Kim tự tháp phong thuỷ đá thạch anh - vật phẩm phong thuỷ chiêu tài lộc

Sắp xếp:


Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,57kg - M1848057

Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,57kg - M1848057

630,000đ

Kích thước: 6.5/ 11/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.57 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Ngọc Hoàng Long 0,57kg giá: 750.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,25kg - M2918025

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,25kg - M2918025

1,310,000đ

Kích thước: 5.6/ 8.9/ 6.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.25 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Hồng 0,25kg giá: 1.430.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,4kg - M184804

Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,4kg - M184804

460,000đ

Kích thước: 5.5/ 10.5/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.4 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Ngọc Hoàng Long 0,4kg giá: 580.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,24kg - M2918024

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,24kg - M2918024

1,260,000đ

Kích thước: 5.5/ 8.9/ 6.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.24 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Hồng 0,24kg giá: 1.380.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,19kg - M2918019

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,19kg - M2918019

1,010,000đ

Kích thước: 4.8/ 8/ 5.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.19 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Hồng 0,19kg giá: 1.130.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,17kg - M2918017

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,17kg - M2918017

910,000đ

Kích thước: 4.5/ 7.6/ 5.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.17 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Hồng 0,17kg giá: 1.030.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,32kg - M2919032

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,32kg - M2919032

1,340,000đ

Kích thước: 5/ 10.5/ 7.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.32 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Trắng 0,32kg giá: 1.460.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,161kg - M29190161

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,161kg - M29190161

704,000đ

Kích thước: 4.6/ 8/ 8.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.161 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Trắng 0,161kg giá: 824.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,16kg - M2919016

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,16kg - M2919016

700,000đ

Kích thước: 4.5/ 8/ 5.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.16 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Trắng 0,16kg giá: 820.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,1kg - M291901

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,1kg - M291901

460,000đ

Kích thước: 4/ 6.5/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.1 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Trắng 0,1kg giá: 580.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,096kg - M29210096

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,096kg - M29210096

492,000đ

Kích thước: 3.5/ 6.6/ 4.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.096 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Xanh 0,096kg giá: 612.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,12kg - M2921012

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,12kg - M2921012

600,000đ

Kích thước: 4.1/ 7/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.12 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Xanh 0,12kg giá: 720.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,124kg - M29210124

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,124kg - M29210124

618,000đ

Kích thước: 4/ 7.1/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.124 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Xanh 0,124kg giá: 738.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,11kg - M2921011

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,11kg - M2921011

555,000đ

Kích thước: 4/ 7/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.11 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Xanh 0,11kg giá: 675.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,83kg - M2920083

Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,83kg - M2920083

2,965,000đ

Kích thước: 8.9/ 14/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.83 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Obsidian Đen 0,83kg giá: 3.085.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,45kg - M2920045

Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,45kg - M2920045

1,635,000đ

Kích thước: 6.7/ 11.3/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.45 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Obsidian Đen 0,45kg giá: 1.755.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,44kg - M2920044

Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,44kg - M2920044

1,600,000đ

Kích thước: 6.8/ 11.3/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.44 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Obsidian Đen 0,44kg giá: 1.720.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,171kg - M29200171

Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,171kg - M29200171

659,000đ

Kích thước: 5.1/ 8.2/ 5.9 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.171 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Obsidian Đen 0,171kg giá: 779.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,176kg - M18480176

Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,176kg - M18480176

236,000đ

Kích thước: 4.6/ 7.2/ 5.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.176 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Ngọc Hoàng Long 0,176kg giá: 356.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,12kg - M2918012

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,12kg - M2918012

660,000đ

Kích thước: 4.1/ 7/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.12 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Hồng 0,12kg giá: 780.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,076kg - M29190076

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,076kg - M29190076

364,000đ

Kích thước: 3.6/ 6/ 4.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.076 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Trắng 0,076kg giá: 484.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,125kg - M29210125

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,125kg - M29210125

623,000đ

Kích thước: 4.2/ 7/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.125 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Xanh 0,125kg giá: 743.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,17kg - M2920017

Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,17kg - M2920017

655,000đ

Kích thước: 5.1/ 8.3/ 5.9 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.17 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Obsidian Đen 0,17kg giá: 775.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 1,1kg - M263011

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 1,1kg - M263011

865,000đ

Kích thước: 8.8/10cm (cao/rộng) Trọng lượng: 1,1kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 1,48kg - M2630148

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 1,48kg - M2630148

1,131,000đ

Kích thước: 9.8/11cm (cao/rộng) Trọng lượng: 1.48kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,92kg - M2630092

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,92kg - M2630092

739,000đ

Kích thước: 8.2/9.9cm (cao/rộng) Trọng lượng: 0.92kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá

Kim Tự Tháp Phong Thuỷ Ngọc Hoàng Long - M1848

560,000đ

Kích thước và trọng lượng: 1/ 8.5x8.5x6cm - 0.57kg 2/ 11x11x6.5cm - 0.93kg 3/ 8x8x6cm - 0.56kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Đơn giá: Chọn trọng lượng tương ứng để biết giá cụ thể (hỗ trợ đặt hàng 0979180110) ? Ý nghĩa: giúp tập trung lưu giữ và điều chỉnh đường năng lượng từ trường, giúp cho xua tan xui xẻo, hỗ trợ tinh thần hưng phấn khi làm việc. Có tác dụng ngăn chặn một số tia bức xạ điện từ gây ra bởi máy tính, điện thoại, ti vi.

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - M1936

8,800,000đ

Kích thước: 23 x 23 x19cm Trọng lượng: 5,55kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Ý Nghĩa: giúp hóa giải các loại khí tiêu cực, đem lại nhiều lợi ích, bảo vệ sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mọi sự suôn sẻ.

Kim tự tháp thạch anh hồng - M1924

1,500,000đ

Trọng lượng nguyên đá: Tùy Từng Trái Khác Nhau Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng Giá Thanh Toán = Giá (1.500.000) x Trọng lượng (kg) Ý Nghĩa: giúp hóa giải các loại khí tiêu cực, đem lại nhiều lợi ích, bảo vệ sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mọi sự suôn sẻ.

Hiển thị 1 - 29 / 29 kết quả

Kim tự tháp phong thủy là vật phẩm phong thủy được nhiều người sử dụng. Người ta tin rằng những năng lượng huyền bí từ kim tự tháp mang lại sẽ giúp hóa giải vận xui. Vậy sự thật có đúng như vậy không, tất cả sẽ được đá phong thủy An Phát giải đáp ngay sau đây.

Ý nghĩa phong thuỷ của kim tự tháp đá thạch anh

Kim Tự Tháp được biết đến là những công trình kiến trúc có từ lâu và được tìm thấy ở Ai Cập. Sự huyền bí về nguồn gốc và cách xây dựng của kim tự tháp vẫn luôn là một bí ẩn đối với nhân loại. 

Cách đây khoảng nửa thế kỷ, một số nhà khoa học đã phát hiện nguồn năng lượng kỳ lạ, phát ra từ những vật có hình dạng Kim Tự Tháp. Năng lượng đó giúp chữa lành sức khỏe, tăng sự tập trung, cải thiện trí nhớ.

Ý nghĩa phong thuỷ của kim tự tháp đá thạch anh

Đá thạch anh là một loại đá quý trong tự nhiên, mang đến nguồn năng lượng dương mạnh mẽ. Người xưa cho rằng, thạch anh giúp bảo vệ con người khỏi sự xâm hại của các thế lực hắc ám, trấn tà hay trị bệnh. 

Ngày nay, đá thạch anh được sử dụng mạnh mẽ hơn và được rất nhiều người chọn làm đồ trang sức (vòng tay, chuỗi hạt, mặt dây chuyền) hoặc các vật phẩm như: trụ đá thạch anh, kim tự tháp phong thủy.

Sự kết hợp giữa kim tự tháp và đá thạch anh là một ý tưởng tuyệt vời để tạo nên những nguồn năng lượng tốt. Giúp mang lại sức khỏe, bình an, may mắn và thuận vợ thuận chồng cho chính gia chủ. Kim tự tháp phong thủy còn được xem là vật phẩm chiêu tài, chiêu lộc cho gia chủ.

Ngoài ra, kim tự tháp đá phong thủy còn mang đến sự minh mẫn và tỉnh táo cho đầu óc. Ngăn chặn và đẩy lùi những tia xạ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người như laptop, điện thoại và một số thiết bị điện tử khác. 

Các tác dụng của kim tự tháp phong thuỷ đá thạch anh

Một số tác dụng nổi bật của kim tự tháp phong thủy đá thạch anh mang lại cho chúng ta như:

Giúp đầu óc thư giãn, hạn chế căng thẳng, stress

Những người làm việc văn phòng do ít vận động, áp lực công việc khiến tinh thần mệt mỏi nên rất dễ gây căng thẳng, stress. Để loại bỏ stress không phải là một việc đơn giản và có thể thực hiện ngay.

Kim tự tháp đá thạch anh giúp đầu óc thư giãn, hạn chế căng thẳng, stress

Một số người tìm cách xả stress thông qua việc xem phim hay xem các chương trình truyền hình… Tuy nhiên, đây không phải là cách điều trị tốt mà chỉ khiến stress dễ gia tăng hơn. Vì khi xem phim hay các chương trình đó, hệ thần kinh của chúng ta phải thụ động tiếp nhận và xử lý nhiều thông tin.

Phương pháp đúng đắn nhất để xóa bỏ stress là đưa tâm trí vào trạng thái tĩnh lặng. Khi đó hệ thần kinh của chúng ta mới thực sự được nghỉ ngơi. Nhiều người thực hiện điều này thông qua thiền định. Hay trưng bày các kim tự tháp phong thủy đá thạch anh…chính là phương pháp hợp lý nhất.

Giúp cho cơ thể khỏe mạnh

Một số nhà khoa học đã minh chứng được rằng, năng lượng tỏa ra từ kim tự tháp có thể giúp chữa lành cho cơ thể. Làm giảm sự đau nhức và mỏi mệt. Khi được kết hợp với năng lượng của Đá Thạch Anh thì công dụng này sẽ phát huy tốt hơn.

Xem thêm: Bát nước minh đường tụ thủy

Kim tự tháp đá thạch anh - Giúp cho cơ thể khỏe mạnh

Hỗ trợ thiền định

Một trong những công dụng hữu hiệu nhất của kim tự tháp phong thủy đá thạch anh là hỗ trợ thiền định. Khi bạn thiền định bên cạnh vật phẩm phong thủy này sẽ giúp nhận được nhiều nguồn năng lượng tích cực từ vũ trụ. Qua đó, giúp tâm trí vào trạng thái tĩnh lặng dễ hơn.

Cách sử dụng kim tự tháp phong thuỷ

Để kim tự tháp phong thủy phát huy được hết những công dụng vốn có của vật phẩm. Bạn cần đặt những vật phẩm này ở những vị trí phù hợp. Mỗi vị trí đặt sẽ mang đến những ý nghĩa khác nhau như:

 • Đặt ở cửa đi vào của ngôi nhà: Đặc biệt khi đặt ở hướng Đông Nam sẽ giúp mang đến nhiều vận may và tài lộc cho chính gia chủ.
 • Đặt ở vị trí trung tâm ngôi nhà: Sẻ giúp thu hút những sinh khí tốt vào nhà. Bên cạnh đó giúp các thành viên trong gia đình được gắn kết hơn.
 • Đặt ở bàn làm việc: Giúp tăng sự tập trung, kích thích não bộ làm việc năng suất hơn.
 • Đặt trong phòng ngủ: Xua đuổi những luồng khí xấu giúp cho chất lượng giấc ngủ được tốt hơn. Đặc biệt còn giúp hạn chế tình trạng bị bóng đè.

Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh mộc

Kim tự tháp đá thạch anh trắng

Các loại kim tự tháp đá phong thuỷ được ưa chuộng nhất hiện nay

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại kim tự tháp khác nhau. Một số loại kim tự tháp đá phong thủy của An Phát được khách hàng chọn mua nhiều nhất như:

 • Kim tự tháp đá thạch anh trắng, loại này có một kích thước khá lớn 23x23x19cm và có trọng lượng lên tới 5,55kg.

 • Kim tự tháp đá thạch anh hồng, loại này có nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau như:

  • Kích thước 8,6x8,6x8cm với trọng lượng 0,74kg.

  • Kích thước 8,5x8,5x9,5cm và có trọng lượng 0,77kg.

  • Kích thước 9,6x9,6x9cm, có trọng lượng 0,96kg.

  • Kích thước 12x12x9cm, có cân nặng 1,58kg.

 • Kim tự tháp đá ngọc hoàng long, loại kim tự tháp này có 3 kích thước khác nhau như:

  • Kích cỡ 8.5x8.5x6cm và có cân nặng 0,57kg.

  • Kích cỡ 8x8x6cm và có cân nặng 0,56kg.

  • Kích cỡ 11x11x6.5cm và có cân nặng 0,93kg. 

Xem thêm: Tranh đá phong thủy

Địa chỉ mua kim tự tháp phong thủy uy tín, giá rẻ

Hiện nay, trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp kim tự tháp phong thuỷ. Thế nhưng để tìm được đơn vị cung cấp uy tín và giá rẻ bạn phải cân nhắc. Bạn nên tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp trước khi ra quyết định mua để tránh thiệt hại về mình.

An Phát - Địa chỉ mua kim tự tháp đá thạch anh uy tín, giá rẻ

Khi nhắc đến những đơn vị cung cấp uy tín, giá cả hợp lý thì không thể bỏ qua Đá phong thủy An Phát. Những sản phẩm An Phát mang đến luôn cam kết được chế tác 100% từ đá thạch anh. Giúp đem đến cho không gian bày trí thêm sang trọng hơn. 

Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường cùng với những mẫu mã khá đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Hiện nay, An Phát cũng đang cung cấp các vật phẩm phong thủy này cho nhiều tổ chức và chuyên gia hàng đầu. Hỗ trợ kiểm tra hàng miễn phí và được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc.

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc những thông tin chi tiết về kim tự tháp phong thủy. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì vui lòng liên hệ 096.2631.862 - 0989170110 để được giải đáp một cách nhanh nhất.

Đã thêm vào giỏ hàng