Tinh Thể Thạch Anh

Sắp xếp:


Tinh Thể Thạch Anh Tím - 2,83kg - M1536283

Tinh Thể Thạch Anh Tím - 2,83kg - M1536283

3,939,000đ

Kích thước nguyên đá: 11.6/ 19.2/ 11.2 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 16/ 24/ 17 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.83 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.009.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE200) Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Tinh Thể Thạch Anh 1,8kg - M20022

Tinh Thể Thạch Anh 1,8kg - M20022

4,320,000đ

Kích thước: 12-23-14cm Trọng lượng: 1,8kg Chất liệu: Thạch Anh Tự Nhiên Ý nghĩa: thể hiện cho sự phát triển mạnh mẽ đi lên, tâm lý vững vàng, phù hợp với người làm ăn kinh doanh, quản lý muốn thăng tiến, thêm nhiều lợi lạc
Tinh Thể Thạch Anh Xanh 1,03kg - M20021

Tinh Thể Thạch Anh Xanh 1,03kg - M20021

2,470,000đ

Kích thước: 11-12-12cm Trọng lượng: 1,03kg Chất liệu: Thạch Anh Tự Nhiên Ý nghĩa: thể hiện cho sự phát triển mạnh mẽ đi lên, tâm lý vững vàng, phù hợp với người làm ăn kinh doanh, quản lý muốn thăng tiến, thêm nhiều lợi lạc

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 1,06kg - M1674106

1,432,000đ

Kích thước nguyên đá: 16.5/ 8.2/ 8.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 22.8/ 11.5/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.06 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.632.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0.65kg - M1674065

940,000đ

Kích thước nguyên đá: 10/ 7.5/ 7.4 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 15.5/ 12/ 12.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.65 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.140.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0,5kg - M113005

735,000đ

Kích thước nguyên đá: 9.8/ 7.4/ 7 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 13.6/ 11.5/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 935.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0,34kg - M1674034

518,000đ

Kích thước nguyên đá: 7.9/ 7.1/ 5.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 12.6/ 8.5/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.34 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 688.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE50) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0,35kg - M1130035

512,500đ

Kích thước nguyên đá: 9.8/ 5.5/ 5.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 14.2/ 8.5/ 8.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.35 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 682.500đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE50) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0,32kg - M1674032

494,000đ

Kích thước nguyên đá: 8/ 5.5/ 5.4 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 12.8/ 8.8/ 8.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.32 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 664.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE50) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 1,01kg - M1674101

1,372,000đ

Kích thước nguyên đá: 12/ 10/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 18/ 13.5/ 12.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.01 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.572.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0,46kg - M1130046

639,000đ

Kích thước nguyên đá: 11/ 5/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 15.5/ 8/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.46 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 809.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE50) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 0,86kg - M1674086

1,192,000đ

Kích thước nguyên đá: 11/ 8.5/ 6 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 16.9/ 13/ 11.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.86 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.392.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hốc Thạch Anh Tím Mài Vỏ - 1,36kg - M1674136

1,792,000đ

Kích thước nguyên đá: 15/ 9/ 7 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 21.5/ 14.3/ 14.7 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.36 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.992.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE100) Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Tinh Thể Thạch Anh Tím - 1,75kg - M1536175

2,535,000đ

Kích thước nguyên đá: 10/ 13.3/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 15.5/ 17.7/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.75 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.635.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE200) Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Tinh Thể Thạch Anh Tím - 3,57kg - M1536357

4,951,000đ

Kích thước nguyên đá: 12.3/ 19/ 14.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 18.5/ 21/ 15.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.57 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.021.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE250) Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Tinh Thể Thạch Anh Tím - 4,26kg - M1536426

5,848,000đ

Kích thước nguyên đá: 14.5/ 21.2/ 15.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 20/ 25.6/ 27.7 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 4.26 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.918.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE250) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng đá + Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Hiển thị 1 - 16 / 16 kết quả

Tinh thể thạch anh là một trong những loại tinh thể quý hiếm và đẹp nhất trong thế giới khoáng vật. Không chỉ đơn giản là vật trang trí thông thường mà đây còn là vật phẩm mang nhiều ý nghĩa phong thủy.

Tinh Thể Thạch Anh mang vẻ đẹp tinh túy

Tinh thể thạch anh có một vẻ đẹp tuyệt vời và đặc biệt, làm cho nó trở thành một trong những viên đá quý phổ biến nhất và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Tinh thể thạch anh được hình thành từ các phân tử silic và là thành phần chính của vỏ đất, một phần không thể thiếu của hành tinh chúng ta.

 

Điều đặc biệt về "Tinh thể thạch anh" chính là sự đa dạng về màu sắc và các tính chất tâm linh, cũng như khả năng ứng dụng đa dạng trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là một số những đặc điểm đặc trưng của tinh thể thạch anh:

 • Trong suốt và tinh tế: Tinh thể thạch anh trong suốt là một trong những loại phổ biến nhất, và vẻ đẹp của nó nằm ở sự trong suốt và tinh tế. Khi nhìn vào một viên thạch anh trong suốt, bạn có thể thấy một thế giới bí ẩn của sắc thái và ánh sáng.
 • Màu sắc đa dạng: Tinh thể thạch anh không chỉ có màu trắng trong suốt mà còn có nhiều biến thể với các tông màu khác nhau. Thạch anh có thể xuất hiện với các màu sắc rực rỡ như hồng, xanh, tím,... tạo nên sự đa dạng màu sắc tuyệt đẹp.
 • Độ bóng lấp lánh: Tinh thể thạch anh có bề mặt bóng lấp lánh, tạo ra hiệu ứng sáng lung linh khi nó phản chiếu ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng điện. Điều này làm cho nó trở thành một nguồn cảm hứng về ánh sáng và tia sáng.
 • Khả năng tạo hình: Tinh thể thạch anh có thể được tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, từ các viên đá thô tự nhiên đến các viên đá mài mượt hoặc các hình dạng tinh xảo như các hình lập phương. Khả năng tạo hình linh hoạt của thạch anh tạo ra sự độc đáo và đa dạng trong trang sức và trang trí.

Tinh thể thạch anh tím

 

Những màu sắc phổ biến của tinh thể thạch anh

Tinh thể thạch anh xuất hiện trong nhiều màu sắc khác nhau, và mỗi loại màu có ý nghĩa và tác dụng riêng biệt.

 • Thạch anh trong suốt: Đây là dạng phổ biến nhất của thạch anh và có màu trong suốt. Thạch anh trong suốt thường được liên kết với sự trong trẻo, tinh khiết và khả năng tạo cân bằng năng lượng.
 • Thạch anh trắng: Thạch anh trắng có màu trắng tinh khiết và thường được liên kết với sự trong trắng, sáng bóng, và thanh khiết. Nó thường được sử dụng để làm sạch tinh thần và tạo sự tinh khiết trong không gian sống.
 • Thạch anh hồng: Màu hồng nhạt đặc trưng của thạch anh hồng liên quan đến tình yêu và tình thương. Thạch anh hồng thường được xem là viên đá của tình yêu vô điều kiện và được sử dụng để kích thích tình cảm và yêu thương.
 • Thạch anh xanh: Thạch anh xanh thường có màu xanh biển hoặc xanh lá cây và liên quan đến sự thịnh vượng và may mắn. Nó được cho là có khả năng tạo ra cân bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển.
 • Thạch anh tím: Thạch anh tím có màu tím đậm và thường được liên kết với tinh thần và trí tuệ. Nó có khả năng tạo sự tỉnh táo, tăng cường tinh thần và giúp ngăn chặn các tư duy tiêu cực.
 • Thạch anh khói: là loại thạch anh tinh thể có năng lực ổn định, giúp thu hút và truyền các năng lượng, mang đến tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào.

 

Những lợi ích khi sử dụng tin thể thạch anh

Tinh thể thạch anh được coi là một viên đá quý đa dụng với nhiều công dụng tích cực. Việc kết hợp tinh thần và ý nghĩa cá nhân vào việc sử dụng tinh thể thạch anh là quan trọng để tận dụng tối đa các lợi ích của nó.

 • Củng cố tinh thần: Thạch anh được cho là có khả năng củng cố tinh thần, loại bỏ năng lượng tiêu cực và căng thẳng. Nó giúp tạo ra sự tĩnh lặng và cân bằng tinh thần.
 • Tăng cường năng lượng: Tinh thể thạch anh có khả năng tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo. Nó giúp bạn cảm thấy tỉnh thức hơn và sẵn sàng đối mặt với thách thức.
 • Trợ giúp trong tình yêu và mối quan hệ: Thạch anh hồng thường được sử dụng để kích thích tình yêu và tạo sự hoà hợp trong các mối quan hệ. Nó có khả năng tạo ra sự yêu thương và sự kết nối tình cảm.
 • Duy trì sức khỏe: Tinh thể thạch anh được cho là có khả năng tăng cường sức kháng của cơ thể và giúp duy trì sức khỏe tốt.
 • Hỗ trợ tinh thần sáng tạo: Nhiều người sử dụng thạch anh để tăng cường sự sáng tạo và khả năng tư duy. Nó có thể giúp bạn cảm thấy lấy lại sự tập trung và trí tuệ.
 • Hỗ trợ tâm linh và trị liệu: Thạch anh thường được sử dụng trong các phương pháp trị liệu như thiền và yoga để tạo ra sự tĩnh lặng và cân bằng tâm linh.
 • Giúp tạo sự cân bằng: Tinh thể thạch anh có khả năng tạo ra sự cân bằng trong tình cảm và tinh thần, giúp bạn đối mặt với cuộc sống hàng ngày một cách bình thản.

Tinh thể thạch anh

 

Ứng dụng của Tinh thể thạch anh

Tinh thể thạch anh có nhiều ứng dụng trong đời sống của con người, từ mục đích tâm linh và trị liệu đến trang sức và trang trí. 

 • Trang sức: Tinh thể thạch anh thường được chế tác thành trang sức như vòng cổ, bông tai, nhẫn và vòng tay. Người ta tin rằng đeo tinh thể thạch anh có thể mang lại năng lượng tích cực và cân bằng cho người đội.
 • Trang trí nội thất: Tinh thể thạch anh thường được sử dụng để trang trí không gian sống. Bạn có thể đặt chúng trong phòng khách, phòng ngủ, hoặc trên bàn làm việc để tạo sự thư giãn và tạo điểm nhấn thẩm mỹ.
 • Trị liệu tinh thần: Nhiều người sử dụng tinh thể thạch anh trong các phiên thiền và thiền để tạo sự tĩnh lặng và cân bằng tinh thần. Tinh thể thạch anh có khả năng làm sạch năng lượng tiêu cực và giúp trong quá trình tập trung.

Tinh thể thạch anh không chỉ là một viên đá quý, mà còn là một phần quan trọng của cuộc sống của nhiều người. Với sự đa dạng về màu sắc và các tính chất tâm linh, tinh thể thạch anh là một nguồn cảm hứng vô tận cho con người. Hãy để sức mạnh của tinh thể thạch anh hướng dẫn bạn trong việc tạo ra sự cân bằng và thăng tiến trong cuộc sống hàng ngày.

 

Địa chỉ mua Tinh thể thạch anh uy tín, chất lượng

Lấy phương châm kinh doanh "trung thực - uy tín - trách nhiệm", Đá phong thuỷ An Phát là địa chỉ mua tinh thể thạch anh đẹp và chất lượng hàng đầu hiện nay tại Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung.

Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào cần An Phát giải đáp đầy đủ nhất về Tinh thể thạch anh phong thuỷ, hãy liên lạc sớm nhất qua các hình thức sau đây.

Thông tin liên hệ:

Xưởng chế tác và cung cấp các sản phẩm đá quý tự nhiên 100% – Đá Phong Thủy An Phát

Đ/c: 89 Bùi Huy Bích - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Hotline: 0979180110 – 0982627166

Website: https://Daphongthuyanphat.com/

 

Đã thêm vào giỏ hàng