Trụ Đá Thạch Anh Trắng

Sắp xếp:


Trụ Thạch Anh Trắng - 0,128kg - M27230128

Trụ Thạch Anh Trắng - 0,128kg - M27230128

860,000đ

Kích thước nguyên đá: 7.5/ 3.8/ 4 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 10/ 7.5/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.128 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Trắng 0.128kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp  Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 21,28kg - M27772128

Trụ Thạch Anh Trắng - 21,28kg - M27772128

11,100,000đ

Kích thước nguyên đá: 52.8/ 17.5/ 12.5 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 75/ 20.5/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 21.28 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Trắng 21.28kg  giá: 11.120.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 6,67kg - M2777667

Trụ Thạch Anh Trắng - 6,67kg - M2777667

3,745,000đ

Kích thước nguyên đá: 33/ 13.5/ 9 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 51.5/ 19.5/ 16.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 6.67 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Trắng 6,67kg  giá: 3.765.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE350) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 6,45kg - M2777645

Trụ Thạch Anh Trắng - 6,45kg - M2777645

3,585,000đ

Kích thước nguyên đá: 30.5/ 14.5/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 45/ 18.5/ 16.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 6.45 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Trụ Thạch Anh Trắng 6,45kg  giá: 3.605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 3,14kg - M0424314

Trụ Thạch Anh Trắng - 3,14kg - M0424314

9,580,000đ

Kích thước nguyên đá: 27.5/ 8.6/ 6.9 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 36/ 14.8/ 12.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.14 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 9.600.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 2,65kg - M0424265

Trụ Thạch Anh Trắng - 2,65kg - M0424265

8,110,000đ

Kich thước nguyên đá: 18.8/ 9.4/ 7.6 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 27.4/ 14.5/ 14.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.65 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 8.130.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Thạch Anh Trắng - 1,2kg - M042412

Trụ Thạch Anh Trắng - 1,2kg - M042412

3,760,000đ

Kich thước nguyên đá: 12.3/ 8.2/ 6.8 cm (cao/ rộng/ sâu)  Kích thước cả đế: 20.5/ 14/ 13.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.2 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.780.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 8,23kg - M2000823

Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 8,23kg - M2000823

4,410,000đ

Kich thước nguyên đá: 30.8/15/12.6 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 43.9/19.5/16.6 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 8.23 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,6kg - M178836

Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,6kg - M178836

2,095,000đ

Kich thước nguyên đá: 25/10.6/9.3 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 35/16.6/15.5 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 3.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,11kg - M1788311

Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,11kg - M1788311

1,850,000đ

Kich thước nguyên đá: 23.3/10.5/9cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 30.6/15.2/13.3 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 3.11 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,08kg - M1788308

Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 3,08kg - M1788308

1,835,000đ

Kich thước nguyên đá: 23.9/10/9 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 33.3/15.8/15 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 3.08 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
TRỤ ĐÁ THẠCH ANH TRẮNG 47,4Kg - M0426

TRỤ ĐÁ THẠCH ANH TRẮNG 47,4Kg - M0426

26,070,000đ

Kích thước: 29-37-98cm Trọng lượng: 47,4kg Chất liệu: Thạch Anh TrắngTự Nhiên Ý nghĩa: thể hiện cho sự phát triển mạnh mẽ đi lên, tâm lý vững vàng, phù hợp với người làm ăn kinh doanh, quản lý muốn thăng tiến, thêm nhiều lợi lạc
Trụ Đá Thạch Anh 14,1kg - M0426

Trụ Đá Thạch Anh 14,1kg - M0426

12,690,000đ

Kích thước: 15-15-55cm Trọng lượng: 14,1kg Chất liệu: Thạch Anh Tự Nhiên Ý nghĩa: thể hiện cho sự phát triển mạnh mẽ đi lên, tâm lý vững vàng, phù hợp với người làm ăn kinh doanh, quản lý muốn thăng tiến, thêm nhiều lợi lạc
Trụ Đá Thạch Anh Trắng 15,6kg - M04251

Trụ Đá Thạch Anh Trắng 15,6kg - M04251

16,830,000đ

Kích thước: 15-18-53cm Trọng lượng: 15,6kg Chất liệu: Thạch Anh Tự Nhiên Ý nghĩa: thể hiện cho sự phát triển mạnh mẽ đi lên, tâm lý vững vàng, phù hợp với người làm ăn kinh doanh, quản lý muốn thăng tiến, thêm nhiều lợi lạc
Trụ Đá Thạch Anh Trắng 1,33kg - M0425

Trụ Đá Thạch Anh Trắng 1,33kg - M0425

1,463,000đ

Kích thước: 10-10-35cm Trọng lượng: 1,33kg Chất liệu: Thạch Anh Tự Nhiên Ý nghĩa: thể hiện cho sự phát triển mạnh mẽ đi lên, tâm lý vững vàng, phù hợp với người làm ăn kinh doanh, quản lý muốn thăng tiến, thêm nhiều lợi lạc
Trụ Đá Thạch Anh Trắng Tóc Đen VIP - M0429

Trụ Đá Thạch Anh Trắng Tóc Đen VIP - M0429

2,950,000đ

Kích thước: 6x5x28cm Trọng lượng: 1,1kg Chất liệu: Thạch Anh Trắng Tóc Đen Tự Nhiên Ý nghĩa: thể hiện cho sự phát triển mạnh mẽ đi lên, tâm lý vững vàng, phù hợp với người làm ăn kinh doanh, quản lý muốn thăng tiến, thêm nhiều lợi lạc

Trụ Thạch Anh Trắng | trụ đá thạch anh trắng 1.1kg - M0424

2,295,000đ

Ý nghĩa:   Trụ thạch anh trắng mang năng lượng dương mạnh mẽ, thể hiện tinh thần vượt lên mạnh mẽ. Đồng thời tác động tích cực đến sức khỏe và tinh thần của người sử dụng Tặng kèm kiểm định + Hộp đựng quà xinh xắn+ đế gỗ như hình.

Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 0.93kg - M1788093

710,000đ

Kich thước nguyên đá: 12.9/7.7/6.8 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 19.8/12.2/11.5 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 0.93 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá

Trụ Đá Thạch Anh Trắng - 7,2kg - M200072

3,895,000đ

Kich thước nguyên đá: 26.9/14.5/13.3 cm (cao/rộng/sâu)  Kích thước cả đế: 38.5/23.1/21.5 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 7.2 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá

Hiển thị 1 - 19 / 19 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng