Quả cầu thạch anh tím đẹp giá rẻ đa dạng kích thước

Sắp xếp:


Quả Cầu Thạch Anh Tím - 2,04kg - M0641204

Quả Cầu Thạch Anh Tím - 2,04kg - M0641204

6,648,000đ

Kích thước cả đế: 22.5/ 11.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.04 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Thạch Anh Tím 2,04kg giá: 7.338.0000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Thạch Anh Tím - 1,82kg - M0641182

Quả Cầu Thạch Anh Tím - 1,82kg - M0641182

5,945,000đ

Kích thước cả đế: 22/ 11.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.82 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Thạch Anh Tím 1,82kg giá: 6.605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím - 1,38kg - M0641138

4,501,000đ

Kích thước cả đế: 22.1/ 9.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.38 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.096.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 13x13cm (1918) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Mini Các Loại

221,000đ

THÔNG SỐ SẢN PHẨM Chế tác: HÌnh cầu bóng mịn Trọng lượng: 50g – 150g Kích thước: 3cm – 5cm Màu sắc: Nhiều màu TẶNG KÈM ĐẾ GỖ CHO SẢN PHẨM ️

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím - 1,26kg - M0641126

4,117,000đ

Kích thước cả đế: 14.6/ 9.4 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.26 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.312.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím - 0,94kg - M0641094

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím - 0,94kg - M0641094

3,093,000đ

Kích thước cả đế: 13.8/ 8.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.94 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.288.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím - 0,62kg - M0641062

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím - 0,62kg - M0641062

2,069,000đ

Kích thước cả đế: 10.9/ 7.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.62 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.246.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím - 0,54kg - M0641054

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím - 0,54kg - M0641054

1,813,000đ

Kích thước cả đế: 10.6/ 7.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.54 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.990.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím - 0,4kg - M064104

1,365,000đ

Kích thước cả đế: 9.3/ 6.4 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.524.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 2,6Kg - M259826

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 2,6Kg - M259826

5,490,000đ

Kích thước cả đế: 16.5/ 10.1 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 1,83Kg - M2598183

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 1,83Kg - M2598183

3,950,000đ

Kích thước cả đế: 15/ 9.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.83 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 3,32Kg - M2598332

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 3,32Kg - M2598332

6,854,000đ

Kích thước cả đế: 16.8/ 10.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.32 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 7.004.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 2,74Kg - M2598274

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 2,74Kg - M2598274

5,770,000đ

Kích thước cả đế: 16.1/ 13 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.74 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 2,68Kg - M2598268

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 2,68Kg - M2598268

5,650,000đ

Kích thước cả đế: 15.9/ 10.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.68 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 2,62Kg - M2598262

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 2,62Kg - M2598262

8,150,000đ

Kích thước cả đế: 15.8/ 10.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.62 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 1,16Kg - M2598116

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 1,16Kg - M2598116

3,691,000đ

Kích thước cả đế: 12.2/ 8.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.16 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 1,14Kg - M2598114

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 1,14Kg - M2598114

3,631,000đ

Kích thước cả đế: 12.1/ 8.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.14 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 0,488Kg - M25980488

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 0,488Kg - M25980488

2,171,000đ

Kích thước cả đế: 9/ 6.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.488 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 0,45Kg - M2598045

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh - 0,45Kg - M2598045

2,011,000đ

Kích thước cả đế: 8.8/ 6.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.45 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh 1A - 2,28kg - M2598228

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Hoa Chanh 1A - 2,28kg - M2598228

7,170,000đ

Kích thước cả đế: 15.3/12cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.28 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím 3A - 2,15kg - M0641215

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím 3A - 2,15kg - M0641215

7,114,000đ

Kích thước cả đế: 15.3/ 12.5cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.15 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím 3A - 1,67kg - M0641167

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím 3A - 1,67kg - M0641167

5,619,000đ

Kích thước cả đế: 13.3/11cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.67 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím 3A - 1,27kg - M0641127

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím 3A - 1,27kg - M0641127

4,339,000đ

Kích thước cả đế: 12.3/ 10.5cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.27 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím 2.14kg - 11.5cm - M2649

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím 2.14kg - 11.5cm - M2649

17,120,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc.
Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 2.04kg- 11.4cm - M1704

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 2.04kg- 11.4cm - M1704

7,140,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng
Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.25kg - 9.5cm - M2649 VIP

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.25kg - 9.5cm - M2649 VIP

9,990,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng
Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.45kg - 7cm M2598

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.45kg - 7cm M2598

1,480,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng
Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.49Kg - 7cm - M2598

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.49Kg - 7cm - M2598

1,589,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng
Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.33Kg - 6.2cm - M2598

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.33Kg - 6.2cm - M2598

1,120,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng
Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.19kg - 5.2cm - M2598

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.19kg - 5.2cm - M2598

699,000đ

Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng
Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.35kg - 9.8cm - M2649

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.35kg - 9.8cm - M2649

10,850,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.
Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.1kg - 9.2cm - M2649

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.1kg - 9.2cm - M2649

8,850,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.
Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.66kg - 8cm - M1704

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.66kg - 8cm - M1704

2,445,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.
Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.65Kg - 7.8cm - M1704

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.65Kg - 7.8cm - M1704

2,395,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Xà Cừ Tím 3.32kg - 12.5cm M259813

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Xà Cừ Tím 3.32kg - 12.5cm M259813

6,640,000đ

Đường kính quả cầu: 12.5cm Trọng lượng nguyên đá: 3.32 kg  Chất liệu: Đá Xà Cừ Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Xà Cừ giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Xà Cừ Tím 2.62kg - 12cm M259812

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Xà Cừ Tím 2.62kg - 12cm M259812

7,860,000đ

Đường kính quả cầu: 12cm Trọng lượng nguyên đá: 2.62kg  Chất liệu: Đá Xà Cừ Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Xà Cừ giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Xà Cừ Tím 2.68kg - 12cm M259811

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Xà Cừ Tím 2.68kg - 12cm M259811

5,360,000đ

Đường kính quả cầu: 12cm Trọng lượng nguyên đá: 2.68kg  Chất liệu: Đá Xà Cừ Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Xà Cừ giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím 1.14kg - 9cm M259810

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím 1.14kg - 9cm M259810

3,420,000đ

Đường kính quả cầu: 9cm Trọng lượng nguyên đá: 1.14kg  Chất liệu: Đá Xà Cừ Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Xà Cừ giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím - 0,71kg - 8cm M25989

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím - 0,71kg - 8cm M25989

2,130,000đ

Đường kính quả cầu: 8 cm Trọng lượng nguyên đá: 0,71kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Đá Phong Thủy Thạch Anh Tím - 2,74kg - 12,5cm M25987

Qủa Cầu Đá Phong Thủy Thạch Anh Tím - 2,74kg - 12,5cm M25987

8,220,000đ

Đường kính quả cầu: 12,5cm Trọng lượng nguyên đá: 2,74kg   Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên + CÓ đầy đủ kiểm định + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Qủa Cầu Đá Phong Thủy thạch anh tím giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Đá Phong Thủy Thạch Anh Tím - 1,2kg - 9,5cm M25985

Qủa Cầu Đá Phong Thủy Thạch Anh Tím - 1,2kg - 9,5cm M25985

3,600,000đ

Đường kính quả cầu: 9,5cm Trọng lượng nguyên đá: 1,2kg   Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên + CÓ đầy đủ kiểm định + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Qủa Cầu Đá Phong Thủy thạch anh tím giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Đá Thạch Anh Tím - 0,7kg M25982

Qủa Cầu Đá Thạch Anh Tím - 0,7kg M25982

2,100,000đ

Đường kính quả cầu: 8cm Trọng lượng nguyên đá: 0,7kg  Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên + CÓ đầy đủ kiểm định + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Đá Phong Thủy Thạch Anh Tím - 0,9kg M25981

Qủa Cầu Đá Phong Thủy Thạch Anh Tím - 0,9kg M25981

2,700,000đ

Đường kính quả cầu: 9cm Trọng lượng nguyên đá: 0,9kg  Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên + Có Đầy Đủ Kiểm Định Đá Quý + Hộp Đựng Sang Trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím 1.79kg - 11cm M26491

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím 1.79kg - 11cm M26491

14,320,000đ

Đường kính quả cầu: 11cm Trọng lượng nguyên đá: 1.79 kg   Chất liệu: Đá thạch anh tím Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh tím giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Hiển thị 1 - 44 / 69 kết quả

Quả cầu thạch anh tím được chế tác từ đá thạch anh tím tự nhiên 100%, là loại đá quý hiếm có nhiều công dụng cả về sức khỏe lẫn ý nghĩa phong thủy. Bài viết sau của Đá Phong thủy An Phát sẽ giúp quý anh chị hiểu hơn về vật phẩm phong thủy này, công năng cũng như cách lựa chọn, trưng bày sao cho phù hợp. 

Tìm hiểu về quả cầu thạch anh tím

Tại Đá Phong thủy An Phát, quả cầu thạch anh tím được chế tác hoàn toàn thủ công từ đá thạch anh tím – một trong những loại thạch anh quý hiếm trong họ thạch anh. Đá thạch anh tím từ xa xưa đã được xem là biểu tượng cho tâm trí sáng suốt, trừ tà, bảo vệ chủ nhân khỏi những tác động xấu của môi trường. 

Quả cầu thạch anh tím mang hình khối cầu với nhiều kích thước khác nhau: từ những quả cầu kích thước lớn trưng bày trong các sảnh khách sạn, sảnh đón khách lớn của công ty, tòa nhà tới những quả cầu kích thước vừa phải đặt trong phòng làm việc, phòng khách, phòng ngủ, và quả cầu có đường kính nhỏ làm thất tinh trận đồ.  

Quả cầu thạch anh tím được chế tác hoàn toàn thủ công từ đá thạch anh tím 

Ý nghĩa và tác dụng của quả cầu thạch anh tím

Theo các nghiên cứu, quả cầu thạch anh tím mang năng lượng mạnh mẽ từ đá thạch anh tự nhiên, đem lại nhiều công năng cả về phong thủy lẫn có lợi cho sức khỏe con người.

Ý nghĩa phong thủy

 • Thu hút những năng lượng tích cực, đem đến may mắn, bình an cho chủ nhân, giúp công việc, học tập thuận lợi, làm ăn suôn sẻ.
 • Quả cầu thạch anh tím mang hình tròn: tượng trưng cho năng lượng dương của trời đất, kết hợp năng lượng mạnh của đá thạch anh, giúp hóa giải các năng lượng xấu, các loại tà khí, âm khí ảnh hưởng không tốt tới con người, giúp tránh được xui rủi.
 • Gắn kết những mối quan hệ tích cực (bạn bè, người thân, đồng nghiệp, khách hàng…) từ đó tăng cơ hội, may mắn và khả năng thăng tiến.
 • Kích thích trí tuệ, giúp tăng cường sự tập trung, sáng tạo để chủ nhân giải quyết công việc quyết đoán, hiệu quả. 
 • Giúp hỗ trợ công việc làm ăn trôi chảy, thuận lợi.

Quả cầu thạch anh tím mang năng lượng mạnh mẽ từ đá thạch anh tự nhiên, đem lại nhiều công năng cả về phong thủy lẫn có lợi cho sức khỏe

Ý nghĩa sức khỏe

 • Tăng cường sự thư giãn, giảm mệt mỏi, căng thẳng
 • Giảm đau đầu và các bệnh liên quan tới thần kinh
 • Hỗ trợ đường tiêu hóa, khí huyết lưu thông, tăng cường hoạt động của hệ tuần hoàn máu trong cơ thể.
 • Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giúp có giấc ngủ ngon và sâu hơn
 • Cải thiện các triệu chứng đau nhức xương khớp
 • Ngăn chặn bớt bức xạ điện từ từ các thiết bị điện tử như máy tính, ti vi tới con người.
 • Liên kết với năng lượng của luân xa thứ 3, giúp người thiền định đạt hiệu quả cao hơn.

Xem thêm: Hốc đá thạch anh tím

Quả cầu thạch anh tím hợp tuổi, mệnh nào?

Quả cầu thạch anh tím mang màu tím – là màu tương sinh với mệnh Hỏa và mệnh Thổ theo Ngũ hành. Bởi vậy, người mệnh Thổ và mệnh Hỏa khi lựa chọn quả cầu thạch anh tím sẽ được hỗ trợ phong thủy tốt nhất, để chủ nhân đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Người mệnh Hỏa và mệnh Thổ sẽ có năm sinh là các năm sau:

Mệnh Thổ: 

 • Lộ Bàng Thổ: sinh năm 1930 và 1931; 1990 và 1991
 • Bích Thượng Thổ: sinh năm 1960 và 1961; 2020 và 2021
 • Thành Đầu Thổ: sinh năm 1938 và 1939; 1998 và 1999
 • Sa trung Thổ: sinh năm 1976 và 1977
 • Đại Trạch Thổ: sinh năm 1968 và 1969
 • Ốc Thượng Thổ: sinh năm 1946 và 1947; 2006 và 2007

Mệnh Hỏa:

 • Lư Trung Hỏa:  sinh năm 1926 và 1927; 1986 và 1987
 • Sơn Đầu Hỏa: sinh năm 1934 và 1935; 1994 và 1995
 • Tích Lịch Hỏa: sinh năm 1948 và 1949; 2008 và 2009
 • Sơn Hạ Hỏa:  sinh năm 1956 và 1967; 2016 và 2017
 • Phú Đăng Hỏa: sinh năm 1964 và 1965
 • Thiên Thượng Hỏa:  sinh năm 1978 và 1979

Xem thêm: Trụ đá thạch anh tím

Quả cầu thạch anh tím phù hợp với chủ nhân mệnh Hỏa

Ngoài ra, quả cầu thạch anh tím còn phù hợp với những người:

 • Hay đau đầu chóng mặt
 • Hay mất ngủ
 • Người đang có các bệnh liên quan đến xương khớp
 • Thiếu tập trung, thường xao lãng khi học tập, làm việc
 • Là chủ doanh nghiệp muốn công việc kinh doanh thuận lợi hơn

Hướng dẫn cách đặt quả cầu thạch anh tím 

Quả cầu thạch anh tím muốn phát huy hiệu quả tốt đa cần được đặt vào những vị trí phù hợp. Cụ thể, khách hàng nên đặt quả cầu thạch anh tím ở các vị trí như sau:

 • Hướng tốt nhất để đặt quả cầu thạch anh tím là hướng Đông.
 • Nên đặt tại phòng khách, vị trí trung tâm để hỗ trợ các mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè.
 • Đặt trên bàn học, bàn làm việc để tăng sự tập trung, tăng hiệu quả công việc.
 • Đặt gần giường ngủ để giúp ngủ ngon hơn, tăng cường chất lượng giấc ngủ.
 • Đặt ở các vị trí cung tài lộc sẽ mang tới đại cát, đại lợi.

Giá quả cầu thạch anh tím

Giá tiền quả cầu thạch anh tím hiện nay chủ yếu tùy thuộc vào kích thước cũng như đường kính quả cầu. Quý khách hàng có thể tham khảo mức giá của quả cầu thạch anh tím sau đây:

 • Quả cầu thạch anh tím 0,4kg – 750.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh tím 0,5 kg – 900.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh tím 1,67 kg – 4.325.000 vnđ

Hiện nay, trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp quả cầu thạch anh tím, tuy nhiên, quý khách hàng cần lưu ý chọn mua ở những địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng, đồng thời lựa chọn quả cầu có kích thước phù hợp với không gian trưng bày và nhu cầu.  Để nhận báo giá chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với An Phát theo hotline: 096.2631.862 hoặc 097. 918. 0110

Xem thêm: Mặt dây chuyền đá thạch anh tím

Giá tiền quả cầu thạch anh tím hiện nay chủ yếu tùy thuộc vào kích thước cũng như đường kính quả cầu

Địa chỉ chuyên cung cấp quả cầu thạch anh tím uy tín, giá rẻ

Đá Phong thủy An Phát là tổng kho chuyên cung cấp các sản phẩm quả cầu đá phong thủy và các loại vật phẩm phong thủy lớn nhất cả nước. Với xưởng chế tác lớn quy tụ nhiều nghệ nhân lâu năm, hệ thống kho quy mô lớn, Đá Phong thủy An Phát không chỉ cung cấp quả cầu thạch anh tím, thạch anh hồng, trắng, vàng… còn có hàng ngàn loại quả cầu phong thủy khác từ đá núi lửa, đá lông công, đá canxit đá fluorite… và nhiều loại vật phẩm khác như thiềm thừ, tỳ hưu, bát tụ bảo, cây đào tài lộc, tranh phong thủy, trụ đá thạch anh, thạch anh rải nền, thạch anh rải mộ…

Đá Phong thủy An Phát là tổng kho chuyên cung cấp các sản phẩm quả cầu đá phong thủy và các loại vật phẩm phong thủy lớn nhất cả nước

Lựa chọn Đá phong thủy An Phát, quý khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích như:

 • Mẫu mã phong phú, chủng loại đa dạng, đáp ứng kích cỡ theo yêu cầu
 • 100% sản phẩm đều được chế tác từ đá quý tự nhiên, đi kèm giấy kiểm định chất lượng đá quý
 • Nhận thiết kế, chế tác theo nhu cầu riêng của khách hàng
 • Giao hàng tận nơi
 • Cung cấp đầy đủ hóa đơn cho khách hàng có nhu cầu
 • Khách hàng kiểm tra sản phẩm kỹ càng trước khi ký nhận hàng

Ngoài ra, lựa chọn An Phát, quý khách còn được tư vấn chọn sản phẩm quả cầu phong thủy, cách trưng bày chu đáo từ các cố vấn am hiểu phong thủy, giúp quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất. 

Thông tin liên hệ:

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, p. Thịnh Liệt, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

Điện thoại: 096.2631.862097. 918. 0110

Website: https://daphongthuyanphat.com

 

Đã thêm vào giỏ hàng