Sắp xếp:


Hốc Thạch Anh Tím - 4,86kg - M2923486

Hốc Thạch Anh Tím - 4,86kg - M2923486

7,650,000đ

Kích thước nguyên đá: 23/ 16.5/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 30.5/ 19/ 16 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 4.86 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 7.915.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 3,8kg - M292338

Hốc Thạch Anh Tím - 3,8kg - M292338

6,060,000đ

Kích thước nguyên đá: 23.5/ 16/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 32/ 19/ 19 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.8 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 6.292.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 3,6kg - M292336

Hốc Thạch Anh Tím - 3,6kg - M292336

5,760,000đ

Kích thước nguyên đá: 21/ 15/ 10.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 29/ 20.5/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.992.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 3,03kg - M2923303

Hốc Thạch Anh Tím - 3,03kg - M2923303

4,905,000đ

Kích thước nguyên đá: 17.5/ 14.5/ 10.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 24/ 18/ 16 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 3.03 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.137.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 2,78kg - M2923278

Hốc Thạch Anh Tím - 2,78kg - M2923278

4,530,000đ

Kích thước nguyên đá: 23/ 14.5/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 30.5/ 17/ 14 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.78 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.762.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 2,56kg - M2923256

Hốc Thạch Anh Tím - 2,56kg - M2923256

4,200,000đ

Kích thước nguyên đá: 20.5/ 11/ 9.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 29/ 16/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.56 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.432.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 2,32kg - M2923232

Hốc Thạch Anh Tím - 2,32kg - M2923232

3,840,000đ

Kích thước nguyên đá: 21/ 12/ 12 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 31/ 17/ 14 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 2.32 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.072.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Hộp nhung sang trọng Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 5A - 47,48kg - M29234748

Hốc Thạch Anh Tím 5A - 47,48kg - M29234748

57,736,000đ

Kích thước nguyên đá: 87/ 26/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 100/ 36/ 31 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 47.48 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 57.956.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE700) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 5A - 47,65kg - M29234765

Hốc Thạch Anh Tím 5A - 47,65kg - M29234765

57,940,000đ

Kích thước nguyên đá: 78/ 27/ 25 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 92/ 34/ 35.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 47.65 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 58.160.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE700) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 5A - 34,6kg - M2923346

Hốc Thạch Anh Tím 5A - 34,6kg - M2923346

42,080,000đ

Kích thước nguyên đá: 73/ 23/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 84/ 31/ 30 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 34.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 42.300.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE500) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 4A - 28,43kg - M29232843

Hốc Thạch Anh Tím 4A - 28,43kg - M29232843

34,676,000đ

Kích thước nguyên đá: 56/ 25/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 68/ 32/ 26 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 28.43 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 34.896.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE500) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 5A - 23,69kg - M29232369

Hốc Thạch Anh Tím 5A - 23,69kg - M29232369

28,988,000đ

Kích thước nguyên đá: 56/ 21/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 68.5/ 23.5/ 21.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 23.69 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 29.208.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE500) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,57kg - M1848057

Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,57kg - M1848057

630,000đ

Kích thước: 6.5/ 11/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.57 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Ngọc Hoàng Long 0,57kg giá: 750.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,4kg - M184804

Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,4kg - M184804

460,000đ

Kích thước: 5.5/ 10.5/ 7.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.4 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Ngọc Hoàng Long 0,4kg giá: 580.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,25kg - M2918025

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,25kg - M2918025

1,310,000đ

Kích thước: 5.6/ 8.9/ 6.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.25 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Hồng 0,25kg giá: 1.430.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,24kg - M2918024

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,24kg - M2918024

1,260,000đ

Kích thước: 5.5/ 8.9/ 6.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.24 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Hồng 0,24kg giá: 1.380.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,19kg - M2918019

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,19kg - M2918019

1,010,000đ

Kích thước: 4.8/ 8/ 5.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.19 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Hồng 0,19kg giá: 1.130.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,17kg - M2918017

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,17kg - M2918017

910,000đ

Kích thước: 4.5/ 7.6/ 5.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.17 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Hồng 0,17kg giá: 1.030.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,32kg - M2919032

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,32kg - M2919032

1,340,000đ

Kích thước: 5/ 10.5/ 7.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.32 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Trắng 0,32kg giá: 1.460.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,161kg - M29190161

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,161kg - M29190161

704,000đ

Kích thước: 4.6/ 8/ 8.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.161 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Trắng 0,161kg giá: 824.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,16kg - M2919016

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,16kg - M2919016

700,000đ

Kích thước: 4.5/ 8/ 5.6 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.16 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Trắng 0,16kg giá: 820.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,1kg - M291901

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,1kg - M291901

460,000đ

Kích thước: 4/ 6.5/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.1 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Trắng 0,1kg giá: 580.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,096kg - M29210096

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,096kg - M29210096

492,000đ

Kích thước: 3.5/ 6.6/ 4.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.096 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Xanh 0,096kg giá: 612.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,12kg - M2921012

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,12kg - M2921012

600,000đ

Kích thước: 4.1/ 7/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.12 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Xanh 0,12kg giá: 720.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,124kg - M29210124

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,124kg - M29210124

618,000đ

Kích thước: 4/ 7.1/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.124 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Xanh 0,124kg giá: 738.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,11kg - M2921011

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,11kg - M2921011

555,000đ

Kích thước: 4/ 7/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.11 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Xanh 0,11kg giá: 675.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,83kg - M2920083

Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,83kg - M2920083

2,965,000đ

Kích thước: 8.9/ 14/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.83 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Obsidian Đen 0,83kg giá: 3.085.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,45kg - M2920045

Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,45kg - M2920045

1,635,000đ

Kích thước: 6.7/ 11.3/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.45 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Obsidian Đen 0,45kg giá: 1.755.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,44kg - M2920044

Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,44kg - M2920044

1,600,000đ

Kích thước: 6.8/ 11.3/ 8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.44 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Obsidian Đen 0,44kg giá: 1.720.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,171kg - M29200171

Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,171kg - M29200171

659,000đ

Kích thước: 5.1/ 8.2/ 5.9 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.171 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Obsidian Đen 0,171kg giá: 779.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 4A - 4,21kg - M2923421

Hốc Thạch Anh Tím 4A - 4,21kg - M2923421

6,775,000đ

Kích thước nguyên đá: 18.5/ 21/ 10 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 26.5/ 26/ 17.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 4.21 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 7.190.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Đèn 7 màu Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 4A - 7,62kg - M2923762

Hốc Thạch Anh Tím 4A - 7,62kg - M2923762

9,604,000đ

Kích thước nguyên đá: 26/ 23/ 19.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 32/ 29.5/ 21.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 7.62 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 9.824.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 4A - 11,21kg - M29231121

Hốc Thạch Anh Tím 4A - 11,21kg - M29231121

14,012,000đ

Kích thước nguyên đá: 29.5/ 26.8/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 36.5/ 33.5/ 25 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 11.21 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 14.232.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE500) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 4A - 7,88kg - M2923788

Hốc Thạch Anh Tím 4A - 7,88kg - M2923788

9,916,000đ

Kích thước nguyên đá: 28/ 20/ 16 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 37/ 21.5/ 21 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 7.88 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 10.136.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 4A - 20,17kg - M29232017

Hốc Thạch Anh Tím 4A - 20,17kg - M29232017

24,764,000đ

Kích thước nguyên đá: 33/ 26/ 18 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 45/ 31/ 28 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 20.17 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 24.984.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE500) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím 5A - 23,14kg - M29232314

Hốc Thạch Anh Tím 5A - 23,14kg - M29232314

28,328,000đ

Kích thước nguyên đá: 40/ 25/ 23 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 50/ 36/ 29 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 23.14 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 28.548.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE500) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 8,4kg - M205984

Hốc Thạch Anh Tím - 8,4kg - M205984

6,760,000đ

Kích thước: 31.3/ 26.9/ 20.8 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 8.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 6.980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Đèn 7 màu Dầu dưỡng đá + Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,176kg - M18480176

Kim Tự Tháp Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - 0,176kg - M18480176

236,000đ

Kích thước: 4.6/ 7.2/ 5.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.176 kg Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Ngọc Hoàng Long 0,176kg giá: 356.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,12kg - M2918012

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Hồng - 0,12kg - M2918012

660,000đ

Kích thước: 4.1/ 7/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.12 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Hồng 0,12kg giá: 780.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 8,2kg - M205982

Hốc Thạch Anh Tím - 8,2kg - M205982

6,610,000đ

Kích thước: 33.3/ 21.8/ 18.5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 8.2 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 6.830.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE400) Đèn 7 màu Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,076kg - M29190076

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Trắng - 0,076kg - M29190076

364,000đ

Kích thước: 3.6/ 6/ 4.3 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.076 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Trắng 0,076kg giá: 484.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,125kg - M29210125

Kim Tự Tháp Phong Thủy Thạch Anh Xanh - 0,125kg - M29210125

623,000đ

Kích thước: 4.2/ 7/ 5 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.125 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Thạch Anh Xanh 0,125kg giá: 743.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,17kg - M2920017

Kim Tự Tháp Phong Thủy Obsidian Đen - 0,17kg - M2920017

655,000đ

Kích thước: 5.1/ 8.3/ 5.9 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 0.17 kg Chất liệu: Đá Obsidian Đen tự nhiên Tặng kèm: Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Kim Tự Tháp Obsidian Đen 0,17kg giá: 775.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Hốc Thạch Anh Tím - 5,4kg - M292454

Hốc Thạch Anh Tím - 5,4kg - M292454

11,700,000đ

Kích thước nguyên đá: 21/ 16/ 15 cm (cao/ rộng/ sâu) Kích thước cả đế: 27/ 19.5/ 20 cm (cao/ rộng/ sâu) Trọng lượng: 5.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 12.115.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế gỗ cao cấp (DE300) Đèn 7 màu Hộp nhung sang trọng Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà

Hiển thị 1 - 44 / 344 kết quả

Các vật phẩm phong thuỷ không chỉ là một vật dụng trang trí mà còn là vật mang đến may mắn, tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ. Vậy vật phẩm phong thuỷ là gì? Công dụng thần kỳ của nó trong cuộc sống ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây, hãy dành chút thời gian để tìm hiểu thêm nhé.

Vật phẩm phong thuỷ là gì?

Vật phẩm phong thuỷ còn có tên gọi khác là pháp khí phong thuỷ. Đây là đồ vật được nhiều người tin dùng để mang đến tài lộc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đồng thời nó cũng được dùng để trang trí hay làm quà tặng ý nghĩa và giá trị.

Mỗi vật phong thuỷ sẽ phù hợp với người sở hữu nhất định. Nếu chọn đúng vật phẩm hợp tuổi, hợp mạng, tương sinh sẽ giúp gia chủ đạt được nhiều thành công và may mắn. 

vật phẩm phong thủy

Vật phẩm phong thuỷ giúp mang lại may mắn, vượng khí

Các vật phẩm phong thuỷ phổ biến nhất hiện nay

Hiện nay, rất nhiều người sử dụng vật phẩm phong thuỷ để mong muốn có một cuộc sống thay đổi, gặp nhiều may mắn và thành đạt trong công việc. Ở Việt Nam nói riêng và các nước châu A nói chung, các vật phẩm được chia thành từng loại với từng chức năng khác nhau. https://reviewtop24h.com/

Trang sức, vật phẩm phong thuỷ đeo trên người 

Vật phẩm phong thuỷ đeo trên người bao gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn,... Các vật phẩm này đều được chế tác từ các loại đá quý tự nhiên mang ý nghĩa cầu may. Khi đeo những vật phong thuỷ này sẽ tạo cảm giác an toàn, tràn đầy năng lượng tích cực, sức khoẻ dồi dào, tránh gặp những chuyện xui rủi, kém may mắn.

vật phẩm phong thủy đeo trên người

Vòng tay hổ phách tự nhiên

Vật phẩm phong thuỷ để bàn làm việc 

Trong công việc, kinh doanh, buôn bán không thể thiếu yếu tố phong thuỷ bởi nó sẽ đem lại thịnh vượng cho gia chủ. Khi sử dụng vật phẩm phong thuỷ để bàn làm việc sẽ tạo ra một nguồn năng lượng tích cực dồi dào, giúp cho quá trình tiến hành đàm phán các hợp đồng lớn được thành công, suôn sẻ, công việc kinh doanh thuận lợi. Ngoài ra, người sở hữu vật phẩm này sẽ luôn gặp may mắn trong công việc, có cơ hội thăng tiến cao.

Vật phong thuỷ để bàn có khá nhiều mẫu mã, mỗi một vật phong thuỷ sẽ có những chức năng và công dụng khác nhau như: 

  • Quả cầu phong thuỷ được làm từ các loại đá tự nhiên quý hiếm có công dụng xua đuổi tà khí, cầu may mắn, tiền tài, thể hiện quyền uy của người sở hữu.

  • Tượng tỳ hưu đá quý mang ý nghĩa chiêu lộc, hút tài, giúp gia chủ làm ăn phát đạt, con đường công danh rộng mở.

  • Cóc 3 chân, cóc ngậm đồng xu vàng, dáng ngồi tôn nghiêm hướng vào gia chủ mang ý nghĩa sẽ đem đến sự thịnh vượng, giàu có.

  • Tượng Phúc - Lộc - Thọ với 3 ông tiên luôn giúp và phù hộ cho gia chủ có một cuộc sống ấm no, khỏe mạnh và phát tài.

  • Tượng ngũ linh mang vẻ uy nghiêm và quyền lực.

Xem thêm: Vòng tay đá phong thủy

vật phẩm phong thủy để bàn làm việc

Tỳ Hưu để trên bàn làm việc giúp thu hút năng lượng tích cực

Vật phẩm phong thuỷ đặt bàn thờ thần tài 

Các vật phong thuỷ có khả năng chiêu tài, hút may mắn thường được đặt trên bàn thờ ông Thần Tài - Thổ Địa để kích hoạt tài vận, giúp tăng cường năng lượng tốt đến với gia chủ, việc kinh doanh buôn bán diễn ra thuận lợi, phát triển, hỗ trợ tích cực cho sự nghiệp và công việc của gia chủ.

Dưới đây là 5 vật phẩm phong thuỷ bàn thờ thần tài mang may mắn, hút tài lộc vào nhà.

  • Kim Thiềm ngoài được đặt trên bàn làm việc còn có thể được đặt trên bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa. Theo dân gian, Kim Thiềm chỉ ngậm tiền vào đêm trăng tròn, nơi nào có Kim Thiền là nơi đó có tiền tài, của cải sung túc, cuộc sống ấm no.

  • Tỳ hưu là đứa con thứ 9 của Long Vương. Tỳ Hưu được trời ban cho thân hình cân đối, xinh đẹp, có thần thái và hội tụ đầy đủ các nét đẹp của nhân gian.

  • Lục bình là vật phẩm được dùng để lưu giữ cát khí, hội tụ và lưu giữ linh khí của trời đất. Ngoài ra Lục Bình còn bảo vệ gia đình luôn bình an, không bị quấy phá.

  • Dây hoa mai còn được gọi là dây ngũ phúc, dây mai thịnh vượng. Dây mai được kế từ 5 đồng được khắc nổi 5 chữ Phú - Quý - Trường - Thọ - Mệnh. Dây ngũ phúc hoa mai là biểu tượng của phúc khí, hạnh phúc, đem lại may mắn và điềm lành cho gia chủ.

  • Bát tụ bảo là một bát ngọc chứa đầy những thỏi vàng óng ánh mang ý nghĩa hút tài, sinh khí, tiền vào như nước.

vật phẩm phong thủy bàn thờ thần tài

Bát tụ bảo thường được đặt trên bàn thờ thần tài mang ý nghĩa hút tài lộc

Vật phẩm phong thuỷ hoá giải tam tai 

Lo lắng, bất an luôn là tâm lý chung của nhiều người khi bước vào tuổi tam tai. Hạn tam tai là tai hoạ 3 năm liên tiếp xảy ra đối với mỗi tuổi, cứ 12 năm là sẽ gặp tam tai một lần.

Trong những năm tam tai không biết tai hoạ, xui xẻo sẽ ập đến với gia chủ bất kỳ lúc nào. Có kiêng có lành, hãy chuẩn bị những tâm lý lạc quan, tích cực hoặc có thể đặt niềm tin vào các vật phong thuỷ hoá giải tam tai. Một số vật phẩm phong thuỷ thường được sử dụng hoá giải tam tai là đồng xu phong thuỷ, vòng tay phong thuỷ, tượng phật phong thuỷ,...

Xem thêm: Gậy như ý phong thủy

Địa chỉ mua vật phẩm phong thuỷ uy tín, chất lượng 

Không quá khó để tìm được địa chỉ mua vật phẩm phong thuỷ, nhưng để tìm được địa chỉ đáng tin cậy, đáp ứng được cả yêu cầu về chất lượng và giá thành là vấn đề nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. 

Với nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, Đá Phong Thuỷ An Phát tự hào là cơ sở chế tác và phân phối vật phẩm phong thuỷ chất lượng, uy tín hàng đầu hiện nay. Tất cả sản phẩm chúng tôi cung cấp đều được chế tác tinh xảo với độ chính xác tuyệt đối từ những viên đá quý hiếm và cao cấp bậc nhất. Khi mua vật phẩm tại Đá Phong Thuỷ An Phát, khách hàng sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi mới nhất và được tặng kèm giấy kiểm định đá quý với cam kết 100% chất liệu đá quý thiên nhiên.

Lời kết

Nếu quý khách hàng đang cần tìm các vật phẩm mang lại may mắn, hãy truy cập vào kênh Youtube bằng cách nhấp vào đây để xem các clip và công dụng của từng vật phẩm. Liên hệ với Đá Phong Thuỷ An Phát qua Hotline: 0982.627.166 - 0989.170.110 hoặc truy cập vào Website cũng như Fanpage Facebook để được tư vấn và đặt hàng nhé.

Xem thêm: Đồng điếu phong thủy

Đã thêm vào giỏ hàng