Hốc Thạch Anh

Sắp xếp:


Hốc Thạch Anh Tím - 2,56kg - M2923256

Hốc Thạch Anh Tím - 2,56kg - M2923256

4,200,000đ

Kích thước nguyên đá: 20.5/ 11/ 9.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 29/ 16/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.56 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.432.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 4A - 28,43kg - M29232843

Hốc Thạch Anh Tím 4A - 28,43kg - M29232843

34,676,000đ

Kích thước nguyên đá: 56/ 25/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 68/ 32/ 26 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 28.43 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 34.896.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE500) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 3,8kg - M292338

Hốc Thạch Anh Tím - 3,8kg - M292338

6,060,000đ

Kích thước nguyên đá: 23.5/ 16/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 32/ 19/ 19 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.8 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 6.292.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 3,6kg - M292336

Hốc Thạch Anh Tím - 3,6kg - M292336

5,760,000đ

Kích thước nguyên đá: 21/ 15/ 10.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 29/ 20.5/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.992.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 3,03kg - M2923303

Hốc Thạch Anh Tím - 3,03kg - M2923303

4,905,000đ

Kích thước nguyên đá: 17.5/ 14.5/ 10.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 24/ 18/ 16 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.03 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.137.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 2,78kg - M2923278

Hốc Thạch Anh Tím - 2,78kg - M2923278

4,530,000đ

Kích thước nguyên đá: 23/ 14.5/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 30.5/ 17/ 14 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.78 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.762.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 5A - 47,65kg - M29234765

Hốc Thạch Anh Tím 5A - 47,65kg - M29234765

57,940,000đ

Kích thước nguyên đá: 78/ 27/ 25 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 92/ 34/ 35.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 47.65 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 58.160.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE700) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 5A - 23,69kg - M29232369

Hốc Thạch Anh Tím 5A - 23,69kg - M29232369

28,988,000đ

Kích thước nguyên đá: 56/ 21/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 68.5/ 23.5/ 21.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 23.69 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 29.208.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE500) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 4A - 7,88kg - M2923788

Hốc Thạch Anh Tím 4A - 7,88kg - M2923788

9,916,000đ

Kích thước nguyên đá: 28/ 20/ 16 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 37/ 21.5/ 21 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 7.88 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 10.136.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 5A - 23,14kg - M29232314

Hốc Thạch Anh Tím 5A - 23,14kg - M29232314

28,328,000đ

Kích thước nguyên đá: 40/ 25/ 23 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 50/ 36/ 29 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 23.14 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 28.548.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE500) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 5,4kg - M292454

Hốc Thạch Anh Tím - 5,4kg - M292454

11,700,000đ

Kích thước nguyên đá: 21/ 16/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 27/ 19.5/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 5.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 12.115.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Đèn 7 màu Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 5kg - M29245

Hốc Thạch Anh Tím - 5kg - M29245

10,860,000đ

Kích thước nguyên đá: 24/ 16/ 13.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 30/ 20/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 11.275.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Đèn 7 màu Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 4,21kg - M2924421

Hốc Thạch Anh Tím - 4,21kg - M2924421

9,201,000đ

Kích thước nguyên đá: 19/ 12/ 13 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 26/ 19/ 17.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 4.21 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 9.616.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Đèn 7 màu Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Đèn Ngủ Đá Thạch Anh Tinh Thể Vàng - 0,77kg - M2827077

Đèn Ngủ Đá Thạch Anh Tinh Thể Vàng - 0,77kg - M2827077

560,000đ

Kích thước nguyên đá: 10.6/ 9.5/ 8.5cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả giá treo: 16.5/ 11.2/ 11.2 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.77 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Giá treo + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 770.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giá treo Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng đá + Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đèn Ngủ Đá Thạch Anh Tinh Thể Tím - 0,63kg - M2827063

Đèn Ngủ Đá Thạch Anh Tinh Thể Tím - 0,63kg - M2827063

560,000đ

Kích thước nguyên đá: 10.6/ 9.5/ 8.5cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả khung treo: 16.5/ 11.2/ 11.2 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.63 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Giá treo + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 770.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giá treo Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng đá + Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Tinh Thể Thạch Anh Tím - 2,83kg - M1536283

Tinh Thể Thạch Anh Tím - 2,83kg - M1536283

3,939,000đ

Kích thước nguyên đá: 11.6/ 19.2/ 11.2 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 16/ 24/ 17 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.83 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.009.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE200) Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím 9,1kg - M1674

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím 9,1kg - M1674

11,626,000đ

Kích thước: Ngang - cao - sâu: 41- 25 -17 cm Trọng lượng: 9,1kg - Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định, tặng đế đèn như hình Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.
Hốc Thạch Anh Vàng - Động Thạch Anh Vàng 11,12kg-M1128

Hốc Thạch Anh Vàng - Động Thạch Anh Vàng 11,12kg-M1128

12,832,000đ

Kích thước: Ngang - cao - sâu: 27-45-23 cm Trọng lượng: 11,12kg - Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định, tặng đế đèn như hình Ý nghĩa: Hốc thạch anh vàng mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 1,06kg - M1674106

1,432,000đ

Kích thước nguyên đá: 16.5/ 8.2/ 8.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 22.8/ 11.5/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.06 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.632.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím - 16,7kg - M2060167

14,989,000đ

Kích thước: 46/ 30.6/ 23.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 16.7 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 14.999.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ đèn 7 màu (DE400) Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím - 3,8kg - M205938

3,160,000đ

Kích thước: 27.5/ 20/ 14.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.8 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.230.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE250) Đèn 7 màu Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím 7kg - M11272

7,050,000đ

Kích thước (Cao - Ngang - Sâu): 35-20-15(cm), nặng 7kg không tính đế Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định, tặng kèm đế gỗ như hình, 01 dây đèn Led 7 màu Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

ComBo Hốc Thạch Anh Vàng - Động Thạch Anh Vàng + Quả Cầu TA Trắng VIP M1128

36,286,000đ

Hốc trái: M1128 - 12,65kg Hốc phải: M1128 - 11,65kg Quả cầu: M0606 - 7,55kg - Đường kính 18cm Ngang - Cao - Sâu cả bộ: 62 - 43 - 26 cm Chất liệu: đá thạch anh vàng, có kiểm định, tặng đế đèn như hình Ý nghĩa: Hốc thạch anh vàng mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím 11,25kg-M26803

15,868,000đ

Kích thước: Ngang - cao - sâu: 35 - 48 - 30 cm Trọng lượng: 11.25kg - Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định, tặng đế đèn như hình Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím 23,5kg-M2680

32,425,000đ

Kích thước: Ngang - cao - sâu: 35-61-28 cm Trọng lượng: 23,5kg - Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định, tặng đế đèn như hình Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím 21,45kg-M2680

31,802,000đ

Kích thước: Ngang - cao - sâu: 35-48-30 cm Trọng lượng: 21,45kg - Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định, tặng đế đèn như hình Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc thạch anh tím- Động thạch anh tím 5,8kg - M11271

5,820,000đ

Kích thước (Cao - Ngang - Sâu) cm 19 - 23 - 12, nặng 5,8kg không tính đế Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định, tặng đế gỗ như hình, 01 dây đèn led 7 màu Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím 9kg - M11270

8,650,000đ

Kích thước (Cao - Ngang - Sâu) cm: 26 - 20 - 16, nặng 9kg không tính đế Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định, tặng kèm đế gỗ như hình, đèn Led 7 màu Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.  

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím 0,85kg M15360

1,275,000đ

Kích thước (Cao - Ngang - Sâu) cm 11 - 10 - 5, nặng 0,85kg không tính đế gỗ Chất liệu: đá thạch anh tím Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím 0,86kg M15361

1,290,000đ

Kích thước (Cao - Ngang - Sâu) cm 15 - 8 - 5, nặng 0,86kg không tính đế gỗ Chất liệu: đá thạch anh tím Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím 18,1kg - 11273

15,542,000đ

Kích thước (Cao - Ngang - Sâu) cm 44,5 - 22 - 19, nặng 18,1kg, không tính đế gỗ Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím 8,15kg-M2680

11,602,000đ

Kích thước: Ngang - cao - sâu: 28 - 40 - 20 cm Cân nặng: 8,15kg Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định, tặng đế đèn như hình Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím | 7,6kg-M2680

10,760,000đ

Ngang - cao - sâu: 28-33-20 cm Kích thước: Ngang - cao - sâu: 28-33-20 cm Cân nặng: 7,6kg Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím - Động Thạch Anh Tím | 6,7kg-M1674

8,640,000đ

Kích thước: Ngang - cao - sâu: 20-38-16 cm Cân nặng: 6,7kg - Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định, tặng đế đèn như hình Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím - 12kg - M205912

9,460,000đ

Kích thước: 35.2/ 26.8/ 22.9 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 12 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 9.680.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Đèn 7 màu Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím | Động Thạch Anh Tím | 9,2kg - M2060

7,650,000đ

Kích thước: Cao - Ngang - Sâu: 34,5 - 18 - 17cm Cân nặng: 9,2kg Chất liệu: đá thạch anh tím, có kiểm định, tặng đế đèn như hình Ý nghĩa: Hốc thạch anh tím mang tới hạnh phúc bình an và may mắn. Năng lượng từ đá thạch anh tím giúp đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực. Đem đến cảm giác thoải mái gột rửa trong tâm hồn.

Hốc Thạch Anh Tím - 5,41kg - M2924541

12,500,000đ

Kích thước nguyên đá: 21.5/ 16/ 14 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 30.5/ 19/ 19.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 5.41 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0.65kg - M1674065

940,000đ

Kích thước nguyên đá: 10/ 7.5/ 7.4 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 15.5/ 12/ 12.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.65 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.140.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0,5kg - M113005

735,000đ

Kích thước nguyên đá: 9.8/ 7.4/ 7 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 13.6/ 11.5/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 935.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0,34kg - M1674034

518,000đ

Kích thước nguyên đá: 7.9/ 7.1/ 5.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 12.6/ 8.5/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.34 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 688.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE50) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0,35kg - M1130035

512,500đ

Kích thước nguyên đá: 9.8/ 5.5/ 5.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 14.2/ 8.5/ 8.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.35 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 682.500đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE50) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0,32kg - M1674032

494,000đ

Kích thước nguyên đá: 8/ 5.5/ 5.4 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 12.8/ 8.8/ 8.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.32 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 664.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE50) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 1,01kg - M1674101

1,372,000đ

Kích thước nguyên đá: 12/ 10/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 18/ 13.5/ 12.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.01 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.572.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím 5A - 47,48kg - M29234748

57,736,000đ

Kích thước nguyên đá: 87/ 26/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 100/ 36/ 31 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 47.48 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 57.956.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE700) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hiển thị 1 - 44 / 64 kết quả

Hốc thạch anh đã từ lâu trở thành nguồn cảm hứng và vật phẩm phong thủy phổ biến trong thế giới nội trời. Từ những viên đá tự nhiên trong suốt cho đến những mảnh hốc thạch anh độc đáo, mỗi vật phẩm đều mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên kỳ diệu cùng với sức mạnh tinh thần.

Tìm hiểu đôi nét về Hốc thạch anh

Hốc đá thạch anh, còn được gọi là hốc thạch anh, là một loại đá quý tự nhiên có cấu trúc bên trong chứa các lỗ trống hoặc hình thành qua quá trình sinh học. Điều đặc biệt về hốc thạch anh là sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên của đá quý thạch anh và cấu trúc lỗ trống tạo nên một sự hấp dẫn và độc đáo.

Những hốc thạch anh thường có màu sắc và kiểu dáng đa dạng, từ các viên đá trong suốt với màu sắc tươi sáng đến những viên đá có mẫu vân tự nhiên hoặc in hình độc đáo. Những lỗ trống bên trong hốc thạch anh có thể tạo ra các hình dáng độc đáo.

Hốc thạch anh mang vẻ đẹp hấp dẫn, độc đáo

Hốc đá thạch anh có những đặc điểm độc đáo làm cho chúng trở thành những tác phẩm thiên nhiên và đá quý hấp dẫn.

 • Hốc thạch anh thường có vẻ đẹp thiên nhiên tươi sáng và quý giá. Màu sắc của hốc thạch anh rất đa dạng, từ màu trong suốt như nước cho đến các gam màu đậm. Vẻ đẹp độc đáo của hốc thạch anh thường đến từ sự kết hợp của màu sắc và cấu trúc bên trong.
 • Cấu trúc lỗ trống bên trong  có thể tạo thành các hình dáng tự nhiên độc đáo hoặc tạo nên các mẫu vân phức tạp bên trong viên đá. Sự kết hợp giữa lỗ trống và màu sắc tạo nên những mảng màu tươi sáng và độc đáo.
 • Có nhiều loại đá khác nhau được xếp vào loại hốc thạch anh, bao gồm hốc thạch anh trắng, hốc thạch anh vàng, hốc thạch anh tím, và nhiều loại đá khác. Mỗi loại đá có màu sắc và đặc tính riêng, tạo ra sự đa dạng cho việc lựa chọn.          
 • Chúng cũng được sử dụng trong trang trí nội thất như đèn hốc thạch anh, tượng đá... tạo điểm nhấn sáng trong không gian và đồng thời mang lại lợi ích tinh thần   

Hốc thạch anh tím phổ biến nhất hiện nay

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hốc thạch anh nhưng hốc thạch anh tím lại là vật phẩm phổ biến và được nhiều người quan tâm chọn mua nhất hiện nay. Hốc thạch anh tím được nhiều người chọn mua như vậy là bởi hốc thạch anh tím mang ý nghĩa tích cực nhất, giúp tăng cường trạng thái tinh thần, sự sáng tạo và khả năng tư duy. 

Bên cạnh đó, với  sự đa dạng của các loại màu tím, từ tím nhạt đến tím đậm, người ta có thể tạo ra sự cá nhân hóa trong việc chọn lựa hốc đá thạch anh tím phù hợp với sở thích và phong cách của họ. 

Ý nghĩa của hốc thạch anh

Hốc đá thạch anh, cùng với sự đa dạng của các loại màu sắc và kiểu dáng, được liên kết với nhiều ý nghĩa và tác động tích cực đối với tinh thần và tâm hồn.  

 • Hốc thạch anh thường được coi là biểu tượng của sự thư thái và cân bằng tinh thần. Nó có khả năng giúp giảm căng thẳng, lo âu và tạo nên một trạng thái yên bình cho tâm hồn. 
 • Nhiều người cho rằng hốc thạch anh mang theo năng lượng tinh thần và có khả năng hỗ trợ trong việc thực hành thiền định và tìm kiếm sự kết nối với tinh thần. Nó có thể giúp tăng cường trải nghiệm tâm linh và khả năng tập trung.
 • Có khả năng tăng cường sự sáng tạo và khả năng tư duy. Nó có thể giúp mở rộ cánh cửa cho ý tưởng mới và khám phá suy nghĩ sâu xa.
 • Hốc thạch anh thường được liên kết với sự tích cực và lạc quan. Nó có thể giúp tạo ra một trạng thái tinh thần tích cực, khơi gợi niềm tin vào tương lai và tạo động lực trong cuộc sống hàng ngày.
 • Nhiều người tin rằng hốc thạch anh có khả năng tăng cường sự sáng tạo và khả năng tư duy. Nó có thể giúp mở rộ cánh cửa cho ý tưởng mới và khám phá suy nghĩ sâu xa.
 • Một số người tin rằng hốc thạch anh có khả năng tạo ra một lớp vỏ bảo vệ chắn ngang trước các năng lượng tiêu cực và tác động xấu từ môi trường. Nó có thể giúp tạo ra một không gian an toàn và tạo sự cân bằng năng lượng.

Hốc thạch anh tím mang nhiều ý nghĩa tích cực

Nên đặt hốc thạch anh ở đâu?

Việc đặt hốc đá thạch anh có thể phụ thuộc vào mục đích sử dụng và ý nghĩa mà bạn muốn thể hiện.

 • Trong phòng ngủ: Đặt hốc đá thạch anh trong phòng ngủ để tạo môi trường thư thái và yên bình. Bạn có thể đặt trên bàn đầu giường hoặc trên kệ để tận hưởng tác động tích cực vào giấc ngủ.
 • Trên bàn làm việc: Đặt một viên hốc đá thạch anh trên bàn làm việc để giúp tăng cường tập trung, sáng tạo và tinh thần tích cực trong công việc.
 • Trong khu vực thiền định: Nếu bạn thường xuyên thực hành thiền định hoặc tìm kiếm sự thư thái tinh thần, bạn có thể đặt hốc đá thạch anh trong khu vực thiền định. Đây có thể là nơi bạn tìm kiếm yên bình và kết nối tâm hồn.
 • Quầy thu ngân hoặc nơi làm việc: Nếu bạn làm việc trong ngành dịch vụ hoặc cần tạo sự hài lòng và tích cực cho khách hàng, bạn có thể đặt hốc đá thạch anh tại quầy thu ngân hoặc nơi làm việc để tạo năng lượng tích cực cho không gian này.
 • Lối vào nhà: đặt hốc thạch anh tại lối vào nhà sẽ giúp gia chủ thu hút những khởi đầu mới, bên cạnh đó, vật phẩm cũng sẽ bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng tiêu cực.

Việc đặt hốc thạch anh tùy thuộc vào mục đích và ý nghĩa của gia chủ

Đá phong thủy An Phát - địa chỉ mua hốc thạch anh đảm bảo chất lượng

Ngày nay, hốc thạch anh đang là vật phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng chính vì vậy có rất nhiều đơn vị đang kinh doanh vật phẩm này và bạn đang không biết nên mua ở đâu, vậy thì đến ngay Đá phong thủy An Phát.

Với lợi thế là đơn vị trực tiếp sản xuất và phân phối các vật phẩm phong thủy trên khắp cả nước, chúng tôi có đầy đủ các loại hốc thạch anh với đa dạng kích thước và giá tiền để phục vụ mọi khách hàng.

Nếu bạn muốn mua hàng hoặc muốn tư vấn thêm về hốc thạch anh hãy để lại thông tin hoặc liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi để được hỗ trợ ngay nhé!

Đã thêm vào giỏ hàng