Canxedol - Mã Não

Sắp xếp:


Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Mã Não Đỏ - 3,92kg - M1792392

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Mã Não Đỏ - 3,92kg - M1792392

6,325,000đ

Kich thước nguyên đá: 8/15/8 cm (cao/rộng/sâu) Kích thước cả đế: 27.4/18/15.8 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 3.92 kg Chất liệu: Đá Mã Não tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0022

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0022

44,500,000đ

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thư kiểm định đá quý + Đế gỗ như hình.
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0021 Giảm 12,700,000đ

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0021

42,500,000đ 55,200,000đ -23%

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0020

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0020

198,000,000đ

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0019

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0019

18,500,000đ

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Chứng thư giám định đá quý + Đế gỗ như hình  Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0017

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0017

55,000,000đ

Trọng lượng khoảng 70 - 80kg Cao: 77cm - Rộng: 56cm - Sâu: 22cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0016

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0016

9,500,000đ

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0015

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0015

22,000,000đ

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0014

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0014

15,500,000đ

Cao 55 - Rộng 36cm - Dày 8cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0013

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0013

15,500,000đ

Cao: 43cm - Rộng 28cm - Dày 4cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP006

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP006

6,850,000đ

Trọng lượng 8 -10kg Cao 51cm - Dài 20cm - Dày 10cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP005

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP005

6,850,000đ

Trọng lượng khoảng 18 - 20kg Dài: 41cm - Cao - 45cm - Dày: 8cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP004

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP004

5,650,000đ

Trọng lượng khoảng 6 - 8kg Cao: 32cm - Dài: 26cm - Dày 12cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP003

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP003

9,550,000đ

Dài 38cm - Cao 28 cm - Dày 11cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP002

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP002

186,000,000đ

Trọng lượng: 160-170kg Rộng 88cm - Cao 104cm - Dày 35cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch 31kg - M11324

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch 31kg - M11324

11,350,000đ

Kích thước: 20/30/60cm Trọng lượng đá thạch: 31kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 44,5kg - M17833

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 44,5kg - M17833

11,125,000đ

Kích thước: 25/38/53cm Trọng lượng đá thạch: 44.5kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 50kg - M17832

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 50kg - M17832

12,500,000đ

Kích thước: 20/41/68cm Trọng lượng đá thạch: 50.0kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 43,6kg - M17831

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 43,6kg - M17831

10,092,000đ

Kích thước: 30/38/60cm Trọng lượng đá thạch: 43.6kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 74,6kg - M2037

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 74,6kg - M2037

14,500,000đ

Kích thước: 33/53/68cm Trọng lượng đá thạch: 74.6kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 42,2kg - M19419

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 42,2kg - M19419

21,100,000đ

Kích thước: 24/50/66cm Trọng lượng đá thạch: 42.2kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 25,8kg - M19418

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 25,8kg - M19418

12,900,000đ

Kích thước: 18/38/68cm Trọng lượng đá thạch: 25.8kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 19,9kg - M11323

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 19,9kg - M11323

7,265,000đ

Kích thước: 18/33/55cm Trọng lượng đá thạch: 19.9kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 26,8kg - M19417

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 26,8kg - M19417

13,400,000đ

Kích thước: 15/38/58cm Trọng lượng đá thạch: 26.8kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 10kg - M19416

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 10kg - M19416

5,150,000đ

Kích thước: 19/29/43cm Trọng lượng đá thạch: 10kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 16,7kg - M19414

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 16,7kg - M19414

8,350,000đ

Kích thước: 20/32/46cm Trọng lượng đá thạch: 16.7kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 12,8kg - M19413

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 12,8kg - M19413

6,400,000đ

Kích thước: 20/30/45cm Trọng lượng đá thạch: 12.8kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 12,9kg - M11321

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 12,9kg - M11321

4,815,000đ

Kích thước: 11/35/46cm Trọng lượng đá thạch: 12.9kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 36,5kg - M1136

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 36,5kg - M1136

9,800,000đ

Kích thước: 38/38/95cm Trọng lượng đá thạch: 36.5kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 38,8kg - M19412

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 38,8kg - M19412

19,400,000đ

Kích thước: 15/65/80cm Trọng lượng đá thạch: 38.8kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 41,5kg - M19411

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 41,5kg - M19411

20,750,000đ

Kích thước: 25/55/95cm Trọng lượng đá thạch: 41.5kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 1,5 tấn - VIP2

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 1,5 tấn - VIP2

225,000,000đ

Kích thước: 41/86/180cm Trọng lượng đá thạch: 1500.0kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 9,08kg - M19415

4,540,000đ

Kích thước: 15/33/43cm Trọng lượng đá thạch: 9.08kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Canxedon - Mã Não 7,8kg - M11322

2,980,000đ

Kích thước: 16/20/48cm Trọng lượng đá thạch: 7.8kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

Đá Cảnh Mã Não Xanh | Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Mã Não Xanh VIP 112kg - M2641

35,500,000đ

Kích thước: 112kg Cao: 128cm - Rộng: 68cm - Dày: 58cm Ý nghĩa: Đá Cảnh Mã Não Xanh hỗ trợ tình yêu, cải thiện đời sống vợ chồng. Tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng, có khả năng chữa lành vết thương. Đem đến cuộc sống may mắn, hạnh phúc và bình an.

Hiển thị 1 - 35 / 35 kết quả

Nguồn gốc từ các quặng đá núi lửa tự nhiên, đá cảnh đá mã não không chỉ đơn thuần là vật liệu xây dựng mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên và sức mạnh của thiên nhiên. Nó không chỉ đơn thuần là một vật liệu xây dựng thông thường mà còn được xem là tác phẩm nghệ thuật tự nhiên độc đáo, mang theo mình sự đa dạng và tuyệt vời về màu sắc, hình thái và tính chất đặc trưng.

Đá mã não là gì?

Đá mã não, là một trong những dòng đá phổ biến nhất trong thế giới đá quý và được sử dụng từ rất lâu trong lịch sử con người. Trên thực tế, đá mã não được coi trọng với nhiều ý nghĩa và giá trị tâm linh khác nhau từ các quốc gia và văn hóa khác nhau.

Trong thời đại hiện đại, đá mã não vẫn tiếp tục được ưa chuộng và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, đặc biệt là với ý nghĩa bảo vệ, mang lại may mắn và tạo cảm giác năng động, tự tin cho người sử dụng.

 

Đá mã não có sẵn trong nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau, từ đó mang lại sự đa dạng và lựa chọn phù hợp với sở thích cá nhân của mỗi người. Mỗi mẫu đá mã não có thể mang theo một loạt các đặc tính và ý nghĩa khác nhau, cho phép người sử dụng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và mục đích của mình.

Tìm hiểu về Đá cảnh mã não

Đá cảnh đá mã não tạo nên một bức tranh màu sắc tuyệt diệu của thiên nhiên, từ màu xanh mát của lá cây, màu xám trầm nhẹ, đến những đốm màu vàng, đỏ, trắng và đen. Mỗi tấm đá cảnh mang một vẻ đẹp độc đáo, tạo nên không gian sống sống động và hấp dẫn. Bạn có thể tự do kết hợp các tấm đá với nhau để tạo ra những bức tranh màu sắc và hình thái ấn tượng tùy theo sở thích và ý tưởng thiết kế của mình.

Nổi bật với tính chất chịu lực tốt và khả năng chống thấm nước, đá cảnh đá mã não không chỉ là lựa chọn hoàn hảo cho việc trang trí không gian ngoại thất bằng đá phong thủy mà còn là vật liệu lý tưởng cho việc xây dựng hồ cá, đường lối đi, hay các công trình kiến trúc ngoại thất khác. Điều này giúp tạo ra không gian sống vừa tinh tế, vừa tiện ích và bền bỉ theo thời gian.

Ý nghĩa và tác dụng của khối đá cảnh mã nào

Việc sử dụng đá cảnh mã não trong không gian sống có thể mang lại nhiều lợi ích từ mặt phong thủy, tinh thần và thẩm mỹ. Tuy nhiên, việc chọn và sử dụng đá cảnh này nên được thực hiện với sự cân nhắc và tìm hiểu kỹ lưỡng về nguồn gốc cũng như ý nghĩa cụ thể tùy thuộc vào từng vùng miền và quan điểm phong thủy cụ thể.

  • Gia tăng năng lượng tích cực: Đá cảnh mã não được cho là mang theo năng lượng tích cực và thu hút sự cân bằng vào không gian xung quanh. Nó có khả năng hấp thụ và loại bỏ những năng lượng tiêu cực, tạo ra một môi trường sống cân bằng hơn.

  • Bảo vệ và giữ an ninh: Đá cảnh mã não được tin rằng có khả năng bảo vệ và giữ an ninh cho người sử dụng. Nó có thể được đặt trong nhà để củng cố sự bảo vệ và tạo ra một không gian an toàn.

  • Cân bằng tinh thần và trí óc: Với màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên, đá cảnh mã não có thể giúp cân bằng tinh thần, tạo cảm giác bình an, tĩnh lặng và tinh thần minh mẫn hơn. Nó cũng có thể kích thích trí óc, giúp tập trung và tinh tế hơn trong quyết định và làm việc.

  • Sử dụng trong trang trí và phong thủy: Đá cảnh mã não thường được sử dụng để làm vật liệu trang trí trong ngôi nhà hoặc văn phòng. Việc bài trí đá cảnh mã não không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang theo những tác dụng phong thủy tích cực.

  • Khả năng hấp thụ âm thanh và năng lượng: Đá cảnh mã não cũng được cho là có khả năng hấp thụ âm thanh và năng lượng từ môi trường xung quanh, giúp tạo ra một không gian yên tĩnh và tránh xa năng lượng tiêu cực.

Những lưu ý trong quá trình sử dụng đá cảnh mã não

Khi sử dụng đá cảnh mã não, có một số lưu ý quan trọng cần xem xét để tận dụng tối đa các tác dụng tích cực của nó trong không gian sống và công việc:

  • Chọn đá chất lượng: Đảm bảo rằng bạn mua đá cảnh mã não chất lượng từ nguồn cung cấp đáng tin cậy. Đá tự nhiên thật sự quý giá, vì vậy việc lựa chọn đúng nguồn gốc sản phẩm rất quan trọng.

  • Vệ sinh và bảo quản: Để duy trì vẻ đẹp tự nhiên và hiệu quả phong thủy của đá cảnh mã não, hãy vệ sinh định kỳ bằng cách lau nhẹ nhàng bằng vải mềm hoặc chổi nhẹ. Hạn chế sử dụng các hóa chất mạnh hoặc dung dịch tẩy rửa mạnh.

 

  • Vị trí đặt đá: Đặt đá cảnh mã não ở nơi có ý nghĩa phù hợp. Ví dụ, đặt trong phòng khách để tạo không gian thư thái, hoặc trên bàn làm việc để tăng cường sự tập trung và sáng tạo.

  • Sắp xếp định hướng: Cân nhắc hướng của đá cảnh mã não khi đặt. Trong phong thủy, hướng của đá cảnh có thể ảnh hưởng đến năng lượng và tác động của nó đối với môi trường xung quanh.

  • Kết hợp với các vật phẩm khác: Đá cảnh mã não có thể kết hợp với các vật phẩm khác để tăng cường tác động phong thủy. Điển hình như việc kết hợp với cây cảnh, hòa quyện với không gian trang trí để tạo điểm nhấn đặc biệt và tăng cường năng lượng cho ngôi nhà hoặc văn phòng.

Đá phong thủy An Phát - địa chỉ mua khối đá cảnh mã não tự nhiên 100%

Đá cảnh mã não, dù là một vật phẩm phong thủy có tác dụng rất tích cực, thực sự cần sự tinh tế trong việc lựa chọn. Nếu bạn không có kiến thức sâu về loại đá quý này, việc chọn lựa có thể gặp khó khăn. Điều quan trọng là tìm đến các đơn vị uy tín, như đá phong thủy An Phát, để có sự hỗ trợ cần thiết.

Đá phong thủy An Phát là một trong những địa chỉ đáng tin cậy cung cấp các sản phẩm từ đá quý, bao gồm đá cảnh mã não. An Phát cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, chế tác thủ công từ đá mã não tự nhiên, với đội ngũ nghệ nhân tài năng và giàu kinh nghiệm. Nhờ vào sự am hiểu sâu sắc về các loại đá quý và phong thủy, An Phát sẽ giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bạn.

Bên cạnh đó, An Phát luôn cam kết về nguồn gốc và chất lượng của đá, đảm bảo rằng mọi sản phẩm đều là đá tự nhiên không tạp chất, mang lại hiệu quả tích cực nhất cho không gian và người sử dụng. Điều này sẽ giúp bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng đá cảnh mã não trong không gian sống và làm việc.

Với sự hỗ trợ tận tình và kiến thức chuyên sâu, đá phong thủy An Phát sẽ giúp bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp và tối ưu nhất, mang lại lợi ích và sự cân bằng phong thủy cho cuộc sống hàng ngày.

Đã thêm vào giỏ hàng