Tỳ Hưu phong thủy đá thạch anh - Linh vật trừ tà, hút vượng khí, tài lộc cho gia chủ

Sắp xếp:


Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Onyx Xanh - M2932831

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Onyx Xanh - M2932831

2,936,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 12/ 6/ 15.5 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 8/ 10/ 12 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.850.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M253287

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M253287

4,390,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 16/ 20/ 8 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 9/ 9.5/ 16 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Ngọc Hoàng Long tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.150.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Canxit Vàng - M287288

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Canxit Vàng - M287288

3,283,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 17/ 8/ 20 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 8.5/ 10/ 15 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.228.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M293283

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M293283

2,936,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 12/ 6/ 15.5 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 8.5/ 9/ 12 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Ngọc Hoàng Long tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.850.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Obsidian Đen - M273281

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Obsidian Đen - M273281

17,292,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 20.5/ 9/ 26 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 12.2/ 13/ 16.5 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 18.238.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Thạch Anh Trắng - M140274

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Thạch Anh Trắng - M140274

9,300,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 8.5/ 10/ 4 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 5.8/ 7.9/ 9.5 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 10.127.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M2852531

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M2852531

1,881,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 5.5/ 6/ 10 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 7/ 7.5/ 10 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Ngọc Hoàng Long tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.708.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Serpentine - M282253

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Serpentine - M282253

1,872,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 11.8/ 6.5/ 15 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 7.5/ 8/ 12.5 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Serpentine tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.727.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Thạch Anh Xanh - M204136

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Thạch Anh Xanh - M204136

10,617,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 12/ 15/ 6.5 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 8.8/ 8.5/ 12.5 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 11.494.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng - M070136

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Thạch Anh Hồng - M070136

8,906,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 11.6/ 15.2/ 6.5 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 12/ 10/ 8.5 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 9.850.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M064137

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long - M064137

3,723,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 13/ 15/ 5 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 12.5/ 10/ 9 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.703.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Onyx Xanh - M285253

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Onyx Xanh - M285253

1,777,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 6.2/ 7.5/ 12 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 7/ 8.5/ 6.5 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.632.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Onyx Xanh - M253253

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Onyx Xanh - M253253

1,397,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 8.6/ 10/ 6 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 7/ 8.5/ 6.5 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.252.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Thạch Anh Trắng - M257136

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Thạch Anh Trắng - M257136

12,879,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 12/ 15/ 4.5 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 8/ 9/ 11 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 13.841.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Obsidian Đen - M273137

Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Obsidian Đen - M273137

9,638,000đ

Kích thước cặp Tỳ Hưu: 16.5/ 6.5/ 21.8 cm (cao/ rộng / sâu) Kích thước Thiềm Thừ: 9.5/ 11/ 16.5 cm (cao/ rộng / sâu) Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 10.583.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Combo Tỳ Hưu - Thiềm Thừ Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà  Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Cánh Tiên Onyx Xanh 15cm - M2932286

Cặp Tỳ Hưu Cánh Tiên Onyx Xanh 15cm - M2932286

2,280,000đ

Kích thước: 12/ 6/ 15.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.86 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Cánh Tiên Onyx Xanh - 15cm giá: 2.777.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Onyx Hồng 15cm - M293134

Cặp Tỳ Hưu Onyx Hồng 15cm - M293134

1,860,000đ

Kích thước: 13/ 6.5/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.4 kg Chất liệu: Đá Onyx Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Onyx Hồng - 15cm giá: 2.357.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long - 15cm - M293229

Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long - 15cm - M293229

2,280,000đ

Kích thước: 12/ 6/ 15.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.9 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long - 15cm giá: 2.777.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng - 26cm - M2616339

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng - 26cm - M2616339

24,310,000đ

Kích thước nguyên đá: 17/ 9.5/ 25.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 25.5/ 14.5/ 31 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.39 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 24.840.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ  Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Tỳ Hưu Cánh Tiên Ngọc Hoàng Long - 8cm - M16135

Tỳ Hưu Cánh Tiên Ngọc Hoàng Long - 8cm - M16135

11,310,000đ

Kích thước: 22.5/ 11.8/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 5 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Tỳ Hưu Cánh Tiên Ngọc Hoàng Long - 8cm giá: 11.840.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Onyx Xanh - 32cm - M2886187

Cặp Tỳ Hưu Onyx Xanh - 32cm - M2886187

14,560,000đ

Kích thước: 23.8/ 10.6/ 32 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 18.7 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Onyx Xanh - 32cm giá: 14.895.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Onyx Xanh - 12cm - M28532

Cặp Tỳ Hưu Onyx Xanh - 12cm - M28532

1,320,000đ

Kích thước: 6.2/ 7.5/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Onyx Xanh - 12cm giá: 1.785.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long - 12cm - M2853227

Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long - 12cm - M2853227

1,320,000đ

Kích thước: 6.5/ 7.7/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.27 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long 12cm giá: 1.785.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Serpentine Huyết Ngọc - 20cm - M2859565

Cặp Tỳ Hưu Serpentine Huyết Ngọc - 20cm - M2859565

3,360,000đ

Kích thước: 14.8/ 8.5/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 5.65 kg Chất liệu: Đá Serpentine tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Serpentine Huyết Ngọc 20cm giá: 3.890.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Serpentine Huyết Ngọc - 15cm - M2858163

Cặp Tỳ Hưu Serpentine Huyết Ngọc - 15cm - M2858163

2,410,000đ

Kích thước: 10.3/ 5.5/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.63 kg Chất liệu: Đá Serpentine tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Serpentine Huyết Ngọc 15cm giá: 2.875.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Serpentine Ngọc Huyết - 10cm - M2857054

Cặp Tỳ Hưu Serpentine Ngọc Huyết - 10cm - M2857054

1,350,000đ

Kích thước: 17.3/ 4.5/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.54 kg Chất liệu: Đá Serpentine tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Serpentine Ngọc Huyết 10cm giá: 1.785.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Onyx Xanh - 10cm - M2853115

Cặp Tỳ Hưu Onyx Xanh - 10cm - M2853115

1,320,000đ

Kích thước: 5/ 6.5/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.15 kg Chất liệu: Đá Onyx Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Onyx Xanh - 10cm giá: 1.755.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2853125

Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long - 10cm - M2853125

1,320,000đ

Kích thước: 5.5/ 6/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.25 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long 10cm giá: 1.755.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long 8cm - M285107

Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long 8cm - M285107

760,000đ

Kích thước: 4.5/ 5.5/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.7 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long 8cm giá: 1.195.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Đỏ - 16cm - M2855229

Cặp Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Đỏ - 16cm - M2855229

2,910,000đ

Kích thước: 12/ 5.5/ 16 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.29 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Đỏ 16cm giá: 3.375.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Đỏ - 13cm - M2854069

Cặp Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Đỏ - 13cm - M2854069

1,860,000đ

Kích thước: 8.6/ 4.1/ 13 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.69 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Đỏ 13cm giá: 2.295.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Đá Canxit Nâu Vàng - 6,51kg - M2877651

Cặp Tỳ Hưu Đá Canxit Nâu Vàng - 6,51kg - M2877651

2,110,000đ

Kích thước: 17/ 8/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 6.51 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Đá Canxit Nâu Vàng giá: 2.640.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Đá Canxit Nâu Vàng - 3,2kg - M287632

Cặp Tỳ Hưu Đá Canxit Nâu Vàng - 3,2kg - M287632

1,680,000đ

Kích thước: 12/ 7/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.2  kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Đá Canxit Nâu Vàng giá: 2.177.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Obsidian Đen - 8,92kg - M2735892

Cặp Tỳ Hưu Obsidian Đen - 8,92kg - M2735892

14,332,000đ

Kích thước: 20.5/ 9/ 26 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 8,92  kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 14.862.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Obsidian Đen - 5kg - M27355

Cặp Tỳ Hưu Obsidian Đen - 5kg - M27355

8,060,000đ

Kích thước: 16.5/ 6.5/ 21.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 5 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 8.557.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Onyx Hồng - 8,84kg - M2810884

Cặp Tỳ Hưu Onyx Hồng - 8,84kg - M2810884

11,910,000đ

Kích thước: 20/ 8/ 30 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 8.84 kg Chất liệu: Đá Onyx Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 12.245.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa. Quý khách có thể tham khảo Quy trình khai quang linh vật TẠI ĐÂY Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng - 0,3kg - M281503

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng - 0,3kg - M281503

1,860,000đ

Kích thước: 4.5/ 5/ 9.2 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.3 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.295.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng - 0,25kg - M2815025

1,560,000đ

Kích thước: 4.3/ 4.6/ 9 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.25 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.995.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng - 0,17kg - M2815017

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng - 0,17kg - M2815017

1,080,000đ

Kích thước: 4.2/ 4.4/ 7.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.17 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.515.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Serpentine - 1,36kg - M2830136

Cặp Tỳ Hưu Serpentine - 1,36kg - M2830136

910,000đ

Kích thước: 9/ 5.5/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.36 kg Chất liệu: Đá Serpentine tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.345.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Serpentine - 3,1kg - M282931

Cặp Tỳ Hưu Serpentine - 3,1kg - M282931

1,310,000đ

Kích thước: 11.8/ 6.5/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.1 kg Chất liệu: Đá Serpentine tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.775.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng - 2,5kg - M070125

Cặp Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng - 2,5kg - M070125

6,010,000đ

Kích thước: 11.6/ 15.2/ 6.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng Kèm: Giấy chứng nhận chất lượng đá Khuyến nghị mua Cặp Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng 2,5kg giá: 6.475.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá  Thiệp tặng quà Khai quang tại chùa Tứ Kỳ Khăn thơm bao sái Giấy hướng dẫn trực tiếp an vị
Cặp Tỳ Hưu Đá | Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Vàng 20cm - M17770

Cặp Tỳ Hưu Đá | Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Vàng 20cm - M17770

3,480,000đ

Dài 20 - cao 16 - rộng 5,5cm Chất liệu: Đá Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Tỳ hưu đá canxit trắng giúp thu hút tiền tài của cải, hỗ trợ cải thiện sức khỏe giúp cho việc kinh doanh buôn bán thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Cặp Tỳ hưu onyx xanh 25cm - M26920

Cặp Tỳ hưu onyx xanh 25cm - M26920

7,500,000đ

Kích thước Dài - Cao - Rộng: 25-19-9cm Chất liệu: Đá Onyx xanh Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Tỳ hưu đá Onyx xanh giúp thu hút tiền tài của cải, hỗ trợ cải thiện sức khỏe giúp cho việc kinh doanh buôn bán thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Hiển thị 1 - 44 / 82 kết quả

Tỳ hưu phong thủy(hay tỳ hưu) được mệnh danh là linh vật số một trong việc phù trợ công danh, tiền tài cho gia chủ. Tỳ hưu phong thủy được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau. Trong số đó, tỳ hưu đá thạch anh lại được ưa chuộng hơn cả.

Cụ thể công dụng và ý nghĩa của Tỳ hưu đá thạch anh ra sao mà ngày càng được nhiều người ưa chuộng đến thế? Hãy xem ngay bài viết dưới đây để có được đáp án cho mình.

tỳ hưu phong thủy

Tỳ hưu phong thuỷ có hình dạng đặc biệt, hội tụ đặc điểm của nhiều loài linh vật khác nhau

Tỳ hưu phong thủy đá thạch anh - linh vật xua đuổi tà khí, hút tài lộc

Tỳ hưu phong thủy là gì? Tỳ hưu trong tiếng Anh là Pixiu, là con thứ 9 của Long Vương. Ngay từ khi sinh ra tỳ hưu đã là một linh vật đẹp nhất với đầu rồng, dáng sư tử, thân ngựa còn chân lại giống kỳ lân.

Tỳ hưu thích ăn nhất là bạc vàng châu báu, nhưng chúng lại không có hậu môn. Chính vì thế nó chỉ có thể ăn vào mà lại không thể nhả ra. Đó cũng chính là lý do khiến cho Tỳ hưu cực kỳ linh ứng trong việc chiêu tài, ngăn tà khí. 

Cụ thể tác dụng của Tỳ hưu phong thủy là:

  • Giúp trấn trạch trừ tà, nhất là khi tỳ hưu được đặt ở các hướng Sanh Khí, Thiên Y hay Diên Niên và Phục Vị. Người ta tin rằng tỳ hưu có thể làm đổi thay vận mệnh của các thành viên trong nhà, bảo vệ sự bình yên cho gia đạo.
  • Bên cạnh đó, tỳ hưu còn mang đến nhiều tài lộc, may mắn; giúp thuận lợi trong sự nghiệp công danh.
  • Đặc biệt, tỳ hưu có khả năng hóa giải “ngũ hoàng đại sát” - 1 sát tinh trong phong thuỷ. Sát tinh này nếu lỡ có trong nhà sẽ gây bất lợi cả về sức khoẻ và tài vận.

Tỳ hưu được làm từ rất nhiều loại chất liệu khác nhau song chỉ có tỳ hưu đá thạch anh là được đánh giá cao hơn cả. Bởi thạch anh là loại đá có khả năng tích tụ năng lượng mạnh và nhanh, sẽ càng làm tăng cao linh lực của tỳ hưu; giúp gia chủ chuyển xấu thành tốt, sức khoẻ dồi dào, tài lộc hanh thông, rộng đường quan lộ.

Nếu bạn đang muốn cải vận bản thân và toàn gia, hãy ghé ngay An Phát và thỉnh ngay một cặp tỳ hưu về. Vừa chấm dứt vận hạn liên miên vừa mở sang trang mới cho cuộc đời thêm khởi sắc nhé!

Xem thêm:  Thiềm thừ

Điểm danh các loại tỳ hưu phong thuỷ đá thạch anh được ưa chuộng hiện nay

Hiện nay có nhiều dòng tỳ hưu phong thủy được ưa chuộng như tỳ hưu chế tác từ đá thạch anh, ngọc hoàng long, đá núi lửa…

Tỳ hưu ngọc Hoàng Long

Tỳ hưu phong thủy ngọc hoàng long được làm từ chất liệu đá tự nhiên cao cấp, chế tác một cách tinh xảo với nhiều kích cỡ khác nhau. 

Ngọc hoàng long là một loại đá onyx vàng, vốn được coi là ngọc rồng, thường đại diện cho các bậc vua chúa. Với sắc vàng chủ đạo cùng độ trong suốt, tỳ hưu ngọc hoàng long sẽ mang đến nhiều vượng khí, may mắn, đặc biệt về đường công danh. Không chỉ thế sản phẩm còn giúp trấn trạch trừ tà, bảo đảm bình an cho gia chủ, chấm dứt rủi xui đang đeo bám. 

tỳ hưu phong thủy

Tỳ hưu phong thuỷ ngọc hoàng long tự nhiên cao cấp tại Đá phong thuỷ An Phát

Đá phong thuỷ An Phát đã phải tinh tuyển những phôi đá chất lượng, chế tác cầu kỳ tinh xảo dưới đôi bàn tay điêu luyện của thợ lành nghề. Chính vì thế, tỳ hưu ngọc hoàng long của chúng tôi rất có hồn, toát ra vẻ uy vũ và thần thái dũng mãnh. 

Tỳ hưu Obsidian đen

Khác với ngọc hoàng long, đá obsidian là một loại đá quý hiếm, được hình thành từ trong đất mẹ hàng triệu năm. Linh khí của loại đá này cao, có thể trấn át được những luồng khí xấu, không chỉ thế còn chiêu cát khí và vượng khí. Bề ngoài đá có màu sậm, bóng, với sắc màu uyển chuyển diệu kỳ. 

tỳ hưu phong thủy

Tỳ hưu phong thuỷ đá obsidian được chế tác cầu kỳ tinh xảo tại An Phát

Tỳ hưu đá obsidian có tác dụng giúp kiểm soát cảm xúc, tăng ý chí tinh thần, khơi gợi tiềm năng bên trong mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp cải thiện tình trạng sức khoẻ, chiêu tài lộc, gọi công danh, cực tốt cho những ai muốn đi lên trên con đường sự nghiệp. 

Xem thêm:  Cây đào thạch anh

Tỳ hưu cẩm thạch trắng

Tỳ hưu cẩm thạch trắng chính là một trong những loại tỳ hưu đá rất được ưa chuộng. Bởi người Việt Nam cho rằng có đá cẩm thạch bên người sẽ tốt cho vận khí, tiền tài và sức khỏe.

Cẩm thạch rất tinh khiết, ngọt ngào và có khả năng nuôi dưỡng năng lượng may mắn cho người sử dụng. Loại đá này sẽ giúp cân bằng, hài hoà tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Không chỉ thế còn giúp giải phóng những năng lượng tiêu cực đang tồn đọng.

tỳ hưu phong thủy

Tuỳ hưu phong thuỷ đá cẩm thạch trắng

Sử dụng tỳ hưu phong thuỷ đá cẩm thạch, gia chủ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, an yên, mọi việc dần hanh thông, công danh và tiền tài thẳng băng tiến tới.

Vị trí đặt Tỳ hưu phong thủy trong nhà

Có thể nói Tỳ hưu phong thủy nói chung, tỳ hưu đá thạch anh nói riêng có linh lực rất tốt về phong thuỷ. Nhưng linh lực ấy chỉ có thể phát huy tối đa công dụng khi được bài trí đúng cách trong nhà.

Vị trí bày tỳ hưu được nhiều gia đình ứng dụng nhất chính là ở bàn thần tài, bàn thu ngân hoặc là trên két sắt. Đặc biệt là khi đặt ở bàn thần tài sẽ giúp gia chủ phát đạt, gặp nhiều vận may, tiền vô nhiều, tiền ra ít.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng có thể đặt tỳ hưu ở phòng khách. Không chỉ mang đến vẻ sang trọng, lộng lẫy cho không gian mà còn tiếp thêm luồng sinh khí, cát khí. Bạn có thể cân nhắc đặt ở bên cạnh bàn để tivi hay trong tủ kính, đặt trên ghế đơn cạnh bàn uống nước…

Song dù đặt ở đâu cũng không nên đặt tỳ hưu đối diện với gương vì dễ làm tài lộc phát tán. Cũng không nên để đối diện giường ngủ, cho thấy sự thiếu tôn trọng linh vật này.

Xem thêm: Ấn rồng

Đá phong thuỷ An Phát - địa chỉ cung cấp Tỳ hưu uy tín, đảm bảo

Ngoài việc đặt vị trí tỳ hưu phong thủy hợp lý ra, bạn cũng phải tìm được địa chỉ mua tỳ hưu uy tín, đảm bảo mới mong nhận được những cát lành mà linh vật này mang lại.

Tự hào là đơn vị tổng kho lớn nhất cả nước chuyên đi sâu vào chế tác và cung ứng các vật phẩm phong thuỷ, đá phong thuỷ An Phát sẽ là địa chỉ tin cậy để bạn có thể đặt mua tỳ hưu về bài trí trong nhà.

Tỳ hưu phong thủy tại An Phát có nhiều loại, nhiều kích thước khác nhau, mức giá cả hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Không chỉ thế, với đội ngũ cố vấn, tư vấn viên am hiểu về phong thuỷ cũng như đá quý, chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn lựa chọn hợp lý nhất, mang lại tác dụng tốt nhất cho người dùng.

Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh mộc

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua "tỳ hưu" để cải vận bản thân, nâng cao tài khí và phúc khí, hay đơn giản là tặng cho sếp, bạn bè, đối tác... hãy ghé ngay showroom của đá phong thuỷ An Phát nhé! 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

ĐÁ PHONG THUỶ AN PHÁT

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Điện thoại: 096.2631.862 - 097.918.0110

Website: https://daphongthuyanphat.com/


 

Đã thêm vào giỏ hàng