Sắp xếp:


Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9,5kg - M215795

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9,5kg - M215795

4,405,000đ

Kích thước: 34/ 20.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 9.5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 9,5kg giá: 4.995.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9kg - M215790

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9kg - M215790

4,180,000đ

Kích thước: 33.3/ 20.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 9 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 9kg giá: 4.965.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,6kg - M215786

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,6kg - M215786

4,000,000đ

Kích thước: 33.2/ 20 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 8.6 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 8,6kg giá: 4.785.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,2kg - M215782

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,2kg - M215782

3,820,000đ

Kích thước: 33/ 20 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 8.2 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 8,2kg giá: 4.605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 7,5kg - M215775

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 7,5kg - M215775

3,455,000đ

Kích thước: 30/ 19 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 7.5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 7,5kg giá: 4.190.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,7kg - M215747

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,7kg - M215747

2,645,000đ

Kích thước: 28/ 16.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 4.7 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 4,7kg giá: 3.367.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,9kg - M215729

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,9kg - M215729

1,655,000đ

Kích thước: 26/ 15 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.9 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 2,9kg giá: 2.345.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,92kg - M21571921

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,92kg - M21571921

1,116,000đ

Kích thước: 22/ 12 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.92 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 1,92kg giá: 1.806.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,8kg - M215718

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,8kg - M215718

1,050,000đ

Kích thước: 21.9/ 11.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.8 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 1,8kg giá: 1.740.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,9kg - M215709

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,9kg - M215709

520,000đ

Kích thước: 13.9/ 8.9 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.9 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua giá: 715.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,77kg - M2157077

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,77kg - M2157077

448,500đ

Kích thước: 13.5/ 8.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.77 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua giá: 643.500đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,75kg - M2157075

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,75kg - M2157075

437,500đ

Kích thước: 13.4/ 8.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.75 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua giá: 632.500đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,7kg - M215707

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,7kg - M215707

410,000đ

Kích thước: 13.3/ 8.3 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.7 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua giá: 605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,67kg - M2157067

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,67kg - M2157067

393,500đ

Kích thước: 13.2/ 8.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.67 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua giá: 588.500đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,62kg - M2157062

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,62kg - M2157062

366,000đ

Kích thước: 13/ 8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.62 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua giá: 561.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,5kg - M215705

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,5kg - M215705

300,000đ

Kích thước: 12.4/ 7.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua giá: 495.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà  
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,3kg - M215703

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,3kg - M215703

190,000đ

Kích thước: 9.2/ 6.3 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.3 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua giá: 349.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà  
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,26kg - M2157026

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,26kg - M2157026

168,000đ

Kích thước: 8.9/ 6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.26 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua giá: 327.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà  
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,17kg - M2157017

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 0,17kg - M2157017

118,500đ

Kích thước: 7.5/ 5.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.17 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua giá: 271.500đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,36 Kg - M2157136

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,36 Kg - M2157136

808,000đ

Kích thước: 22.5/ 10.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.36 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua giá: 1.368.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 13x13cm (1918) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 21,2 Kg - M0346212

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 21,2 Kg - M0346212

10,250,000đ

Kích thước: 39.5/ 24 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 21.2 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 21Kg - M034621

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 21Kg - M034621

10,160,000đ

Kích thước: 39.5/ 23.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 21 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 19 Kg - M034619

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 19 Kg - M034619

9,260,000đ

Kích thước: 38.8/ 23.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 19 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 18,6 Kg - M0346186

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 18,6 Kg - M0346186

9,080,000đ

Kích thước: 38.6/ 23.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 18.6 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 16,7 Kg - M0346167

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 16,7 Kg - M0346167

8,225,000đ

Kích thước: 38/ 23 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 16.7 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 21,1Kg - M0346211

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 21,1Kg - M0346211

11,200,000đ

Đường kính: 26 cm Trọng lượng: 21.1 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,2 Kg - M215722

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,2 Kg - M215722

1,910,000đ

Kích thước: 13 cm Trọng lượng: 2.2 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,85 Kg - M2157185

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,85 Kg - M2157185

1,717,000đ

Kích thước: 12 cm Trọng lượng: 1.85 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,54 Kg - M21572542

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,54 Kg - M21572542

2,097,000đ

Kích thước: 14.5 cm Trọng lượng: 2.54 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,54 Kg - M21572541

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,54 Kg - M21572541

2,097,000đ

Kích thước: 14.6 cm Trọng lượng: 2.54 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,66 Kg - M2157266

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,66 Kg - M2157266

2,163,000đ

Kích thước: 15 cm Trọng lượng: 2.66 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,97 Kg - M21572972

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,97 Kg - M21572972

2,333,000đ

Kích thước: 12 cm Trọng lượng: 2.97 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,97 Kg - M21572971

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,97 Kg - M21572971

2,333,000đ

Kích thước: 14 cm Trọng lượng: 2.97 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,63 Kg - M2157463

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,63 Kg - M2157463

3,246,000đ

Kích thước: 15.5 cm Trọng lượng: 4.63 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,98 Kg - M2157198

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,98 Kg - M2157198

1,789,000đ

Kích thước: 12 cm Trọng lượng: 1.98 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,0 Kg - M215740

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,0 Kg - M215740

2,900,000đ

Kích thước: 15 cm Trọng lượng: 4.0 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 3,42 Kg - M2157342

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 3,42 Kg - M2157342

2,581,000đ

Kích thước: 14 cm Trọng lượng: 3.42 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,86 Kg - M2157286

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,86 Kg - M2157286

2,273,000đ

Kích thước: 13.5 cm Trọng lượng: 2.86 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối. Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,92 Kg - M2157192

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,92 Kg - M2157192

1,756,000đ

Kích thước: 12 cm Trọng lượng: 1.92 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ | Đá Obsidian Đỏ - 13,5kg - 23cm - M346

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ | Đá Obsidian Đỏ - 13,5kg - 23cm - M346

7,350,000đ

Đường kính quả cầu: 23cm Trọng lượng nguyên đá: 13,5kg  Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ   Tặng hộp đựng sang trọng + Đế Gỗ Như Hình Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Núi Lửa Đỏ giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ | Đá Obsidian Đỏ 10.8kg - M034611

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ | Đá Obsidian Đỏ 10.8kg - M034611

5,350,000đ

Trọng lượng - Đường kính cầu: 10.8kg - 20cm Chất liêu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: Đế gỗ như hình + Hộp dựng Cao Cấp Ý nghĩa: mang tới một cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông thuận lợi.
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ | Đá Obsidian Đỏ 6.0kg - M03468

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ | Đá Obsidian Đỏ 6.0kg - M03468

3,550,000đ

Trọng lượng - Đường kính cầu: 6kg - 16cm Chất liêu: Đá Núi Lửa Đỏ Tặng kèm: Đế Đèn Tròn Moto Xoay Như Hình + Hộp Đựng Cao Cấp Ý nghĩa: mang tới một cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông thuận lợi.

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 39,6 Kg - M0346396

19,030,000đ

Kích thước: 50/30 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 39.6 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Thiệp + Dầu dưỡng đá.

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 5,4 Kg - M215754

3,670,000đ

Kích thước: 16.5 cm Trọng lượng: 5.4 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ đèn 3 màu như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá.

Hiển thị 1 - 44 / 80 kết quả

Quả cầu đá núi lửa đỏ hay còn gọi là quả cầu đá Obsidian đỏ  thuộc một trong những vật phẩm đá phong thủy có năng lượng cực kỳ mạnh. Nó có thể mang đến những tác dụng tích cực cho gia chủ sở hữu và mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống, sự nghiệp và tình duyên. 

Quả cầu đá núi lửa đỏ là vật phẩm phong thuỷ rất được ưa chuộng

Tác dụng của quả cầu phong thuỷ màu đỏ

Sở hữu quả cầu phong thủy màu đỏ mang đến nhiều may mắn và tài lộc cho chủ nhân. Dưới đây là những lợi ích tiêu biểu của quả cầu phong thủy màu đỏ, bạn không nên bỏ qua:

Mang đến nguồn dương khí dồi dào

Quả cầu đá núi lửa phong thủy là một vật phẩm được chế tác 100% từ đá Obsidian được khai thác hoàn toàn tự nhiên. Theo như hình dạng đặc trưng của sản phẩm quả cầu phong thủy thì đây là quả cầu tượng trưng cho hình ảnh đất trời. Nguyên liệu đá Obsidian cũng là một nguyên khí tượng trưng cho cung hành Thổ và mang đến nguồn dương khí dồi dào.

Đá Obsidian đỏ được khai thác hoàn toàn tự nhiên

Xét riêng về mặt phong thủy thì quả cầu đá núi lửa chính là vật phẩm hấp thụ nguồn dương khí. Vì vậy, người ta thường trưng bày quả cầu phong thuỷ tại những nơi có âm khí cao hoặc thiếu ánh sáng và tối tăm để đẩy lùi những nguồn năng lượng không mấy tích cực và có thể mang lại những điều may mắn cho người sử dụng.

Thúc đẩy các mối quan hệ

Quả cầu phong thủy màu đỏ có thể thúc đẩy những mối quan hệ tốt đẹp giữa anh chị em trong gia đình. Đồng thời cũng thúc đẩy việc học tập và mở mang trí tuệ và các mối quan hệ xã hội. Sở hữu quả cầu đá núi lửa đỏ mang lại sự ấm no và hạnh phúc, sự tôn nghiêm, tự tin và may mắn cho gia chủ. 

Dùng để chiêu tài, hóa sát, cầu lộc

Quả cầu đá núi lửa có nhiều màu sắc khác nhau tượng trưng cho những năng lượng đến từ trời đất, có tác dụng xoa dịu, trấn áp những điều xấu, những điều không may mắn có thể xảy ra. 

Quả cầu phong thuỷ đá núi lửa đỏ giúp chiêu tài, hoá sát

Theo quan niệm của thầy phong thủy, quả cầu đá núi lửa màu đỏ thường được dùng để chiêu tài, hóa sát và cầu lộc. Chính vì vậy, hiện nay vật phẩm phong thuỷ này xuất hiện ở khá nhiều nơi với ý nghĩa tích cực, giúp chủ nhân luôn vui vẻ, tự tin, xua đuổi vận xui và hút may mắn, tài lộc.

Tác dụng về sức khỏe của cầu đá núi lửa đỏ

Theo quan niệm về phong thủy, quả cầu đá núi lửa đỏ có nhiều năng lượng dương khí. Vì vậy, khi trưng bày trong nhà sẽ giúp gia chủ đẩy lùi được âm khí gây bệnh. Bên cạnh đó dương khí mạnh mẽ từ nó giúp người dùng luôn cảm thấy tích cực, khỏe mạnh, ổn định được huyết áp cùng với nhịp thở.

Quả cầu đá Obsidian đỏ hợp tuổi mệnh nào?

Quả cầu phong thuỷ Obsidian đỏ là một vật phẩm trưng bày rất được ưa chuộng hiện nay. Thông thường, màu đỏ sẽ hợp với gia chủ mệnh Hỏa hoặc Thổ. Trong phong thủy, người mệnh Hỏa thích hợp nhất với những quả cầu phong thủy bằng đá có màu đỏ. Những quả cầu phong thủy bằng đá có màu đỏ sẽ giúp ích về mọi mặt cho chủ nhân, bao gồm sức khỏe, trí tuệ, công việc và các mối quan hệ.

Quả cầu phong thuỷ màu đỏ hợp với người mệnh Hỏa hoặc Thổ

Hướng dẫn bày trí quả cầu phong thuỷ màu đỏ đúng cách

Để phát huy được hết công dụng, quả cầu đá núi lửa phong thuỷ cần được bài trí theo đúng hướng và tuổi của người sử dụng nó. 

  • Trên bàn làm việc: Bàn làm việc được coi là vị trí tốt nhất để đặt quả cầu đá núi lửa trong phong thủy. Theo các chuyên gia, khi đặt ở vị trí này, vật phẩm sẽ phát huy được tối đa công dụng vốn có.

  • Giữa nhà: Một trong những vị trí tốt nhất để đặt quả cầu thạch anh trong phong thủy là giữa nhà. Điều này được các chuyên gia lý giải rằng, vị trí này là nơi hội tụ nhiều luồng khí. Khi đặt ở đó, nó sẽ giúp điều hòa các luồng khí, tăng thêm may mắn cho gia đình.

Nếu bạn không quan tâm nhiều đến phong thủy, chỉ muốn dùng với mục đích trang trí, bạn nên đặt quả cầu đá phong thuỷ ở chỗ thoáng và có nhiều ánh đèn. Ánh đèn khi chiếu vào cầu đá sẽ tạo ra những màu sắc rất đẹp mắt.

Giá quả cầu đá núi lửa đỏ bao nhiêu?

Giá quả cầu đá núi lửa hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên vật liệu, kích thước và trọng lượng sản phẩm. Dưới đây là bảng giá chi tiết một số sản phẩm cầu đá núi lửa tại Đá Phong thuỷ An Phát.

  • Quả Cầu Đá Obsidian Đỏ nặng 8,7kg, đường kính 19cm. Mã số M21576. Giá 4,350,000đ.

  • Quả Cầu Đá Obsidian Đỏ nặng 6,1kg, đường kính 17cm. Mã số M21577. Giá 3,050,000đ.

  • Quả Cầu Đá Obsidian Đỏ nặng 5,8kg, đường kính 16cm. Mã số M21574. Giá 2,900,000đ.

  • Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 9.6kg - Mã số M03469. Giá 5,450,000đ.

  • Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 13.5kg - Mã số M03465. Giá 6,075,000đ.

  • Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 13,8kg - Mã số M03464. Giá 7,410,000đ.

Giá quả cầu đá núi lửa đỏ tuỳ thuộc vào chất liệu và kích thước

Địa chỉ mua quả cầu đá phong thuỷ màu đỏ uy tín, giá rẻ

Đá Phong Thuỷ An Phát là đơn vị chế tác và phân phối vật phẩm phong thuỷ uy tín hàng đầu hiện nay. Trong đó, quả cầu đá núi lửa đỏ, quả cầu đá thạch anh đỏ là những vật phẩm được khách hàng quan tâm nhất với nhiều công dụng và ý nghĩa. 

Khi mua hàng tại Đá Phong Thuỷ An Phát, khách hàng sẽ được hỗ trợ nhiệt tình bởi đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thuỷ. Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác theo yêu cầu của từng khách hàng với mức giá hợp lý. Quý khách có thể tự mình qua chọn từng phôi đá ưng ý, đội ngũ thợ lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tiến hành gia công theo yêu cầu chi tiết một cách chính xác và hoàn hảo.. 

Lời kết

Lựa chọn quả cầu đá phong thủy phù hợp rất quan trọng đối với gia chủ. Bởi vật phẩm phong thủy này có thể khắc chế những điều xấu, mang lại nhiều công dụng về mặt sức khoẻ, tâm linh,... Nếu bạn đang mong muốn sở hữu quả cầu đá núi lửa đỏ chất lượng, hợp tuổi mệnh, hãy đến ngay Đá Phong Thuỷ An Phát - xưởng đá quý uy tín, để được tư vấn và chọn mua được sản phẩm ưng ý nhất.

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, p.Thịnh Liệt, Hoàng Mai, tp.Hà Nội 

Trụ sở: 15F, Ngõ 169 Hoàng Mai, Tổ 21, Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 096.2631.862 – 0979.180.110

Website: https://daphongthuyanphat.com

 

Đã thêm vào giỏ hàng