122+ Linh vật phong thuỷ đem lại may mắn tài lộc

Sắp xếp:


Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Onyx Xanh - M2932831

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Onyx Xanh - M2932831

2,936,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 12/ 6/ 15.5 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 8/ 10/ 12 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.850.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - 18cm - M296135

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - 18cm - M296135

1,850,000đ

Kích thước: 12.5/ 12/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.5 kg Chất liệu: Đá Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.348.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Thiềm Thừ Serpentine - 30cm - M1719988

Thiềm Thừ Serpentine - 30cm - M1719988

6,650,000đ

Kích thước nguyên đá: 18/ 23.5/ 28.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 22/ 26/ 30 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 9.88 kg Chất liệu: Đá Serpentine tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 6.985.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng - 14cm - M1366118

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng - 14cm - M1366118

3,364,000đ

Kích thước: 9.5/ 9.5/ 14 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.18 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.829.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng - 11cm - M1366078

Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng - 11cm - M1366078

2,244,000đ

Kích thước: 7.5/ 8/ 11 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.78 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.679.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - 12cm - M2831096

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - 12cm - M2831096

810,000đ

Kích thước: 8.5/ 9/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.96 kg Chất liệu: Đá Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.275.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Thiềm Thừ Onyx Xanh - 12cm - M2831112

Thiềm Thừ Onyx Xanh - 12cm - M2831112

810,000đ

Kích thước: 8/ 10/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.12 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.275.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2537065

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2537065

660,000đ

Kích thước: 7/ 7.5/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.65 kg Chất liệu: Đá Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.095.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M253287

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M253287

4,390,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 16/ 20/ 8 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 9/ 9.5/ 16 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Ngọc Hoàng Long tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.150.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Canxit Vàng - M287288

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Canxit Vàng - M287288

3,283,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 17/ 8/ 20 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 8.5/ 10/ 15 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.228.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Thiềm Thừ Thạch Anh Xanh - 14cm - M1363118

Thiềm Thừ Thạch Anh Xanh - 14cm - M1363118

3,365,000đ

Kích thước: 8.8/ 9/ 13.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.830.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - 2,07kg - M2875207

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - 2,07kg - M2875207

1,210,000đ

Kích thước: 9/ 10/ 16.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.07 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.675.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Tượng Gà Đá Onyx Xanh - 12cm - M29010438

Tượng Gà Đá Onyx Xanh - 12cm - M29010438

455,000đ

Kích thước: 12/ 4/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.438 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Gà Đá Onyx Xanh 12cm giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Khỉ Đá Onyx Xanh - 12cm - M2901046

Tượng Khỉ Đá Onyx Xanh - 12cm - M2901046

455,000đ

Kích thước: 12/ 8/ 4 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.46 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Khỉ Đá Onyx Xanh 12cm giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Trâu Đá Onyx Xanh - 12cm - M29010431

Tượng Trâu Đá Onyx Xanh - 12cm - M29010431

455,000đ

Kích thước: 7.5/ 4/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.431 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Trâu Đá Onyx Xanh 12cm giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Lợn Đá Onyx Xanh - 12cm - M2901054

Tượng Lợn Đá Onyx Xanh - 12cm - M2901054

455,000đ

Kích thước: 8/ 4/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.54 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Lợn Đá Onyx Xanh 12cm giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Rắn Đá Onyx Xanh - 12cm - M290105

Tượng Rắn Đá Onyx Xanh - 12cm - M290105

455,000đ

Kích thước: 12/ 4/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.5 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Rắn Đá Onyx Xanh 12cm giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Dê Đá Onyx Xanh - 12cm - M29010411

Tượng Dê Đá Onyx Xanh - 12cm - M29010411

455,000đ

Kích thước: 12/ 4/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.411 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Dê Đá Onyx Xanh 12cm giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Ngựa Đá Onyx Xanh - 12cm - M2901041

Tượng Ngựa Đá Onyx Xanh - 12cm - M2901041

455,000đ

Kích thước: 12/ 4/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.41 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Ngựa Đá Onyx Xanh 12cm giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Chuột Đá Onyx Xanh - 12cm - M2901045

Tượng Chuột Đá Onyx Xanh - 12cm - M2901045

455,000đ

Kích thước: 12/ 4/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.45 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Chuột Đá Onyx Xanh 12cm giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Chó Đá Onyx Xanh - 12cm - M2901043

Tượng Chó Đá Onyx Xanh - 12cm - M2901043

455,000đ

Kích thước: 12/ 4/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.43 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Chó Đá Onyx Xanh 12cm giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Mèo Đá Onyx Xanh - 12cm - M29010516

Tượng Mèo Đá Onyx Xanh - 12cm - M29010516

455,000đ

Kích thước: 12/ 4/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.516 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Mèo Đá Onyx Xanh 12cm giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Rồng Đá Onyx Xanh - 12cm - M290106

Tượng Rồng Đá Onyx Xanh - 12cm - M290106

455,000đ

Kích thước: 12/ 4/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.6 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Rồng Đá Onyx Xanh 12cm giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Lợn Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850031

Tượng Lợn Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850031

295,000đ

Kích thước: 6.5/ 3.5/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.31 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Lợn Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Hổ Bằng Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850033

Tượng Hổ Bằng Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850033

295,000đ

Kích thước: 6.5/ 3.5/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.33 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Hổ Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Dê Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850022

Tượng Dê Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850022

295,000đ

Kích thước: 10/ 3.5/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.22 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Dê Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Ngựa Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500239

Tượng Ngựa Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500239

295,000đ

Kích thước: 10/ 3.5/ 6.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.239 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Ngựa Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Rắn Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500258

Tượng Rắn Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500258

295,000đ

Kích thước: 10/ 3.5/ 6.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.258 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Rắn Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Chó Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850026

Tượng Chó Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850026

295,000đ

Kích thước: 10/ 3.5/ 6.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.26 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Chó Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Gà Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500251

Tượng Gà Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500251

295,000đ

Kích thước: 10/ 3.5/ 6.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.251 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Gà Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Mèo Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500308

Tượng Mèo Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500308

295,000đ

Kích thước: 10/ 3.5/ 6.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.308 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Mèo Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Trâu Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850027

Tượng Trâu Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850027

295,000đ

Kích thước: 7/ 3.5/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.27 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Trâu Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Chuột Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500272

Tượng Chuột Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500272

295,000đ

Kích thước: 10/ 3.5/ 6.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.272 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Chuột Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Khỉ Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850025

Tượng Khỉ Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2850025

295,000đ

Kích thước: 10/ 6.5/ 3.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.25 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Khỉ Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Long Quy Ngọc Hoàng Long - 1,88kg - M2961188

Long Quy Ngọc Hoàng Long - 1,88kg - M2961188

1,850,000đ

Kích thước: 9/ 10.5/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.88 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Long Quy Ngọc Hoàng Long 1,88kg giá: 2.000.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tượng Rồng Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500354

Tượng Rồng Đá Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28500354

295,000đ

Kích thước: 10/ 3.5/ 7 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.354 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Tượng Rồng Đá Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Bộ Tượng 12 Con Giáp Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28503322

Bộ Tượng 12 Con Giáp Ngọc Hoàng Long - 10cm - M28503322

2,650,000đ

Kích thước: 10cm (cao) Trọng lượng cả bộ: 3.22 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Khuyến nghị mua Bộ Tượng 12 Con Giáp Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 2.925.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Long Quy Thạch Anh Xanh - 1,6kg - M161816

Long Quy Thạch Anh Xanh - 1,6kg - M161816

4,860,000đ

Kích thước: 9/ 8.5/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Long Quy Thạch Anh Xanh 1,6kg giá: 5.010.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Long Quy Thạch Anh Xanh - 1,38kg - M1618138

Long Quy Thạch Anh Xanh - 1,38kg - M1618138

4,200,000đ

Kích thước: 9/ 8/ 14.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.38 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Long Quy Thạch Anh Xanh 1,38kg giá: 4.350.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cặp Cá Rồng Ngọc Hoàng Long - 22cm - M2960162

Cặp Cá Rồng Ngọc Hoàng Long - 22cm - M2960162

2,150,000đ

Kích thước: 13.5/ 4.5/ 22 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.62 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Cá Rồng Ngọc Hoàng Long 22cm giá: 2.332.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà
Cá Rồng Ngọc Hoàng Long - 22cm - M296008

Cá Rồng Ngọc Hoàng Long - 22cm - M296008

1,250,000đ

Kích thước: 13.5/ 4.5/ 22 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.8 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cá Rồng Ngọc Hoàng Long 22cm giá: 1.432.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà
Long Quy Thạch Anh Hồng - 2,56kg - M1615256

Long Quy Thạch Anh Hồng - 2,56kg - M1615256

6,921,000đ

Kích thước: 11/ 10/ 19 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.56 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Long Quy Thạch Anh Hồng 2,56kg giá: 7.071.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M293283

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M293283

2,936,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 12/ 6/ 15.5 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 8.5/ 9/ 12 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Ngọc Hoàng Long tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.850.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Obsidian Đen - M273281

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Obsidian Đen - M273281

17,292,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 20.5/ 9/ 26 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 12.2/ 13/ 16.5 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 18.238.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị

Hiển thị 1 - 44 / 266 kết quả

Linh vật phong thủy là vật phẩm đem lại cho con người sự bình an, may mắn. Khách hàng đang muốn tìm mua linh vật sao cho phù hợp với tuổi, mệnh, hãy đến ngay với Đá Phong thủy An Phát - đơn vị chế tác và phân phối sản phẩm đá quý phong thuỷ uy tín hàng đầu hiện nay.

Khái niệm về linh vật phong thuỷ

Linh vật có tên gọi khác là Vật Lấy Phước. Đây chính là những con vật đặc biệt có sức mạnh tâm linh. Theo quan niệm người Việt, linh vật sẽ đem lại điều tốt lành. Hình tượng các con vật đều có thể có thật bên ngoài hoặc một số ít do con người tưởng tượng. Vậy linh vật phong thủy là gì?

Linh vật phong thủy là linh vật mang lại cho con người sự bình an, khỏe mạnh, tránh những điều đen đủi chẳng lành. Người ta chọn linh vật phong thủy để làm quà biếu, quà tặng, đặt trên bàn làm việc, phòng khách nhằm cầu tài lộc, sự nghiệp, làm ăn buôn bán thuận lợi,.. Mỗi linh vật sẽ đem lại một ý nghĩa riêng, nguồn sức mạnh riêng cho gia chủ khi sở hữu chúng.

linh vật phong thủy

Linh vật phong thủy là gì?

Các linh vật phong thuỷ được coi là linh thiêng nhất

Tuỳ theo quan niệm của từng người, mỗi linh vật sẽ mang ý nghĩa riêng. Trong đó, những linh vật được coi là linh thiêng nhất và được ưa chuộng nhất hiện nay có thể kể đến như:

Tỳ hưu

Tỳ hưu là 1 loài trong truyền thuyết từ thời thượng cổ, có tác dụng hóa tai, giải nạn rất hay. Nó có thể đặt hướng ra ngoài, loại nhỏ làm trang sức đeo bên mình.

các linh vật phong thủy

Tỳ hưu là linh vật phong thủy được xem là thiêng liêng nhất

Sư tử đá

Sư tử được coi là loại thú lành tính, có khả năng giải trừ được sát khí. Ngoài ra, linh vật này còn có tác dụng tăng thêm uy phong của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp lớn, loại bỏ âm khí và tăng sinh khí cho ngôi nhà.

Loại linh vật này rất phù hợp với những người sống bằng nghề ăn nói như luật sư, diễn viên. Quý khách nên đặt 1 đôi sư tử đá để thêm thanh thế, tăng tài lộc. Lưu ý: chọn chất liệu và màu sắc phù hợp với Ngũ hành nơi đặt linh vật và 1 đôi sư tử đá phải đủ 1 đực, 1 cái.

Quy còn gọi là rùa

Rùa nằm trong bộ Tứ Linh, hấp thụ linh khí trời đất và là con vật sống thọ lâu năm. Rùa còn là biểu tượng của sự trường thọ. Trong phong thủy, quy có tác dụng hóa sát. Trong phòng người già, nên đặt một con rùa đầu hướng ra cửa.                

Long quy

Long quy là 1 loại thú lành, thường đem may mắn đến cho ngôi nhà. Nó được dùng để hóa giải vận đen, tai ương. Trong Phong Thủy, loại linh vật này được dùng nơi có Thủy khí nặng, hoặc nơi Tam Sát chiếu đến, hóa giải cãi vã và tăng thêm nhân duyên.

linh vật phong thủy hợp tuổi

Long quy ngọc Hoàng Long

Long thần tọa

Rồng là loài thú top đầu của sự lành tính (nam giới dùng thích hợp hơn nữ), tác dụng hóa sát và tăng cường phát huy quyền lực. Đặc biệt hợp với người có chức vụ cao. Toplist

Thiềm thừ

Thiềm thừ là linh vật tượng trưng cho tiền tài, giúp chủ nhân chiêu tài, may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra, chúng còn có công dụng khác là giúp hoá giải sát khí, hoá hung thành cát, giúp chủ nhân luôn bình an.

Xem thêm: Tranh đá phong thủy

Thiềm thừ thạch anh xanh chiêu tài, hút lộc

Hướng dẫn lựa chọn linh vật phong thuỷ hợp tuổi

Tham khảo danh sách linh vật phong thủy tương ứng với 12 con giáp dưới đây:

Tuổi Tý

Chuột là con vật nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn, thông minh. Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi tý nên chọn linh vật hình con trâu, khỉ, rồng.

mua linh vật phong thủy

Rồng là linh vật hợp tuổi Tý

Tuổi sửu

Đối với gia chủ tuổi sửu nên chọn linh vật hình con chuột, rắn, gà. Khi chọn để trưng bày tại phòng làm việc nên chọn hình tứ linh: Long-Lân-Quy Phượng.

Tuổi Dần

Người tuổi dần nên chọn những con vật phong thủy như: chó, ngựa, lợn để đón được vận khí tốt, khỏe mạnh. Lưu ý nên tránh linh vật hình con hổ và khỉ.

Tuổi Mão

Nếu bạn là người mang tuổi con mèo nên chọn linh vật hình lợn, chó, dê sẽ giúp tránh được những vận hạn xấu, thu hút sinh khí tốt. Theo chuyên gia phong thủy, tuổi này khắc tinh con gà và mèo.

Tuổi Thìn

Thường thì tuổi này người ta nên chọn những vật phẩm vòng tay, vòng cổ, kim bài,.. có hình con khỉ, chuột, gà. Gia chủ lưu ý nên tránh xa linh vật hình con rồng và chó.

Tuổi Tỵ

Theo phương Đông quan niệm, rắn là con vật gắn liền với thần linh, có sức mạnh quyền năng lớn. Để phát huy khả năng của con vật này, chúng ta nên chọn linh vật được làm bằng ngọc, hình trâu hoặc tỳ hưu và tránh vật phẩm hình rắn và lợn.

Tỳ hưu là linh vật phù hợp với người tuổi Tý

Tuổi Ngọ

Từ xa xưa, ngựa là con vật thông minh, có sức mạnh chạy nhanh phi thường, băng núi, trèo đèo, vượt suối. Để có sức khỏe dồi dào, làm ăn thuận buồm xuôi gió, gia chủ nên chọn linh vật hình dê, chó hoặc hổ. Lưu ý tránh ngựa và chuột.

Tuổi Mùi

Đối với sự nghiệp và tình cảm của con giáp này, nếu không muốn vướng vào trở ngại thì nên chọn các con vật như: heo, mèo, ngựa..

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi thân có cuộc đời vất vả, khó khăn thì mới đổi lại được thành công trong sự nghiệp. Thời trẻ họ thường phải đối mặt với nhiều thử thách, nhận được trái ngọt khi ở độ tuổi trung vận. Vì vậy, nếu muốn khai vận, người tuổi này nên chọn linh vật hình chuột hoặc rồng.

Linh vật hợp với tuổi Thân là rồng hoặc chuột

Tuổi Dậu

Linh vật dành cho người tuổi này là hình rắn, trâu hoặc rồng.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là người có trí tuệ thông minh, sáng suốt, cương quyết trong công việc. Với những người tuổi này nên chọn linh vật hình hổ hoặc ngựa để thu hút các dự án và kế hoặc lớn.

Tuổi Hợi

Linh vật hình mèo và dê rất phù hợp với người tuổi hợi. Linh vật này giúp cho cuộc sống của họ luôn hạnh phúc và may mắn.

Xem thêm: Tranh đá quý cao cấp

Mua linh vật phong thuỷ ở đâu đảm bảo và chất lượng nhất?

Đá phong thủy An Phát với các sản phẩm linh vật phong thủy vô cùng cao cấp, được làm từ đá ngọc quý tự nhiên là địa chỉ an tâm cho quý khách lựa chọn. Chúng tôi cam kết bán hàng thật mang lại phú quý tài lộc cho gia chủ. Còn chần chừ gì mà còn chưa liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay hôm nay.

Đá phong thuỷ An Phát - đơn vị chế tác và phân phối linh vật phong thuỷ uy tín

Lời kết

Nếu khách hàng đang tìm kiếm linh vật phong thủy chất lượng, hợp mệnh và được thiết kế tinh tế, hãy click ngay tại đây để truy cập vào chuyên mục Linh Vật chính thức của Đá phong thủy An Phát hoặc liên hệ qua Hotline: 0982.627.166 - 0989.170.110 để được tư vấn và đặt hàng nhé.

 

Đã thêm vào giỏ hàng