Cây Đào Đá Thạch Anh Tài Lộc

Sắp xếp:


Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 18 Quả - M1958 Giảm 1,712,000đ

Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 18 Quả - M1958

6,850,000đ 8,562,000đ -19%

Kích thước: 48/ 45/ 28cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 9.8kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Ngọc Hoàng Long Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 18 Quả giá: 6.930.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà  
Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 68 Quả - M2565 Giảm 28,200,000đ

Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 68 Quả - M2565

39,800,000đ 68,000,000đ -41%

Kích thước: 125/ 88/ 50cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 80kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Ngọc Hoàng Long Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 68 Quả giá: 39.880.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 88 Quả - M2566 Giảm 39,400,000đ

Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 88 Quả - M2566

48,600,000đ 88,000,000đ -44%

Kích thước: 128/ 98/ 54cm Trọng lượng: ~120Kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Ngọc Hoàng Long Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 88 Quả giá: 48.680.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 68 Quả - M2563 Giảm 28,500,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 68 Quả - M2563

51,500,000đ 80,000,000đ -35%

Kích thước: 120/ 88/ 55cm Trọng lượng: 80Kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 68 Quả giá: 51.580.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 38 Quả - M1454 Giảm 21,500,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 38 Quả - M1454

28,500,000đ 50,000,000đ -43%

Kích thước: 86/ 65/ 45cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 31kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 38 Quả giá: 28.580.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp  Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 88 Quả - M1659 Giảm 38,550,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 88 Quả - M1659

59,950,000đ 98,500,000đ -39%

Kích thước: 138/ 85/ 55cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 120kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 88 Quả giá: 60.030.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà  
Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 38 Quả - M2564 Giảm 21,200,000đ

Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 38 Quả - M2564

23,800,000đ 45,000,000đ -47%

Kích thước: 88/ 66/ 36cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 30kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Ngọc Hoàng Long Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 38 Quả giá: 23.880.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 12 Quả - M1484 Giảm 1,200,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 12 Quả - M1484

2,650,000đ 3,850,000đ -31%

Kích thước: 28/ 26/ 18cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.6kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 12 Quả giá: 2.730.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà  
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả - M0546 Giảm 1,888,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả - M0546

7,550,000đ 9,438,000đ -20%

Kích thước: 48/ 45/ 28cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 9.8kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả giá: 7.630.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả - M1957 Giảm 1,950,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả - M1957

4,850,000đ 6,800,000đ -28%

Kích thước: 41/ 41/ 23cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 5kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng. Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả giá: 4.930.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả - M2387 Giảm 1,800,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả - M2387

2,450,000đ 4,250,000đ -42%

Kích thước: 25/ 25/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.2kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả giá: 2.530.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 12 Quả - M2118 Giảm 1,338,000đ

Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 12 Quả - M2118

5,350,000đ 6,688,000đ -20%

Kích thước: 45/ 46/ 25cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 8.6kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Ngọc Hoàng Long Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 12 Quả giá: 5.430.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả - M1493 Giảm 2,000,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả - M1493

2,850,000đ 4,850,000đ -41%

Kích thước: 25/ 25/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.2 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả giá: 2.930.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 38 Quả - M2941612 Giảm 1,500,000đ

Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 38 Quả - M2941612

4,350,000đ 5,850,000đ -25%

Kích thước: 50.5/ 36.5/ 14.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 6.12 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Ngọc Hoàng Long Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 38 Quả giá: 4.430.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 12 Quả - M293815 Giảm 1,230,000đ

Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 12 Quả - M293815

1,220,000đ 2,450,000đ -50%

Kích thước: 30/ 28.5/ 11 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.5 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Ngọc Hoàng Long Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 12 Quả giá: 1.300.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 38 Quả - M2937602 Giảm 1,830,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 38 Quả - M2937602

7,320,000đ 9,150,000đ -20%

Kích thước: 51/ 37.5/ 19.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 6.02 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 38 Quả giá: 7.400.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 9 Quả - M2942107 Giảm 400,000đ

Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 9 Quả - M2942107

830,000đ 1,230,000đ -32%

Kích thước: 24/ 23/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.07 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Ngọc Hoàng Long Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 9 Quả giá: 1.105.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả - M2933119 Giảm 930,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả - M2933119

1,920,000đ 2,850,000đ -32%

Kích thước: 33/ 26/ 12.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.19 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả giá: 2.195.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 18 Quả - M2939288 Giảm 570,000đ

Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 18 Quả - M2939288

2,280,000đ 2,850,000đ -20%

Kích thước: 36/ 31.5/ 19 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.88 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Ngọc Hoàng Long Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 18 Quả giá: 2.360.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 28 Quả - M2936561 Giảm 1,513,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 28 Quả - M2936561

6,050,000đ 7,563,000đ -20%

Kích thước: 48/ 36/ 21.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 5.61 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 28 Quả giá: 6.130.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả - M2935365 Giảm 1,150,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả - M2935365

4,350,000đ 5,500,000đ -20%

Kích thước: 43/ 31/ 14 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.65 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 18 Quả giá: 4.430.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 12 Quả - M2934234 Giảm 2,110,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 12 Quả - M2934234

3,390,000đ 5,500,000đ -38%

Kích thước: 37/ 27/ 13 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.34 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 12 Quả giá: 3.470.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả - M2933118 Giảm 930,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả - M2933118

1,920,000đ 2,850,000đ -32%

Kích thước: 26.5/ 27/ 18.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.18 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả giá: 2.195.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp đựng sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả - M04731 Giảm 1,638,000đ

Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả - M04731

6,550,000đ 8,188,000đ -20%

Kích thước: 45/ 40/ 28cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 7.6 kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Thạch Anh Hồng Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Thạch Anh Hồng 9 Quả giá: 6.630.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 9 Quả - M2950 Giảm 1,463,000đ

Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 9 Quả - M2950

5,850,000đ 7,313,000đ -20%

Kích thước: 45/ 39/ 22cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 7.5kg Chất liệu: Lá - Serpentine, Quả - Ngọc Hoàng Long Khuyến nghị mua Cây Đào Đá Ngọc Hoàng Long 9 Quả giá: 5.930.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Cây Tài Lộc - Cây Đá Quý Để Bàn 5,6kg M20901 | Cây đào đá tài lộc | Cây đào đá thạch anh | Cây đào đá quý | Cây đào đá phong thủy

2,850,000đ

Kích thước: 18*18*45cm Trọng lượng: 5.6kg Chất liệu: Đá Thạch Anh & Ruby tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định đá quý Ý Nghĩa: giúp đầu óc sáng suốt tinh thông, giúp tinh thần thư thái và thoải mái, giảm căng thẳng và mệt mỏi trong công việc, học tập.

Cây Tài Lộc - Cây Đá Quý Để Bàn M20903 | Cây đào đá tài lộc | Cây đào đá thạch anh | Cây đào đá quý | Cây đào đá phong thủy

2,950,000đ

Kích thước: 26*30*33cm Trọng lượng: 5.0kg Chất liệu: Đá Thạch Anh & Ruby tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định đá quý Ý Nghĩa: giúp đầu óc sáng suốt tinh thông, giúp tinh thần thư thái và thoải mái, giảm căng thẳng và mệt mỏi trong công việc, học tập.

Cây Tài Lộc - Cây Đá Quý Để Bàn M20902 | Cây đào đá tài lộc | Cây đào đá thạch anh | Cây đào đá quý | Cây đào đá phong thủy

2,950,000đ

Kích thước: 28*33*41cm Trọng lượng: 5kg Chất liệu: Đá Thạch Anh & Ruby tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định đá quý Ý Nghĩa: giúp đầu óc sáng suốt tinh thông, giúp tinh thần thư thái và thoải mái, giảm căng thẳng và mệt mỏi trong công việc, học tập.

Hiển thị 1 - 28 / 28 kết quả

Vật phẩm phong thủy Cây đào thạch anh tại An Phát được khách hàng đánh giá cao về độ tinh xảo, chất lượng đá tự nhiên và giá thành hợp lý. Tại cửa hàng xưởng đá phong thuỷ An Phát, quý khách dễ dàng tìm mua các mẫu cây đào tài lộc bình an từ 9 quả cho đến 88 quả mà không phải lo về chất lượng đá hay chính sách bảo hành. 

Chi tiết hơn về dòng vật phẩm phong thuỷ tài lộc này, quý khách hãy cùng An Phát tham khảo ngay qua bài viết dưới đây.

Ý nghĩa biểu tượng của cây đào đá quý

 

Có thể quý khách cũng đá biết, biểu tượng cây đào đá quý thể hiện nhiều ý nghĩa to lớn. Trong đó phải kể đến ba ý nghĩa chính, được người chơi hệ "đá phong thuỷ" rất tin tưởng:

 • Biểu tượng cho "tinh hoa ngũ hành" nên vật phẩm cây đào đá có thể xua đuổi được bách quỷ, những điều không may mắn. Nhất là vào dịp Tết đến xuân về, cây đào đá quý càng phát huy tốt hơn về mặt ý nghĩa này.
 • Biểu tượng cho sự "sinh sôi nảy nở" không chỉ tiền bạc mà còn cả về đường con cái thuận lợi, tình cảm gia đình nồng ấm. Do đó, cây đào quý thường được chọn làm quà mừng đám cưới, mừng tân gia, chúc phúc bạn bè và người thân.
 • Biểu tượng cho sự "hòa thuận gắn kết", cầu mong tình cảm gia đình, bạn bè và người thân mãi thêm phần keo sơn bền chặt.

Cây đào đá thạch anh hồng

 

Cây đào đá biểu tượng cho sự may mắn, bình an và phát tài

Ngoài ra, tuỳ vào màu sắc của đá quý thạch anh. Biểu tượng "Cây đào thạch anh" cũng sẽ có phần khác biệt. Sự khác biệt này không lớn và cụ thể:

 • Quả đào đá màu đỏ biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực.
 • Quả đào đá màu vàng biểu tượng cho sự giàu sang và quyền uy.
 • Quả đào đá màu tím biểu tượng cho sự thông tuệ và minh mẫn.
 • Quả đào đá màu hồng biểu tượng cho sự quan tâm, hạnh phúc và tình yêu.

Ý nghĩa phong thủy của cây đào đá thạch anh

 

Cây đào đá thạch anh hồng

 

Mẫu cây đào đá phong thủy - đá thạch anh hồng 100%

 

Bên cạnh những ý nghĩa đến từ biểu tượng Cây đào thạch anh kể trên. Trong phong thủy, cây đào đá còn được xem là vật phẩm mang đến tiền tài, danh vọng và cả sự bình an, yên ấm. Cụ thể, ý nghĩa phong thuỷ cây đào đá thạch anh:

 • Khi đặt đúng vị trí bàn làm việc, cây đào đá sẽ giúp chủ nhân giữ vững được sự tỉnh táo và sáng suốt. Nhờ vậy, quý khách sẽ đưa ra các quyết định đầu tư, ngừng đầu tư, thoái vốn... một cách công tâm hơn, ít phụ thuộc vào cảm xúc của bản thân.
 • Khi chọn cây đào đá làm quà tặng. Cây đào đá sẽ phát huy công dụng hỗ trợ người nhà trở lên khỏe mạnh hơn, sống cuộc đời trường thọ vô ưu và bình an. Hay thay lời cầu chúc, cây đào đá sẽ gia tăng vận khí về đường con cái, sớm ngày có quý tử bế bồng.
 • Khi chọn cây đào đá làm vật phẩm phong thuỷ trang trí. Tạo hình cây đào đá có thân gốc vững chãi, tán xòe rộng, quả sai trĩu cành. Thể hiện sự vững vàng trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn và ngày một thăng tiến, đi xa hơn trong lĩnh vực bản thân đang theo đuổi. Đúng như hình ảnh thân và lá cây đào được tạo hình "rồng phượng uốn lượn" - cầu tài có tài, cầu lộc có lộc.

Cách bày trí cây đào đá thạch anh hợp phong thủy

 

Cây đào đá thạch anh vàng

 

Bày trí cây đào đá trước cửa kinh doanh - chiêu tài, cầu lộc

Để phát huy ý nghĩa phong thủy tốt nhất, quý khách nên đặt cây đào đá thạch anh vào những vị trí "sinh khí" như:

 • Đặt cây đào đá ở phòng khách có hướng ra cửa chính.
 • Đặt cây đào đá ngay trên bàn làm việc tại nhà, bàn làm việc công ty hay phòng đọc sách, phòng thư giãn.
 • Đặt cây đào ở vị trí có thể đón được ánh nắng mặt trời: Cạnh cửa sổ, cạnh cửa chính, cạnh vách kính trang trí.

Chú ý: Vị trí đặt cây đào đá cần thông thoáng, tránh đặt vào các khe nhỏ hay góc khuất, vị trí không được thoáng đãng.

Các mẫu Cây đào thạch anh đẹp

Tổng hợp các mẫu cây đào đá phong thủy có đẹp tuyệt đỉnh, chế tác hoàn mỹ dưới bàn tay lành nghề từ các thợ thủ công nổi tiếng tại Đá phong thuỷ An Phát.

 

Cây đào đá thạch anh

Cây đào đá thạch anh hồng - 68 quả

Cây đào đá thạch anh vàng

Cây đào đá ngọc Hoàng Long - 88 quả

Cây đào đá thạch anh hồng

Cây đào đá thạch anh hồng - 88 quả

Địa chỉ mua Cây đào thạch anh uy tín, chất lượng

Lấy phương châm kinh doanh "trung thực - uy tín - trách nhiệm", xưởng đá phong thuỷ An Phát là địa chỉ mua cây đào chất lượng hàng đầu hiện nay tại Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung.

Tại cơ sở Đá phong thủy An Phát, quý khách sẽ nhận được:

 • Cam kết về chất liệu Đá thạch anh và ngọc Serpentine, ngọc Hoàng Long… tự nhiên 100%, kèm theo là các giấy tờ kiểm định đá quý đầy đủ.
 • An tâm về chất lượng chế tác các tác phẩm cây đào đá tự nhiên. Bởi mỗi một cây đào đều được nghệ nhân lành nghề tỷ mỷ hoàn thiện và thổi hồn cho từng tác phẩm.
 • Tiếp cận bộ sư tập "đào đá phong thuỷ" đa dạng về giá thành và loại cây đào đá: 9 quả - 12 quả - 18 quả - 68 quả - 108 quả. Đặc biệt, chúng tôi có nhận chế tác các tác phẩm cây đào đá riêng theo yêu cầu của khách hàng và luôn cập nhật các mẫu thiết kế mới liên tục.
 • Mức giá bán cây đào đá là giá xưởng - cạnh tranh top#1 khu vực. Chính sách bảo hành, đổi trả rõ ràng, bảo vệ quyền lợi khách hàng và đối tác tốt nhất.
 • Chính sách bán hàng nhiều ưu đãi: Miễn phí giao hàng toàn quốc 3-5 ngày; Miễn phí đổi trả trong vòng 5 ngày; Mã ưu đãi cộng dồn 5%; Được quyền kiểm hàng trước khi thanh toán; Có hỗ trợ mua trả góp với kỳ hạn từ 3-12 tháng.

Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào cần An Phát giải đáp đầy đủ nhất về đá phong thủy, hãy liên lạc sớm nhất qua các hình thức sau đây.

Thông tin liên hệ:

Xưởng chế tác và cung cấp các sản phẩm đá quý tự nhiên 100% – Đá Phong Thủy An Phát

Đ/c: 89 Bùi Huy Bích - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Hotline: 0979.180.110 – 096.2631.862

Website: https://Daphongthuyanphat.com/

Đã thêm vào giỏ hàng