Quả Cầu Đá Serpentine

Sắp xếp:


QUẢ CẦU ĐÁ SERPENTINE 90Kg - M17063

QUẢ CẦU ĐÁ SERPENTINE 90Kg - M17063

8,800,000đ

Kích thước: 34-34-52cm Trọng lượng đá thạch: ~90kg Chất liệu: Đá Serpentine Tự Nhiên Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.
QUẢ CẦU ĐÁ SERPENTINE 100Kg - M1707

QUẢ CẦU ĐÁ SERPENTINE 100Kg - M1707

9,950,000đ

Kích thước: 33-33-53cm Trọng lượng đá thạch: ~100kg Chất liệu: Đá Serpentine Tự Nhiên Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.
QUẢ CẦU ĐÁ SERPENTINE 75,9Kg - M17062

QUẢ CẦU ĐÁ SERPENTINE 75,9Kg - M17062

7,590,000đ

Kích thước: 30-30-45cm Trọng lượng đá thạch: 75,9kg Chất liệu: Đá Serpentine Tự Nhiên Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.
QUẢ CẦU ĐÁ SERPENTINE 162Kg - M17061

QUẢ CẦU ĐÁ SERPENTINE 162Kg - M17061

16,200,000đ

Kích thước: 38-38-60cm Trọng lượng đá thạch: 162kg Chất liệu: Đá Serpentine Tự Nhiên Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

QUẢ CẦU ĐÁ SERPENTINE 120Kg - M17064

12,000,000đ

Kích thước: 35-35-55cm Trọng lượng đá thạch: 120kg Chất liệu: Đá Serpentine Tự Nhiên Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng