Vụn Thạch Anh - Vụn Các Loại

Sắp xếp:


Đá Bồ Kết Đen Vụn Thô - M2017

Đá Bồ Kết Đen Vụn Thô - M2017

50,000đ

Kích thước: 2*2cm, 2*3cm, 2*4cm, 3*4cm, 3*5cm Quy cách đóng gói: 1kg/ gói Chất liệu: Đá Bồ Kết Đen Tự Nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-1000kg giá: 50.000đ/kg Trên 1000kg giá: 45.000đ/kg
Đá Lapit Xanh Vụn Thô - M1785

Đá Lapit Xanh Vụn Thô - M1785

90,000đ

Kích thước: 2*2cm, 2*3cm, 2*4cm, 3*4cm, 3*5cm Quy cách đóng gói: 1kg/ gói Chất liệu: Đá Lapit Xanh Tự Nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-1000kg giá: 90.000đ/kg Trên 1000kg giá: 85.000đ/kg
Vụn Thạch Anh Ngũ Sắc Thô  (Loại 1)

Vụn Thạch Anh Ngũ Sắc Thô (Loại 1)

55,000đ

Kích thước: 2*2cm, 2*3cm, 2*4cm, 3*4cm, 3*5cm Quy cách đóng gói: 1kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-1000kg giá: 55.000đ/kg Trên 1000kg giá: 50.000đ/kg
Vụn Thạch Anh Ngũ Sắc Thô (Loại 2)

Vụn Thạch Anh Ngũ Sắc Thô (Loại 2)

50,000đ

Kích thước: 2 - 4 cm Quy cách đóng gói: 1kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-1000kg giá: 50.000đ/kg Trên 1000kg giá: 45.000đ/kg
Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng ( Đặc Biệt ) - V13131

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng ( Đặc Biệt ) - V13131

60,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 105.000đ/ kg Trên 10kg: 100.000đ/ kg
Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng (Loại 1) - V13132

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng (Loại 1) - V13132

55,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 100.000đ/ kg Trên 10kg: 95.000đ/ kg
Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng (Loại 2) - V13133

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Bóng (Loại 2) - V13133

50,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 90.000đ/ kg Trên 10kg: 85.000đ/ kg
Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Đặc Biệt) - V12121

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Đặc Biệt) - V12121

70,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 125.000đ/ kg Trên 10kg: 120.000đ/ kg
Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Loại 1) - V12122

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Loại 1) - V12122

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 120.000đ/ kg Trên 10kg: 115.000đ/ kg
Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Loại 2) - V12123

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Mini (Loại 2) - V12123

60,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1 - 10kg: 110.000đ/ kg Trên 10kg: 105.000đ/ kg
Đá Thạch Anh Trắng Vụn Rải Nền Thô

Đá Thạch Anh Trắng Vụn Rải Nền Thô

15,000đ

Kích thước: 1*2, 2*2, 2*3cm Quy cách đóng gói: 1kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên 
Đá Thạch Anh Trắng Vụn Dải Mộ, Đá Thạch Anh Trắng Thô Hạt Nhỏ

Đá Thạch Anh Trắng Vụn Dải Mộ, Đá Thạch Anh Trắng Thô Hạt Nhỏ

15,000đ

Kích thước: 0,5*0,5cm Quy cách đóng gói: 1kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên  
Đá Vụn Trải Nền, Đá Vụn Lót Sàn Thạch Anh Trắng Thô (Loại 1 Cực Đẹp) - M1960

Đá Vụn Trải Nền, Đá Vụn Lót Sàn Thạch Anh Trắng Thô (Loại 1 Cực Đẹp) - M1960

60,000đ

Kích thước: 2*2cm, 2*3cm, 2*4cm, 3*4cm, 3*5cm Quy cách đóng gói: 1kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-1000kg giá: 60.000đ/kg Trên 1000kg giá: 55.000đ/kg
Đá Thạch Anh Hồng Vụn Thô (Loại 1 Cực Đẹp) - M1905

Đá Thạch Anh Hồng Vụn Thô (Loại 1 Cực Đẹp) - M1905

50,000đ

Kích thước: 2*2cm, 2*3cm, 2*4cm, 3*4cm, 3*5cm Quy cách đóng gói: 1kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-1000kg giá: 50.000đ/kg Trên 1000kg giá: 45.000đ/kg
Đá Vụn Trải Nền, Đá Vụn Lót Sàn Thạch Anh Xanh Thô (Loại 1 Cực Đẹp) - M1959

Đá Vụn Trải Nền, Đá Vụn Lót Sàn Thạch Anh Xanh Thô (Loại 1 Cực Đẹp) - M1959

60,000đ

Kích thước: 2*2cm, 2*3cm, 2*4cm, 3*4cm, 3*5cm Quy cách đóng gói: 1kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-1000kg giá 60.000đ/kg Trên 1000kg giá 50.000đ/kg
Đá Vụn Trải Nền, Đá Thạch Anh Mắt Hổ Nâu Vàng Thô - M1961

Đá Vụn Trải Nền, Đá Thạch Anh Mắt Hổ Nâu Vàng Thô - M1961

50,000đ

Kích thước: 2*2cm, 2*3cm, 2*4cm, 3*4cm, 3*5cm Quy cách đóng gói: 1kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh mắt hổ tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-1000kg giá 50.000đ/kg Trên 1000kg giá 45.000đ/kg
Vụn Đá Hổ Phách Thô 1A - M2340

Vụn Đá Hổ Phách Thô 1A - M2340

250,000đ

Kích thước: 3-5 mm Quy cách đóng gói: 100gram/ gói Chất liệu: Đá hổ phách tự nhiên Mua từ 1kg trở lên với giá 2.000.000đ/ kg
Vụn Đá Hổ Phách Size 2 - M03401

Vụn Đá Hổ Phách Size 2 - M03401

300,000đ

Kích thước: 2-4 cm Quy cách đóng gói: 100gram/ gói Chất liệu: Đá hổ phách tự nhiên Mua từ 1kg trở lên với giá 2.500.000đ/ kg
Vụn San Hô Đỏ Tự Nhiên - M2374

Vụn San Hô Đỏ Tự Nhiên - M2374

75,000đ

Kích thước: 1-3cm Quy cách đóng gói: 100gr/ gói Chất liệu: San Hô Đỏ tự nhiên Mua từ 1kg trở lên với giá 650.000đ/ kg
SỎI MÃ NÃO HOA ANH ĐÀO - M2749

SỎI MÃ NÃO HOA ANH ĐÀO - M2749

185,000đ

Kích thước: 1.5-2cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 350.000đ/ kg Trên 10kg: 330.000đ/ kg
SỎI THẠCH ANH MẮT HỔ - M25021

SỎI THẠCH ANH MẮT HỔ - M25021

285,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói  Chất liệu: Đá Thạch Anh Mắt Hổ đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 550.000đ/ kg Trên 10kg: 530.000đ/ kg
SỎI THẠCH ANH TÍM - MKT27431

SỎI THẠCH ANH TÍM - MKT27431

545,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 1.070.000đ/ kg Trên 10kg: 1.050.000đ/ kg
SỎI MÃ NÃO ĐỎ SIZE 4 - M2503

SỎI MÃ NÃO ĐỎ SIZE 4 - M2503

335,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 650.000đ/kg Trên 10kg giá: 630.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Đỏ Mini

Vụn Đá Thạch Anh Đỏ Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh đỏ tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
SỎI MÃ NÃO ĐỎ SIZE 3 - M2502

SỎI MÃ NÃO ĐỎ SIZE 3 - M2502

285,000đ

Kích thước: 1.5-2cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 550.000đ/kg Trên 10kg giá: 530.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Mini

Vụn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh mắt hổ tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 1 - M2514

SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 1 - M2514

120,000đ

Kích thước: 6-9 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 220.000đ/kg Trên 10kg giá: 200.000đ/kg
Vụn Tourmaline đa sắc - M2748

Vụn Tourmaline đa sắc - M2748

450,000đ

Kích thước: 2-3 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 850.000đ/kg Trên 10kg: 830.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Trắng Mini

Vụn Đá Thạch Anh Trắng Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh trắng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Vàng Mini

Vụn Đá Thạch Anh Vàng Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh vàng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Vụn Đá Obsidian Đen Mini

Vụn Đá Obsidian Đen Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Hồng Mini

Vụn Đá Thạch Anh Hồng Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Xanh Mini

Vụn Đá Thạch Anh Xanh Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh xanh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Vụn Đá Thạch Anh Tím Mini

Vụn Đá Thạch Anh Tím Mini

75,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tím tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 150.000đ/kg Trên 10kg giá: 145.000đ/kg
Vụn Đá Lapit Xanh Mini

Vụn Đá Lapit Xanh Mini

65,000đ

Kích thước: 2-5 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Lapit xanh tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 120.000đ/kg Trên 10kg giá: 115.000đ/kg
Đá Thạch Anh Tím Vụn Mài Bóng - M2561

Đá Thạch Anh Tím Vụn Mài Bóng - M2561

100,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh tím tự nhiên Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg giá: 190.000đ/kg Trên 10kg giá: 185.000đ/kg
Đá Vụn Thạch Anh Vàng Mài Bóng - M2562

Đá Vụn Thạch Anh Vàng Mài Bóng - M2562

125,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh vàng tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 230.000đ/kg Trên 10kg: 225.000đ/kg
SỎI THẠCH ANH HỒNG - M21953

SỎI THẠCH ANH HỒNG - M21953

260,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 500.000đ/kg Trên 10kg giá: 480.000đ/kg
Đá Vụn Thạch Anh Hồng Mài Bóng - M04024

Đá Vụn Thạch Anh Hồng Mài Bóng - M04024

55,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh hồng tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 100.000đ/kg Trên 10kg: 95.000đ/kg
SỎI THẠCH ANH VÀNG - M2275

SỎI THẠCH ANH VÀNG - M2275

600,000đ

Kích thước: 2-3cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 1.150.000đ/kg Trên 10kg giá: 1.100.000đ/kg
SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 2 - M2196

SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 2 - M2196

150,000đ

Kích thước: 10-15 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 280.000đ/kg Trên 10kg giá: 260.000đ/kg
Đá Vụn Thạch Anh Vàng Mài Bóng (Vào Màu) - M04021

Đá Vụn Thạch Anh Vàng Mài Bóng (Vào Màu) - M04021

55,000đ

Kích thước: 1*1cm và 1*1,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh vàng tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 100.000đ/kg Trên 10kg: 95.000/kg
Đá Vụn Thạch Anh Tóc Mài Bóng - M1456

Đá Vụn Thạch Anh Tóc Mài Bóng - M1456

60,000đ

Kích thước: 11cm và 11,5cm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá thạch anh vàng tự nhiên mài bóng Mua nhiều giá tốt: Từ 1-10kg: 115.000đ/kg Trên 10kg: 110.000đ/kg
SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 3 - M2273

SỎI MÃ NÃO ĐA SẮC SIZE 3 - M2273

185,000đ

Kích thước: 15-20 mm Quy cách đóng gói: 0.5kg/ gói Chất liệu: Đá Mã Não đã quay bóng tự nhiên Mua nhiều giá tốt:  Từ 1-10kg giá: 350.000đ/kg Trên 10kg giá: 330.000đ/kg

Hiển thị 1 - 44 / 66 kết quả

Có thể bạn chưa biết, đá vụn thạch anh đang được sử dụng rất nhiều trong xây dựng, rải nền nhà để thu hút năng lượng, tăng lộc tài tại nơi ở, công ty hay phòng làm việc.

Cụ thể công dụng của vụn thạch anh ra sao? Nên dùng đá như thế nào cho hiệu quả? Mua đá thạch anh vụn ở đâu đảm bảo chất lượng? Tất cả sẽ được An Phát giải đáp trong bài viết dưới đây. Hãy cùng dõi theo nhé!

Đá vụn thạch anh là gì?

Đá vụn thạch anh chính là phần đá còn lại của những miếng đá thạch anh nguyên khối. Sau khi được chế tác, đẽo, gọt thành các vật phẩm khác nhau; phần vụn còn lại của đá thạch anh cũng được ứng dụng rất nhiều trong phong thuỷ, nhất là về xây dựng.

Lý do bởi đá vụn thạch anh mang tới nhiều năng lượng dương tích cực, tác động tốt đến sức khỏe tinh thần của con người. Có thể kể đến như giúp minh mẫn và thư thái đầu óc, giảm căng thẳng mỏi mệt, hạn chế ảnh hưởng xấu từ các thiết bị điện tử hiện nay. 

Đá vụn thạch anh được ứng dụng nhiều trong cuộc sống

Dù chỉ là những mảnh nhỏ nhưng vụn đá thạch anh vẫn ẩn chứa trong mình nguồn linh khí mạnh mẽ, được lắng đọng từ sâu trong lòng đất từ hàng triệu năm nay.

Đá vụn thạch anh được cho là có thể giúp hoá giải hung khí, sát khí, chiêu mộ cát khí cho chủ nhân. Nhờ đó không gian sống, làm việc, học tập trở nên dễ chịu hơn, đầy sức sống, đồng thời lại phù trợ tốt cho gia chủ cả về học tập, công danh và sự nghiệp.

Ứng dụng phổ biến của đá vụn thạch anh

Đá vụn thạch anh được ứng dụng trong rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Tuỳ vào mục đích mà cách dùng sẽ khác nhau. Song nhìn chung vụn thạch anh sẽ được sử dụng để:

- Làm móng cho nhà:

Người ta sử dụng đá vụn thạch anh để lót móng nhà với tác dụng trấn trạch cho căn hộ. Do đá thạch anh có nguồn năng lượng dương mãnh liệt nên có thể ngăn chặn âm khí cũng như từ trường xấu ở xung quanh. Không chỉ thế, đá vụn thạch anh còn tạo ra nguồn từ trường tốt để gia chủ sống vui vẻ, mạnh khỏe.

Thông thường vụn thạch anh sẽ được rải lên nền nhà với mật độ 2 – 6 kg/mét vuông và độ dày từ 17cm trở xuống. Nếu còn dư có thể rải góc bếp, khu vực cổng ra vào hay phòng khách…để dương khí được phát triển mạnh mẽ hơn và khai quang đường đi cho gia chủ. 

- Lót chậu cây:

Vụn đá thạch anh được dùng để lót những chậu cây, nhất là các chậu cây mang ý nghĩa tốt lành trong phong thuỷ. Nhờ đó cây phát triển xanh tốt, sống lâu hơn, lại giúp tăng thêm ý nghĩa, sức mạnh của loại cây bạn chọn để bài trí trong không gian sống, sinh hoạt và làm việc.

Ngoài lót móng nhà, chậu cây đá vụn thạch anh còn dùng để lót giường ngủ

- Lót giường ngủ:

Đá vụn thạch anh có thể dùng để lót giường nhưng thường người ta sẽ hay chọn đá màu xanh, tím hay màu hồng. Tác dụng chính của chúng là giúp ngủ ngon, kích thích máu lưu thông, giảm stress muộn phiền trong cuộc sống.

- Dùng để lọc nước:

Một trong những ứng dụng khá độc đáo khác của đá thạch anh vụn là để lọc và tăng cường lượng nước. Nước sẽ tinh khiết và sạch sẽ hơn. Tuy nhiên hạn chế dùng quá nhiều để tránh gây tác dụng ngược nhé.

- Chế tác các loại tranh đá quý:

Là đá quý nên đá vụn thạch anh được dùng nhiều để chế tác tranh. Với gam màu đa dạng, đá phù hợp với nhiều loại chi tiết, chủ đề, giúp cho bức tranh thêm lung linh hài hoà, gợi cảm giác sáng tươi, đẹp đẽ. Tranh đá quý thạch anh cũng phù hợp với nhiều loại kiến trúc, kiểu bài trí không gian cũng như sở thích của chủ nhân.

- Làm vật chặn tài liệu hay giấy tờ:

Các doanh nhân, người làm ăn rất thích sử dụng vụn thạch anh để làm chặn tài liệu hoặc giấy tờ. Bởi nó mang ý nghĩa giúp cho công việc trở nên thuận lợi và gặp nhiều điều may, cải thiện được mối quan hệ với đối tác cũng như khách hàng và đồng nghiệp.

Xem thêm: Giá đá thạch anh vụn dải nền nhà

Các loại vụn thạch anh và ý nghĩa của mỗi loại

- Thạch anh vụn xanh:

Đá vụn thạch anh màu xanh là biểu trưng của sự nảy nở sinh sôi, tràn đầy sức sống. Tác dụng chính của loại đá này là sẽ tạo và thu hút dòng luân chuyển về tiền bạc, mang tới sự thịnh vượng và giàu có cho chủ nhân.

Đá vụn thạch anh thô tại An Phát

- Thạch anh vụn trắng:

Vụn thạch anh trắng có nhiều sắc thái khác nhau: có thể là sắc thái pha lê không màu trong suốt hoặc màu trắng, trắng ngà. Theo khoa học thì màu trắng là tổng hòa của các màu sắc khác nhau nên đá vụn thạch anh trắng thường được dùng để điều hòa năng lượng, không dư thừa, không khiếm khuyết. Từ đó bài trừ năng lượng xấu, ngăn chặn vận xui.

- Đá thạch anh vụn tím:

Màu tím là biểu tượng của tình yêu, sự thuỷ chung son sắt. Dù bên ngoài có vẻ thuần khiết và nhã nhặn nhưng nó cũng ẩn chứa trong đó nguồn năng lượng mạnh mẽ, diệu kỳ. Vụn đá thạch anh màu này giúp trấn trạch trừ tà, hoá giải địa khí xấu, đồng thời tăng cường vượng khí, vận may.

- Vụn thạch anh đen: 

Với nguồn năng lượng huyền bí và bất diệt, thạch anh đen sẽ mang lại may mắn và quyền lực cho người dùng. Không chỉ thế còn tốt cho sức khỏe, giúp điều hòa huyết áp, hấp thu và chuyển hoá các sóng thiết bị điện tử.

- Đá thạch anh hồng: 

Loại đá này tượng trưng cho hạnh phúc và tình yêu, rải trong nhà giúp hôn nhân thêm tươi mới, bền chặt. Gia đình hạnh phúc thăng hoa, thuận hoà như ý.

- Đá vụn thạch anh vàng: 

Mang màu sắc đại diện cho năng lượng mặt trời, đá vụn thạch anh vàng giúp chiêu tài và thu hút vận may trong công việc cũng như hoạt động kinh doanh buôn bán.

Xem thêm: Mua đá thạch anh vụn ở đâu uy tín

Giá vụn thạch anh trên thị trường dao động nhiều mức khác nhau

Xem thêm: Thạch anh vụn ngũ sắc

Địa chỉ cung cấp vụn thạch anh uy tín, giá rẻ

Đá Phong thủy An Phát tự hào là đơn vị uy tín, tin cậy sẽ mang đến cho bạn sản phẩm đá vụn thạch anh chất lượng đảm bảo, tự nhiên 100%. Các sản phẩm đá phong thuỷ của chúng tôi đều có giấy chứng nhận chất lượng cấp bởi Viện Tài Nguyên và Môi trường, do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Sử dụng vụn đá thạch anh tại An Phát sẽ giúp cho công trình, tác phẩm của bạn thêm đẹp hơn, ý nghĩa hơn, lại thu hút nguồn cát khí tốt lành, phù trợ toàn diện cho hôn nhân, cuộc sống, công việc.

Liên hệ ngay với Đá phong thủy An Phát để được tư vấn chu đáo và báo giá cụ thể, chi tiết nhất!

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT

Showroom:  số 89 Bùi Huy Bích, p.Thịnh Liệt, Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

Điện thoại: 0982.627.1660979.180.110

Website: https://daphongthuyanphat.com 

Và đây là cảm nhận của khách hàng sau khi đã tới và mua "Vụn Thạch Anh" tại DaPhongThuyAnPhat.Com của chúng tôi: 


 

Đã thêm vào giỏ hàng