Sắp xếp:


Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Ngọc Hoàng Long Vàng 11cm - M2500

880,000đ

Kích thước: dài 11cm; rộng 8,5cm, cao 7,5cm Chât liệu: Thạch Anh Hồng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý + Hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Cóc thiềm thừ được xem là vật phẩm phong thủy, giúp gia chủ chiêu mộ tài lộc, những điều may mắn về nhà.  

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Ngọc Hoàng Long Vàng 15cm - M2658

2,250,000đ

Dài 15 - Rộng 10 - Cao 11cm Chât liệu: Thạch Anh Hồng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý + Hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Ý nghĩa: Cóc thiềm thừ được xem là vật phẩm phong thủy, giúp gia chủ chiêu mộ tài lộc, những điều may mắn về nhà.  

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Onyx Xanh 15cm - M2658

2,250,000đ

Dài 15 - Rộng 10 - Cao 11cm Chât liệu: Ngọc Onyx Xanh + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý + Hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Cóc thiềm thừ đá onyx xanh ngậm tiền được xem là vật phẩm phong thủy, giúp gia chủ chiêu mộ tài lộc, những điều may mắn về nhà.  

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Ngọc Hoàng Long 25cm - M2153

8,950,000đ

Dài: 25cm - Cao: 15cm - Rộng: 20cm Trọng lượng: 11 - 12kg Chât liệu: Ngọc Hoàng Long + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý  Ý nghĩa: Cóc thiềm thừ được xem là vật phẩm phong thủy, giúp gia chủ chiêu mộ tài lộc, những điều may mắn về nhà.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Ngọc Hoàng Long 20cm - M1682

5,350,000đ

Dài: 20cm - Cao: 14cm - Rộng: 15cm Trọng lượng: 4 - 5kg Chât liệu: Ngọc Hoàng Long + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý + Hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Cóc thiềm thừ được xem là vật phẩm phong thủy, giúp gia chủ chiêu mộ tài lộc, những điều may mắn về nhà.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Ngọc Hoàng Long 15cm - M2703

2,450,000đ

Kích thước: Dài: 15cm - Cao: 10cm - Rộng: 12cm Trọng lượng: 2 - 3kg Chât liệu: Ngọc Hoàng Long + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý + Hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Cóc thiềm thừ được xem là vật phẩm phong thủy, giúp gia chủ chiêu mộ tài lộc, những điều may mắn về nhà.

Thiềm Thừ Onyx Xanh + Hoàng Long Vàng M2536

550,000đ

Kích thước: 8,5/7/6,5cm Trọng Lượng: 0,6kg Chất liệu: Ngọc Onyx Xanh Tự Nhiên, Hoàng Long Vàng Tự Nhiên Tặng Kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý  Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.   

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Hồng 1,38kg - M13664

3,864,000đ

Kích thước: 9/10/13cm Trọng lượng: 1.38kg Chât liệu: Thạch Anh Hồng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý + Hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Hồng 1,15kg - M13668

3,220,000đ

Kích thước: 9.5/9.5/12cm Trọng lượng: 1.15kg Chât liệu: Thạch Anh Hồng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Cóc Ngậm Tiền Màu Xanh | Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân, Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Xanh 0,57Kg - M13632

1,596,000đ

Kích thước: 6,5 - 8 - 9cm  Trọng lượng: 0,57Kg Chất liệu: Thạch Anh Xanh + Có Đầy Đủ Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân, Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Xanh 0,89Kg - M13633

2,492,000đ

Kích thước: 7,5 - 8 - 11cm  Trọng lượng: 0,89Kg Chất liệu: Thạch Anh Xanh + Có tặng kèm Kiểm Định Đá Quý Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Cóc Ngậm Tiền Màu Xanh | Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Xanh 1,13Kg - M13634

3,164,000đ

Kích thước: 8.5/9/12cm Trọng lượng: 1.13kg Chât liệu: Thạch Anh Xanh + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Cóc Ngậm Tiền Màu Xanh | Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Xanh 1,06kg - M13638

2,968,000đ

Kích thước: 8.5/10/12cm Trọng lượng: 1.06kg Chât liệu: Thạch Anh Xanh + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Trắng 1,02kg - M13696

3,570,000đ

Kích thước: 8.5/9/13cm Trọng lượng: 1.02kg Chât liệu: Thạch Anh Trắng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Obsidian Đen 0,31kg - M13705

465,000đ

Kích thước: 5/6.5/8.5cm Trọng lượng: 0,31kg Chât liệu: Obsidian Đen Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Obsidian Đen 0,45kg - M13704

675,000đ

Kích thước: 6/7/11cm Trọng lượng: 0.45kg Chât liệu: Obsidian Đen Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Obsidian Đen 0,71kg - M13703

1,065,000đ

Kích thước: 8.5/8/11cm Trọng lượng: 0.71kg Chât liệu: Obsidian Đen Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Obsidian Đen 1,35kg - M13702

2,025,000đ

Kích thước: 9.5/11/16.5cm Trọng lượng: 1.35kg Chât liệu: Obsidian Đen Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Obsidian Đen 2,28kg - M13701

3,420,000đ

Kích thước: 10/14/20cm Trọng lượng: 2.28kg Chât liệu: Obsidian Đen Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Tím 0,83kg - M13682

3,735,000đ

Kích thước: 6.5/8.5/11.5cm Trọng lượng: 0.83kg Chât liệu: Thạch Anh Tím + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Tím 1,49kg - M13681

6,705,000đ

Kích thước: 9/10/14.5cm Trọng lượng: 1.49kg Chât liệu: Thạch Anh Tím + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Trắng 0,53kg - M13699

1,855,000đ

Kích thước: 6.5/7.5/10cm Trọng lượng: 0.53kg Chât liệu: Thạch Anh Trắng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Trắng 0,61kg - M13698

2,135,000đ

Kích thước: 6.5/7.5/10cm Trọng lượng: 0.61kg Chât liệu: Thạch Anh Trắng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Trắng 0,5kg - M13697

1,750,000đ

Kích thước: 6.5/8/9.5cm Trọng lượng: 0.5kg Chât liệu: Thạch Anh Trắng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Trắng 1,03kg - M13695

3,605,000đ

Kích thước: 9/9/11.5cm Trọng lượng: 1.03kg Chât liệu: Thạch Anh Trắng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Trắng 0,5kg - M13694

1,750,000đ

Kích thước: 6.5/7.5/9.5cm Trọng lượng: 0.5kg Chât liệu: Thạch Anh Trắng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Hồng 1,04kg - M13667

2,912,000đ

Kích thước: 8.5/10/12cm Trọng lượng: 1.04kg Chât liệu: Thạch Anh Hồng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Hồng 1,43kg - M13666

3,999,000đ

Kích thước: 9.5/10/13cm Trọng lượng: 1.43kg Chât liệu: Thạch Anh Hồng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) hạch Anh Hồng 1,28kg - M13665

3,584,000đ

Kích thước: 8.5/10/13.5cm Trọng lượng: 1.28kg Chât liệu: Thạch Anh Hồng + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Cóc Ngậm Tiền Màu Xanh | Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Xanh 1,02kg - M13637

2,856,000đ

Kích thước: 7.5/9/12.5cm Trọng lượng: 1.02kg Chât liệu: Thạch Anh Xanh + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Cóc Ngậm Tiền Màu Xanh | Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Xanh 0,78kg - M13636

2,184,000đ

Kích thước: 7.5/8/10.5cm Trọng lượng: 0.78kg Chât liệu: Thạch Anh Xanh + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Cóc Ngậm Tiền Màu Xanh | Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân - Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Xanh 0,79kg - M13635

2,212,000đ

Kích thước: 7/8.5/10cm Trọng lượng: 0.79kg Chất liệu: Thạch Anh Xanh + Giấy Chứng Thư Giám Định Đá Quý Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an.

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân, Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Trắng 0,5Kg - M13693

1,750,000đ

Kích thước: 6 - 7 - 9,5cm Trọng lượng: 0,5Kg            Chất liệu: Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có Đầy Đủ Kiểm Định Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân, Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Trắng 0,47Kg - M13692

1,645,000đ

Kích thước: 5,5 - 7,5 - 9,5cm Trọng lượng: 0,47Kg            Chất liệu: Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có Đầy Đủ Giấy Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân, Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Trắng 1,03Kg - M13691

3,605,000đ

Kích thước: 8-9-11cm Trọng lượng: 1,03Kg            Chất liệu: Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có Đầy Đủ Giấy Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Cóc Ngậm Tiền Màu Xanh | Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân, Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Xanh 1,13Kg - M13631

3,164,000đ

Kích thước: 9 - 9 - 11,5cm  Trọng lượng: 1,13Kg Chất liệu: Thạch Anh Xanh + Có Đầy Đủ Giấy Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân, Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Hồng 1,04Kg - M13663

2,912,000đ

Kích thước: 8 - 10 - 12cm  Trọng lượng: 1,04Kg Chất liệu: Thạch Anh Hồng ( Rose Quartz ) + Có Đầy Đủ Giấy Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân, Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Hồng 1,38Kg - M13661

3,864,000đ

Kích thước: 9 - 10 - 13,5cm  Trọng lượng: 1,38Kg Chất liệu: Thạch Anh Hồng ( Rose Quartz ) + Có Đầy Đủ Giấy Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân, Cóc Ngậm Tiền) Thạch Anh Hồng 1,18Kg - M13662

2,950,000đ

Kích thước: 8,5 - 10 - 12cm  Trọng lượng: 1,18Kg Chất liệu: Thạch Anh Hồng ( Rose Quartz ) + Có Đầy Đủ Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân, Cóc Ngậm Tiền) Ngọc Marble ~110kg

9,800,000đ

 Kích thước:  41-46-51cm Trọng lượng: ~110kg nguyên đá ngọc            Chất liệu: Marble Nature + Có Đầy Đủ Giấy Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân, Cóc Ngậm Tiền) Ngọc Serpentine 29kg - M2015

3,550,000đ

Kích thước:  30-30-23cm Trọng lượng: 29kg nguyên đá ngọc            Chất liệu: Serpentine Nature + Có Đầy Đủ Giấy Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Quà Tặng Phong Thủy Cao Cấp "Thiềm Thừ (Cóc) Cưỡi Bắp Cải Lapiz Lazurite Xanh Tự Nhiên" - M15631

15,500,000đ

Kích thước: 32-23-20cm ( Có đế: 30-25-35cm) Trọng lượng: 13,8kg nguyên đá.                     Chất liệu: Lapit tự nhiên. + Có Đầy Đủ Giấy Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Quà Tặng Phong Thủy Cao Cấp "Thiềm Thừ (Cóc) Cưỡi Bắp Cải Lapiz Lazurite Xanh Tự Nhiên" - M1563

14,500,000đ

Kích thước: 26-22-13cm ( Có đế: 35-24-20 cm) Trọng lượng: 8,3kg nguyên đá.                     Chất liệu: Lapit tự nhiên + Có Đầy Đủ Giấy Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Quà Tặng Phong Thủy Cao Cấp "Thiềm Thừ (Cóc) Cưỡi Bắp Cải Lapiz Lazurite Xanh Tự Nhiên" - M0978

13,500,000đ

Kích thước: 31-11-19cm ( Có đế: 40-22-23 cm) Trọng lượng: 9,6kg nguyên đá.                     Chất liệu: Lapit tự nhiên + Có Đầy Đủ Giấy Kiểm Định Ý Nghĩa: chiêu tài lộc, giúp chủ nhân may mắn, phát tài, thịnh vượng. Ngoài ra nó còn có thể giúp hóa giải sát khí, hóa hung thành cát cho gia chủ luôn bình an. 

Hiển thị 1 - 44 / 70 kết quả

Trong số các loại linh phẩm chiêu lộc, hút tài, thiềm thừ phong thuỷ được rất nhiều người ưa chuộng. Chỉ cần biết sử dụng đúng cách, gia chủ sẽ gấp bội vận may, đạt được sở cầu như ý muốn. Hãy cùng An Phát tìm hiểu kỹ hơn về “bảo bối” này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Ý nghĩa phong thuỷ của thiềm thừ ngậm tiền

Thiềm thừ phong thuỷ còn được gọi là cóc ba chân, xuất hiện trong truyền thuyết với mô tả là có thể nhả ngọc phun châu, sinh ra của cải. Thiềm thừ chỉ sống ở những nơi giàu có, rất nhạy bén với mùi của sự giàu sang.

Cũng giống với tỳ hưu, thiềm thừ ngậm tiền chủ yếu ăn vàng bạc. Do đó từ lâu dân gian đã có một niềm tin mãnh liệt rằng thiềm thừ xuất hiện ở đâu, người đó sẽ trở nên giàu có vinh hoa.

Cóc thiềm thừ với đầu hình lưỡng nghi, lưng sần độc đáo

Trên đầu của thiềm thừ có hình lưỡng nghi (tức là hình tròn được chia làm 2 nửa, giống hình 2 con cá đang quay đầu lại với nhau). Phần lưng có những nốt sần vốn được biết đến là chòm sao Đại Hùng (hay Bắc Đẩu tinh). 

Thông thường người ta hay đặt thiềm thừ phong thuỷ trên giá tài lộc. Ba chân thiềm thừ đặt trên 2 lớp tiền cổ và miệng ngậm tiền xu. Hai bên sườn có 2 xâu tiền cổ. 

Thiềm thừ phong thuỷ đá chính là biểu tượng của tiền tài, sự giàu có. Không chỉ thế nó còn bảo vệ gia sản, tài sản quý giá cho chủ nhân. Chính nhờ bộ đôi công dụng này mà cóc thiềm thừ ngày càng được ưa chuộng. Nhất là những doanh nhân, người làm ăn kinh doanh, hầu như ai cũng sẽ có thiềm thừ ở trong nhà, cửa hàng hay nơi làm việc.

Không chỉ thế, cóc thiềm thừ còn xua đi vận xấu, ngăn chặn điều xui, có tác dụng tốt trong việc chuyển hung hóa cát trong phong thuỷ nhà ở. 

Các loại thiềm thừ đá tự nhiên được ưa chuộng nhất

Các loại thiềm thừ từ đá tự nhiên như thạch anh hồng, ngọc lapit, ngọc Serpentine… đều được nhiều khách hàng ưa chuộng 

Thiềm thừ thạch anh hồng

Thiềm thừ phong thuỷ thạch anh hồng được làm từ đá thạch anh hồng với sức mạnh phong thuỷ vô cùng đặc biệt. Đây là loại đá biểu tượng cho may mắn, điềm lành đồng thời mang lại bình an, có khả năng cải mệnh.

Thiềm thừ thạch anh hồng biểu trưng cho điềm lành, may mắn

Sản phẩm đại diện cho sự phú quý phồn vinh và thịnh vượng. Trưng trong nhà, gia chủ sẽ gặp nhiều vận may, tiền bạc tự nhiên tìm đến cửa. 

Thiềm thừ ngọc bích

Thiềm thừ bằng đá ngọc bích là một trong những dòng sản phẩm được yêu thích hiện nay. Bởi chúng không chỉ sang trọng mà còn ứng dụng nhiều trong phong thuỷ. 

Đá ngọc bích có 2 loại chính là Jadeite và Nephrite. Có câu nói rằng: "Vàng có giá nhưng ngọc bích thì vô giá", điều đó đủ để cho chúng ta thấy loại đá này được đề cao đến mức nào.

Xem thêm: Tùy hưu phong thủy

Thiềm thừ phong thuỷ

Sản phẩm thiềm thừ phong thuỷ đá ngọc bích tại An Phát 

Nó chính là biểu tượng của sự phú quý giàu sang, thể hiện sự quyền uy và địa vị trong xã hội. Các vật phẩm phong thuỷ làm từ đá ngọc bích có khả năng bảo vệ chủ nhân, mang lại những kết quả tốt đẹp trong kinh doanh cũng như tạo những mối quan hệ tốt lành cho cuộc sống. Đồng thời kéo theo may mắn về lộc tài, của cải.

Chính vì thế thiềm thừ phong thuỷ đá ngọc bích là một lựa chọn tuyệt hảo cho những ai muốn cải thiện sự nghiệp, cơ đồ.

Thiềm thừ thạch anh trắng

Thiềm thừ phong thuỷ đá thạch anh trắng cũng là một sản phẩm được các doanh nhân, người làm ăn buôn bán rất yêu thích. Lý do bởi chất liệu độc đáo của sản phẩm này.

Từ nghìn năm trước đây người La Mã cổ đại đã cho rằng đá thạch anh trắng chính là kết tinh của các tảng băng khổng lồ. Giới quyền uy và thượng lưu hay sử dụng nhẫn hay quả cầu làm từ đá thạch anh trắng để giải nhiệt nắng nóng ngày hè, cũng như để khẳng định vị thế bản thân trong xã hội.

Thiềm thừ phong thuỷ đá tự nhiên thạch anh trắng mang đến cảm giác sang trọng cho không gian, chiêu bạc vàng cho gia chủ

Các bộ lạc châu Phi hay người da đỏ, người Scotland cũng dùng thạch anh trắng để thiền định, tăng cường nguồn sức mạnh tâm linh. 

Nhìn chung thì đá thạch anh trắng hội tụ nguồn năng lượng tích cực và tinh khiết, giúp giải phóng năng lượng xấu, thu hút vận may. Sử dụng thiềm thừ phong thuỷ đá thạch anh trắng sẽ giúp cho chủ nhân cải vận, công việc thuận lợi, quan hệ làm ăn được gắn kết hơn. Ngoài ra nó còn mang đến bạc tiền, quyền uy cho người sử dụng. Sản phẩm đặc biệt thích hợp cho những người mệnh Thuỷ, mệnh Kim.

Thiềm thừ ngọc Lapit xanh

Ngọc lapit là một trong những loại đá quý được săn lùng nhiều nhất kể từ khi loài người bắt đầu hiện diện. Với đặc trưng là màu xanh thiên thanh, ngọc lapit được cho là biểu tượng của các vị thần, của quyền lực, hoàng gia và tầm nhìn vĩ đại. Loại đá này được người Ai Cập cổ đại, Babylon, Hy Lạp, La Mã... đều ưa chuộng…

Thiềm thừ phong thuỷ ngọc lapit với chất liệu độc đáo, ấn tượng

Năng lượng tâm linh của ngọc lapit được xếp vào hàng mạnh mẽ, có khả năng xua đuổi tà khí, quỷ ma. Không chỉ thế còn thu hút vận may, tiền bạc và tốt cho sức khỏe. 

Chính vì thế một sản phẩm thiềm thừ phong thuỷ ngọc lapit sẽ giúp hoá giải năng lượng tiêu cực, kích hoạt thành công trong kinh doanh, mang đến tiền bạc và sự thăng tiến dồi dào cho những ai thật lòng tin tưởng.

Thiềm thừ ngọc Serpentine

Thiềm thừ ngọc Serpentine lại là một loại thiềm thừ phong thuỷ các gia chủ không thể bỏ qua. Tên gọi của đá serpentine bắt nguồn từ tiếng La tinh, có ý nghĩa là "con rắn". Từ xa xưa đá serpentine đã được dùng để chống lại ma thuật xấu, được xem là dòng đá mạnh mẽ trong thiền định, mang đến bình thản, an yên.

Thiềm thừ đá phong thuỷ Serpentine sẽ mang đến phước lành và may mắn cho người sử dụng. Sản phẩm giúp kích thích, mở cung tài lộc, phù trợ mọi sự được thuận buồm xuôi gió, cải thiện mối quan hệ xung quanh. 

Mẫu thiềm thừ phong thuỷ ngọc Serpentine tạo tác cầu kỳ tinh tế tại An Phát

Có thể nói đây là "bùa hộ mệnh" cho những người làm ăn kinh doanh, vì đã trưng trong nhà hay phòng làm việc thì chỉ có tăng tiến đi lên, cơ đồ ổn định. 

Xem thêm: Gậy như ý phong thủy

Những lưu ý khi sử dụng thiềm thừ bằng đá giúp gia chủ kích hoạt vận may

Đầu tiên thì bạn cần phải lưu ý ngay từ khâu chọn thiềm thừ. Thiềm thừ phong thuỷ có nhiều loại kích thước khác nhau, do đó cần chọn được loại phù hợp với không gian định đặt. Nếu là cóc để bàn sẽ nhỏ hơn so với phòng khách.

Nên chọn thiềm thừ bằng đá tự nhiên là tốt nhất, vì nó thuộc hành thổ, tích tụ đủ các trường năng lượng và linh khí của đất trời.

Cóc thiềm thừ bằng đồng thuộc hành Kim cũng khá tốt. Song từ 2024 thì chúng ta sẽ kết thúc vận 8, chuẩn bị chuyển sang vận 9 (2024 – 2043) với đại diện là sao Cửu tử thuộc Hỏa, mà Hoả khắc Kim, nên Cóc Thiềm Thừ bằng đồng không tốt bằng đá được. Về lâu về dài bạn vẫn nên chọn thiềm thừ phong thuỷ đá tự nhiên. 

Cách chọn thiềm thừ phong thuỷ đá hợp mệnh cho gia chủ

Đối với người mệnh Mộc, nên chọn các loại cóc ngậm tiền các màu đỏ, hồng hay tím, vàng và nâu đất. Những màu này sẽ giúp chủ nhân nhanh chóng gia tăng tiền tài, may mắn. Không nên chọn thiềm thừ xanh lục.

Người mệnh Kim lại hợp với cóc thiềm thừ màu trắng, vàng và nâu đất; không nên mua màu đỏ, hồng với tím vì đó là màu tương khắc.

Gia chủ nào mệnh Hỏa nên chọn mua cóc phong thủy bằng đá màu hồng, đỏ hoặc tím và xanh lục đều được; chỉ cần tránh màu xanh nước và đen.

Nếu bạn mệnh Mộc thì nên ưu tiên màu đen, xanh nước biển và xanh lục, tránh màu trắng, xám hay ghi vì sẽ không mang lại tốt lành cho chủ nhân.

Người mệnh Thủy nên chọn thiềm thừ phong thuỷ gam trắng, đen và xanh nước biển. Những màu này tương sinh tương hợp, còn màu vàng, nâu đất thì không. 

Để thiềm thừ phát huy tối đa công dụng, gia chủ cần hết sức cẩn trọng trong bài trí

Cách đặt thiềm thừ ngậm tiền để tối ưu linh lực

Để cóc thiềm thừ có thể phát huy tối đa công dụng, gia chủ nên đặt theo những hướng dẫn dưới đây:

  • Nên đặt cóc thiềm thừ ở khu vực bàn thờ thần tài gần lối đi bởi đây là vị trí dễ dàng chiêu tài hút lộc. Bên cạnh đó, khi cóc thiềm thừ có sự trợ lực của Thần Tài, Thổ Địa, độ linh ứng sẽ càng cao.
  • Gia chủ cũng có thể đặt cóc thiềm thừ ở phòng khách, đối diện chéo với khu vực cửa chính. Đặt ở bàn thu ngân tại showroom, cửa hàng với phần đầu hướng vào trong. Nếu đặt ở bàn làm việc thì nên đặt sao cho đầu cóc hơi xoay về phía người ngồi làm việc.
  • Để tăng sự thu hút vận may tài lộc nhiều người cũng chọn đặt thêm tượng Cóc Thiềm Thừ trên nóc két sắt.

Dù đặt cách nào cũng cần lưu ý hướng mặt thiềm thừ vào trong nhà kẻo thất thoát tiền bạc, vận may.

Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh mộc

Một số lưu ý khác khi sử dụng cóc thiềm thừ phong thuỷ

- Cóc thiềm thừ phong thuỷ là linh vật nên tuyệt đối không đặt ở những nơi ẩm thấp, ô uế như nhà tắm, nhà vệ sinh…

- Không phủ vải hay bất cứ thứ gì đó lên trên mắt của thiềm thừ, và cũng không bài trí quá 9 con trong nhà/ nơi làm việc…

- Tránh đặt thiềm thừ đá tại phòng bếp, phòng ngủ vì dễ tạo ra những năng lượng xung đột nhau. 

- Đã đặt là sẽ cố định vị trí, không nên di chuyển nhiều vì dễ ảnh hưởng đến hiệu quả phong thuỷ.

- Sau khi rước về gia chủ cần phải khai quang điểm nhãn. Lúc khai quang tuyệt đối không để người lạ bước vào.

Địa chỉ bán thiềm thừ phong thuỷ uy tín nhất hiện nay

Như đã nói ở trên thiềm thừ đá phong thuỷ là biểu tượng đại may mắn, đại lộc tài cho gia chủ. Không chỉ thế vật phẩm này còn giúp bảo vệ tài sản, giúp tiền bạc đi vào khó đi ra. Vì thế mà cóc thiềm thừ là vật không thể thiếu với doanh nhân, người làm ăn buôn bán.

Để mua được thiềm thừ phong thuỷ đảm bảo uy tín, chất lượng, độ linh ứng cao, hãy đến với Đá Phong thủy An Phát - tổng kho, xưởng chế tác các sản phẩm đá quý, linh vật phong thuỷ… trong đó có cóc thiềm thừ với đủ mọi kích cỡ, chủng loại và giá cả khác nhau.

100% các vật phẩm được làm từ đá tự nhiên có giấy chứng nhận cấp bởi Viện Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, sản phẩm được chế tác cầu kỳ tinh xảo, vận chuyển tận nơi. An Phát sẵn sàng cung cấp hóa đơn GTGT cho mọi khách hàng có nhu cầu, cam kết mang đến thiềm thừ phong thuỷ hợp tuổi, hợp mệnh, hợp nhu cầu kèm hướng dẫn khai quang khi gia chủ thỉnh về bài trí.

Xem thêm: Tranh đá quý cao cấp

Liên hệ với Đá phong thủy An Phát ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể và nhanh chóng nhất.

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT - THẾ GIỚI CỦA ĐÁ PHONG THỦY

Địa chỉ: số 89 Bùi Huy Bích, Thịnh Liệt, q.Hoàng Mai, tp.Hà Nội

Điện thoại: 097.918.0110098.262.7166

Email: daphongthuyanphat@gmail.com 


 

Đã thêm vào giỏ hàng