Sắp xếp:


Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,71Kg - M2650071

1,505,000đ

Kích thước: 10.8/ 7.4 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.71 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.682.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,488Kg - M26500488

1,065,000đ

Kích thước: 9.5/ 6.6 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.488 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.224.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,44Kg - M2650044

965,000đ

Kích thước: 9.2/ 6.3 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.44 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.124.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,3Kg - M265003

685,000đ

Kích thước: 8.5/ 5.6 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.3 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 844.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,18Kg - M2650018

435,000đ

Kích thước: 6.9/ 4.6 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.18 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 598.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,141Kg - M26500141

357,000đ

Kích thước: 4.1/ 4.2 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.141 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 512.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 3.5cm (2787) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,13Kg - M2650013

335,000đ

Kích thước: 6/ 4.1 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.13 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 490.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 3.5cm (2787) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển - 8,1kg - M215581

4,180,000đ

Kích thước cả đế: 33.6/ 23 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 8.1 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn  Khuyến nghị mua giá: 4.965.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23*23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 

Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển - 5,2kg - M215552

2,680,000đ

Kích thước cả đế: 28.5/ 19 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 5.2 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn  Khuyến nghị mua giá: 3.382.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19*19cm (0597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 

Quả Cầu Thạch Anh Xanh Nước Biển - 1,75kg - M2818175

3,060,000đ

Kích thước: 14.8/ 10.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.75 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh Nước Biển tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.299.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 

Quả Cầu Thạch Anh Xanh Nước Biển - 1,03kg - M2818103

1,836,000đ

Kích thước: 12.2/ 8.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.03 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh Nước Biển tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.013.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 

Quả Cầu Thạch Anh Xanh Nước Biển - 0,97kg - M2818097

1,734,000đ

Kích thước: 12/ 8.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.97 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh Nước Biển tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.911.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 

Quả Cầu Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển - 5kg - M21555

2,830,000đ

Kích thước cả đế: 28.3/ 19 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Xanh Nước Biển Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn  Khuyến nghị mua giá: 3.532.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19*19cm (0597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 

Quả Cầu Thạch Anh Xanh Nước Biển - 0,75kg - M2818075

1,360,000đ

Kích thước: 11.3/ 7.9 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.75 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh Nước Biển tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.537.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 

Quả Cầu Thạch Anh Dâu Tây Xanh - 0,38kg - M2817038

997,000đ

Kích thước: 9.3/ 6.4 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.38 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Dâu Tây Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.156.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,41Kg - M2650041

905,000đ

Kích thước: 9.1/ 6.2 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.41 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.064.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,4Kg - M265004

885,000đ

Kích thước: 8.9/ 6 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.4 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.044.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,36Kg - M2650036

805,000đ

Kích thước: 8.8/ 5.9 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.36 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 964.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,35Kg - M2650035

785,000đ

Kích thước: 8.7/ 5.8 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.35 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 944.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,28Kg - M2650028

645,000đ

Kích thước: 7.7/ 5.4 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.28 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 798.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,25Kg - M2650025

585,000đ

Kích thước: 7.5/ 5.2 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.25 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 738.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,23Kg - M2650023

545,000đ

Kích thước: 7.3/ 5 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.23 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 698.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,21Kg - M2650021

495,000đ

Kích thước: 7.1/ 4.8 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.21 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 658.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 0,14Kg - M2650014

355,000đ

Kích thước: 6/ 4.1 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.14 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 510.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 3,5cm (2787) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 1,47kg - M2602147

1,661,000đ

Kích thước cả đế: 12.1/ 9.9 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.47 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 1,14kg - M2602114

1,331,000đ

Kích thước cả đế: 11.3/ 9.1 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.14 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 1,07kg - M2602107

1,261,000đ

Kích thước cả đế: 11.2/ 9 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.07 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 0,96kg - M2602096

1,151,000đ

Kích thước cả đế: 10.8/ 8.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.96 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 0,94kg - M2602094

1,131,000đ

Kích thước cả đế: 10.7/ 8.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.94 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 0,72kg - M2602072

1,055,000đ

Kích thước cả đế: 10.2/ 8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.72 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 0,7kg - M260207

1,031,000đ

Kích thước cả đế: 10.1/ 7.9 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.7 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 0,67kg - M2602067

995,000đ

Kích thước cả đế: 10/ 7.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.67 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 0,47kg - M2602047

896,000đ

Kích thước cả đế: 7.9/ 6.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.47 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 0,42kg - M2602042

821,000đ

Kích thước cả đế: 7.7/ 6.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.42 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 3,9Kg - M2272391

4,156,000đ

Kích thước: 18.8/ 13.5 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.9 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 17,33kg - M26021733

17,525,000đ

Kích thước cả đế:31/ 23.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 17.33 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 8,25kg - M2602825

8,558,000đ

Kích thước cả đế: 23.3/ 13.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 8.25 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Đen - 3,11kg - M2602311

3,366,000đ

Kích thước cả đế: 18.5/ 13 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.11 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Obsidian Đen - 9,56kg - M2192956

4,660,000đ

Kích thước cả đế: 26.8/ 14.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 9.56 kg Chất liệu: Đá Obsidian nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá  

Quả Cầu Obsidian Đen - 7,97kg - M2192797

3,895,000đ

Kích thước cả đế: 22.8/ 13.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 7.97 kg Chất liệu: Đá Obsidian nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Obsidian Đen - 4,23kg - M2192423

2,160,000đ

Kích thước cả đế: 19.8/ 11.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 4.23 kg Chất liệu: Đá Obsidian nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Obsidian Đen - 2,67kg - M2192267

1,457,000đ

Kích thước cả đế: 15/10 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.67 kg Chất liệu: Đá Obsidian nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Obsidian Đen - 1,5kg - M219215

941,000đ

Kích thước cả đế: 13/ 8.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.5 kg Chất liệu: Đá Obsidian nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Quả Cầu Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 7,98Kg - M2272798

11,970,000đ

Kích thước: 21/ 12.8 cm (chiều cao/ đường kính) Trọng lượng: 7,98 kg Chất liệu: Đá Fluorite Xanh tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá

Hiển thị 1 - 44 / 167 kết quả

Quả cầu phong thủy mệnh Mộc từ lâu đã trở thành một món đồ mang ý nghĩa tích cực, mang lại sự bình an cho người mệnh Mộc sở hữu. Chúng thường được làm từ các loại đá như đá mắt hổ, đá thạch anh… và thường có hình cầu. Vậy làm sao để lựa chọn quả cầu phong thủy cho người mệnh Mộc vừa phù hợp và vừa đẹp mắt? 

quả cầu phong thủy mệnh mộc

Những điều bạn nên biết về quả cầu phong thủy mệnh Mộc

Công dụng và ý nghĩa của quả cầu đá phong thuỷ mệnh Mộc

Quả cầu phong thủy được xem là vật khí mang năng lượng mạnh mẽ nhất và được làm từ các loại đá tự nhiên, hình thành và tồn tại cách đây cả triệu năm, mang năng lượng của tự nhiên, của trời đất, tràn đầy dương khí. Chính vì vậy, chúng có khả năng xua đuổi âm khí, các năng lượng tiêu cực hay bệnh tật. 

Quả cầu đá phong thủy mệnh Mộc có rất nhiều công dụng cho cuộc sống con người, nhất là người sở hữu nó không chỉ về mặt sức khỏe, công danh sự nghiệp mà còn trong học vấn thi cử, mang lại sự tự tin, may mắn và giúp cho chủ nhân cảm thấy tích cực hơn trong cuộc sống. Từ đó hỗ trợ cho công việc, học tập, thi cử được thuận lợi hơn.

Ý nghĩa của quả cầu đá phong thủy cho người mệnh Mộc

Hướng dẫn lựa chọn quả cầu phong thuỷ mệnh Mộc

Quả cầu phong thủy mệnh Mộc có nhiều ý nghĩa và công dụng đối với người sở hữu và sử dụng nó. Tuy nhiên, tùy theo lứa tuổi, giới tính hay ngành nghề mà những người mệnh Mộc nên xem xét và lựa chọn loại quả cầu đá phong thủy phù hợp nhất. Sau đây, bạn có thể tham khảo một số loại quả cầu phong thủy mệnh phổ biến nhất hiện nay.

Bạn có biết cách lựa chọn quả cầu phong thủy hợp với mệnh của mình không?

Quả cầu phong thuỷ từ đá thạch anh xanh

Đá thạch anh xanh được con người biết đến với nhiều công dụng nhất là với sức khỏe. Đó là loại đá hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da như viêm da, dị ứng... đồng thời còn giúp tuần hoàn máu tốt hơn, cải thiện tim mạch. Đá thạch anh xanh còn là lá bùa chứa đầy năng lượng tích cực giải phóng độc khí từ cơ thể ra ngoài, bảo vệ gia chủ, đem lại tài lộc, may mắn, những điều tốt đẹp hơn. 

Hình minh họa quả cầu phong thuỷ đá thạch anh xanh

Quả cầu phong thuỷ từ đá thạch anh đen

Đá thạch anh đen là loại đá có thể giúp người sở hữu xoa dịu những cơn tức giận, làm cho họ bình tĩnh hơn, xua đuổi những vận khí xui rủi. Quả cầu phong thủy làm bằng đá thạch anh đen mang lại may mắn trong tình yêu, học tập và công việc. Chúng mang đến cho chủ nhân sự thông minh, sáng suốt và minh mẫn, là hiện thân cho sự toàn mỹ, uyên bác. Chính vì những ý nghĩa, công dụng của nó nên nhiều doanh nghiệp, người theo đuổi con đường học cao, người kinh doanh... đã luôn đặt quả cầu đá phong thủy thạch anh đen ở nơi làm việc.

Xem thêm: Tranh đá phong thủy

Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh đen được nhiều người ưa thích vì màu sắc đặc trưng của nó

Quả cầu phong thuỷ từ đá lông công

Đá lông công là một loại đá rất đẹp, rực rỡ, có tính thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó chúng còn mang giá trị về mặt phong thủy hết sức to lớn. Nếu bạn mong muốn sự thịnh vượng, muốn chiêu tài, hưng thịnh cho làm ăn, ổn định công danh, vị thế thì nên lựa chọn quả cầu phong thủy đá lông công. Không những thế, chúng còn có tác dụng về mặt khoa học khi có thể hấp thụ những bức xạ có hại từ các thiết bị điện tử như ti vi, máy tính…ổn định huyết áp và khỏe mạnh xương khớp.

Vẻ đẹp của quả cầu phong thủy đá lông công vô cùng thu hút

Quả cầu phong thuỷ từ đá serpentine

Khi nhắc đến quả cầu phong thủy không thể không nhắc đến quả cầu phong thủy đá serpentine. Đối với những người thuộc mệnh Thủy hay Mộc nên chọn đá serpentine màu đen. Quả cầu phong thuỷ đá serpentine thường được đặt trong phòng khách của các gia đình với mong muốn sức khỏe cho các thành viên, bảo vệ họ khỏi các năng lượng tiêu cực. Khi đặt ở các văn phòng làm việc, quả cầu phong thuỷ đá mệnh Mộc serpentine giúp các doanh nghiệp chiêu tài chiêu lộc, phú quý và thành công trong làm ăn, giảm sự căng thẳng, mệt mỏi khi làm việc.

Xem thêm: Tỳ hưu

Quả cầu phong thuỷ đá serpentine có nhiều màu sắc, phù hợp với nhiều người, nhiều mệnh khác nhau

Mua quả cầu đá phong thuỷ mệnh mộc ở đâu đảm bảo chất lượng?

Quả cầu phong thủy mệnh Mộc mang lại những điều tuyệt vời như vậy nên nếu các bạn đang gặp những vấn đề về sức khỏe, về công danh và làm ăn thì nên sở hữu chúng. Vậy phải làm cách nào hay địa chỉ nào để mua quả cầu đá phong thủy cho người mệnh Mộc chất lượng, uy tín? 

Chúng tôi xin giới thiệu và đề cử các bạn mua hàng tại Đá phong thuỷ An Phát. Đây là địa chỉ nổi tiếng và uy tín về các mặt hàng, các món đồ về phong thủy và các loại đá quý có chất lượng cao, giá thành phù hợp. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng hoặc truy cập vào trang web daphongthuyanphat.com và chọn mua các sản phẩm với đủ kích cỡ, tạo hình, loại đá mà mình ưng ý, số lượng sản phẩm, chọn địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán. Chỉ trong 2-4 ngày, bạn sẽ nhận được hàng mà mình đã đặt.

Hãy đến với Đá phong thủy An Phát để mua các mẫu quả cầu đá quý chuẩn phong thủy, chất lượng

Kết luận

Trên đây là toàn bộ các thông tin về công dụng, ý nghĩa cùng cách chọn và địa chỉ mua quả cầu phong thủy mệnh Mộc. Nếu bạn yêu thích và có mong muốn sở hữu vật phẩm phong thủy, đặc biệt là quả cầu phong thủy mệnh Mộc thì đừng chần chờ gì mà hãy truy cập vào địa chỉ https://daphongthuyanphat.com/ để đặt hàng ngay.

Xem thêm: Thạch anh vụn

Thông tin liên hệ:

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT 

Lựa chọn số 1 về đá phong thủy tại Việt Nam

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 

Trụ sở: 15F, Ngõ 169 Hoàng Mai, Tổ 21, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 096.2631.862 - 0979.180.110

Website: https://daphongthuyanphat.com

Đã thêm vào giỏ hàng