Sắp xếp:


Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 13,86kg - M28901386

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 13,86kg - M28901386

20,980,000đ

Kích thước: 36/ 21.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 13.86 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 21.570.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 10,37kg - M28901037

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 10,37kg - M28901037

15,745,000đ

Kích thước: 33.5/ 19.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 10.37 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 16.335.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,92kg - M2890692

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,92kg - M2890692

10,465,000đ

Kích thước: 29.2/ 18.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 6.92 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 11.255.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,9kg - M289069

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 6,9kg - M289069

10,435,000đ

Kích thước: 29/ 18 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 6.9 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 11.225.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,6kg - M289016

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,6kg - M289016

2,965,000đ

Kích thước: 20.5/ 10.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.660.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9,5kg - M215795

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9,5kg - M215795

4,405,000đ

Kích thước: 34/ 20.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 9.5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 9,5kg giá: 4.995.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9kg - M215790

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 9kg - M215790

4,180,000đ

Kích thước: 33.3/ 20.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 9 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 9kg giá: 4.965.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,6kg - M215786

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,6kg - M215786

4,000,000đ

Kích thước: 33.2/ 20 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 8.6 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 8,6kg giá: 4.785.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,2kg - M215782

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 8,2kg - M215782

3,820,000đ

Kích thước: 33/ 20 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 8.2 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 8,2kg giá: 4.605.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 7,5kg - M215775

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 7,5kg - M215775

3,455,000đ

Kích thước: 30/ 19 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 7.5 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 7,5kg giá: 4.190.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,7kg - M215747

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 4,7kg - M215747

2,645,000đ

Kích thước: 28/ 16.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 4.7 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 4,7kg giá: 3.367.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,9kg - M215729

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 2,9kg - M215729

1,655,000đ

Kích thước: 26/ 15 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.9 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 2,9kg giá: 2.345.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,92kg - M21571921

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,92kg - M21571921

1,116,000đ

Kích thước: 22/ 12 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.92 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 1,92kg giá: 1.806.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,8kg - M215718

Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ - 1,8kg - M215718

1,050,000đ

Kích thước: 21.9/ 11.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.8 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Đỏ nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Đỏ 1,8kg giá: 1.740.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Đá Núi Lửa Vàng - 2,03kg - M2155203

Quả Cầu Đá Núi Lửa Vàng - 2,03kg - M2155203

1,075,000đ

Kích thước: 23.5/ 12 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.03 kg Chất liệu: Đá Núi Lửa Vàng nguyên khối Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn  Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Núi Lửa Vàng 2,03kg giá: 1.765.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,3kg - M289013

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 6B - 1,3kg - M289013

2,425,000đ

Kích thước: 13.6/ 9.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.3 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.634.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,67kg - M2381067

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,67kg - M2381067

1,291,000đ

Kích thước: 10.6/ 7.9 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.67 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.468.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,6kg - M238106

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,6kg - M238106

1,165,000đ

Kích thước: 10.1/ 7.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.342.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,5kg - M238105

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,5kg - M238105

985,000đ

Kích thước: 9.5/ 6.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.162.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,52kg - M0315052

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,52kg - M0315052

1,385,000đ

Kích thước: 9.5/ 6.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.52 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.562.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 4,05kg - M1479405

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 4,05kg - M1479405

4,980,000đ

Kích thước: 26/ 14 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 4.05 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.670.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 3,28kg - M1479328

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 3,28kg - M1479328

4,056,000đ

Kích thước: 25/ 13.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 3.28 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.746.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 2,7kg - M147927

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 2,7kg - M147927

3,360,000đ

Kích thước: 23.5/ 12.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.7 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.050.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 1,1kg - M147911

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 1,1kg - M147911

1,405,000đ

Kích thước: 11.9/ 9.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.1 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.582.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 1,08kg - M1479108

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 1,08kg - M1479108

1,381,000đ

Kích thước: 11.8/ 9.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.08 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.558.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,98kg - M1479098

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,98kg - M1479098

1,261,000đ

Kích thước: 11.5/ 8.9 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.98 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.438.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,821kg - M14790821

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,821kg - M14790821

1,070,200đ

Kích thước: 11.2/ 8.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.821 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.247.200đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,82kg - M1479082

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,82kg - M1479082

1,069,000đ

Kích thước: 11.2/ 8.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.82 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.246.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,81kg - M1479081

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,81kg - M1479081

1,057,000đ

Kích thước: 11/ 8.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.81 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.234.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,8kg - M147908

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,8kg - M147908

1,045,000đ

Kích thước: 11.2/ 8.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.8 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.222.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,79kg - M1479079

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,79kg - M1479079

1,033,000đ

Kích thước: 11/ 8.3 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.79 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.210.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,73kg - M1479073

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,73kg - M1479073

961,000đ

Kích thước: 11/ 8.3 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.73 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.138.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,72kg - M1479072

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,72kg - M1479072

949,000đ

Kích thước: 10.9/ 8.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.72 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.126.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,68kg - M1479068

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,68kg - M1479068

901,000đ

Kích thước: 10.7/ 8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.68 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.078.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,67kg - M1479067

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,67kg - M1479067

889,000đ

Kích thước: 10.5/ 7.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.67 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.066.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,651kg - M14790651

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,651kg - M14790651

867,000đ

Kích thước: 10.5/ 7.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.651 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.044.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,65kg - M1479065

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,65kg - M1479065

865,000đ

Kích thước: 10.3/ 7.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.65 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.042.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,55kg - M1479055

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,55kg - M1479055

745,000đ

Kích thước: 9.7/ 6.9 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.55 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 922.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,41kg - M1479041

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,41kg - M1479041

577,000đ

Kích thước: 9.1/ 6.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.41 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 754.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,4kg - M147904

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng - 0,4kg - M147904

565,000đ

Kích thước: 9/ 6.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 742.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tóc Vàng VIP - 1,6kg - M686816

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tóc Vàng VIP - 1,6kg - M686816

298,120,000đ

Kích thước: 21/ 10 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tóc Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 298.780.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,91kg - M1660191

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,91kg - M1660191

1,075,000đ

Kích thước: 15.9/ 10.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.91 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.319.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,86kg - M2906186

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,86kg - M2906186

1,050,000đ

Kích thước: 15.7/ 10.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.86 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.294.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,5kg - M290615

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,5kg - M290615

835,000đ

Kích thước: 13.9/ 9.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.5 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.044.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 

Hiển thị 1 - 44 / 402 kết quả

Người mang mệnh Thổ là người hòa đồng, có một trái tim nhân ái, năng nổ trong công việc. Tuy nhiên người mang mệnh Thổ cũng mang một chút hiếu thắng và bảo thủ. Việc sở hữu một quả cầu phong thủy mệnh Thổ là điều hết sức cần thiết nhằm khắc phục những nhược điểm về tính cách của họ và tạo cơ hội thăng tiến.

Quả cầu phong thủy mệnh Thổ giúp cho người mệnh Thổ có nhiều thuận lợi trong cuộc sống

Cách chọn quả cầu phong thủy cho người mệnh Thổ phát tài, công việc thuận lợi

Để có thể chọn Quả cầu phong thủy mệnh Thổ không khó, tuy nhiên chúng ta cần dựa vào nhiều yếu tố như luật ngũ hành, tuổi mệnh,.. để có một quả cầu mang lại sự may mắn cho người dùng.

Quả cầu phong thủy màu vàng tượng trưng cho sự may mắn

Những màu của quả cầu đá tương sinh, tương hợp với người mệnh Thổ

Để chọn được Quả cầu phong thủy mệnh Thổ phù hợp với người sử dụng, chúng ta cần dựa vào quy luật của luật ngũ hành âm dương.

Màu vàng hoặc màu nâu đất rất phù hợp với người mệnh Thổ. Theo quy luật thì Thổ sinh Kim mà màu vàng và màu nâu đại diện cho mệnh Kim nên rất hợp với người mệnh Thổ. Người mệnh Thổ sở hữu quả cầu đá có hai màu này công việc sẽ trở nên thuận lợi, mọi điều như ý.

Quả cầu đá màu đỏ rất hợp với người mệnh Thổ

Màu hồng, đỏ và màu tím cũng là một lựa chọn không tệ đối với người mang mệnh Thổ. Bởi theo quy luật ngũ hành, Hỏa sinh Thổ vì vậy Hỏa và Thổ rất hợp nhau. Những màu kể trên là tượng trưng cho mệnh Hỏa, hoàn toàn phù hợp với người mệnh Thổ. Khi ta có quả cầu mang những màu sắc như hồng, tím, đỏ sẽ là một bước đà cho người mệnh Thổ phát triển sự nghiệp cũng như tình duyên sẽ thuận lợi.

Người mệnh Thổ không nên chọn quả cầu đá màu nào?

Người mệnh Thổ không nên chọn những màu tương khắc với mình. Bởi khi sử dụng những màu đó sẽ khiến công việc của họ bế tắc, mọi việc ít thuận lợi. 

Những màu người mệnh Thổ không nên chọn như: màu trắng và màu đen. Màu trắng đại diện cho nước, nước chảy thì đất sẽ bị xói mòn vì vậy màu trắng đặc biệt tương khắc với mệnh Thổ mà người chơi đá không nên chọn màu này.

Những quả cầu phong thuỷ mệnh Thổ được ưa chuộng nhất

Như đã nói ở trên, những màu sắc như hồng, tím, vàng rất hợp với mệnh Thổ. Chính vì vậy, quả cầu phong thủy có màu hồng, tím, vàng chắc chắn sẽ hợp với họ. Sau đây, Đá Phong thuỷ An Phát xin giới thiệu đến quý khách những quả cầu đá phong thuỷ mệnh Thổ được ưa chuộng nhất hiện nay.

Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh hồng - tình duyên thuận lợi

Quả cầu phong thủy đá thạch anh màu hồng thúc đẩy tình duyên cho người mệnh Thổ. Nếu bạn là một người đang lận đận về vấn đề tình duyên, thì đừng ngần ngại mà sắm ngay cho mình một quả cầu thạch anh màu hồng. Nó sẽ giúp mở rộng con đường tình duyên cho bạn, mọi bất hòa trong tình cảm sẽ được giải quyết.

Quả cầu thạch anh hồng thúc đẩy đường tình duyên

Quả cầu phong thuỷ đá mắt hổ - uy nghiêm, huyền bí

Đá mắt hổ tượng trưng cho sự uy nghiêm và huyền bí. Khi người mệnh Thổ sở hữu quả cầu này sẽ giúp cho bản thân có cơ hội thăng tiến cao. Sự nghiệp thuận lợi, công việc sẽ đi lên như diều gặp gió, dễ được thăng quan tiến chức.

Quả cầu phong thủy đá mắt hổ giúp bản thân có cơ hội thăng tiến cao

Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh tím - vững mạnh, bền bỉ

Đá thạch anh tím tượng trưng cho tình nghĩa vững bền. Quả cầu phong thủy mệnh Thổ đá thạch anh tím sẽ có một tình bạn bền vững. Nếu bạn là người có gia đình chắc hẳn tình cảm vợ chồng rất mặn nồng và ngày càng thêm gắn kết.

Quả cầu đá thạch anh tím tượng trưng cho tình nghĩa vững bền

Quả cầu phong thuỷ đá núi lửa - cuồng nhiệt, năng động

Nói đến đá núi lửa chúng ta thường liên tưởng đến sự cuồng nhiệt và năng động. Khi sở hữu quả cầu phong thủy đá núi lửa thì mọi việc làm của bạn đều được giải quyết nhanh chóng, mọi khó khăn sẽ được vượt qua một cách dễ dàng.

Quả cầu đá núi lửa cho người mệnh Thổ

Quả cầu phong thủy Canxit vàng - linh hồn của mệnh thổ

Màu vàng là màu của đất, tượng trưng cho mệnh Thổ nên chúng ta không còn bàn cãi về việc người mệnh Thổ sở hữu Quả cầu phong thủy mệnh Thổ Canxit vàng nữa. Khi người mệnh Thổ sở hữu quả cầu này sẽ thuận lợi trong công việc, tình duyên, gia đình,... bởi màu vàng tượng trưng cho sự sinh sôi của mệnh Thổ.

Quả cầu phong thủy Canxit vàng đem lại sự thuận lợi trong công việc

Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh vàng - cứng rắn, dẻo dai

Quả cầu phong thủy thạch anh vàng cũng là một lựa chọn đáng lưu tâm cho người mệnh Thổ. Bởi vì màu sắc của nó cũng là một ưu thế để lựa chọn, ngoài ra chất liệu đá thạch anh mang đến sự may mắn và sức mạnh cho người sở hữu.

Mua quả cầu phong thuỷ mệnh Thổ ở đâu?

Một địa chỉ uy tín về chế tác và phân phối đá quý cũng như vật phẩm đá phong thủy chúng tôi gợi ý cho bạn chính là Đá Phong Thủy An Phát.

Nằm ngay khu vực trung tâm của thủ đô Hà Nội có địa chỉ tại số 89 Bùi huy Bích, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Đá Phong Thủy An Phát là cơ sở đáng tin cậy để cho mọi người ghé qua tham khảo và mua hàng.

Đối với các khách hàng ở xa, có thể mua hàng trên website của Đá Phong Thủy An Phát nhanh chóng và đơn giản. Khách hàng chỉ cần truy cập vào trang chủ của Đá Phong Thủy An Phát sẽ có rất nhiều các mặt hàng cho bạn lựa chọn và bạn có thể đặt giao hàng về địa chỉ mong muốn.

Đá Phong Thủy An Phát - An gia - Phát tài - Uy tín - Chất lượng

Với phương châm An gia - Phát tài - Uy tín - Chất lượng, Đá Phong Thủy An Phát tự tin cung cấp những sản phẩm đá tốt nhất trên thị trường đến khách hàng. Giá cả của các mặt hàng vô cùng phải chăng, tại đây khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá cả.

Kết luận

Quả cầu phong thủy mệnh Thổ có ảnh hưởng rất lớn đến vận khí, công danh, tiền tài của những người mệnh Thổ. Nó mang lại sự vinh hoa, tài lộc và tình duyên cho người sử dụng. Bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đến với Đá Phong Thủy An Phát để sở hữu ngay một quả cầu phong thủy phù hợp với mình nhé.

 

Đã thêm vào giỏ hàng