THẠCH ANH VỤN BÓNG

Sắp xếp:


Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng ( Đặc Biệt ) - V13131

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng ( Đặc Biệt ) - V13131

60,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 105.000đ/ kg Trên 10kg: 100.000đ/ kg
Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng (Loại 1) - V13132

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng (Loại 1) - V13132

55,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 100.000đ/ kg Trên 10kg: 95.000đ/ kg
Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng (Loại 2) - V13133

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng (Loại 2) - V13133

50,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 90.000đ/ kg Trên 10kg: 85.000đ/ kg
Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Đặc Biệt) - V12121

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Đặc Biệt) - V12121

70,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 125.000đ/ kg Trên 10kg: 120.000đ/ kg
Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Loại 1) - V12122

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Loại 1) - V12122

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 120.000đ/ kg Trên 10kg: 115.000đ/ kg
Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Loại 2) - V12123

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Loại 2) - V12123

60,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 110.000đ/ kg Trên 10kg: 105.000đ/ kg
SỎI MÃ NÃO HOA ANH ĐÀO - M2749

SỎI MÃ NÃO HOA ANH ĐÀO - M2749

185,000đ

Kích thước: 1.5-2cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 350.000đ/ kg Trên 10kg: 330.000đ/ kg
SỎI THẠCH ANH MẮT HỔ - M25021

SỎI THẠCH ANH MẮT HỔ - M25021

285,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói  Chất liệu: Đá Thạch Anh Mắt Hổ đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 550.000đ/ kg Trên 10kg: 530.000đ/ kg
SỎI THẠCH ANH TÍM - MKT27431

SỎI THẠCH ANH TÍM - MKT27431

545,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 1.070.000đ/ kg Trên 10kg: 1.050.000đ/ kg
SỎI MÃ NÃO ĐỎ SIZE 4 - M2503

SỎI MÃ NÃO ĐỎ SIZE 4 - M2503

335,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 650.000đ/kg Trên 10kg giá: 630.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Đỏ Mini

Vụn Đá Thạch Anh Đỏ Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh đỏ tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
SỎI MÃ NÃO ĐỎ SIZE 3 - M2502

SỎI MÃ NÃO ĐỎ SIZE 3 - M2502

285,000đ

Kích thước: 1.5-2cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 550.000đ/kg Trên 10kg giá: 530.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Mini

Vụn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh mắt hổ tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 1 - M2514

SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 1 - M2514

120,000đ

Kích thước: 6-9 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 220.000đ/kg Trên 10kg giá: 200.000đ/kg
Vụn Tourmaline đa sắc - M2748

Vụn Tourmaline đa sắc - M2748

450,000đ

Kích thước: 2-3 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 850.000đ/kg Trên 10kg: 830.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Trắng Mini

Vụn Đá Thạch Anh Trắng Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Vàng Mini

Vụn Đá Thạch Anh Vàng Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh vàng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Vụn Đá Obsidian Đen Mini

Vụn Đá Obsidian Đen Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Hồng Mini

Vụn Đá Thạch Anh Hồng Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Xanh Mini

Vụn Đá Thạch Anh Xanh Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh xanh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Tím Mini

Vụn Đá Thạch Anh Tím Mini

75,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tím tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 150.000đ/kg Trên 10kg giá: 145.000đ/kg
Vụn Đá Lapit Xanh Mini

Vụn Đá Lapit Xanh Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Lapit xanh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Đá Thạch Anh Tím Vụn Mài Bóng - M2561

Đá Thạch Anh Tím Vụn Mài Bóng - M2561

100,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tím tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 190.000đ/kg Trên 10kg giá: 185.000đ/kg
Đá Vụn Thạch Anh Vàng Mài Bóng - M2562

Đá Vụn Thạch Anh Vàng Mài Bóng - M2562

140,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh vàng tự nhiên mài bóng Mua trên 1kg: 260.000đ/kg
SỎI THẠCH ANH HỒNG - M21953

SỎI THẠCH ANH HỒNG - M21953

260,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 500.000đ/kg Trên 10kg giá: 480.000đ/kg
Đá Vụn Thạch Anh Hồng Mài Bóng - M04024

Đá Vụn Thạch Anh Hồng Mài Bóng - M04024

55,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 100.000đ/kg Trên 10kg: 95.000đ/kg
SỎI THẠCH ANH VÀNG - M2275

SỎI THẠCH ANH VÀNG - M2275

600,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 1.150.000đ/kg Trên 10kg giá: 1.100.000đ/kg
SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 2 - M2196

SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 2 - M2196

150,000đ

Kích thước: 10-15 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 280.000đ/kg Trên 10kg giá: 260.000đ/kg
Đá Vụn Thạch Anh Vàng Mài Bóng (Vào Màu) - M04021

Đá Vụn Thạch Anh Vàng Mài Bóng (Vào Màu) - M04021

55,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh vàng tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 100.000đ/kg Trên 10kg: 95.000/kg
Đá Vụn Thạch Anh Tóc Mài Bóng - M1456

Đá Vụn Thạch Anh Tóc Mài Bóng - M1456

60,000đ

Kích thước: 11cm và 11,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh vàng tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 115.000đ/kg Trên 10kg: 110.000đ/kg
SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 3 - M2273

SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 3 - M2273

185,000đ

Kích thước: 15-20 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 350.000đ/kg Trên 10kg giá: 330.000đ/kg
SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 4 - M2195

SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 4 - M2195

260,000đ

Kích thước: 20-30 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 500.000đ/kg Trên 10kg giá: 480.000đ/kg
SỎI THẠCH ANH XANH - M21951

SỎI THẠCH ANH XANH - M21951

260,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 500.000đ/kg Trên 10kg giá: 480.000đ/kg
Đá Vụn Thạch Anh Xanh Mài Bóng - M21521

Đá Vụn Thạch Anh Xanh Mài Bóng - M21521

55,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh xanh tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 100.000đ/kg Trên 10kg: 95.000đ/kg
Đá Vụn Thạch Anh Trắng Mài Bóng - M04022

Đá Vụn Thạch Anh Trắng Mài Bóng - M04022

55,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 100.000đ/kg Trên 10kg: 95.000đ/kg
SỎI THẠCH ANH TRẮNG - M2276

SỎI THẠCH ANH TRẮNG - M2276

325,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 630.000đ/kg Trên 10kg giá: 610.000đ/kg
Lọ Đá Thạch Anh, Bình Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc 10Kg M2

Lọ Đá Thạch Anh, Bình Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc 10Kg M2

1,250,000đ

Kích thước: 10/10/38cm Trọng lượng: 5kg/bình Chất liệu: Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Tặng kèm: Bình Đá Thủy Tinh Như Hình Đơn giá: 1.250.000đ/bình Ý nghĩa: giảm căng thẳng, mệt mỏi, năng lượng từ bình ngũ sắc sẽ làm cho bạn đưa ra những quyết định đúng đắn, làm việc hiệu quả hơn.
Lọ Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc 66Kg M1

Lọ Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc 66Kg M1

3,580,000đ

Kích thước: 64/23/23cm Trọng lượng: 33kg/bình Chất liệu: Đá Thạch Anh Ngũ Sắc Tặng kèm: Bình Đá Thủy Tinh Như Hình Đơn giá: 3.580.000đ/bình Ý nghĩa: giảm căng thẳng, mệt mỏi, năng lượng từ bình ngũ sắc sẽ làm cho bạn đưa ra những quyết định đúng đắn, làm việc hiệu quả hơn.
SỎI OBSIDIAN ĐEN - M21952

SỎI OBSIDIAN ĐEN - M21952

260,000đ

Kích thước: 3 x 3,5cm; 3 x 3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Obsidian Đen đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 500.000đ/kg Trên 10kg giá: 480.000đ/kg
Đá Vụn Mã Não Đỏ Mài Bóng - M04026

Đá Vụn Mã Não Đỏ Mài Bóng - M04026

55,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá mã não đỏ tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 100.000đ/kg Trên 10kg: 95.000đ/kg
Đá Vụn Thạch Anh Mắt Hổ Mài Bóng - M04025

Đá Vụn Thạch Anh Mắt Hổ Mài Bóng - M04025

55,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh mắt hổ tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 100.000đ/kg Trên 10kg: 95.000đ/kg
Đá Vụn Obsidian Đen Mài Bóng - M04023

Đá Vụn Obsidian Đen Mài Bóng - M04023

55,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Obsidian đen tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 100.000đ/kg Trên 10kg: 95.000đ/kg
Đá Thạch Anh Tím Vụn Mài Bóng (Tím nhạt) - M1501

Đá Thạch Anh Tím Vụn Mài Bóng (Tím nhạt) - M1501

70,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tím tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 130.000đ/kg Trên 10kg: 125.000đ/kg
Đá Vụn Bóng Lapit Xanh - M21522

Đá Vụn Bóng Lapit Xanh - M21522

65,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Lapit tự nhiên Mua trên 1kg: 120.000đ/kg

Hiển thị 1 - 44 / 44 kết quả

Đá thạch anh vụn bóng là loại đá thạch anh thô tự nhiên đã được đập nhỏ, kích cỡ chỉ từ 1cm đến 1,5cm. Sau đó, chúng tôi dùng máy rung nhám, đánh bóng tất cả các góc cạnh để trông nó đẹp hơn, lấp lánh hơn. Đá thạch anh mài bóng có hơn 10 màu sắc khác nhau nhưng được sử dụng nhiều nhất là màu trắng, màu vàng, màu đen, màu hồng, màu xanh lá cây tượng trưng cho 5 hành trong thuyết âm dương ngũ hành của người Phương Đông.

 

So với đá thạch anh vụn thô, đá thạch anh vụn đánh bóng được nhiều người lựa chọn hơn bởi có màu sắc đẹp, sáng bóng, lấp lánh cực kỳ bắt mắt.

 

Đá thạch anh vụn mài bóng ngoài công dụng rải nền nhà còn có thể trang trí bể cá, chậu cây cảnh, có thể làm đồ trang sức, hoặc mang theo bên mình như lá bùa hộ mệnh. Ngoài ra còn có công dụng trấn trạch, tăng dương khí cho ngôi nhà, loại trừ âm khí. Đặc biệt với những ngôi nhà phạm phong thủy, đá thạch anh chính là giải pháp hữu hiệu để trấn trạch và an yên.

 

Với vị thế là cơ sở Chế tác và Phân phối lớn nhất nhì cả nước. Chúng tôi cam kết mang đến cho Quý Khách những sản phẩm chuẩn đá tự nhiên thiên nhiên chất lượng nhất, với mức giá tốt nhất trên thị trường hiện nay.  Đặc biệt các loại đá của chúng tôi đều có kiểm định về chất lượng, và có thể cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan, cũng như hóa đơn Giá trị gia tăng (VAT) của sản phẩm nếu quý vị yêu cầu. 

Rất mong có cơ hội được phục vụ Quý Khách, trân trọng !!!

Đã thêm vào giỏ hàng