Sắp xếp:


Qủa cầu đá màu vàng | quả cầu phong thủy màu vàng đá Onyx 0.68kg M1836

810,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Ngọc Hoàng Long tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím 2.14kg - 11.5cm - M2649

17,120,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc.

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 2.04kg- 11.4cm - M1704

7,140,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.25kg - 9.5cm - M2649 VIP

9,990,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.45kg - 7cm M2598

1,480,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.49Kg - 7cm - M2598

1,589,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.33Kg - 6.2cm - M2598

1,120,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.26kg - 5.7cm - M2598

910,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.19kg - 5.2cm - M2598

699,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím 0.2kg - 5.3cm - M2598

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc.

Qủa cầu đá màu vàng | quả cầu phong thủy màu vàng đá Onyx 1.41kg - 10.2cm - M1836

1,515,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Ngọc Hoàng Long tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu đá màu vàng | quả cầu phong thủy màu vàng đá Onyx 1.39kg - 10cm - M1836

1,489,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Ngọc Hoàng Long tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu đá màu vàng | quả cầu phong thủy màu vàng đá Onyx 1.4kg - 9.8cm - M1836

1,489,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Ngọc Hoàng Long tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu đá màu vàng | quả cầu phong thủy màu vàng đá Onyx 0.7kg - 8cm - M1836

830,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Ngọc Hoàng Long tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu đá màu vàng | quả cầu phong thủy màu vàng đá Onyx 0.69kg - 8cm - M1836

820,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Ngọc Hoàng Long tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Quả Cầu Phong Thủy Đá Núi Lửa Đỏ 1.62kg - 11.2cm - M2157

1,284,000đ

Ý nghĩa: Quả cầu phong thủy đá núi lửa đỏ là một vật phẩm may mắn, mang ý nghĩa tốt đẹp cho việc học tập và kinh doanh. Tặng kèm: Đế đèn như hình + Bi cầu + Hộp đựng sang trọng.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Lông Công 2.81Kg - 11.3cm M2729

22,480,000đ

Đường kính quả cầu: 11.3cm Trọng lượng nguyên đá: 2.81Kg  Chất liệu: Đá Lông Công (Đá Khổng Tước, Malachite) Tặng kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý + Đế Gỗ Như Hình + Hộp đựng sang trọng  Ý nghĩa: quả cầu phong thủy đá lông công giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Lông Công 1.83Kg - 9.6cm - M2729

14,640,000đ

Đường kính quả cầu: 9.6cm Trọng lượng nguyên đá: 1.83Kg  Chất liệu: Đá Lông Công (Đá Khổng Tước, Malachite) Tặng kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý + Đế Gỗ Như Hình + Hộp đựng sang trọng  Ý nghĩa: quả cầu phong thủy đá lông công giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.35kg - 9.8cm - M2649

10,850,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.1kg - 9.2cm - M2649

8,850,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.66kg - 8cm - M1704

2,445,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.65Kg - 7.8cm - M1704

2,395,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.58kg - 7.5cm - M2649

4,810,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.28kg - 6cm - M2649

2,340,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa cầu phong thủy màu đen | Đá núi lửa obsidian đen 9.56kg - 18.5cm - M0833

5,258,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh đen tượng trưng cho sức khỏe, may mắn và sự thành đạt. Kiềm hãm tà khí, bảo vệ chủ nhân khỏi những tai ương. Tặng kèm: Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa cầu phong thủy màu đen | Đá núi lửa obsidian đen 7.97kg - 17cm - M0833

4,383,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh đen tượng trưng cho sức khỏe, may mắn và sự thành đạt. Kiềm hãm tà khí, bảo vệ chủ nhân khỏi những tai ương. Tặng kèm: Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa cầu phong thủy màu đen | Đá núi lửa obsidian đen 4.23kg - 14.5cm - M0833

2,326,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh đen tượng trưng cho sức khỏe, may mắn và sự thành đạt. Kiềm hãm tà khí, bảo vệ chủ nhân khỏi những tai ương. Tặng kèm: Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa cầu phong thủy màu đen | Đá núi lửa obsidian đen 4.21kg - 14.2cm - M0388

2,315,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh đen tượng trưng cho sức khỏe, may mắn và sự thành đạt. Kiềm hãm tà khí, bảo vệ chủ nhân khỏi những tai ương. Tặng kèm: Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Núi Lửa Đen 2.86kg - 12.5cm - M0388

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh đen tượng trưng cho sức khỏe, may mắn và sự thành đạt. Kiềm hãm tà khí, bảo vệ chủ nhân khỏi những tai ương.

Qủa cầu ngọc bích | quả cầu ngọc bích đỏ 0.57kg - 7.5cm - M2734

1,560,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá ngọc bích đỏ hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chúng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa cầu ngọc bích | quả cầu ngọc bích đỏ 0.33kg - 6.2cm - M2734

960,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá ngọc bích đỏ hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chúng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa cầu ngọc bích | quả cầu ngọc bích đỏ 0.26kg - 5.8cm - M2734

785,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá ngọc bích đỏ hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chúng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa cầu ngọc bích | quả cầu ngọc bích đỏ 0.24kg - 5.7cm - M2734

735,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá ngọc bích đỏ hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chúng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa cầu ngọc bích | quả cầu ngọc bích đỏ 0.19kg - 5.2cm - M2734

615,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá ngọc bích đỏ hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chúng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

quả cầu ngọc bích | quả cầu ngọc bích đỏ 0.2kg - 5.3cm - M2734

635,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá ngọc bích đỏ hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Hộp đựng quà  sang trọng + Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình. 

Qủa Cầu Đá Mắt Hổ 2.39kg - 11.5cm - M3902

3,824,000đ

Đường kính quả cầu: 11,5cm Trọng lượng nguyên đá: 2,39kg  Chất liệu: Đá Mắt Hổ Tự Nhiên + CÓ đầy đủ kiểm định + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Mắt Hổ giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh hồng 4.4kg - 14,5cm - M0315 VIP 6A có SAO

9,950,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 1.5kg - 10,4cm - M0315 VIP 6A có SAO

3,385,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Giấy chứng thức đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 1.2kg - 10cm - M2150 VIP 8A Có SAO

3,605,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 0.95kg - 8,8cm - M0315 VIP 6A có SAO

2,188,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 0.66kg - 7,9cm - M0315 VIP 6A có SAO

1,585,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 0.53kg - 7,4cm - M0315 VIP 6A có SAO

1,289,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 0.6kg - 7.6cm - M0315 VIP 6A có SAO

1,350,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Kiểm định + Hộp đừng quà + đế gỗ như hình

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh hồng 0.57kg - 7.5cm - M1479

734,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Kiểm định + Hộp đựng quà + Chân đế gỗ như hình.

Hiển thị 1 - 44 / 428 kết quả

 

Quả cầu đá phong thủy được xem là một pháp khí quan trọng giúp bổ sung dương khí, mang lại may may, sự thông tuệ và sáng suốt cho gia chủ. Chính vì vậy, hiện nay dòng sản phẩm này đang được bán rất nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, để mua được hàng đảm bảo, chuẩn đá tự nhiên 100% thì không hề đơn giản. Trong bài viết dưới đây, Đá phong thuỷ An Phát xin chia sẻ đến các bạn những thông tin bổ ích về dòng sản phẩm này.

Quả cầu đá phong thuỷ là gì?

Đây là một sản phẩm làm từ đá phong thủy, các loại đá tự nhiên quý giá như thạch anh, đá mắt hổ, ruby, đá xà cừ, ngọc bích,… Đá được khai thác về và được gia công cắt và mài thành những quả cầu tròn với nhiều các kích cỡ khác nhau. Quả cầu mang sinh khí của đất trời nên có tác dụng phong thủy cao, được giới doanh nhân chọn làm vật trưng trong nhà với mục đích mang lại nguồn năng lượng tích cực, công việc hanh thông và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

quả cầu đá phong thủy

Vật phẩm này mang sinh khí của đất trời nên có tác dụng phong thủy cao

Ý nghĩa quả cầu đá phong thuỷ

Không phải tự nhiên mà nhiều người lại tìm mua quả cầu đá quý này. Không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên hoàn mỹ trải qua hàng nghìn, hàng triệu năm mà chúng còn mang nhiều ý nghĩa và công dụng tuyệt vời.

Ý nghĩa quả cầu đá phong thủy

Như đã chia sẻ ở trên, quả cầu đá quý là một loại pháp khí phong thủy khá quen thuộc, mang đến dương khí và nguồn năng lượng tích cực. Nhờ nguồn năng lượng tích cực sẽ giúp xua tan nguồn năng lượng xấu, các “thế lực” tà ma, tà thuật. Từ đó đem lại cảm giác bình an, tài lộc cùng những điều may mắn cho người sử dụng.

Theo nhiều chuyên gia phong thủy, khi đặt quả cầu đá quý trong nhà giúp cải thiện mối quan hệ vợ chồng, tình cảm khác giới. Chúng giúp đẩy lùi các mâu thuẫn bất đồng, xung đột để những mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp, bền vững và lâu dài hơn.

Đặc biệt đối với những người đang làm kinh doanh, nhất định không được bỏ qua quả cầu đá quý này. Một viên cầu tuy không lớn nhưng ý nghĩa của nó lại không hề nhỏ. Đặt quả cầu phong thủy trên bàn làm việc, phòng khách sẽ giúp các doanh nhân đạt được nhiều thành công hơn. Công việc buôn bán “thuận buồm xuôi gió”, tài lộc triền miên, gia đạo thuận hòa và sung túc.

quả cầu đá phong thủy

Đặt quả cầu đá phong thuỷ trong nhà giúp cải thiện mối quan hệ vợ chồng, tình cảm khác giới

Tác dụng của quả cầu đá phong thủy với sức khỏe

Ngoài những ý nghĩa và lợi ích về mặt phong thủy, nếu chọn đúng được loại cầu đá hợp với mệnh sẽ đem đến nhiều tác dụng bất ngờ về mặt sức khỏe. Năng lượng tích cực từ quả cầu phong thủy giúp chúng ta giảm thiểu được căng thẳng và mệt mỏi. Sử dụng lâu, bạn sẽ thấy tinh thần sảng khoái, lạc quan và yêu đời hơn. Đó là lý do nhiều người chọn lựa đặt vật phẩm này trong nhà.

Những bạn hay bị đau đầu hoặc mắc bệnh trầm cảm, thường xuyên bị mất ngủ nếu để quả cầu phong thủy trong phòng khách, phòng ngủ sẽ có tác dụng cải thiện rất tốt tình trạng nêu trên. Cũng như cây xanh, đá tự nhiên có khả năng hấp thụ bức xạ từ máy tính, điện thoại giúp giảm căng thẳng và tình trạng mỏi mắt, ngăn các tác động tiêu cực đến não bộ.

Ngoài ra, những người cao tuổi cũng rất thích hợp sử dụng quả cầu phong thủy này. Dùng trong thời gian lâu dài, vật phẩm có tác dụng tích cực đối với hệ xương khớp của người già. Nó giúp giảm bớt tình trạng đau nhức, tăng cường sự dẻo dai cho xương khớp.

Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh thủy

Sử dụng quả cầu phong thủy trong thời gian lâu dài, có tác dụng tích cực đối với hệ xương khớp

Giá quả cầu đá phong thuỷ

Nhiều người vẫn thắc mắc giá thành của quả cầu đá phong thủy có đắt không? Câu trả lời là còn tùy thuộc vào nguyên liệu, khối lượng quả cầu cũng như đơn vị cung cấp sản phẩm. Vì đây là vật phẩm được làm từ đá thiên nhiên nên giá cả phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau như:

  • Chất liệu quả cầu được làm từ loại đá nào

  • Giá thành gia công của thợ nghề tại xưởng

  • Độ hao đá sau khi hoàn thiện sản phẩm 

  • Quả cầu có kích cỡ như thế nào? 

Chính vì vậy giá thành hiện nay cũng vô cùng đa dạng, dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, thậm chí là hàng chục triệu đồng. Đá phong thuỷ An Phát cam kết cung cấp các loại quả cầu phong thuỷ giá tốt nhất thị trường hiện nay. Tại An Phát, chúng tôi hỗ trợ hết mức có thể cho khách hàng, vì chúng tôi là đơn vị chuyên sản xuất bán buôn, bán lẻ hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Reviewtop24h.com

Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu của từng khách hàng. Quý vị có thể tự mình chọn trực tiếp từng phôi đá ưng ý, sau đó An Phát sẽ gia công với kinh nghiệm của đội ngũ thợ lành nghề nhiều năm kinh nghiệm, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và có độ thẩm mỹ cao nhất.

Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh mộc

Giá thành của quả cầu phong thuỷ phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau

Mua quả cầu đá phong thuỷ ở đâu uy tín, giá tốt?

Nếu các bạn đang ở Hà Nội, hãy đến với Đá phong thuỷ An Phát - một trong những cơ sở uy tín, chất lượng bậc nhất. Tại đây bạn có thể chọn và sắm cho mình những quả cầu đá phong thủy với mọi kích cỡ, mẫu mã và chủng loại phù hợp với cung mệnh. 

Thị trường hiện nay có hàng loạt cửa hàng bán quả cầu đá phong thủy được mọc ra nhan nhãn trên các con đường và tuyến phố khác nhau. Tuy nhiên, chất lượng và giá thành lại khá mâu thuẫn, không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Đá phong thuỷ An Phát với nhiều năm kinh nghiệm chuyên sản xuất, chế tác những quả cầu đá phong thuỷ với đủ kích cỡ, cùng sự am hiểu về các yếu tố phong thủy sẽ là sự chọn lựa sáng suốt cho các khách hàng. An Phát là địa chỉ uy tín, chuyên cung cấp vật phẩm phong thủy, quả cầu đá phong thủy, tranh đá quý phong thuỷ,…

Chúng tôi cam kết:

  • Tất cả sản phẩm đều là đá tự nhiên 100%, tuyệt đối không có hàng giả.

  • Hình ảnh trên website là hình ảnh thực tế của sản phẩm.

  • Sản phẩm đúng chất lượng, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng.

  • Đảm bảo chế tác đúng theo yêu cầu của khách hàng đưa ra.

quả cầu đá phong thủy

Đá phong thuỷ An Phát là địa chỉ uy tín, chuyên cung cấp vật phẩm phong thủy, quả cầu đá phong thủy

Lời kết

Trên đây là thông tin tổng hợp về quả cầu đá phong thuỷ, bao gồm ý nghĩa, giá thành... Hy vọng với những thông tin này, bạn sẽ chọn được cho mình một quả cầu hợp mệnh để mang đến may mắn, tài lộc và gặp thuận lợi trong cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Đá phong thủy An Phát theo số điện thoại 096.2631.862 - 0979.180.110 để được giải đáp và hỗ trợ đặt mua sản phẩm nhanh nhất.

Xem thêm: Tỳ hưu phong thủy

Đã thêm vào giỏ hàng