Sắp xếp:


Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 7,37kg - M2381737

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 7,37kg - M2381737

11,195,000đ

Kích thước: 28.5/ 17.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 7.37 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Thạch Anh Hồng 7,37kg giá: 11.930.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 2,74kg - M2381274

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 2,74kg - M2381274

4,230,000đ

Kích thước: 23.2/ 12.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.74 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Thạch Anh Hồng 2,74kg giá: 4.920.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 1,8kg - M238118

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 1,8kg - M238118

3,360,000đ

Kích thước: 22/ 11.3 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.8 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Thạch Anh Hồng 1,8kg giá: 4.050.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 13,86kg - M28901386

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 13,86kg - M28901386

20,980,000đ

Kích thước: 36/ 21.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 13.86 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 21.570.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 10,37kg - M28901037

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 10,37kg - M28901037

15,745,000đ

Kích thước: 33.5/ 19.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 10.37 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 16.335.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,92kg - M2890692

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,92kg - M2890692

10,465,000đ

Kích thước: 29.2/ 18.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 6.92 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 11.255.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,9kg - M289069

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,9kg - M289069

10,435,000đ

Kích thước: 29/ 18 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 6.9 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 11.225.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,6kg - M289016

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,6kg - M289016

2,965,000đ

Kích thước: 20.5/ 10.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.660.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9,5kg - M215795

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9,5kg - M215795

4,405,000đ

Kích thước: 34/ 20.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 9.5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 9,5kg giá: 4.995.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9kg - M215790

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9kg - M215790

4,180,000đ

Kích thước: 33.3/ 20.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 9 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 9kg giá: 4.965.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,6kg - M215786

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,6kg - M215786

4,000,000đ

Kích thước: 33.2/ 20 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 8.6 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 8,6kg giá: 4.785.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,2kg - M215782

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,2kg - M215782

3,820,000đ

Kích thước: 33/ 20 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 8.2 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 8,2kg giá: 4.605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 7,5kg - M215775

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 7,5kg - M215775

3,455,000đ

Kích thước: 30/ 19 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 7.5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 7,5kg giá: 4.190.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,7kg - M215747

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,7kg - M215747

2,645,000đ

Kích thước: 28/ 16.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 4.7 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 4,7kg giá: 3.367.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,9kg - M215729

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,9kg - M215729

1,655,000đ

Kích thước: 26/ 15 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.9 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 2,9kg giá: 2.345.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,92kg - M21571921

1,116,000đ

Kích thước: 22/ 12 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.92 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 1,92kg giá: 1.806.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,8kg - M215718

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,8kg - M215718

1,050,000đ

Kích thước: 21.9/ 11.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.8 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 1,8kg giá: 1.740.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,3kg - M289013

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,3kg - M289013

2,425,000đ

Kích thước: 13.6/ 9.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.3 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.634.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,67kg - M2381067

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,67kg - M2381067

1,291,000đ

Kích thước: 10.6/ 7.9 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.67 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.468.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,6kg - M238106

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,6kg - M238106

1,165,000đ

Kích thước: 10.1/ 7.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.342.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,5kg - M238105

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,5kg - M238105

985,000đ

Kích thước: 9.5/ 6.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.162.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,52kg - M0315052

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,52kg - M0315052

1,385,000đ

Kích thước: 9.5/ 6.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.52 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.562.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 4,05kg - M1479405

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 4,05kg - M1479405

4,980,000đ

Kích thước: 26/ 14 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 4.05 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.670.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 3,28kg - M1479328

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 3,28kg - M1479328

4,056,000đ

Kích thước: 25/ 13.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 3.28 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.746.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 2,7kg - M147927

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 2,7kg - M147927

3,360,000đ

Kích thước: 23.5/ 12.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.7 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.050.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 1,1kg - M147911

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 1,1kg - M147911

1,405,000đ

Kích thước: 11.9/ 9.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.1 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.582.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 1,08kg - M1479108

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 1,08kg - M1479108

1,381,000đ

Kích thước: 11.8/ 9.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.08 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.558.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,98kg - M1479098

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,98kg - M1479098

1,261,000đ

Kích thước: 11.5/ 8.9 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.98 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.438.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,821kg - M14790821

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,821kg - M14790821

1,070,200đ

Kích thước: 11.2/ 8.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.821 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.247.200đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,82kg - M1479082

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,82kg - M1479082

1,069,000đ

Kích thước: 11.2/ 8.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.82 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.246.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,81kg - M1479081

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,81kg - M1479081

1,057,000đ

Kích thước: 11/ 8.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.81 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.234.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,8kg - M147908

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,8kg - M147908

1,045,000đ

Kích thước: 11.2/ 8.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.8 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.222.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,79kg - M1479079

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,79kg - M1479079

1,033,000đ

Kích thước: 11/ 8.3 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.79 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.210.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,73kg - M1479073

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,73kg - M1479073

961,000đ

Kích thước: 11/ 8.3 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.73 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.138.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,72kg - M1479072

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,72kg - M1479072

949,000đ

Kích thước: 10.9/ 8.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.72 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.126.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,68kg - M1479068

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,68kg - M1479068

901,000đ

Kích thước: 10.7/ 8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.68 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.078.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,67kg - M1479067

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,67kg - M1479067

889,000đ

Kích thước: 10.5/ 7.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.67 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.066.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,651kg - M14790651

867,000đ

Kích thước: 10.5/ 7.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.651 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.044.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,65kg - M1479065

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,65kg - M1479065

865,000đ

Kích thước: 10.3/ 7.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.65 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.042.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,55kg - M1479055

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,55kg - M1479055

745,000đ

Kích thước: 9.7/ 6.9 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.55 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 922.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,41kg - M1479041

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,41kg - M1479041

577,000đ

Kích thước: 9.1/ 6.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.41 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 754.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,4kg - M147904

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,4kg - M147904

565,000đ

Kích thước: 9/ 6.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 742.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 2,23kg - M1879223

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 2,23kg - M1879223

2,127,000đ

Kích thước: 23/ 10.5 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.23 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.717.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 13x13cm (1918) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 1,92kg - M1879192

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 1,92kg - M1879192

1,848,000đ

Kích thước: 22.5/ 10 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.92 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.438.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 13x13cm (1918) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Hiển thị 1 - 44 / 352 kết quả

 

Quả cầu phong thuỷ từ lâu đã trở thành một vật phẩm phong thủy nổi tiếng. Không chỉ được đặt trên bàn làm việc mà còn ở phòng đọc sách, phòng khách, để cầu những may mắn và những điều tốt lành khác nhau. Vậy chúng ta cần lưu ý điều gì khi chọn quả cầu phong thủy mệnh hỏa và mua ở đâu là uy tín nhất? 

Lưu ý về quả cầu  phong thủy mệnh Hỏa và địa chỉ mua uy tín

Lưu ý cách chọn quả cầu phong thuỷ cho người mệnh Hoả

Với những người thuộc mệnh Hỏa lựa chọn quả cầu phong thủy đá tự nhiên phù hợp nhất là thuộc hành Mộc, vì Mộc sinh Hỏa. Do đó những quả cầu phong thủy có màu xanh da trời, xanh lá cây sẽ là lựa chọn vô cùng lý tưởng cho những người mệnh Hoả.

Lưu ý cách chọn quả cầu phong thủy 

Ngoài ra, những màu tương sinh cũng là một lựa chọn bạn nên cân nhắc đến. Màu sắc hợp với người mệnh Hỏa nhất đó chính là màu hồng, đỏ, tím và cam. Người mệnh Hỏa không nên chọn các màu tương khắc như màu trắng hoặc màu ghi.

Top 4 quả cầu đá phong thuỷ mệnh Hoả tốt nhất

Những người thuộc mệnh Hỏa hầu hết đều có trực giác tốt, quả quyết và rất hiếu thắng. Trong đó, một số người có tính cách bốc đồng, hay chán nản và thất vọng khi gặp thất bại,... Từ những đặc trưng bản mệnh này, người mệnh Hỏa nên sử dụng vật phẩm phong thủy phù hợp, đặc biệt là quả cầu đá phong thuỷ. Quả cầu phong thuỷ sẽ giúp phát huy tốt các thế mạnh, đồng thời chế ngự nhược điểm của người mệnh Hoả. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự thành công và phát triển trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. 

Sau đây, Đá Phong thuỷ An Phát sẽ giới thiệu top 4 quả cầu phong thuỷ tốt nhất dành cho người mệnh Hoả, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn được sản phẩm ưng ý.

Quả cầu phong thuỷ thạch anh xanh

Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh xanh có tác dụng giúp ổn định tinh thần, giúp đầu óc thoải mái và tăng cường sự tự tin. Quả cầu phong thuỷ thạch anh xanh còn có công dụng tạo sự liên kết và đồng thuận giữa hai bên khi cần thỏa thuận hay đàm phán, rất có lợi cho việc kinh doanh của gia chủ. Ngoài ra, nó còn giúp giảm căng thẳng và rất hữu dụng đối với những người bị bệnh tim mạch và tuần hoàn máu, giúp bạn ngủ ngon và yên giấc.

Quả cầu phong thủy thạch anh xanh

Quả cầu phong thuỷ đá núi lửa đỏ

Trong các loại đá quý tự nhiên thì đá núi lửa đỏ là loại đá thuộc dòng quý hiếm bậc nhất. Chính vì vậy, các vật phẩm phong thuỷ được làm từ đá núi lửa đỏ có giá trị rất lớn về mặt công dụng lẫn kinh tế. Khi sử dụng chúng sẽ mang lại sự hưng thịnh, phát tài, phát lộc và phát huy hiệu quả dòng năng lượng vốn có để thúc đẩy quá trình cân bằng âm dương cho cuộc sống quanh bạn.

Quả cầu phong thủy đá núi lửa đỏ tại Đá Phong thuỷ An Phát

Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh tím

Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh tím với nguồn năng lượng vô cùng dồi dào có công dụng chuyển giao các năng lượng tiêu cực thành tích cực, giúp bạn kiểm soát ý nghĩ, tăng khả năng tập trung và giảm stress trong cuộc sống. Đây là vật phẩm không thể thiếu cho người mệnh Hỏa nhằm kích hoạt tài lộc, may mắn và thành công hơn trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.

 

Quả cầu phong thủy thạch anh tím tại Đá Phong thuỷ An Phát

Quả cầu phong thuỷ thạch anh hồng

Đá thạch anh hồng được xem là hòn đá của tình yêu, chính vì vậy chúng xoa dịu những vết thương về tâm lý, gia tăng sự bền vững trong tình yêu vợ chồng, con cái, và các mối quan hệ khác. Vì vậy khi sử dụng làm quả cầu phong thuỷ cho người mệnh Hoả thì nó mang lại nguồn năng lượng giúp gia chủ luôn vui vẻ, nhân duyên tốt và giảm được nhiều áp lực, căng thẳng trong cuộc sống.

 

Quả cầu phong thủy thạch anh hồng giúp xoa dịu tâm hồn

Giá quả cầu phong thuỷ mệnh Hoả bao nhiêu?

Để tiếp thêm động lực cho những ước mơ nồng cháy và thắp lên ngọn lửa đam mê, người mệnh Hỏa có thể chọn một quả cầu phong thủy phù hợp nhất. Mỗi loại cầu phong thuỷ mệnh Hoả có chất liệu, kích thước khác nhau cùng với đó mức giá của nó cũng khá đa dạng. Sau đây sẽ là bảng giá quả cầu phong thuỷ cho người mệnh Hoả mới nhất tại Đá Phong thuỷ An Phát mà bạn có thể tham khảo.

  • Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh xanh có giá từ 1.105.000 VNĐ (tuỳ kích thước).

  • Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh hồng có giá từ 480.000 VNĐ (tuỳ kích thước).

  • Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh tím có giá từ 750.000 VNĐ (tuỳ kích thước).

  • Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh xanh có giá từ 1.500.000 VNĐ (tuỳ kích thước).

  • Quả cầu đá núi lửa có giá dao động từ 1.400.000 VNĐ (tuỳ kích thước).

Địa chỉ cung cấp quả cầu phong thuỷ mệnh Hoả số 1 hiện nay

Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều địa chỉ bán quả cầu đá phong thuỷ mệnh Hoả. Vì vậy, việc xuất hiện nhiều cửa hàng bán vật phẩm không đảm bảo chất lượng đang là nỗi lo âu của nhiều người tiêu dùng. Xưởng đá quý - Đá phong thuỷ An Phát sẽ là một lựa chọn đúng đắn khi bạn muốn sở hữu một sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón và tư vấn cho khách hàng mọi thông tin liên quan đến sản phẩm.

Dù là bất cứ không gian sống nào thì quả cầu phong thuỷ mệnh Hoả luôn là vật phẩm mang lại nhiều điều may mắn và thành công cho gia chủ mệnh Hoả. Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn và bạn sẽ lựa chọn cho mình được một quả cầu phong thuỷ phù hợp nhất tại Xưởng đá quý - Đá Phong thuỷ An Phát.

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, p.Thịnh Liệt, Hoàng Mai, tp.Hà Nội 

Trụ sở: 15F, Ngõ 169 Hoàng Mai, Tổ 21, Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 096.2631.862 – 0979.180.110

Website: https://daphongthuyanphat.com 

 

 

Đã thêm vào giỏ hàng