Sắp xếp:


Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tóc Vàng VIP - 1,6kg - M686816

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Tóc Vàng VIP - 1,6kg - M686816

298,120,000đ

Kích thước: 21/ 10 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tóc Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 298.780.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 2A - 5,6kg - M260656

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 2A - 5,6kg - M260656

25,340,000đ

Kích thước: 28.5/ 16 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 5.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá:  26.042.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19x19cm (0597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 2A - 4,84kg - M2606484

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 2A - 4,84kg - M2606484

21,920,000đ

Kích thước: 27/ 14.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 4.84 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 22.622.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19x19cm (0597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 2A - 2,4kg - M260624

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 2A - 2,4kg - M260624

10,920,000đ

Kích thước: 24/ 11.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 11.610.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 5,58kg - M1977558

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 5,58kg - M1977558

10,234,000đ

Kích thước: 28.5/ 16 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 5.58 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 10.886.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19x19cm (0597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà  
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 5,1kg - M197751

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 5,1kg - M197751

9,320,000đ

Kích thước: 28/ 15.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 5.1 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 10.022.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19x19cm (0597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 3,34kg - M1977334

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 3,34kg - M1977334

6,152,000đ

Kích thước: 26/ 13.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.34 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 6.822.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 2,52kg - M1977252

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 2,52kg - M1977252

4,676,000đ

Kích thước: 25/ 12.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.52 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.346.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 1,74kg - M1977174

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 1,74kg - M1977174

4,122,000đ

Kích thước: 22.8/ 10.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.74 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.712.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 13x13cm (1918) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 1,6kg - M197716

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 1,6kg - M197716

3,800,000đ

Kích thước: 22.5/ 10 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.390.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 13x13cm (1918) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 1,37kg - M1977137

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 1,37kg - M1977137

3,271,000đ

Kích thước: 14.6/ 9.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.37 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.431.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 1,2kg - M197712

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 1,2kg - M197712

2,845,000đ

Kích thước: 14.2/ 9.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.2 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.040.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 0,85kg - M1977085

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 0,85kg - M1977085

2,040,000đ

Kích thước: 13.3/ 8.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.85 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.235.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 0,84kg - M1977084

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1A - 0,84kg - M1977084

2,017,000đ

Kích thước: 13.2/ 8.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.84 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.212.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Quả Cầu Thạch Anh Mini Các Loại

221,000đ

THÔNG SỐ SẢN PHẨM Chế tác: HÌnh cầu bóng mịn Trọng lượng: 50g – 150g Kích thước: 3cm – 5cm Màu sắc: Nhiều màu TẶNG KÈM ĐẾ GỖ CHO SẢN PHẨM ️
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,84kg - M1453084

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,84kg - M1453084

3,865,000đ

Kích thước: 13.5/ 8.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.84 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.060.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,5kg - M145305

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,5kg - M145305

2,835,000đ

Kích thước: 10.4/ 7 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.5 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.012.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,28kg - M1453028

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,28kg - M1453028

1,625,000đ

Kích thước: 8.7/ 5.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.28 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.784.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,23kg - M14530231

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,23kg - M14530231

1,350,000đ

Kích thước: 7.7/ 5.4 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.23 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.503.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,222kg - M14530222

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,222kg - M14530222

1,306,000đ

Kích thước: 7.5/ 5.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.222 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.459.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,221kg - M14530221

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,221kg - M14530221

1,300,500đ

Kích thước: 7.5/ 5.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.221 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.453.500đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,21kg - M1453021

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,21kg - M1453021

1,240,000đ

Kích thước: 7.5/ 5.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.21 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.393.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 1kg - M14531

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 1kg - M14531

4,585,000đ

Kích thước: 14/ 8.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.780.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế cao cấp tròn 7cm (có đèn) 2234 Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,98kg - M1453098

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,98kg - M1453098

4,495,000đ

Kích thước: 13.9/ 8.7 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.98 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.690.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế cao cấp tròn 7cm (có đèn) 2234 Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,95kg - M1453095

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,95kg - M1453095

4,360,000đ

Kích thước: 13.8/ 8.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.95 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.555.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế cao cấp tròn 7cm (có đèn) 2234 Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,23kg - M1453023

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,23kg - M1453023

1,350,000đ

Kích thước: 7.7/ 5.4 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.23 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.503.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,22kg - M1453022

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,22kg - M1453022

1,295,000đ

Kích thước: 7.5/ 5.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.22 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.448.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,2kg - M145302

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,2kg - M145302

1,185,000đ

Kích thước: 7.4/ 5.1 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.2 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.338.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,17kg - M1453017

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,17kg - M1453017

1,010,000đ

Kích thước: 7.1/ 4.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.17 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.173.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 4cm (2788) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 5,23kg - M2825523

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 5,23kg - M2825523

23,675,000đ

Kích thước: 27.5/ 15 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 5.23 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 24.377.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 3,27kg - M1977327

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 3,27kg - M1977327

6,216,000đ

Kích thước: 18/ 13 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.27 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 6,43kg - M2604643

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 6,43kg - M2604643

6,740,000đ

Kích thước: 22.3/ 13.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 6.43 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy chứng nhận chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,31kg - M1453031

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,31kg - M1453031

2,030,000đ

Kích thước cả đế: 7.4/ 6.1cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.31 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,27kg - M1453027

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0,27kg - M1453027

1,790,000đ

Kích thước cả đế: 7.3/ 5.7cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.27 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0.30kg - M1453030

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng - 0.30kg - M1453030

1,970,000đ

Kích thước cả đế: 7.3/6cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.30 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.88kg - 8,6cm AH019

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.88kg - 8,6cm AH019

26,400,000đ

Đường kính: 8,6cm Trọng lượng: 0.88kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.58kg - 7.5cm AH017

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.58kg - 7.5cm AH017

17,400,000đ

Đường kính: 7.5cm Trọng lượng: 0.58kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.07kg - 9cm AH016

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.07kg - 9cm AH016

32,100,000đ

Đường kính: 9cm Trọng lượng: 1.07kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.52kg - 10cm AH015

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.52kg - 10cm AH015

45,600,000đ

Đường kính: 10cm Trọng lượng: 1.52kg   Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.49kg - 10cm AH014

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.49kg - 10cm AH014

44,700,000đ

Đường kính: 10cm Trọng lượng: 1.49kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.53kg - 6.8cm AH013

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.53kg - 6.8cm AH013

15,900,000đ

Đường kính: 6.8cm Trọng lượng: 0.53kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.66kg - 8cm

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.66kg - 8cm

19,800,000đ

Đường kính: 8cm Trọng lượng: 0.66kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Giấy Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.52kg - 6.8cm AH011

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 0.52kg - 6.8cm AH011

15,600,000đ

Đường kính: 6.8cm Trọng lượng: 0.52kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.21kg - 9.5cm AH010

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Vàng 1.21kg - 9.5cm AH010

36,300,000đ

Đường kính: 9.5cm Trọng lượng: 1.21kg  Chất liệu: Đá thạch anh vàng+ Tặng hộp đựng sang trọng + Đế gỗ như hình + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.

Hiển thị 1 - 44 / 99 kết quả

Quả cầu thạch anh vàng chế tác 100% từ đá thạch anh vàng tự nhiên quý hiếm, liền khối. Đây là loại đá quý vô cùng hiếm, mang năng lượng mạnh mẽ, là vật phẩm phong thủy vô cùng may mắn. Quả cầu thạch anh vàng được cho là bảo vật thu hút tài lộc, may mắn, giúp chủ nhân luôn gặt hái thành công, đời sống viên mãn. Bởi vậy, đây cũng là quả cầu phong thủy có giá thành tương đối cao so với các quả cầu phong thủy từ chất liệu khác. 

Quả cầu thạch anh vàng được chế tác 100% từ đá thạch anh vàng quý hiếm

Tìm hiểu về quả cầu thạch anh vàng

Quả cầu thạch anh vàng được chế tác thủ công bởi những nghệ nhân chế tác đá quý lâu năm tại Đá Phong thủy An Phát, tạo nên vật phẩm với khối cầu tròn đều, bóng mịn cân đối không tỳ vết.

Bạn có thể bắt gặp quả cầu thạch anh vàng với nhiều hình khối khác nhau từ những quả cầu lớn trưng bày trong không gian của những tòa nhà lớn, sang trọng tới quả cầu đặt trên đế gỗ trưng bày trong phòng làm việc, phòng tiếp khách hay những quả cầu nhỏ trong thất tinh trận. 

Với mỗi hình dáng và kích cỡ khác nhau, quả cầu thạch anh vàng đều mang năng lượng mạnh mẽ giúp thu hút tài lộc, vượng khí, cát khí cho không gian đặt bày nó. Màu vàng hoàng kim còn được xem là màu của may mắn, tiền tài, thịnh vượng đem đến cho không gian sự sang trọng lẫn vượng khí dồi dào. 

Ý nghĩa và tác dụng của quả cầu thạch anh vàng

Không chỉ là một tạo tác đẹp từ đá quý thiên nhiên, quả cầu thạch anh vàng còn mang nhiều ý nghĩa với phong thủy và sức khỏe. 

Ý nghĩa phong thủy:

 • Thu hút tiền tài, may mắn, thúc đẩy công danh, sự nghiệp
 • Mang năng lượng dương mạnh mẽ giúp hóa giải bớt những năng lượng âm có hại cho con người.
 • Xua đuổi năng lượng xấu, các tà khí và các bức xạ có hại cho con người.
 • Giúp cho con người có được tinh thần thoải mái, giảm căng thẳng, stress, giữ cho đầu óc sáng suốt, ra được những quyết định đúng đắn trong công việc, tạo đà cho sự nghiệp thăng tiến.
 • Gắn kết các mối quan hệ ngoại giao tốt cho công việc, sự nghiệp.

Ý nghĩa với sức khỏe

 • Giảm căng thẳng, đau đầu, hỗ trợ trí nhớ, tăng cường khí huyết 
 • Tạo giấc ngủ ngon
 • Tăng cường hệ tiêu hóa
 • Giúp máu lưu thông, tuần hoàn khỏe mạnh.

Xem thêm: Quả cầu thạch anh hồng

Không chỉ là một tạo tác đẹp từ đá quý thiên nhiên, quả cầu thạch anh vàng còn mang nhiều ý nghĩa với phong thủy và sức khỏe. 

Những ai nên sử dụng quả cầu thạch anh vàng

Quả cầu thạch anh vàng mang màu vàng là màu phù hợp với người mệnh Kim và mệnh Thổ. Những người thuộc tuổi mệnh này khi sử dụng quả cầu thạch anh vàng trong phòng làm việc, phòng khách, phòng ngủ sẽ giúp quả cầu phát huy năng lực và trợ phong thủy tốt nhất cho chủ nhân giúp chủ nhân đón nhận nhiều may mắn, thuận lợi.

Người mệnh Thổ có năm sinh như sau: Mậu Dần (1938 và 1998), Kỷ Mão (1939 và 1999), năm Bính Tuất (1946 và 2006), năm Đinh Hợi (1947 và 2007), năm Canh Tý (1960 và 2020), Tân Sửu (1961 và 2021), Mậu Thân (1968) và Kỷ Dậu (1969), Bính Thìn (1976) và Đinh Tỵ (1977), Canh Ngọ (1990) và Tân Mùi (1991)

Người mệnh Kim có năm sinh như sau: Canh Thìn (2000) và Tân Tỵ (2001); Nhâm Thân (1992) và Quý Dậu (1993); Giáp Tý (1984) và Ất Sửu (1985); Canh Tuất (1970) và Tân Hợi (1971); Nhâm Dần (1962) và Quý Mão (1963); Giáp Ngọ (1954 và 2014), Ất Mùi (1955 và 2015)

Ngoài ra, quả cầu thạch anh vàng còn hỗ trợ cho những người gặp các vấn đề như:

 • Hay đau đầu, người bị chóng mặt
 • Trẻ em thiếu tập trung hoặc bị tăng động
 • Những người làm ăn, kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần tập trung, mong muốn công việc thuận lợi
 • Những người thường xuyên ngủ không sâu, mất giấc ngủ
 • Người có bệnh liên quan đến xương khớp, nhất là ở bàn tay
 • Người phải ngồi bàn giấy, làm việc với máy tính nhiều
 • Những người tính tình yếu đuối, nhút nhát.

Xem thêm: Quả cầu thạch anh tím

Quả cầu thạch anh vàng mang màu vàng là màu phù hợp với người mệnh Kim và mệnh Thổ

Hướng dẫn cách đặt quả cầu thạch anh vàng 

Là biểu tượng của tiền tài, danh vọng và may mắn, vị trí đặt quả cầu thạch anh vàng sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả phong thủy cũng như con đường công danh tài lộc của chủ nhân. Bởi vậy, quý khách cần lưu ý các điểm sau khi chọn nơi đặt quả cầu thạch anh vàng:

 • Nên đặt tại phòng khách hoặc những nơi tiếp khách để cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè.
 • Nên đặt trên bàn làm việc để tăng hiệu quả công việc, giúp công việc hanh thông, thuận lợi.
 • Nên đặt trên bàn lễ tân đón khách giúp thu hút được khách quý.
 • Nên đặt tại phòng ngủ để con người được mạnh khỏe, có giấc ngủ sâu.
 • Có thể đặt trên két sắt để tụ tài, thu hút tiền của.
 • Không nên đặt quả cầu thạch anh vàng tại những nơi ẩm thấp, tối tăm, các góc nhọn, trong bếp, trên lối đi hoặc những nơi có sát khí để tránh tác động ngược.

Giá quả cầu thạch anh vàng

Giá quả cầu thạch anh vàng trên thị trường tương đối đa dạng, phụ thuộc vào kích cỡ cũng như đơn vị bán. Quý khách hàng có thể tham khảo giá quả cầu thạch anh vàng tại An Phát như sau:

Quả cầu thạch anh vàng VIP 4kg – 64.500.000 vnđ

Quả cầu thạch anh vàng 2,24kg – 4.030.000 vnđ

Quả cầu thạch anh vàng 2,6kg – 6.500.000 vnđ

Quả cầu thạch anh vàng 2,92 kg – 6.424.000 vnđ

Quả cầu thạch anh vàng 3,02 kg – 6.644.000 vnđ

Quả cầu thạch anh vàng 3,6kg – 9.000.000 vnđ

Quả cầu thạch anh vàng 4,26kg – 10.650.000 vnđ

Quả cầu thạch anh vàng 6,38kg – 11.486.000 vnđ

Quả cầu thạch anh vàng 9,55kg – 17.990.000 vnđ

Quả cầu thạch anh vàng 31kg – 55.800.000 vnđ

Hiện nay, Đá Phong thủy An Phát còn nhận chế tác quả cầu đá phong thủy theo yêu cầu của. Quý khách hàng quan tâm có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 096.2631.862 hoặc 097. 918. 0110 để nhận báo giá chi tiết của từng quả cầu với kích thước mong muốn. 

Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh mộc

Giá quả cầu thạch anh vàng trên thị trường tương đối đa dạng, phụ thuộc vào kích cỡ cũng như đơn vị bán

Địa chỉ chuyên cung cấp quả cầu thạch anh vàng uy tín, giá rẻ

Suốt nhiều năm qua, Đá Phong thủy An Phát tự hào là tổng kho quả cầu đá phong thủy, địa chỉ cung cấp các vật phẩm từ đá phong thủy trong đó có quả cầu thạch anh vàng với chất lượng hàng đầu. Với mẫu mã đa dạng, kích thước phong phú, chủng loại đáp ứng theo yêu cầu đa dạng của mọi khách hàng, An Phát tự tin đáp ứng được mọi nhu cầu mua trang trí, biếu tặng hay trưng bày tại cơ quan văn phòng để tăng cường vượng khí, tài khí cho không gian.

Khi lựa chọn quả cầu thạch anh vàng tại An Phát, khách hàng không chỉ nhận được giá xuất xưởng tốt nhất thị trường, còn nhận được giấy chứng nhận đá quý đi kèm với mọi sản phẩm đảm bảo chất lượng, cùng với đó là tư vấn về cách chọn cũng như trưng bày quả cầu đá phong thủy sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng. Liên hệ ngay với Đá Phong thủy An Phát hôm nay để theo thông tin:

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, p. Thịnh Liệt, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

Điện thoại: 096.2631.862097. 918. 0110

Website: https://daphongthuyanphat.com

Đã thêm vào giỏ hàng