Tháp văn xương thạch anh - Vật phẩm phong thủy may mắn

Sắp xếp:


Tháp Văn Xương Thạch Anh Vàng - 0,5kg - M2951049

Tháp Văn Xương Thạch Anh Vàng - 0,5kg - M2951049

3,490,000đ

Kích thước: 16/ 5.5/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Vàng 0,5kg giá: 3.640.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 1,07kg - M2073107

Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 1,07kg - M2073107

3,270,000đ

Kích thước: 21.5/ 8/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.07 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng 1,07kg giá: 3.452.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 1kg - M207310

Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 1kg - M207310

3,060,000đ

Kích thước: 21/ 7.5/ 7 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng 1kg giá: 3.242.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 0,4kg - M207304

1,260,000đ

Kích thước: 16.5/ 5.5/ 5.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng 0,4kg giá:  1.410.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Xanh - 1,04kg - M0598104

Tháp Văn Xương Thạch Anh Xanh - 1,04kg - M0598104

3,180,000đ

Kích thước: 22/ 7.5/ 7 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.04 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Xanh 1,04kg giá: 3.362.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Vàng - 0,157kg - M29510157

Tháp Văn Xương Thạch Anh Vàng - 0,157kg - M29510157

1,160,000đ

Kích thước: 11.5/ 4/ 3.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.157 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Vàng 0,157kg giá: 1.280.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - 0,226kg - M24460226

Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - 0,226kg - M24460226

1,077,000đ

Kích thước: 12/ 4.5/ 4.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.226 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng 0,226kg giá: 1.197.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - 0,186kg - M24460186

Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - 0,186kg - M24460186

897,000đ

Kích thước: 14/ 3.9/ 3.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.186 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng 0,186kg giá: 1.017.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 0,092kg - M13580092

Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 0,092kg - M13580092

658,000đ

Kích thước: 12/ 2.6/ 2.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.092 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng 0,092kg giá: 778.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 0,081kg - M13580081

Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 0,081kg - M13580081

588,000đ

Kích thước: 11.6/ 2.5/ 2.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.081 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng 0,081kg giá:  708.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 0,08kg - M1358008

Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 0,08kg - M1358008

580,000đ

Kích thước: 11.6/ 2.5/ 2.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.08 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng 0,08kg giá: 700.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Xanh - 0,94kg - M0598094

Tháp Văn Xương Thạch Anh Xanh - 0,94kg - M0598094

2,880,000đ

Kích thước: 21.5/ 7/ 6.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.94 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Xanh 0,94kg giá: 3.062.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 0,074kg - M13580074

Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 0,074kg - M13580074

541,000đ

Kích thước: 11/ 2.5/ 2.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.074 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng 0,074kg giá: 661.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,89kg - M2959089

Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,89kg - M2959089

680,000đ

Kích thước: 19.5/ 7/ 7 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.89 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long 0,89kg giá: 830.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Obsidian Đen - 22cm - M0649098

Tháp Văn Xương Obsidian Đen - 22cm - M0649098

1,628,000đ

Kích thước: 22/ 7.5/ 6.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.98 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Obsidian Đen 22cm giá: 1.778.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - 1,38kg - M2728138

Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - 1,38kg - M2728138

3,924,000đ

Kích thước: 22.8/ 8.5/ 7.1 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.38 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng 1,38kg giá: 4.106.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Obsidian Đen - 16cm - M064904

Tháp Văn Xương Obsidian Đen - 16cm - M064904

700,000đ

Kích thước: 16/ 5.5/ 4.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.4 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Obsidian Đen 16cm giá: 820.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Canxit Vàng - 1,12kg - M0625112

Tháp Văn Xương Canxit Vàng - 1,12kg - M0625112

2,300,000đ

Kích thước: 22.5/ 7.5/ 6.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.12 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Canxit Vàng 1.12kg giá: 2.450.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Tháp Văn Xương Thạch Anh Xanh - 0,37kg - M0598037

1,170,000đ

Kích thước: 15.5/ 5/ 4.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.37 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.290.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - 0,53kg - M2661053

Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - 0,53kg - M2661053

3,584,500đ

Kích thước: 18/ 5.5/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.53 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.734.500đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Canxit Vàng - 0,39kg - M0625039

Tháp Văn Xương Canxit Vàng - 0,39kg - M0625039

840,000đ

Kích thước: 16/ 5/ 4.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.39 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Canxit Vàng 0.39kg giá: 960.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Gạt Tàn Thuốc Ngọc Hoàng Long - M147811

Gạt Tàn Thuốc Ngọc Hoàng Long - M147811

535,000đ

Kích thước: 3.5/ 15.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.1 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua giá: 745.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Ống Đựng Bút Ngọc Hoàng Long - 0,65kg - M1478065

Ống Đựng Bút Ngọc Hoàng Long - 0,65kg - M1478065

660,000đ

Kích thước: 12/ 7 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.65 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 780.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Tháp Văn Xương Serpentine - 0,7kg - M219307

Tháp Văn Xương Serpentine - 0,7kg - M219307

780,000đ

Kích thước: 18/ 7.3/ 6.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.7 kg Chất liệu: Đá Serpentine tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Serpentine 0,7kg giá: 920.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,22kg - M2056022

Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,22kg - M2056022

610,000đ

Kích thước: 11.4/ 4.7/ 4.1 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.22 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 730.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,21kg - M2056021

Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,21kg - M2056021

610,000đ

Kích thước: 11.4/ 4.3/ 3.9 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.21 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 730.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,18kg - M2056018

Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,18kg - M2056018

610,000đ

Kích thước: 11.1/ 4.3/ 3.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.16 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 730.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,16kg - M2056016

Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,16kg - M2056016

610,000đ

Kích thước: 11.6/ 3.8/ 3.4 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.16 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 730.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Vàng - 0,88kg - M2528088

Tháp Văn Xương Thạch Anh Vàng - 0,88kg - M2528088

6,320,000đ

Kích thước nguyên đá: 22.5/ 6.3/ 5.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 26.5/ 10/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.88 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 6.480.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Serpentine - 0,78kg - M2193078

Tháp Văn Xương Serpentine - 0,78kg - M2193078

780,000đ

Kích thước: 18.5/ 7.5/ 7 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.78 kg Chất liệu: Đá Serpentine tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Serpentine 0,78kg giá: 920.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 2,95kg - M2813295

Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 2,95kg - M2813295

2,210,000đ

Kích thước: 37.5/ 14/ 14.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.95 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.360.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,65kg - M2193065

Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,65kg - M2193065

780,000đ

Kích thước: 17.9/ 7.3/ 6.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.65 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long 0,65kg giá: 920.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long - 0,15kg - M2056015

Kích thước: 10.3/ 3.8/ 3.9 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.15 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 730.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - 0,17kg - M0479017

Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - 0,17kg - M0479017

740,000đ

Kích thước: 10.9/ 4.2/ 3.7 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.17 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 860.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tháp Văn Xương 2,95kg Đá Serpentine Xanh - M2599

Tháp Văn Xương 2,95kg Đá Serpentine Xanh - M2599

2,550,000đ

Kích thước: 14/14/38cm, nặng 2.95kg Chất liệu: Ngọc Serpentine Ý nghĩa: Tháp Văn Xương là một vật phẩm biểu tượng của thông minh, trí tuệ và sự thành đạt, Người sử dụng Tháp Văn Xương thường có mong muốn cầu tài, thông minh đỗ đạt. 

Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng Brazil - M1358

1,050,000đ

Kích thước:  5x5x15cm - 0,42kg ( Bé ) 8x8x24cm - 1,8kg ( Lớn ) Chất Liệu: Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Brazil Ý nghĩa: là biểu tượng của trí tuệ, sự thông thái, thông minh và thành đạt.

Tháp Văn Xương Thạch Anh Xanh - M0598

875,000đ

Kích thước:  8 x 8 x 21cm - 1,28kg ( Lớn ) 5 x 5 x 16cm - 0,35kg ( Bé ) Chất Liệu: Thạch Anh Xanh ( Aventuarine ) Ý nghĩa: là biểu tượng của trí tuệ, sự thông thái, thông minh và thành đạt.

Tháp Văn Xương + Ống Bút, Quà Tặng Để Bàn Làm Việc - M2193+2194

450,000đ

Kích thước:  15 x 13 x 8cm - 1kg ( xanh ) 15 x 13 x 8cm - 1kg ( vàng ) Chất Liệu: Xanh - Serpentine ; Vàng - Ngọc Hoàng Long Ý nghĩa: là biểu tượng của trí tuệ, sự thông thái, thông minh và thành đạt.

Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - M0479

1,035,000đ

Kích thước:  6,5 x 6,5 x 17cm - 0,85kg ( Lớn ) 3 x 3 x 12,5cm - 0,23kg ( Bé ) Chất Liệu: Thạch Anh Trắng Ý nghĩa: là biểu tượng của trí tuệ, sự thông thái, thông minh và thành đạt.

Tháp Văn Xương Onyx Đen - m0649

700,000đ

Kích thước:  6,8 x 6,8 x 21cm - 0,88kg ( Lớn ) 4,6 x 4,6 x 15,6cm - 0,36kg ( Bé ) Chất Liệu: Onyx Nature Ý nghĩa: là biểu tượng của trí tuệ, sự thông thái, thông minh và thành đạt.

Tháp Văn Xương Thạch Anh Trắng - 0,13kg - M0479013

580,000đ

Kích thước: 9.7/ 3.8/ 3.4 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.13 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 700.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Liền - M0625

590,000đ

Kích thước:  6x6x21cm - 0,85kg ( Lớn ) 4,5x4,5x16cm - 0,37kg ( Bé ) Chất Liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng Tự Nhiên Liền Khối - M0625 Ý nghĩa: là biểu tượng của trí tuệ, sự thông thái, thông minh và thành đạt.

Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 0,126kg - M13580126

880,000đ

Kích thước: 11/ 3.6/ 3.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.126 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng 0,126kg giá:  1.000.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng - 0,346kg - M13580346

2,310,000đ

Kích thước: 12.3/ 6/ 5.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.346 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tháp Văn Xương Thạch Anh Hồng 0,346kg giá: 2.430.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Hiển thị 1 - 44 / 59 kết quả

Tháp văn xương thạch anh là vật phẩm phong thủy giúp ngăn chặn âm khí, trừ tà để giúp mang lại may mắn cho gia chủ. Để hiểu rõ hơn về vật phẩm phong thủy này, gia chủ hãy xem những chia sẻ của Đá phong thủy An Phát ngay sau đây nhé!

Tìm hiểu về tháp văn xương

Cảm hứng chế tác tháp văn xương được lấy ý tưởng từ một ngôi bảo tháp tọa lạc ở phía nam của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ngôi bảo tháp này có thiết kế gồm 7 tầng xây chồng lên nhau, có kích thước nhỏ dần từ chân đến đỉnh.

 

tháp văn xương thạch anh

Tháp văn xương giúp xua đuổi tà khí, đem lại vận may cho gia chủ

 

Ở khu Bình Sơn - Nguyên Lãng của Hongkong, tháp văn xương 7 tầng và 9 tầng được xây dựng rất nhiều. Khi trong nhà có con cái đi thi cha mẹ hay đến đây để ước cầu thi đỗ đạt và nhờ đó có rất nhiều nhân tài cho đất nước.

Ngày nay, tháp văn xương được biết đến là một loại đá năng lượng giúp xua đuổi vận xui và mang đến những điều tốt đẹp cho gia chủ. Do đó, loại đá này rất được nhiều người ưa chuộng và thường dùng làm vật phẩm trang trí trong nhà, văn phòng,...  

Ý nghĩa của tháp văn xương

Những ý nghĩa mang lại trong việc sử dụng tháp văn xương là: 

 • Tháp văn xương giúp loại bỏ âm khí, trừ tà, trấn trạch ngôi nhà và thu hút vận may.
 • Đối với những người đã đi làm, sử dụng tháp văn xương giúp nhanh thăng quan tiến chức. Công danh sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi, hanh thông.
 • Đối với những người còn đi học, khi trưng bày tháp văn xương sẽ giúp học hành chăm chỉ, đổ đạt thành tài. 
 • Đặc biệt khi sử dụng các loại đá thạch anh vào chế tác sẽ giúp mang lại nhiều vận may hơn. Mỗi loại đá thạch anh đều mang lại một ý nghĩa khác nhau.

>> Xem thêm: Bát tụ bảo

 

tháp văn xương thạch anh trắng

Tháp văn xương đang được điêu khắc

 

Các loại tháp văn xương thạch anh được ưa chuộng

Ngày nay có rất nhiều tháp văn xương được làm từ những loại đá thạch anh khác nhau. Dưới đây là một số loại tháp đang được rất nhiều người ưa chuộng và tìm mua nhiều nhất khi đến với Đá phong thủy An Phát.

Tháp văn xương thạch anh trắng

Tháp thạch anh trắng do An Phát sản xuất có nguyên liệu là đá thạch anh trắng có 2 kích cỡ khác nhau.

 • Kích cỡ lớn có kích thước 65 x 65 x 17cm nặng 0,85 kg
 • Kích cỡ bé có kích thước 3 x 3 x 12,5 cm nặng 0,23 kg

Ý nghĩa của tháp mang lại là biểu tượng của trí tuệ, sự thông minh và công danh thành đạt. Đây là loại tháp văn xương thạch anh được khách hàng rất chuộng.

 

tháp văn xương thạch anh trắng

Tháp văn xương trắng là biểu tượng của trí tuệ, sự thông minh và công danh thành đạt

 

Tháp văn xương thạch anh hồng

Loại tháp văn xương thạch anh hồng được sản xuất từ An Phát có nguyên liệu từ đá thạch anh hồng tự nhiên brazil. Do đó, vật phẩm này có độ thấu quang cao và nhìn sang trọng hơn những loại đá khác nên khá thu hút những khách hàng có địa vị cao.

>> Xem thêm:  Quả cầu phong thủy

 

tháp văn xương thạch anh hồng

Trưng bày tháp văn xương tại nơi làm việc giúp công việc thuận lợi hơn

 

Loại đá này có hai kích cỡ khác nhau cho khách hàng thoải mái lựa chọn như:

 • Loại lớn 8 x 8 x 24 cm nặng 1,8 kg.
 • Loại bé 5 x 5 x 15cm nặng 0,42kg.

Ý nghĩa mang lại giúp trừ tà, xua đuổi vận xui, bảo vệ gia chủ. Vật phẩm này thường được đặt trong phòng làm việc hoặc trên kệ sách để giúp mang lại may mắn.

Tháp văn xương onyx đen

Tháp văn xương onyx đen được làm từ chất liệu Onyx đen. Đá Onyx đen hấp thụ các năng lượng từ thiên nhiên giúp mang đến nguồn năng lượng bí ẩn. Bảo vệ bình an và mọi sự hanh thông cho gia chủ. Loại đá này có 2 kích thước như sau:

 • Kích cỡ lớn 6,8 x 6,8 x 21 cm nặng 0,88 kg. 
 • Kích cỡ bé 4,6 x 4,6 x 15,6cm nặng 0, 36 kg.

Tượng trưng cho may mắn, thành công, học hành thi đỗ đạt. Tháp văn xương onyx đen tượng trưng cho thông minh, sáng suốt và bảo vệ bình an cho gia chủ.

>> Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh thổ

 

Tháp văn xương Onyx đen tượng trưng cho may mắn, thành công, thi cử đỗ đạt

 

Tháp văn xương thạch anh xanh

Tháp văn xương này được chế tác 100% từ thạch anh xanh (Aventuarine). Loại đá này cũng được làm có hai kích cỡ như sau:

 • Kích cỡ lớn 8 x 8 x 21 cm nặng 1,28 kg 

 • Kích cỡ nhỏ 5 x 5 x 16 cm nặng 0,35 kg 

Ý nghĩa của tháp văn xương biểu tượng cho tri thức, sự thành danh trong cuộc sống. Đây còn được xem là bùa hộ mệnh giúp mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Đặc biệt, loại tháp văn xương thạch anh xanh rất phù hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Mộc.

 

Tháp văn xương xanh - bùa hộ mệnh mang lại nhiều may mắn cho gia chủ

 

Tháp văn xương ngọc Hoàng Long

Tháp văn xương ngọc Hoàng Long được chế tạo từ ngọc Hoàng Long vàng tự nhiên liền khối. Vật phẩm phong thủy này có 2 kích thước như sau:

 • Loại lớn có kích thước 6 x 6 x 21 cm nặng 0,85 cm
 • Loại bé có kích thước 4,5 x 4,5 x 16 cm nặng 0,37 kg 

Ý nghĩa của tháp văn xương ngọc Hoàng Long khi đặt ở từng vị trí.

 • Đặt ở phòng làm việc sẽ hỗ trợ công việc suôn sẻ và hanh thông.
 • Đặt ở kệ sách giúp học hành giỏi giang, tăng cường trí nhớ.

>> Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh kim

 

Tháp văn xương ngọc Hoàng Long hỗ trợ công việc thuận lợi, thành công

 

Cách chọn tháp văn xương hợp tuổi mệnh

Để tháp văn xương phát huy được tối đa công năng của nó, gia chủ cần biết cách lựa chọn những loại tháp văn xương hợp với tuổi mệnh của mình. Sau đây là cách lựa chọn tháp văn xương hợp tuổi mệnh được chia sẻ đến gia chủ.

Mệnh Kim 

Màu tương sinh: Màu của mệnh kim là màu trắng và vì thổ sinh kim nên màu hợp với mệnh Kim còn là màu vàng. Do đó, mệnh Kim nên chọn tháp văn xương thạch anh trắng hay ngọc Hoàng Long đều được.

Màu tương khắc: Hỏa khắc Kim nên gia chủ nên tránh màu hồng, đỏ vì 2 màu này tượng trưng cho hành hỏa.

Gồm các tuổi: Ất Sửu, Canh Thìn, Quý Mão, Tân Tỵ, Canh Tuất, Giáp Ngọ,...

Mệnh Mộc

Màu tương sinh: Màu xanh tượng trưng cho Thủy sinh Mộc và màu đen, màu của bản mệnh. Do đó, nên chọn mua tháp văn xương màu Xanh và Onyx đen.

Màu tương khắc: Kim khắc Mộc nên gia chủ tránh mua tháp văn xương màu trắng.

Gồm các tuổi: Nhâm Ngọ, Kỷ Hợi, Mậu Thìn, Quý Mùi, Nhâm Tý, Canh Dần,...

Mệnh Thủy

Màu tương sinh: Màu đen và xanh nước biển, màu trắng vì Kim sinh Thủy.

Màu tương khắc: Thổ khắc Thủy nên hạn chế mua tháp văn xương màu vàng đất.

Những tuổi: Bính Tý, Quý Tỵ, Nhâm Tuất, Đinh Sửu, Bính Ngọ, Quý Hợi, Nhâm Thìn,...

Mệnh Hỏa

Màu tương sinh: Màu xanh lục, đỏ, hồng và màu tím.

Màu tương khắc: Màu đen và màu xanh dương.

Những tuổi: Giáp Tuất, Đinh Dậu, Bính Dần, Ất Hợi, Đinh Mão, Mậu Tý,...

Mệnh Thổ

Màu tương sinh: Đỏ, hồng, tím vàng, nâu đất

Màu tương khắc: Xanh lục

Những tuổi: Mậu Dần, Tân Sửu, Canh Ngọ, Kỷ Mão, Đinh Hợi, Kỷ Dậu, Bính Tuất,...

Như vậy, chúng tôi vừa chia sẻ đến gia chủ về tháp văn xương thạch anh, các loại và cách lựa chọn tháp văn xương phù hợp với mệnh tuổi. Hy vọng qua những chia sẻ của Đá phong thủy An Phát đã giúp gia chủ chọn được tháp văn xương phù hợp với vận mệnh của mình.

>> Xem thêm: Đá thạch anh vụn ngũ sắc

Đã thêm vào giỏ hàng