giá cả lại tối ưu, hãy đến ngay với An Phát - đơn vị tổng kho, xưởng chế tác chuyên sản xuất, phân phối, cung ứng các loại vật phẩm phong thuỷ hàng đầu hiện nay.

100% các sản phẩm trụ đá phong thuỷ của chúng tôi được làm từ đá tự nhiên nguyên khối, tạo tác cầu kỳ tinh tế từng chi tiết. Không chỉ có năng lực cao mà còn là một tuyệt phẩm để bài trí làm sáng không gian, nâng tầm đẳng cấp của gia chủ.

Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm ưng ý nhất với sự tư vấn tận tình, tỉ mỉ của các chuyên gia, tư vấn viên giàu kinh nghiệm. An Phát cũng sẽ hỗ trợ khách hàng các nghi thức khai quang, bài trí để phát huy tối đa công dụng.

 

Xem thêm: Thiềm thừ phong thủy

 

Liên hệ ngay với chúng tôi để chọn được mẫu trụ đá thạch anh trợ mệnh tốt nhất!

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, Thịnh Liệt, q. Hoàng Mai, tp.Hà Nội 

Trụ sở: 15F, Ngõ 169 Hoàng Mai, Tổ 21, Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 096.2631.862 0979.180.110

Website: https://daphongthuyanphat.com 

Đã thêm vào giỏ hàng