Sắp xếp:


Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím 2.14kg - 11.5cm - M2649

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc.

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 2.04kg- 11.4cm - M2729

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.25kg - 9.5cm - M2649 VIP

9,990,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.45kg - 7cm

1,480,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.49Kg - 7cm - M2598

1,589,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.33Kg - 6.2cm - M2598

1,120,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.26kg - 5.7cm - M2598

910,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Qủa cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.19kg - 5.2cm - M2598

699,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím tượng trưng cho uy quyền, đem đến nhiều may mắn về tiền tài và bổng lộc. Tặng kèm:Giấy chứng thực đá quý + Đế gỗ như hình + Hộp đựng sang trọng

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.35kg - 9.8cm - M2649

10,850,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 1.1kg - 9.2cm - M2649

8,850,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.66kg - 8cm - M2649

5,280,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.65Kg - 7.8cm - M2649

5,280,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.58kg - 7.5cm - M2649

4,740,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Quả cầu thạch anh tím | cầu thạch anh tím 0.28kg - 6cm - M2649

2,340,000đ

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím hấp thụ nguyên khí của đất trời, có tác dụng đem đến may mắn, hạnh phúc, cuộc sống bình an, vẹn tròn viên mãn đạt được nhiều thành công trong công việc. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Núi Lửa Đen 2.86kg - 12.5cm - M0388

Ý nghĩa: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh đen tượng trưng cho sức khỏe, may mắn và sự thành đạt. Kiềm hãm tà khí, bảo vệ chủ nhân khỏi những tai ương.

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh hồng 4.4kg - 14,5cm - M0315 VIP 6A có SAO

9,950,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 1.5kg - 10,4cm - M0315 VIP 6A có SAO

3,385,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Giấy chứng thức đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 1.2kg - 10cm - M2150 VIP 8A Có SAO

3,605,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 0.95kg - 8,8cm - M0315 VIP 6A có SAO

2,188,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá quý + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 0.66kg - 7,9cm - M0315 VIP 6A có SAO

1,585,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 0.53kg - 7,4cm - M0315 VIP 6A có SAO

1,289,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Giấy chứng thực đá + Hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng 0.6kg - 7.6cm - M0315 VIP 6A có SAO

1,350,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Kiểm định + Hộp đừng quà + đế gỗ như hình

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh hồng 0.57kg - 7.5cm - M1479

734,000đ

Ý nghĩa: Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Hồng là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tình yêu. Chính vì thế sở hữu vật phẩm phong thủy này sẽ hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, tăng gắn kết các thành viên trong gia đình. Tặng kèm: Kiểm định + Hộp đựng quà + Chân đế gỗ như hình.

Quả Cầu Thạch Anh Mini Các Loại

221,000đ

THÔNG SỐ SẢN PHẨM Chế tác: HÌnh cầu bóng mịn Trọng lượng: 50g – 150g Kích thước: 3cm – 5cm Màu sắc: Nhiều màu TẶNG KÈM ĐẾ GỖ CHO SẢN PHẨM ️

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.88kg - 8,6cm AH019

24,770,000đ

Đường kính: 8,6cm Trọng lượng: 0.88kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.44kg - 6.8cm AH018

12,450,000đ

Đường kính: 6.8cm Trọng lượng: 0.44kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.58kg - 7.5cm AH017

16,370,000đ

Đường kính: 7.5cm Trọng lượng: 0.58kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.07kg - 9cm AH016

24,740,000đ

Đường kính: 9cm Trọng lượng: 1.07kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.52kg - 10cm AH015

35,090,000đ

Đường kính: 10cm Trọng lượng: 1.52kg   Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.49kg - 10cm AH014

34,400,000đ

Đường kính: 10cm Trọng lượng: 1.49kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.53kg - 6.8cm AH013

14,970,000đ

Đường kính: 6.8cm Trọng lượng: 0.53kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.66kg - 8cm

18,610,000đ

Đường kính: 8cm Trọng lượng: 0.66kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Giấy Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.52kg - 6.8cm AH011

14,690,000đ

Đường kính: 6.8cm Trọng lượng: 0.52kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.21kg - 9.5cm AH010

27,960,000đ

Đường kính: 9.5cm Trọng lượng: 1.21kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.75kg - 8cm AH009

21,130,000đ

Đường kính: 8cm Trọng lượng: 0.75kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.46kg - 7cm AH008

13,010,000đ

Đường kính: 7cm Trọng lượng: 0.46kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 2.01kg - 12cm AH007

46,550,000đ

Đường kính: 12cm Trọng lượng: 2.01kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 4.13kg - 14,5cm AH006

95,310,000đ

Đường kính: 14.5cm Trọng lượng: 4.13kg Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 3.64kg - 13.5cm AH005

83,995,000đ

Đường kính: 13.5cm Trọng lượng: 3.64kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.78kg - 11cm AH004

41,260,000đ

Đường kính: 11cm Trọng lượng: 1.78kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.43kg - 6.8cm AH003

12,240,000đ

Đường kính: 6.8cm Trọng lượng: 0.43kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.59kg - 8cm

16,650,000đ

Đường kính: 8cm Trọng lượng: 0.59kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.22kg - 10cm AH001

28,380,000đ

Đường kính: 10cm Trọng lượng: 1.22kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Chứng thư kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Quả Cầu Thạch Anh Hồng 0,65kg - 7,8cm - M0573

830,000đ

Đường kính: 7,8cm Trọng lượng: 0,65kg  Chất liệu: Đá thạch anh hồng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh hồng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Hiển thị 1 - 44 / 198 kết quả

Quả cầu thạch anh phong thủy là một trong những vật phẩm phong thủy mang năng lượng cực mạnh được con người sử dụng từ xa xưa. Quả cầu thạch anh không chỉ tăng vẻ đẹp sang trọng cho không gian trưng bày, khẳng định vị thế của chủ nhân còn giúp gia tăng vượng khí, tài lộc, may mắn cho chủ nhân và toàn gia đình. Đây còn là món quà tặng đầy ý nghĩa cho bạn bè, người thân, đối tác.

Ý nghĩa phong thuỷ của Quả cầu thạch anh

Quả cầu thạch anh đá phong thủy là vật phẩm phong thủy có dạng khối cầu, chế tác 100% từ đá thạch anh tự nhiên như đá thạch anh trắng, đá thạch anh xanh, đá thạch anh vàng... 

Đây đều là những loại đá tự nhiên được hình thành trải qua hàng ngàn năm vận động địa chất, được cho là mang sinh khí của đất trời, sở hữu nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, có khả năng trấn trạch, trừ tà, mang lại những năng lượng tích cực giúp cho con người mạnh khỏe, công việc suôn sẻ và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. 

 

Quả cầu thạch anh phong thủy có khả năng trấn trạch, từ tà, mang lại năng lượng tích cực giúp chủ nhân  gặt hái nhiều thành công

Tác dụng của các loại Quả cầu thạch anh

Theo phong thủy, quả cầu thạch anh có dạng khối cầu, đại diện cho năng lượng dương, cho nguyên khí đất trời, tâm hạch của trái đất. Do đó quả cầu đá thạch anh với hình khối cầu mang nguyên khí dồi dào, tượng trưng cho hành thổ ở trung tâm của trời đất, sẽ giúp chiêu tài, cầu may mắn. 

Bên cạnh đó, hình cầu trong quan niệm phương Đông còn đại diện cho sự tròn đầy, viên mãn, mang đến ý nghĩa may mắn. Dạng cầu trong phong thủy cũng sẽ giúp thu hút năng lượng, luân chuyển năng lượng trong không gian tốt hơn, từ đó giúp nâng cao công năng của vật phẩm này. 

Mỗi Quả cầu thạch anh chế tác từ các loại đá thạch anh khác nhau sẽ mang đến tác dụng phong thủy khác nhau.

Tác dụng phong thuỷ của quả cầu thạch anh hồng

Thạch anh hồng từ xưa được mệnh danh là viên đá tình duyên, giúp hỗ trợ các mối quan hệ vợ chồng, các thành viên trong gia đình, cũng như các quan hệ trong công việc, sự nghiệp. 

Quả cầu đá thạch anh hồng không những giúp cho nhân duyên thuận lợi, đời sống vợ chồng hòa hợp, còn làm giảm mệt mỏi, căng thẳng, đem lại may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống cho chủ nhân, giúp chủ nhân thường gặp quý nhân hỗ trợ.

Quả cầu thạch anh hồng phù hợp với chủ nhân tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Tuất, Tỵ và Ngọ.

 

Quả cầu thạch anh Hồng giúp hỗ trợ các mối quan hệ trong gia đình cũng như trong sự nghiệp.

Tác dụng phong thuỷ của quả cầu thạch anh vàng

Thạch anh vàng được mệnh danh là “thạch anh tài lộc”. Mang màu vàng rực rỡ như sắc mặt trời, tượng trưng cho tài lộc trong phong thủy, quả cầu đá thạch anh vàng giúp chủ nhân luôn giữ được đầu óc minh mẫn, khai thông tư duy, nhạy bén trong suy nghĩ, giúp cho chủ nhân thu hút tài lộc, vận khí, giữ tâm trí ổn định, tăng cường trí tuệ.

Quả cầu thạch anh vàng hợp với chủ nhân mệnh Kim, mệnh Thổ và nên đặt ở vị trí trung tâm. Quả cầu này cũng phù hợp với chủ nhân tuổi Sửu, Mùi, Tuất, Thìn, Dậu, Thân.

 

Quả cầu đá thạch anh vàng giúp thu hút tài lộc, may mắn cho chủ nhân

Tác dụng phong thuỷ của Quả cầu thạch anh xanh

Quả cầu thạch anh màu xanh lá đại diện cho tiền tài tăng trưởng, tài lộc sinh sôi, triệt tiêu những năng lượng tiêu cực, thúc đẩy tài vận cũng như tính siêng năng, cần cù. 

Quả cầu này phù hợp với gia chủ mệnh Hỏa, mệnh Mộc, mệnh Thủy và chủ nhân các tuổi Mão, Dần, Tỵ, Ngọ.

Vị trí đặt thích hợp của quả cầu đá thạch anh xanh là ở hướng Đông.

 

Quả cầu thạch anh xanh giúp thu hút tiền tài, tài lộc sinh sôi, triệt tiêu những năng lượng tiêu cực

Tác dụng phong thuỷ của Quả cầu thạch anh trắng

Thạch anh trắng được xem là một trong những viên đá mang năng lượng mạnh mẽ hàng đầu trong các loại thạch anh. Quả cầu thạch anh trắng sẽ giúp chủ nhân đón nhận nhiều may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp, đồng thời giúp chủ nhân khai thông trí tuệ, tăng cường trí nhớ, khai sáng vận mệnh.

Quả cầu đá thạch anh Trắng phù hợp với chủ nhân mệnh Thủy, Kim và những ai tuổi Tý, Dậu, Thân, Hợi, đồng thời nên đặt ở hướng Tây. 

 

Quả cầu đá thạch anh trắng giúp đem lại may mắn, thành công trong sự nghiệp

Tác dụng phong thuỷ của Quả cầu thạch anh tím

Thạch anh tím có tác dụng ổn định tâm lý, tăng cường sức sáng tạo, sự tập trung. Quả cầu thạch anh tím giúp cho chủ nhân luôn giữ được tâm trí bình an, thư thái, từ đó có được những quyết định sáng suốt, đạt được thành công và may mắn trong sự nghiệp. 

Quả cầu đá thạch anh tím phù hợp với chủ nhân mệnh Hỏa, Thổ, chủ nhân các tuổi Sửu, Ngọ, Tỵ, Thìn, Tuất, Mùi và đặt ở hướng Đông. 

 

Quả cầu đá thạch anh tím giúp tăng cường sáng tạo, trí tuệ

Mua Quả cầu thạch anh ở đâu để đảm bảo chất lượng

Yếu tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng tới công dụng của Quả cầu thạch anh là địa chỉ mua uy tín, đảm bảo chất lượng đá thạch anh tự nhiên. 

Đá phong thuỷ An Phát - địa chỉ cung cấp quả cầu đá thạch anh uy tín

Đá Phong thủy An Phát là tổng kho chuyên chế tác cung ứng sản phẩm quả cầu đá phong thủy và những vật phẩm phong thủy lớn nhất cả nước. An Phát có thể cung cấp đầy đủ chủng loại, kích thước, tầm giá đa dạng đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. 

Sở hữu xưởng chế tác lớn An Phát quy tụ những nghệ nhân chế tác đá quý hàng đầu chuyên chế tác các vật phẩm phong thủy như: Quả cầu thạch anh, trụ đá thạch anh, thiềm thừ, tỳ hưu, cây đào tài lộc… 100% tại An Phát đều được chế tác từ đá quý tự nhiên, có giấy chứng nhận chất lượng đá từ Viện Tài Nguyên Thiên Nhiên Và Môi Trường, đem đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối.

Bên cạnh đó, lựa chọn An Phát, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu thế như:

 • Giá xuất xưởng cạnh tranh hàng đầu thị trường không hề qua bất cứ bên trung gian nào. 
 • Khách hàng được kiểm tra kỹ càng trước khi ký nhận hàng.
 • Khách hàng nhận đầy đủ hóa đơn GTGT (VAT) nếu có nhu cầu.
 • Giao hàng tận nơi.
 • Được tư vấn, hỗ trợ cách lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp nhất với tuổi mệnh và nhu cầu. 

Xem thêm: Địa chỉ mua quả cầu đá phong thủy ở hà nội

Bảng giá Quả cầu thạch anh tại An Phát

Bảng giá Quả cầu thạch anh tại An Phát còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chất liệu đá thạch anh cũng như kích cỡ Quả cầu thạch anh. Sau đây, bạn có thể tham khảo bảng giá Quả cầu thạch anh tại An Phát như sau:

 • Quả cầu thạch anh hồng 1.3kg – 1.235.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh hồng 1.33 kg – 1.263.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh hồng 1.56kg – 1.482.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh hồng 4.27kg – 3.629.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh hồng 49.2 kg – 46.740.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh vàng VIP 4kg – 64.600.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh vàng 2.6kg – 6.500.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh vàng 3.6kg – 9.000.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh vàng 6.38kg – 11.486.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh vàng 9. 55kg – 17.190.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh trắng 1.2kg – 3. 360.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh trắng 1.39kg – 3.475.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh trắng 26kg – 22.500. 000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh tím 0.4kg – 750.000 vnđ
 • Quả cầu thạch anh tím 1.67kg – 4.325.000 vnđ

Hiện tại, còn hơn 1000+ mẫu Quả cầu thạch anh tại Đá Phong thủy An Phát, để biết chi tiết thêm về báo giá của sản phẩm đang quan tâm, quý khách hàng có thể liên hệ An Phát theo hotline 096.2631.862 hoặc 097. 918. 0110.

 

Hiện tại, còn hơn 1000+ mẫu Quả cầu thạch anh tại Đá Phong thủy An Phát cho phép quý khách hàng thỏa sức lựa chọn 

Lời kết

Trên đây, Đá phong thủy An Phát đã giới thiệu tới quý khách hàng về Quả cầu thạch anh cũng như tác dụng của Quả cầu thạch anh. Nếu quý khách hàng có nhu cầu tìm mua Quả cầu thạch anh để trang trí, gia tăng năng lượng vượng khí, thu hút tài lộc, may mắn trong cuộc sống, công việc hay mua làm quà tặng cho bạn bè, đối tác, vui lòng liên hệ Đá phong thủy An Phát theo thông tin:

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, p. Thịnh Liệt, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

Điện thoại: 096.2631.862097. 918. 0110

Website: https://daphongthuyanphat.com

 

Đã thêm vào giỏ hàng