Sắp xếp:


Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,42kg - M18361421

1,505,000đ

Kích thước cả đế: 14.1/ 9.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.42 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.714.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,41kg - M1836141

1,495,000đ

Kích thước cả đế: 14/ 9.7 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.41 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.704.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,4kg - M1836140

1,485,000đ

Kích thước cả đế: 14/ 9.7 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.4 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.694.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 0,71kg - M1836071

795,000đ

Kích thước cả đế: 11.2/ 7.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.71 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 972.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 0,7kg - M183607

785,000đ

Kích thước cả đế: 11.2/ 7.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.7 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 962.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 0,69kg - M1836069

775,000đ

Kích thước cả đế: 11.1/ 7.7 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.69 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 952.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,84kg - M1453084

3,865,000đ

Kích thước: 13.5/ 8.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.84 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.060.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,53kg - M1453053

2,470,000đ

Kích thước: 10.5/ 7.1 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.53 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.647.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,5kg - M145305

2,835,000đ

Kích thước: 10.4/ 7 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.012.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,42kg - M1453042

2,395,000đ

Kích thước: 9.4/ 6.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.42 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.854.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,33kg - M1453033

1,900,000đ

Kích thước: 9/ 6.1 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.33 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.059.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,31kg - M14530310

1,790,000đ

Kích thước: 8.9/ 6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.31 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.949.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,28kg - M1453028

1,625,000đ

Kích thước: 8.7/ 5.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.28 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.784.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,23kg - M14530231

1,350,000đ

Kích thước: 7.7/ 5.4 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.23 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.503.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,222kg - M14530222

1,306,000đ

Kích thước: 7.5/ 5.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.21 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.459.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,221kg - M14530221

1,300,500đ

Kích thước: 7.5/ 5.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.221 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.453.500đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,21kg - M1453021

1,240,000đ

Kích thước: 7.5/ 5.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.21 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.393.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 1kg - M14531

4,585,000đ

Kích thước: 14/ 8.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.780.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế cao cấp tròn 7cm (có đèn) 2234 Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,98kg - M1453098

4,495,000đ

Kích thước: 13.9/ 8.7 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.98 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.690.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế cao cấp tròn 7cm (có đèn) 2234 Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,95kg - M1453095

4,360,000đ

Kích thước: 13.8/ 8.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.95 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.555.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế cao cấp tròn 7cm (có đèn) 2234 Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,65kg - M1453065

3,010,000đ

Kích thước: 10/ 7.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.65 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.187.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,34kg - M1453034

1,955,000đ

Kích thước: 9/ 6.1 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.34 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.114.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,23kg - M1453023

1,350,000đ

Kích thước: 7.7/ 5.4 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.23 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.503.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,22kg - M1453022

1,295,000đ

Kích thước: 7.5/ 5.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.22 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.448.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,2kg - M145302

1,185,000đ

Kích thước: 7.4/ 5.1 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.2 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.338.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,17kg - M1453017

1,010,000đ

Kích thước: 7.1/ 4.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.17 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.173.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,15kg - M1453015

900,000đ

Kích thước: 6.5/ 4.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.15 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.055.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 3,5cm (2787) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 7,57kg - M1836757

7,760,000đ

Kích thước cả đế: 25.6/ 15.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 7.57 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 7.975.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế tàu to xoay 16cm (446) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 2,38kg - M1836238

2,500,000đ

Kích thước cả đế: 16.9/ 11.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 2.38 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.744.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,42kg - M1836142

1,505,000đ

Kích thước cả đế: 13.9/ 9.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.42 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.714.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7,5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Đá Phong Thủy Hoàng Long (Onyx) Vàng - 1,4kg - M183614

1,485,000đ

Kích thước cả đế: 13.8/ 9.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.4 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.694.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7,5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,83Kg - M0606183

1,767,000đ

Kích thước cả đế: 14.6/ 10.3 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.83 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.971.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7,5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1Kg - M06061

1,385,000đ

Kích thước cả đế: 13.1/ 8.7 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.562.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,94Kg - M0606094

1,307,000đ

Kích thước cả đế: 12.9/ 8.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.94 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.484.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (279) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,91Kg - M0606091

1,268,000đ

Kích thước cả đế: 12.8/ 8.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.91 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.445.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 5,23kg - M2825523

23,675,000đ

Kích thước: 27.5/ 15 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 5.23 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 24.377.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,67Kg - M2608067

889,000đ

Kích thước cả đế: 11.2/ 7.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.67 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.066.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,55Kg - M2824155

4,425,000đ

Kích thước cả đế: 14.3/ 9.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.55 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.650.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà  

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,38Kg - M2824138

3,949,000đ

Kích thước cả đế: 14.1/ 9.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.38 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.144.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,32Kg - M2824132

3,781,000đ

Kích thước cả đế: 14/ 9.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.32 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.976.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,27Kg - M2824127

3,641,000đ

Kích thước cả đế: 13.9/ 9.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.27 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.836.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,25Kg - M2824125

3,585,000đ

Kích thước cả đế: 13.8/ 9.3 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.25 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.780.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,24Kg - M2824124

3,557,000đ

Kích thước cả đế: 13.7/ 9.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.24 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.752.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,54Kg - M2824054

1,597,000đ

Kích thước cả đế: 9.7/ 7.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.54 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.756.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Hiển thị 1 - 44 / 261 kết quả

Quả cầu phong thủy mệnh Kim được nhiều người biết đến là một trong những vật phẩm phong thủy với nhiều ý nghĩa rất quan trọng. Khi sở hữu, người dùng sẽ tránh được những điều xui xẻo và luôn đón nhận được những may mắn trong cuộc sống. Trong bài viết này, đá phong thuỷ An Phát sẽ cùng độc giả đi tìm hiểu kỹ hơn về quả cầu phong thủy mệnh Kim nhé.

Tác dụng của quả cầu phong thuỷ mệnh Kim

Vì được làm từ những loại đá quý và khoáng vật, hơn nữa còn có tuổi đời hàng triệu năm, hấp thụ nhiều tinh hoa đất trời đất nên quả cầu phong thủy cho người mệnh Kim mang nguồn linh khí dương rất dồi dào. 

Từ xưa, người phương Đông đã thường quan niệm rằng cầu phong thủy mang lại cho con người nhiều tác dụng trong cuộc sống về mặt sức khỏe, may mắn và tiền tài. Với dạng hình cầu tròn, cầu đá mang biểu tượng của tâm hạch và nguyên khí trời đất. Và cũng chính bởi hình dạng tròn đó mà cầu đá tượng trưng cho sự hoàn hảo và thập toàn thập mỹ. 

Quả cầu phong thuỷ mệnh Kim

Tác dụng của quả cầu phong thủy mệnh Kim

Tùy vào màu sắc cũng như vị trí đặt, cầu đá phong thủy sẽ đem đến cho người mệnh Kim những tác dụng như sau: 

  • Mở mang trí óc, thúc đẩy học tập và hỗ trợ các mối quan hệ trong cuộc sống.

  • Mang đến cho người sở hữu sự tự tin và may mắn. 

  • Thuận lợi trong con đường công danh, tiền tài và khoa bảng. 

  • Giúp kìm hãm, chế ngự những hung khí, giải tỏa nóng giận và giúp cân bằng nội tâm.

Xem thêm: Tỳ hưu đá phong thủy

Cách lựa chọn quả cầu phong thuỷ mệnh Kim đúng nhất

Người mệnh Kim là tuýp người giỏi giao tiếp, có óc quan sát và tổ chức tốt, dễ thích nghi, có mục tiêu, quyết đoán và kiên định. Nhưng đôi khi cũng bảo thủ và khá thiếu linh hoạt. Khi lựa chọn được quả cầu phong thủy mệnh Kim phù hợp sẽ giúp người sở hữu phát huy được những thế mạnh, hạn chế được các điểm yếu, thu hút nhiều cơ hội, vận may hơn. 

Để lựa chọn được quả cầu phong thủy cho người mệnh Kim phù hợp, chúng ta sẽ dựa trên các yếu tố là hướng bài trí và màu sắc.

  • Về màu sắc, dựa theo ngũ hành, “Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Kim khắc Mộc, Hỏa khắc Kim”. Vì vậy, người mệnh Kim nên chọn các màu sắc tương sinh là Thổ (vàng và nâu vàng), màu sắc tương hợp là Kim (trắng, xám và ghi). Những quả cầu phong thủy mệnh Kim không nên sử dụng là những màu sắc tương khắc như màu đỏ, hồng và tím.

  • Về hướng bài trí, cũng dựa theo quy luật hành xung, người mệnh Kim nên đặt quả cầu đá phong thủy tại các hướng như Tây, Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nam. 

Quả cầu phong thuỷ mệnh Kim

Cách lựa chọn quả cầu phong thủy mệnh kim

Top 3 quả cầu phong thuỷ mệnh Kim tốt nhất

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại quả cầu phong thủy mệnh Kim khiến bạn không biết nên chọn loại nào cho tốt. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn top 3 quả cầu đá phong thủy cho người mệnh Kim tốt nhất.

Quả cầu phong thuỷ đá mắt hổ cho người mệnh Kim

Về mặt phong thủy, quả cầu đá mắt hổ được cho là ẩn chứa một sức mạnh thiêng liêng. Nó sẽ mang lại cho chủ nhân sở hữu sự may mắn, tăng cường dũng khí cũng như tinh thần quyết tâm và giúp hỗ trợ hoàn thành mọi dự kiến. Bên cạnh đó, quả cầu đá mắt hổ còn mang lại những ý nghĩa phong thủy sau:

  • Xóa bỏ đi sự sợ hãi và lo lắng, tạo ý chí kiên cường để đón nhận những thử thách trong công việc và cuộc sống.

  • Giúp chủ nhân sở hữu tăng cường sự quyết đoán, đưa ra quyết định đúng đắn, từ đó giúp công việc thuận lợi, suôn sẻ hơn.

  • Xua đuổi được tà ma và vận rủi đến với chủ nhân và các thành viên trong gia đình.

Quả cầu phong thủy đá mắt hổ

Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh màu trắng 

Quả cầu đá thạch anh trắng là một vật khí có năng lượng hỗ trợ rất mạnh mẽ cho những ai theo đuổi công việc học hành cũng như thúc đẩy bạn quan tâm hơn và chú ý hơn vào việc học hành.

Khi sở hữu quả cầu trắng được làm từ đá thạch anh sẽ đem lại cho bạn sự tôn trọng, tự tin và may mắn. Nó không những đem lại sự thông minh, của cải và tài lộc mà còn có tác dụng chế ngự và xua tan hung khí. Ngoài ra, quả cầu phong thủy đá thạch anh trắng còn giúp đem lại sự uyên bác, sáng suốt và giúp mở mang mối quan hệ, giao tiếp dành cho người sở hữu. 

Xem thêm: Tranh đá quý cao cấp

Quả cầu phong thủy đá thạch anh trắng

Quả cầu phong thuỷ đá thạch anh vàng cho người mệnh Kim

Do quả cầu phong thủy thạch anh vàng được từ đá thạch anh tự nhiên nên bản thân nó đã hấp thụ được nhiều nguồn năng lượng tích cực từ đất trời. Ngoài ra, nó còn được chế tạo với hình cầu biểu trưng cho mặt trời vậy nên nguồn năng lượng sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì vậy quả cầu phong thủy thạch anh vàng có thể xua đuổi đi những nguồn năng lượng xấu và không có lợi.

Nếu như bạn đang bị căng thẳng và mệt mỏi thì khi ngắm nhìn quả cầu phong thủy thạch anh vàng sẽ giúp cho tinh thần của bạn trở lên sảng khoái hơn, đem lại cảm giác vui vẻ và thoải mái.

Quả cầu phong thủy đá thạch anh vàng

Địa chỉ cung cấp quả cầu phong thuỷ mệnh Kim uy tín, chất lượng

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm quả cầu phong thủy mệnh Kim nhưng lại chưa biết nên mua ở đâu uy tín thì hãy đến ngay với Đá phong thủy An Phát nhé. Tại đây cung cấp đa dạng quả cầu phong thủy mệnh Kim với chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất. Đá phong thủy An Phát đã được nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Đảm bảo rằng khi mua sắm tại đây bạn sẽ vô cùng hài lòng.

Kết luận

Bài viết trên đã cung cấp đầy đủ và chi tiết những thông tin về quả cầu phong thủy mệnh Kim. Hy vọng rằng bài viết sẽ mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất. Hãy đến ngay với Đá phong thủy An Phát để lựa chọn những quả cầu phong thủy mệnh Kim chất lượng nhất nhé.

Xem thêm: Quả cầu thạch anh xanh

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, p.Thịnh Liệt, Hoàng Mai, tp.Hà Nội 

Trụ sở: 15F, Ngõ 169 Hoàng Mai, Tổ 21, Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 096.2631.8620979.180.110

Website: https://daphongthuyanphat.com 

Đã thêm vào giỏ hàng