Đá Cảnh Đẹp - Đá Trấn Trạch - Đá cảnh phong thủy

Sắp xếp:


Đá Cảnh Thạch Anh Vàng - 5,6kg - M296456

Đá Cảnh Thạch Anh Vàng - 5,6kg - M296456

6,740,000đ

Kích thước nguyên đá: 28.5/ 17.5/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 37.5/ 17/ 16 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 5.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua Đá Cảnh Thạch Anh Vàng 5,6kg giá: 6.820.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Vàng - 16,08kg - M29641608

Đá Cảnh Thạch Anh Vàng - 16,08kg - M29641608

18,892,000đ

Kích thước nguyên đá: 41.5/ 26/ 16 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 54/ 31/ 25 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 16.08 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua Đá Cảnh Thạch Anh Vàng 16,08kg giá: 18.972.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Vàng - 8,29kg - M2964829

Đá Cảnh Thạch Anh Vàng - 8,29kg - M2964829

9,835,000đ

Kích thước nguyên đá: 27.5/ 19/ 13 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 33/ 23/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 8.29 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua Đá Cảnh Thạch Anh Vàng 8,29kg giá: 9.915.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 8,7kg - M170287

Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 8,7kg - M170287

6,390,000đ

Kích thước nguyên đá: 24/ 19/ 14 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 37.5/ 18.5/ 17 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 8.7 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua Đá Cảnh Thạch Anh Trắng 8,7kg giá: 6.470.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 21,9kg - M1702219

Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 21,9kg - M1702219

14,635,000đ

Kích thước nguyên đá: 35.5/ 28/ 14.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 52/ 29/ 23 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 21.9 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua Đá Cảnh Thạch Anh Trắng 21,9kg giá: 14.715.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 14,7kg - M1702147

Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 14,7kg - M1702147

10,640,000đ

Kích thước nguyên đá: 29/ 24/ 13 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 45/ 29/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 14.7 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua Đá Cảnh Thạch Anh Trắng 14,7kg giá: 10.720.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE350) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 12,2kg - M1702122

Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 12,2kg - M1702122

8,840,000đ

Kích thước nguyên đá: 29/ 24/ 13.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 45/ 27/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 12.2 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua Đá Cảnh Thạch Anh Trắng 12,2kg giá: 8.920.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 9,7kg - M170297

Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 9,7kg - M170297

7,090,000đ

Kích thước nguyên đá: 27/ 21/ 14.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 42/ 19/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 9.7 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua Đá Cảnh Thạch Anh Trắng 9,7kg giá: 7.170.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 6,2kg - M170262

Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 6,2kg - M170262

4,590,000đ

Kích thước nguyên đá: 27/ 17/ 13 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 41/ 18/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 6.2 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua Đá Cảnh Thạch Anh Trắng 6,2kg giá: 4.670.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE250) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 31kg - M278031

Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 31kg - M278031

6,800,000đ

Kích thước nguyên đá: 41.5/ 32/ 16.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 62/ 35/ 19.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 31 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 6.880.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE600) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 12,1kg - M2780121

Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 12,1kg - M2780121

2,962,000đ

Kích thước nguyên đá: 29.5/ 20/ 11.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 41.5/ 28/ 16.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 12.1 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 3.042.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 4,5kg - M150045

Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 4,5kg - M150045

1,240,000đ

Kích thước nguyên đá: 18.5/ 17/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 30/ 18/ 17 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 4.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 1.320.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE250) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 8,3kg - M150083

Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 8,3kg - M150083

2,126,000đ

Kích thước nguyên đá: 27.5/ 17/ 9.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 40.5/ 24.5/ 16.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 8.3 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 2.206.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE 300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Đá Cảnh Thạch Anh Hồng - 6,1kg - M277561

4,165,000đ

Kích thước nguyên đá: 23.5/ 17.3/ 9.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 32/ 21/ 13.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 6.1 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 4.245.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE200) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 4,8kg - M284848

Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 4,8kg - M284848

2,840,000đ

Kích thước nguyên đá: 19.5/ 15.5/ 9 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 30.5/ 17.5/ 13.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 4.6 kg Chất liệu: Đá Fluorite tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 2.920.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE200) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 24,5kg - M2780245

Đá Cảnh Thạch Anh Trắng - 24,5kg - M2780245

5,400,000đ

Kích thước nguyên đá: 33.5/ 26.5/ 16 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 48.9/ 28.5/ 10.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 24.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 5.480.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE 500) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Gỗ Hóa Thạch - 1,6kg - M249216

Đá Cảnh Gỗ Hóa Thạch - 1,6kg - M249216

2,880,000đ

Kích thước nguyên đá: 21.2/ 11/ 5.1 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 25.8/ 15.1/ 9 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.6 kg Chất liệu: Gỗ Hóa Thạch tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 2.960.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp Hộp đựng sang trọng  Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 19kg - M284819

Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 19kg - M284819

10,850,000đ

Kích thước nguyên đá: 17/ 24/ 17 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 41/ 25/ 22.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 19 kg Chất liệu: Đá Fluorite tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 10.930.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 14,9kg - M2848149

Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 14,9kg - M2848149

8,595,000đ

Kích thước nguyên đá: 28/ 16.6/ 16.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 42/ 24/ 21 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 14.9 kg Chất liệu: Đá Fluorite tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 8.675.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 11kg - M284811

Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - Fluorite Xanh - 11kg - M284811

6,350,000đ

Kích thước nguyên đá: 26/ 18/ 9.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 43/ 20.5/ 16.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 11 kg Chất liệu: Đá Fluorite tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 6.430.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Gỗ Hóa Thạch - 3,1kg - M249231

Đá Cảnh Gỗ Hóa Thạch - 3,1kg - M249231

5,580,000đ

Kích thước nguyên đá: 21.2/ 11.9/ 10.9 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 29.5/ 13.5/ 12.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.1 kg Chất liệu: Gỗ Hóa Thạch tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 5.660.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp Hộp đựng sang trọng  Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Gỗ Hóa Thạch - 2,3kg - M249223

Đá Cảnh Gỗ Hóa Thạch - 2,3kg - M249223

4,140,000đ

Kích thước nguyên đá: 15.6/ 12.5/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 24.3/ 16.5/ 10.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.3 kg Chất liệu: Gỗ Hóa Thạch tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 4.220.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp Hộp đựng sang trọng  Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Gỗ Hóa Thạch - 1,8kg - M249218

Đá Cảnh Gỗ Hóa Thạch - 1,8kg - M249218

3,240,000đ

Kích thước nguyên đá: 14.5/ 11.6/ 6.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 19.2/ 14.6/ 8.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 1.8 kg Chất liệu: Gỗ Hóa Thạch tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 3.320.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp Hộp đựng sang trọng  Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Hồng - 11,4kg - M2844114

Đá Cảnh Thạch Anh Hồng - 11,4kg - M2844114

8,380,000đ

Kích thước nguyên đá: 29/ 17.5/ 15.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 41.5/ 21/ 16.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 11.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 8.460.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE 400) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - 21,5kg - M2774215

Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - 21,5kg - M2774215

12,970,000đ

Kích thước nguyên đá: 31.5/ 23.9/ 15.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 45.6/ 32/ 34 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 21.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 13.050.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE 500) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - 12,26kg - M14511226

Đá Cảnh Thạch Anh Xanh - 12,26kg - M14511226

6,430,000đ

Kích thước nguyên đá: 33/ 22/ 11.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 45.5/ 26.5/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 12.26 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 6.510.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE 300) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh Thạch Anh Hồng - 8,7kg - M284487

Đá Cảnh Thạch Anh Hồng - 8,7kg - M284487

6,490,000đ

Kích thước nguyên đá: 26.5/ 18.5/ 11 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 38/ 23.9/ 18.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 8.7 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ  Khuyến nghị mua giá: 6.570.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE 400) Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Mã Não Đỏ - 3,92kg - M1792392

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Mã Não Đỏ - 3,92kg - M1792392

6,325,000đ

Kich thước nguyên đá: 8/15/8 cm (cao/rộng/sâu) Kích thước cả đế: 27.4/18/15.8 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 3.92 kg Chất liệu: Đá Mã Não tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Thạch Anh Hồng - 22,8kg - M2774228

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Thạch Anh Hồng - 22,8kg - M2774228

15,215,000đ

Kich thước nguyên đá: 35/28/19.5 cm (cao/rộng/sâu) Kích thước cả đế: 51/31.1/22.6 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 22.8 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Thạch Anh Hồng - 10kg - M277510

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Thạch Anh Hồng - 10kg - M277510

6,845,000đ

Kich thước nguyên đá: 29.8/20.2/13.3 cm (cao/rộng/sâu) Kích thước cả đế: 42.6/26/23 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 10 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Thạch Anh Hồng - 9,5kg - M277595

Đá Cảnh - Đá Trấn Trạch Thạch Anh Hồng - 9,5kg - M277595

6,520,000đ

Kich thước nguyên đá: 28/19.2/11.5 cm (cao/rộng/sâu) Kích thước cả đế: 40.3/23.5/19.5 cm (cao/rộng/sâu) Trọng lượng: 9.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên, nguyên khối Tặng kèm: Đế gỗ + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0022

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0022

44,500,000đ

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thư kiểm định đá quý + Đế gỗ như hình.
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0021 Giảm 12,700,000đ

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0021

42,500,000đ 55,200,000đ -23%

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0020

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0020

198,000,000đ

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0019

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0019

18,500,000đ

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Chứng thư giám định đá quý + Đế gỗ như hình  Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0017

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0017

55,000,000đ

Trọng lượng khoảng 70 - 80kg Cao: 77cm - Rộng: 56cm - Sâu: 22cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0016

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0016

9,500,000đ

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0015

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0015

22,000,000đ

Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0014

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0014

15,500,000đ

Cao 55 - Rộng 36cm - Dày 8cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0013

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP0013

15,500,000đ

Cao: 43cm - Rộng 28cm - Dày 4cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP006

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP006

6,850,000đ

Trọng lượng 8 -10kg Cao 51cm - Dài 20cm - Dày 10cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP005

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP005

6,850,000đ

Trọng lượng khoảng 18 - 20kg Dài: 41cm - Cao - 45cm - Dày: 8cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP004

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP004

5,650,000đ

Trọng lượng khoảng 6 - 8kg Cao: 32cm - Dài: 26cm - Dày 12cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình
Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP003

Đá Cảnh, Đá Trấn Trạch Canxedol, Mã Não AP003

9,550,000đ

Dài 38cm - Cao 28 cm - Dày 11cm Ý nghĩa: Đá cảnh có công dụng trấn trạch, trừ tà xua đuổi những điều không may. Mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho gia chủ. Tặng kèm: Giấy chứng thứ giám định đá quý + Đế gỗ như hình

Hiển thị 1 - 44 / 106 kết quả

Tìm hiểu nghệ thuật chơi đá cảnh phong thuỷ

Đá cảnh phong thủy là những khối đá tự nhiên đẹp đã được gia công sơ qua. Tuy nhiên, đá vẫn giữ được sự hoang sơ, mộc mạc và tự nhiên vốn có. Mỗi loại đá cảnh thường có một hình dáng và kích thước hoàn toàn không giống nhau.

đá cảnh phong thủy

Đá cảnh có hình dáng bắt mắt

Vật phẩm này thường được đặt trong phòng khách, phòng làm việc hay kể cả sân vườn. Đây được dùng làm vật trang trí phong cảnh nhìn rất tự nhiên, sang trọng. Đặc biệt loại đá này còn mang lại sự may mắn và sinh khí tốt cho gia chủ.

Sử dụng đá cảnh trong trang trí nhà cửa là một thú vui tao nhã của nhiều người. Với những đường nét điêu khắc tỉ mỉ luôn mang đến vẻ đẹp tiềm ẩn cho không gian được bày trí. Bên cạnh đó, vật phẩm còn có ý nghĩa đại diện cho sức khỏe và cuộc sống của gia chủ.

Hiện nay, An Phát chuyên cung cấp nhiều loại đá khác nhau như:

 • Đá cảnh serpentine 

 • Đá cảnh vân gỗ

 • Đá trấn trạch thạch anh hồng

 • Đá trấn trạch thạch anh xanh

 • Đá trấn trạch thạch anh trắng

 • Đá trấn trạch Canxedon - Mã não

Ý nghĩa và tác dụng của đá cảnh phong thủy

Ngoài việc dùng làm trang trí cho không gian ngôi nhà thêm đẹp, sang trọng hơn thì đá cảnh đẹp còn có ý nghĩa phong thủy rất đặc biệt. Một số ý nghĩa phong thủy mà loại đá này mang lại như:

 • Giúp mang đến may mắn, thịnh vượng, sức khỏe cho gia đình hòa thuận. Giúp cuộc sống vợ chồng, con cái được ấm êm, hạnh phúc.

 • Giúp cho trí tuệ được minh mẫn, sáng suốt và có những quyết định chính xác trong công việc. Nhờ đó giúp công việc luôn được thuận lợi, hanh thông.

 • Khi đặt trong phòng ngủ sẽ giúp gia chủ dễ đi vào giấc ngủ, ngủ ngon giấc hơn. Đặc biệt, khi bố trí đá cảnh trong phòng ngủ giúp trấn trạch, trừ tà nên hạn chế được tình trạng bóng đè.

 • Giúp mang lại cho thành viên trong gia đình những nguồn năng lượng tích cực, lạc quan và luôn tự tin trong cuộc sống.

 • Bày trí nhà cửa, cửa hàng, sân vườn, tiểu cảnh bằng đá cảnh có tác dụng giúp trấn trạch, trừ tà và ngăn ngừa xâm nhập tà khí.

Xem thêm: Tranh đá quý

Đá cảnh

Đá cảnh mang đến may mắn và sức khỏe cho gia chủ

Cách bài trí đá cảnh phong thủy

Để đá cảnh phát huy được đúng công dụng của nó gia chủ nên đặt ở những nơi thông thoáng. Một số vị trí nên đặt đá cảnh như:

Đặt đá cảnh phong thủy trong nhà

Phòng khách: Vị trí hợp lý nhất là phía đối diện với cửa chính, gần bàn ghế sofa. Vì năng lượng của đá sẽ kết hợp với năng lượng từ cửa chính tạo ra luồng khí cho ngôi nhà.

Bàn làm việc: Nên chọn những viên đá để vừa với bàn làm việc và đặt đối diện bàn làm việc hay ngay cạnh máy tính đều được.

Phòng bếp: Chính là nơi giúp gắn kết mọi người trong gia đình. Khi đặt đá phong thủy ở vị trí này sẽ giúp mang lại sự êm ấm trong gia đình. Giúp đẩy lùi bệnh tật và mang đến những nguồn năng lượng tích cực.

Đặt đá phong thủy ở sân vườn

Gia chủ nên chọn những loại đá phong thủy có kích thước lớn. Ngoài ra, gia chủ nên chọn những khối đá có sức gợi hình, đứng vững chắc và hài hòa với cảnh vật xung quanh.

Đá cảnh

Đá trấn trạch thạch anh trắng

Lưu ý: Để đá phong thủy phát huy được công dụng tốt, ngoài cách bố trí thì gia chủ cũng nên quan tâm tới màu sắc. Nên lựa chọn những loại đá có màu sắc phù hợp và tương sinh với bản mệnh để giúp phát huy tối đa hiệu quả.

Xem thêm: Tỳ hưu đá phong thủy

Những lưu ý khi sử dụng đá cảnh phong thủy

Một số lưu ý gia chủ cần nên tránh khi sử dụng đá phong thủy như:

Không nên đặt những mẫu đá phong thủy không rõ nguồn gốc, nhiều góc cạnh ở trong phòng ngủ. Vì nó sẽ ảnh hưởng lớn chất lượng giấc ngủ của các thành viên trong gia đình. Chỉ nên đặt những loại đá tạc tượng.

Không nên đặt trên bàn thờ tổ tiên, ông địa,...Vì bàn thờ là nơi linh thiêng và không thích hợp với những vật phẩm nặng nề như đá. 

Giá đá cảnh phong thủy ( đá trấn trạch) là bao nhiêu?

Thông thường, giá của các loại đá phong thủy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, kích thước, cân nặng, chất liệu chính là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá.

Đá cảnh

Giá các loại đá phụ thuộc rất nhiều vào kích thước

Tùy từng loại đá khác nhau mà giá cũng khác nhau. Giá đá cảnh phong thủy dao động như sau:

 • Đá cảnh serpentine có giá 5.400.000 đồng

 • Đá cảnh vân gỗ có giá 4.800.000 đồng

 • Đá trấn trạch thạch anh hồng có giá dao động từ 2.310.000 - 403.000.000 đồng.

 • Đá trấn trạch thạch anh xanh nằm trong khoảng 765.000 - 29.000.000 đồng.

 • Đá trấn trạch thạch anh trắng có mức giá trong khoảng 5.400.000 - 14.650.000 đồng.

 • Đá trấn trạch Canxedon - Mã não có giá trong khoảng 2.974.000 - 225.000.000 đồng.

Với sự đa dạng về mẫu mã, kích thước giúp khách hàng dễ dàng tìm được mẫu phù hợp với nhu cầu của mình.

Mua đá cảnh phong thủy ở đâu uy tín và đảm bảo?

Ngày nay, các cơ sở cung cấp các loại đá này mọc lên ngày càng nhiều. Để tìm được đơn vị cung cấp tư vấn có tâm và uy tín, gia chủ cần phải cân nhắc và tìm hiểu rõ ràng để không phải mất tiền đáng tiếc.

Đá cảnh

An Phát - Cơ sở cung cấp các vật phẩm phong thủy uy tín

Một trong những đơn vị cung cấp đá cảnh phong thủyhàng đầu với nhiều loại mẫu mã đa dạng, chất lượng mà quý khách có thể tham khảo là Đá phong thủy An Phát. Với nhiều năm kinh nghiệm chuyên cung cấp các vật phẩm phong thủy, An Phát luôn chiếm trọn được niềm tin của khách hàng.

Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm 100% được làm từ đá thạch anh. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có những ưu đãi rất tuyệt vời cho khách hàng ở xa được kiểm tra hàng thoải mái và được hỗ trợ phí ship trên toàn quốc.

Mọi thông tin chi tiết về đá cảnh phong thủy đã được chúng tôi giải đáp cho khách hàng một cách rất tận tình. Hy vọng những thông tin về đá cảnh đã giúp ích được cho bạn. Mọi thông tin cần tư vấn thêm về sản phẩm bạn vui lòng liên hệ 0982627166 - 0989170110.

Xem thêm: Đá thạch anh vụn ngũ sắc

Đã thêm vào giỏ hàng