Sắp xếp:


Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 10,55kg - M29061055

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 10,55kg - M29061055

5,465,000đ

Kích thước: 32/ 20 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 10.55 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 9kg giá: 6.055.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đè vuông 23cm (1574) Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 9kg - M29069

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 9kg - M29069

4,640,000đ

Kích thước: 30.5/ 18.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 9 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 9kg giá: 5.375.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đè vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 8,87kg - M2906887

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 8,87kg - M2906887

4,575,000đ

Kích thước: 36/ 18 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 8.87 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 8,87kg giá: 5.310.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đè vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 6,4kg - M290664

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 6,4kg - M290664

3,320,000đ

Kích thước: 29/ 17.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 6.4 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 6,4kg giá: 4.042.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 4,2kg - M290642

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 4,2kg - M290642

2,220,000đ

Kích thước: 26/ 14.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 4.2 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 4,2kg giá: 2.942.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,91kg - M1660191

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,91kg - M1660191

1,075,000đ

Kích thước: 15.9/ 10.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.91 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.319.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,86kg - M2906186

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,86kg - M2906186

1,050,000đ

Kích thước: 15.7/ 10.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.86 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.294.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,5kg - M290615

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,5kg - M290615

835,000đ

Kích thước: 13.9/ 9.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.5 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.044.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,35kg - M2906135

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,35kg - M2906135

760,000đ

Kích thước: 13.7/ 9.4 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.35 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 969.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,07kg - M2906107

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,07kg - M2906107

620,000đ

Kích thước: 13.1/ 8.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.07 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 829.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,57kg - M1660157

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,57kg - M1660157

870,000đ

Kích thước: 14.1/ 9.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.87 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.079.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,14kg - M1660114

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,14kg - M1660114

655,000đ

Kích thước: 13.3/ 9 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.14 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 864.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 0,99kg - M2906099

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 0,99kg - M2906099

580,000đ

Kích thước: 12.9/ 8.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.99 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 789.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,06kg - M1660106

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,06kg - M1660106

650,000đ

Kích thước: 13.3/ 9 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.06 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 854.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Sodalite Xanh Nước Biển - 1,27kg - M0555127

Quả Cầu Sodalite Xanh Nước Biển - 1,27kg - M0555127

1,355,000đ

Kích thước cả đế: 13.8/ 9.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.27 kg Chất liệu: Đá Sodalite tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.594.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Sodalite Xanh Nước Biển - 1,19kg - M0555119

Quả Cầu Sodalite Xanh Nước Biển - 1,19kg - M0555119

1,275,000đ

Kích thước cả đế: 13.6/ 9.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.19 kg Chất liệu: Đá Sodalite tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.514.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Sodalite Xanh Nước Biển - 0,65kg - M0555065

Quả Cầu Sodalite Xanh Nước Biển - 0,65kg - M0555065

735,000đ

Kích thước cả đế: 11.2/ 7.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.65 kg Chất liệu: Đá Sodalite tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 912.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Sodalite Xanh Nước Biển - 0,47kg - M0555047

Quả Cầu Sodalite Xanh Nước Biển - 0,47kg - M0555047

555,000đ

Kích thước cả đế: 10.4/ 7 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.47 kg Chất liệu: Đá Sodalite tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 732.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,42kg - M18361421

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,42kg - M18361421

1,505,000đ

Kích thước cả đế: 14.1/ 9.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.42 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.714.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,41kg - M1836141

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,41kg - M1836141

1,495,000đ

Kích thước cả đế: 14/ 9.7 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.41 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.704.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,4kg - M1836140

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,4kg - M1836140

1,485,000đ

Kích thước cả đế: 14/ 9.7 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.4 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.694.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 0,71kg - M1836071

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 0,71kg - M1836071

795,000đ

Kích thước cả đế: 11.2/ 7.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.71 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 972.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 0,7kg - M183607

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 0,7kg - M183607

785,000đ

Kích thước cả đế: 11.2/ 7.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.7 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 962.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 0,69kg - M1836069

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 0,69kg - M1836069

775,000đ

Kích thước cả đế: 11.1/ 7.7 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.69 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 952.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 0,42kg - M2734042

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 0,42kg - M2734042

1,135,000đ

Kích thước: 9.5/ 6.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.42 kg Chất liệu: Đá Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.294.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Sodalite Xanh Nước Biển - 0,38kg - M0555038

Quả Cầu Sodalite Xanh Nước Biển - 0,38kg - M0555038

465,000đ

Kích thước cả đế: 9.4/ 6.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.38 kg Chất liệu: Đá Sodalite tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 624.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 7,57kg - M1836757

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 7,57kg - M1836757

7,760,000đ

Kích thước cả đế: 25.6/ 15.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 7.57 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 7.975.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế tàu to xoay 16cm (446) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 2,38kg - M1836238

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 2,38kg - M1836238

2,500,000đ

Kích thước cả đế: 16.9/ 11.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.38 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.744.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,42kg - M1836142

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,42kg - M1836142

1,505,000đ

Kích thước cả đế: 13.9/ 9.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.42 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.714.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7,5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,4kg - M183614

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,4kg - M183614

1,485,000đ

Kích thước cả đế: 13.8/ 9.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.4 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.694.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7,5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 3,52kg - M0210352

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 3,52kg - M0210352

3,865,000đ

Kích thước cả đế: 17.5/ 13 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.52 kg Chất liệu: Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 3,05kg - M0210305

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 3,05kg - M0210305

3,385,000đ

Kích thước cả đế: 16.9/ 13 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.05 kg Chất liệu: Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 2,06kg - M0210206

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 2,06kg - M0210206

2,355,000đ

Kích thước cả đế: 14/ 10.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.06 kg Chất liệu: Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 2kg - M02102

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 2kg - M02102

2,295,000đ

Kích thước cả đế: 13.9/ 10.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2 kg Chất liệu: Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 1,82kg - M0210182

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 1,82kg - M0210182

2,115,000đ

Kích thước cả đế: 13.8/ 10.1 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.82 kg Chất liệu: Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 1,3kg - M021013

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 1,3kg - M021013

1,570,000đ

Kích thước cả đế: 12.9/ 9.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.3 kg Chất liệu: Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 1,29kg - M0210129

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 1,29kg - M0210129

1,528,000đ

Kích thước cả đế: 12.8/ 9.1 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.29 kg Chất liệu: Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 10,8kg - M1836108

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 10,8kg - M1836108

11,158,000đ

Kích thước cả đế: 36/ 20 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 10.8 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 3,18kg - M1836318

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 3,18kg - M1836318

3,436,000đ

Kích thước cả đế: 18.8/ 13 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 3.18 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 5,4kg - M021054

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 5,4kg - M021054

5,680,000đ

Kích thước cả đế: 20/ 15 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 5.4 kg Chất liệu: Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 0,26kg - M2734026

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 0,26kg - M2734026

861,000đ

Kích thước cả đế: 6.9/ 4.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.26 kg Chất liệu: Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 0,23kg - M2734023

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 0,23kg - M2734023

786,000đ

Kích thước cả đế: 6.8/ 4.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.23 kg Chất liệu: Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 9,33kg - M0210933

Quả Cầu Ngọc Bích Đỏ - 9,33kg - M0210933

9,638,000đ

Kích thước cả đế: 23.9/19cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 9.33 kg Chất liệu: Ngọc Bích Đỏ tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Qủa cầu đá màu vàng | quả cầu phong thủy màu vàng đá Onyx 1.41kg - 10.2cm - M1836

Qủa cầu đá màu vàng | quả cầu phong thủy màu vàng đá Onyx 1.41kg - 10.2cm - M1836

1,515,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Ngọc Hoàng Long tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Hiển thị 1 - 44 / 133 kết quả

Quả cầu đá khác là các vật phẩm quả cầu phong thủy tròn được làm từ các chất liệu đá khác các chất liệu thạch anh, đá núi lửa như: Onyx, Serpentine, Canxit, Lông Công,… 
 
Tại DaPhongThuyAnPhat.Com, 100% sản phẩm Quả cầu của chúng tôi đều được chế tác từ những loại đá và khoáng vật quý có tuổi đời lên đến hàng triệu năm, đã hấp thụ tinh hoa linh khí của đất trời nên mang trong mình nguồn năng lượng dương dồi dào, có tác dụng phong thủy cao. Chính vì thế đã được rất nhiều Doanh Nhân, Tổ Chức, Cá Nhân tin dùng, lựa chọn là vật phẩm số 1 trưng trong nhà hay nơi làm việc nhằm mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp công việc suôn sẻ và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.
 
Tới với DaPhongThuyAnPhat.Com quý khách không chỉ chọn cho mình được một quả cầu ưng ý, mà chắc chắn sản phẩm quý khách chọn sẽ là sản phẩm chất lượng nhất trên thị trường cùng với đó là mức giá tốt nhất thị trường hiện nay. 
 
Chúc Quý Khách lựa chọn được cho mình sản phẩm quả cầu đẹp nhất, ưng ý nhất tại DaPhongThuyAnPhat.Com. 
 
                                                                                                                                                                  Trân trọng được phục vụ Quý Khách !!!
 

 

Đã thêm vào giỏ hàng