Sắp xếp:


Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 10,55kg - M29061055

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 10,55kg - M29061055

5,465,000đ

Kích thước: 32/ 20 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 10.55 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 9kg giá: 6.055.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đè vuông 23cm (1574) Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 9kg - M29069

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 9kg - M29069

4,640,000đ

Kích thước: 30.5/ 18.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 9 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 9kg giá: 5.375.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đè vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 8,87kg - M2906887

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 8,87kg - M2906887

4,575,000đ

Kích thước: 36/ 18 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 8.87 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 8,87kg giá: 5.310.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đè vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 6,4kg - M290664

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 6,4kg - M290664

3,320,000đ

Kích thước: 29/ 17.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 6.4 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 6,4kg giá: 4.042.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 4,2kg - M290642

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 4,2kg - M290642

2,220,000đ

Kích thước: 26/ 14.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 4.2 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 4,2kg giá: 2.942.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 7,37kg - M2381737

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 7,37kg - M2381737

11,195,000đ

Kích thước: 28.5/ 17.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 7.37 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Thạch Anh Hồng 7,37kg giá: 11.930.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 2,74kg - M2381274

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 2,74kg - M2381274

4,230,000đ

Kích thước: 23.2/ 12.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.74 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Thạch Anh Hồng 2,74kg giá: 4.920.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 1,8kg - M238118

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 5A - 1,8kg - M238118

3,360,000đ

Kích thước: 22/ 11.3 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.8 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Thạch Anh Hồng 1,8kg giá: 4.050.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 13,86kg - M28901386

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 13,86kg - M28901386

20,980,000đ

Kích thước: 36/ 21.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 13.86 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 21.570.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 10,37kg - M28901037

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 10,37kg - M28901037

15,745,000đ

Kích thước: 33.5/ 19.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 10.37 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 16.335.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,92kg - M2890692

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,92kg - M2890692

10,465,000đ

Kích thước: 29.2/ 18.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 6.92 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 11.255.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,9kg - M289069

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,9kg - M289069

10,435,000đ

Kích thước: 29/ 18 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 6.9 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 11.225.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,6kg - M289016

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,6kg - M289016

2,965,000đ

Kích thước: 20.5/ 10.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.660.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 5,1kg - M203551

2,528,000đ

Kích thước: 28.5/ 16 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 5,1 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Trắng nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng 5,1kg giá: 3.230.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 5kg - M20355

Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 5kg - M20355

2,480,000đ

Kích thước: 28.1/ 17 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Trắng nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng 5kg giá: 3.182.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 3,6kg - M203536

Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 3,6kg - M203536

1,788,000đ

Kích thước: 26/ 15.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 3.6 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Trắng nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng 3,6kg giá: 2.478.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 2,86kg - M2035286

Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 2,86kg - M2035286

1,433,000đ

Kích thước: 26/ 15 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.86 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Trắng nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng 2,86kg giá: 2.123.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 2,67kg - M2035267

Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 2,67kg - M2035267

1,342,000đ

Kích thước: 25/ 13 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.67 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Trắng nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng 2,67kg giá:  2.032.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 2,5kg - M203525

Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 2,5kg - M203525

1,260,000đ

Kích thước: 24.6/ 13.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Trắng nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng 2,5kg giá: 1.950.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 2,36kg - M2035236

Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 2,36kg - M2035236

1,193,000đ

Kích thước: 24.5/ 13.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.36 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Trắng nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng 2,36kg giá: 1.883.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9,5kg - M215795

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9,5kg - M215795

4,405,000đ

Kích thước: 34/ 20.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 9.5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 9,5kg giá: 4.995.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9kg - M215790

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9kg - M215790

4,180,000đ

Kích thước: 33.3/ 20.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 9 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 9kg giá: 4.965.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,6kg - M215786

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,6kg - M215786

4,000,000đ

Kích thước: 33.2/ 20 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 8.6 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 8,6kg giá: 4.785.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,2kg - M215782

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,2kg - M215782

3,820,000đ

Kích thước: 33/ 20 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 8.2 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 8,2kg giá: 4.605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 7,5kg - M215775

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 7,5kg - M215775

3,455,000đ

Kích thước: 30/ 19 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 7.5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 7,5kg giá: 4.190.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,7kg - M215747

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,7kg - M215747

2,645,000đ

Kích thước: 28/ 16.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 4.7 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 4,7kg giá: 3.367.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,9kg - M215729

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,9kg - M215729

1,655,000đ

Kích thước: 26/ 15 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.9 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 2,9kg giá: 2.345.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,92kg - M21571921

1,116,000đ

Kích thước: 22/ 12 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.92 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 1,92kg giá: 1.806.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,8kg - M215718

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,8kg - M215718

1,050,000đ

Kích thước: 21.9/ 11.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.8 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 1,8kg giá: 1.740.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 3,13kg - M2602313

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 3,13kg - M2602313

3,250,000đ

Kích thước: 25/ 14.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.13 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Thạch Anh Đen 3,13kg giá: 3.940.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Đá Núi Lửa Vàng - 2,03kg - M2155203

Quả Cầu Đá Núi Lửa Vàng - 2,03kg - M2155203

1,075,000đ

Kích thước: 23.5/ 12 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.03 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Vàng nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn  Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Vàng 2,03kg giá: 1.765.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển - 2,5kg - M215525

Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển - 2,5kg - M215525

1,435,000đ

Kích thước: 25/ 13.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn  Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển 2,5kg giá: 2.125.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển - 2,13kg - M2155213

Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển - 2,13kg - M2155213

1,232,000đ

Kích thước: 24.1/ 12.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.13 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn  Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển 2,13kg giá: 1.922.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển - 2,09kg - M2155209

Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển - 2,09kg - M2155209

1,210,000đ

Kích thước: 24/ 12.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.09 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn  Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển 2,09kg giá: 1.900.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển - 1,64kg - M2155164

Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển - 1,64kg - M2155164

962,000đ

Kích thước: 21.5/ 11.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.64 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn  Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển 1,64kg giá: 1.652.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,3kg - M289013

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,3kg - M289013

2,425,000đ

Kích thước: 13.6/ 9.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.3 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.634.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 1,78kg - M2035178

Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng - 1,78kg - M2035178

915,000đ

Kích thước: 21.5/ 12 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.78 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Trắng nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Trắng 1,78kg giá: 1.605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,67kg - M2381067

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,67kg - M2381067

1,291,000đ

Kích thước: 10.6/ 7.9 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.67 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.468.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,6kg - M238106

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,6kg - M238106

1,165,000đ

Kích thước: 10.1/ 7.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.342.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,5kg - M238105

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,5kg - M238105

985,000đ

Kích thước: 9.5/ 6.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.162.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,52kg - M0315052

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,52kg - M0315052

1,385,000đ

Kích thước: 9.5/ 6.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.52 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.562.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 4,05kg - M1479405

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 4,05kg - M1479405

4,980,000đ

Kích thước: 26/ 14 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 4.05 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.670.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 3,28kg - M1479328

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 3,28kg - M1479328

4,056,000đ

Kích thước: 25/ 13.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 3.28 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.746.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 2,7kg - M147927

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 2,7kg - M147927

3,360,000đ

Kích thước: 23.5/ 12.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.7 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.050.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Hiển thị 1 - 44 / 822 kết quả

Quả cầu phong thủy được xem là một pháp khí quan trọng giúp bổ sung dương khí, mang lại may may, sự thông tuệ và sáng suốt cho gia chủ. Chính vì vậy, hiện nay dòng sản phẩm này đang được bán rất nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, để mua được hàng đảm bảo, chuẩn đá tự nhiên 100% thì không hề đơn giản. Trong bài viết dưới đây, Đá phong thuỷ An Phát xin chia sẻ đến các bạn những thông tin bổ ích về dòng sản phẩm này.

Quả cầu phong thuỷ là gì?

Quả cầu đá là một sản phẩm làm từ đá phong thủy, các loại đá tự nhiên quý giá như thạch anh, đá mắt hổ, ruby, đá xà cừ, ngọc bích,… Đá được khai thác về và được gia công cắt và mài thành những quả cầu tròn với nhiều các kích cỡ khác nhau. Quả cầu mang sinh khí của đất trời nên có tác dụng phong thủy cao, được giới doanh nhân chọn làm vật trưng trong nhà với mục đích mang lại nguồn năng lượng tích cực, công việc hanh thông và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

quả cầu đá phong thủy

Vật phẩm này mang sinh khí của đất trời nên có tác dụng phong thủy cao

Ý nghĩa quả cầu đá phong thuỷ

Không phải tự nhiên mà nhiều người lại tìm mua quả cầu đá quý này. Không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên hoàn mỹ trải qua hàng nghìn, hàng triệu năm mà chúng còn mang nhiều ý nghĩa và công dụng tuyệt vời.

Ý nghĩa quả cầu đá phong thủy

Như đã chia sẻ ở trên, quả cầu đá quý là một loại pháp khí phong thủy khá quen thuộc, mang đến dương khí và nguồn năng lượng tích cực. Nhờ nguồn năng lượng tích cực sẽ giúp xua tan nguồn năng lượng xấu, các “thế lực” tà ma, tà thuật. Từ đó đem lại cảm giác bình an, tài lộc cùng những điều may mắn cho người sử dụng.

Theo nhiều chuyên gia phong thủy, khi đặt quả cầu đá tự nhiên trong nhà giúp cải thiện mối quan hệ vợ chồng, tình cảm khác giới. Chúng giúp đẩy lùi các mâu thuẫn bất đồng, xung đột để những mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp, bền vững và lâu dài hơn.

Đặc biệt đối với những người đang làm kinh doanh, nhất định không được bỏ qua quả cầu đá quý này. Một viên cầu tuy không lớn nhưng ý nghĩa của nó lại không hề nhỏ. Đặt quả cầu phong thủy trên bàn làm việc, phòng khách sẽ giúp các doanh nhân đạt được nhiều thành công hơn. Công việc buôn bán “thuận buồm xuôi gió”, tài lộc triền miên, gia đạo thuận hòa và sung túc.

quả cầu đá phong thủy

Đặt quả cầu đá phong thuỷ trong nhà giúp cải thiện mối quan hệ vợ chồng, tình cảm khác giới

Tác dụng của quả cầu đá phong thủy với sức khỏe

Ngoài những ý nghĩa và lợi ích về mặt phong thủy, nếu chọn đúng được loại cầu đá hợp với mệnh sẽ đem đến nhiều tác dụng bất ngờ về mặt sức khỏe. Năng lượng tích cực từ quả cầu xoay phong thủy giúp chúng ta giảm thiểu được căng thẳng và mệt mỏi. Sử dụng lâu, bạn sẽ thấy tinh thần sảng khoái, lạc quan và yêu đời hơn. Đó là lý do nhiều người chọn lựa đặt vật phẩm này trong nhà.

Những bạn hay bị đau đầu hoặc mắc bệnh trầm cảm, thường xuyên bị mất ngủ nếu để quả cầu đá phong thủy trong phòng khách, phòng ngủ sẽ có tác dụng cải thiện rất tốt tình trạng nêu trên. Cũng như cây xanh, đá tự nhiên có khả năng hấp thụ bức xạ từ máy tính, điện thoại giúp giảm căng thẳng và tình trạng mỏi mắt, ngăn các tác động tiêu cực đến não bộ.

Ngoài ra, những người cao tuổi cũng rất thích hợp sử dụng quả cầu phong thủy này. Dùng trong thời gian lâu dài, vật phẩm có tác dụng tích cực đối với hệ xương khớp của người già. Nó giúp giảm bớt tình trạng đau nhức, tăng cường sự dẻo dai cho xương khớp.

Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh thủy

Sử dụng quả cầu phong thủy trong thời gian lâu dài, có tác dụng tích cực đối với hệ xương khớp

Giá quả cầu đá phong thuỷ

Nhiều người vẫn thắc mắc giá thành của quả cầu đá phong thủy có đắt không? Câu trả lời là còn tùy thuộc vào nguyên liệu, khối lượng quả cầu cũng như đơn vị cung cấp sản phẩm. Vì đây là vật phẩm được làm từ đá thiên nhiên nên giá cả phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau như:

  • Chất liệu quả cầu được làm từ loại đá nào

  • Giá thành gia công của thợ nghề tại xưởng

  • Độ hao đá sau khi hoàn thiện sản phẩm 

  • Quả cầu có kích cỡ như thế nào? 

Chính vì vậy giá thành hiện nay cũng vô cùng đa dạng, dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, thậm chí là hàng chục triệu đồng. Đá phong thuỷ An Phát cam kết cung cấp các loại quả cầu xoay phong thuỷ giá tốt nhất thị trường hiện nay. Tại An Phát, chúng tôi hỗ trợ hết mức có thể cho khách hàng, vì chúng tôi là đơn vị chuyên sản xuất bán buôn, bán lẻ hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Reviewtop24h.com

Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu của từng khách hàng. Quý vị có thể tự mình chọn trực tiếp từng phôi đá ưng ý, sau đó An Phát sẽ gia công với kinh nghiệm của đội ngũ thợ lành nghề nhiều năm kinh nghiệm, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và có độ thẩm mỹ cao nhất.

Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh mộc

Giá thành của quả cầu phong thuỷ phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau

Mua quả cầu đá phong thuỷ ở đâu uy tín, giá tốt?

Nếu các bạn đang ở Hà Nội, hãy đến với Đá phong thuỷ An Phát - một trong những cơ sở uy tín, chất lượng bậc nhất. Tại đây bạn có thể chọn và sắm cho mình những quả cầu đá phong thủy với mọi kích cỡ, mẫu mã và chủng loại phù hợp với cung mệnh. 

Thị trường hiện nay có hàng loạt cửa hàng bán quả cầu đá phong thủy được mọc ra nhan nhãn trên các con đường và tuyến phố khác nhau. Tuy nhiên, chất lượng và giá thành lại khá mâu thuẫn, không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Đá phong thuỷ An Phát với nhiều năm kinh nghiệm chuyên sản xuất, chế tác những quả cầu đá phong thuỷ với đủ kích cỡ, cùng sự am hiểu về các yếu tố phong thủy sẽ là sự chọn lựa sáng suốt cho các khách hàng. An Phát là địa chỉ uy tín, chuyên cung cấp vật phẩm phong thủy, quả cầu đá phong thủy, tranh đá quý phong thuỷ,…

Chúng tôi cam kết:

  • Tất cả sản phẩm đều là đá tự nhiên 100%, tuyệt đối không có hàng giả.

  • Hình ảnh trên website là hình ảnh thực tế của sản phẩm.

  • Sản phẩm đúng chất lượng, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng.

  • Đảm bảo chế tác đúng theo yêu cầu của khách hàng đưa ra.

 

Lời kết

Trên đây là thông tin tổng hợp về quả cầu đá phong thuỷ, bao gồm ý nghĩa, giá thành... Hy vọng với những thông tin này, bạn sẽ chọn được cho mình một quả cầu hợp mệnh để mang đến may mắn, tài lộc và gặp thuận lợi trong cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Đá phong thủy An Phát theo số điện thoại: 0982.627.1660979.180.110 để được giải đáp và hỗ trợ đặt mua sản phẩm nhanh nhất.

Xem thêm: Tỳ hưu phong thủy

Đã thêm vào giỏ hàng