Quả Cầu Canxit

Sắp xếp:


Quả Cầu Phong Thủy Canxit Trắng - 5,44kg - M2471544

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Trắng - 5,44kg - M2471544

2,860,000đ

Kích thước: 28/ 16 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 5.44 kg Chất liệu: Đá Canxit Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Trắng 5,44kg giá: 3.562.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 19cm (0597) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Trắng - 4,498kg - M24714498

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Trắng - 4,498kg - M24714498

2,389,000đ

Kích thước: 26/ 14 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 4.498 kg Chất liệu: Đá Canxit Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Trắng 4,498kg giá: 3.091.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Trắng - 3,34kg - M2471334

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Trắng - 3,34kg - M2471334

1,810,000đ

Kích thước: 25/ 13 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.34 kg Chất liệu: Đá Canxit Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Trắng 3,34kg giá: 2.480.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Trắng - 2,386kg - M24712386

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Trắng - 2,386kg - M24712386

1,315,000đ

Kích thước: 23.5/ 12 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.386 kg Chất liệu: Đá Canxit Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Trắng 2,386kg giá: 2.005.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 14.5cm (2061) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 6kg - M29066

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 6kg - M29066

3,140,000đ

Kích thước: 28.6/ 15.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 6 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 6kg giá: 3.842.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 5,544kg - M29065544

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 5,544kg - M29065544

2,912,000đ

Kích thước: 28/ 15.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 5.544kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 5,544kg giá: 3.615.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 4,832kg - M29064832

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 4,832kg - M29064832

2,556,000đ

Kích thước: 27/ 14.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 4.832 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 4,832kg giá: 3.258.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 4,274kg - M29064274

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 4,274kg - M29064274

2,277,000đ

Kích thước: 26.5/ 14 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 4.274 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 4,274kg giá: 2.980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 3,332kg - M29063332

1,786,000đ

Kích thước: 25.5/ 12.9 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.332 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 3,332kg giá: 2.476.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 3,204kg - M29063204

1,722,000đ

Kích thước: 25.2/ 12.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.204 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 3,204kg giá: 2.412.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 3,194kg - M29063194

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 3,194kg - M29063194

1,717,000đ

Kích thước: 25/ 12.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 3.194 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 3,194kg giá: 2.407.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 2,872kg - M29062872

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 2,872kg - M29062872

1,556,000đ

Kích thước: 24.5/ 12.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.872 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 2,872kg giá: 2.246.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 2,506kg - M29062506

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 2,506kg - M29062506

1,373,000đ

Kích thước: 16.9/ 11.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.506 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 2,506kg giá: 1.617.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 2,276kg - M29062276

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 2,276kg - M29062276

1,258,000đ

Kích thước: 16.5/ 11.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.276 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 2,276kg giá: 1.502.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,802kg - M29061802

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,802kg - M29061802

1,021,000đ

Kích thước: 16/ 11.2 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.802 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 1,802kg giá: 1.265.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,7kg - M290617

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,7kg - M290617

970,000đ

Kích thước: 15/ 10.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.7 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 1,7kg giá: 1.215.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,372kg - M29061372

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,372kg - M29061372

771,000đ

Kích thước: 13.8/ 9.7 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.372 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 1,372kg giá: 980.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,361kg - M29061361

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,361kg - M29061361

766,000đ

Kích thước: 13.7/ 9.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.361 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 1,361kg giá: 975.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,248kg - M29061248

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,248kg - M29061248

710,000đ

Kích thước: 13.5/ 9.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.248 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 1,248kg giá: 918.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Trắng - 1,696kg - M24711696

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Trắng - 1,696kg - M24711696

968,000đ

Kích thước: 15/ 11 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.696 kg Chất liệu: Đá Canxit Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Trắng 1,696kg giá: 1.128.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung đựng sang trọng Túi giấy cao câp Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 10,55kg - M29061055

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 10,55kg - M29061055

5,465,000đ

Kích thước: 32/ 20 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 10.55 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 9kg giá: 6.055.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 23cm (1574) Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 9kg - M29069

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 9kg - M29069

4,640,000đ

Kích thước: 30.5/ 18.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 9 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 9kg giá: 5.375.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đè vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 8,87kg - M2906887

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 8,87kg - M2906887

4,575,000đ

Kích thước: 36/ 18 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 8.87 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 8,87kg giá: 5.310.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đè vuông 19cm (597) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 6,4kg - M290664

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 6,4kg - M290664

3,320,000đ

Kích thước: 29/ 17.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 6.4 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 6,4kg giá: 4.042.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 4,2kg - M290642

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 4,2kg - M290642

2,220,000đ

Kích thước: 26/ 14.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 4.2 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua Quả Cầu Đá Canxit Vàng 4,2kg giá: 2.942.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy đựng sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,86kg - M2906186

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,86kg - M2906186

1,050,000đ

Kích thước: 15.7/ 10.3 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.86 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.294.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,5kg - M290615

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,5kg - M290615

835,000đ

Kích thước: 13.9/ 9.6 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.5 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.044.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,35kg - M2906135

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,35kg - M2906135

760,000đ

Kích thước: 13.7/ 9.4 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.35 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 969.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,57kg - M1660157

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,57kg - M1660157

870,000đ

Kích thước: 14.1/ 9.8 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.87 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.079.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,14kg - M1660114

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 1,14kg - M1660114

655,000đ

Kích thước: 13.3/ 9 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.14 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 864.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7.5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 
Quả Cầu Phong Thuỷ Canxit Vàng 1.56kg - M16607

Quả Cầu Phong Thuỷ Canxit Vàng 1.56kg - M16607

858,000đ

Đường kính quả cầu: 10cm Trọng lượng nguyên đá: 1.56kg Chất liệu: Đá Canxit  Tặng kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý + Đế Gỗ Như Hình + Hộp Đựng Cao Cấp Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.
Quả Cầu Phong Thuỷ Canxit Vàng 2kg - M16606

Quả Cầu Phong Thuỷ Canxit Vàng 2kg - M16606

1,100,000đ

Đường kính quả cầu: 11cm Trọng lượng nguyên đá: 2kg Chất liệu: Đá Canxit  Tặng kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý + Đế Gỗ Như Hình + Hộp Đựng Cao Cấp Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.
Quả Cầu Phong Thuỷ Canxit Vàng 1.67kg - M16605

Quả Cầu Phong Thuỷ Canxit Vàng 1.67kg - M16605

1,002,000đ

Đường kính quả cầu: 10.5cm Trọng lượng nguyên đá: 1.67kg Chất liệu: Đá Canxit  Tặng kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý + Đế Gỗ Như Hình Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.
Quả Cầu Phong Thuỷ Canxit Vàng 1,62kg - M16603

Quả Cầu Phong Thuỷ Canxit Vàng 1,62kg - M16603

891,000đ

Đường kính quả cầu: 10cm Trọng lượng nguyên đá: 1.62kg Chất liệu: Đá Canxit  Tặng kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý + Đế Gỗ Như Hình Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Quả Cầu Phong Thuỷ Canxit Vàng 3.87kg - M16608

2,128,000đ

Đường kính quả cầu: 13.5cm Trọng lượng nguyên đá: 3.87kg Chất liệu: Đá Canxit  Tặng kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý + Đế Gỗ Như Hình + Hộp Đựng Cao Cấp Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Quả Cầu Phong Thuỷ Canxit Vàng 1.59kg - M16604

874,000đ

Đường kính quả cầu: 10cm Trọng lượng nguyên đá: 1.59kg Chất liệu: Đá Canxit  Tặng kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý + Đế Gỗ Như Hình Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Quả Cầu Canxit Vàng 7,01kg - M16601

3,855,000đ

Đường kính quả cầu: 16,5cm Trọng lượng nguyên đá: 7,01kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng Ý nghĩa: quả cầu tròn với ý nghĩa giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Quả Cầu Canxit 2,26kg - M16602

1,243,000đ

Đường kính quả cầu: 11cm Trọng lượng nguyên đá: 2,26kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng Ý nghĩa: quả cầu tròn với ý nghĩa giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Quả Cầu Canxit Trắng 4,06kg - M03474

1,827,000đ

Đường kính quả cầu: 13cm Trọng lượng nguyên đá: 4,06kg Chất liệu: Đá Canxit Trắng Ý nghĩa: quả cầu tròn với ý nghĩa giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Quả Cầu Canxit 2,34kg - M03471

1,053,000đ

Đường kính quả cầu: 11,5cm Trọng lượng nguyên đá: 2,34kg Chất liệu: Đá Canxit Trắng Ý nghĩa: quả cầu tròn với ý nghĩa giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Quả Cầu Canxit 3,44kg - M03472

1,470,000đ

Đường kính quả cầu: 13cm Trọng lượng nguyên đá: 3,44kg Chất liệu: Đá Canxit Trắng Ý nghĩa: quả cầu tròn với ý nghĩa giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng - 2,54kg - M2906254

1,390,000đ

Kích thước: 17.5/ 12.1 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.54 kg Chất liệu: Đá Canxit Vàng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.634.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 9cm (2792) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Giấy kiểm định chất lượng đá Thiệp tặng quà 

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng 9cm - M1660

550,000đ

Kích thước: 9cm Trọng lượng: 1kg Chất liệu: Đá Canxit  Tặng kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý + Đế Gỗ Như Hình + Hộp Đựng Cao Cấp Ý nghĩa: quả cầu canxit vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Quả Cầu Phong Thủy Canxit Vàng 11cm - M1660

1,298,000đ

Kích thước: 11cm - 2,36kg Chất liệu: Đá Canxit  Tặng kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý + Đế Gỗ Như Hình + Hộp Đựng Cao Cấp Ý nghĩa: quả cầu canxit vàng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.

Hiển thị 1 - 44 / 56 kết quả

Quả cầu canxit vàng là một trong những vật phẩm phong thủy dành cho chủ nhân mệnh Kim, mệnh Thổ rất được yêu thích. Quả cầu được chế tác 100% từ đá canxit vàng tự nhiên, là loại đá chứa năng lượng phong thủy mạnh mẽ, vẻ đẹp sang trọng với sắc vàng thổ sáng tươi nhuận. Bề mặt quả cầu bóng sáng không chút tì vết.

Quả cầu canxit vàng vừa là vật phẩm trang trí tăng vẻ đẹp hiện đại, tinh tế cho không gian, còn có công năng phong thủy giúp thu hút may mắn, tài lộc tới với chủ nhân.

Ý nghĩa phong thuỷ của quả cầu phong thuỷ canxit vàng

Đá canxit vàng có nhiều ý nghĩa trong phong thủy lẫn công năng tốt cho sức khỏe con người.

 

Đá canxit vàng là một trong những loại đá quý được sử dụng phổ biến để chế tác thành các vật phẩm đá quý trang trí, đá phong thủy. Đá canxit có thành phần chính là canxi cacbonat dưới hình thức hợp chất ổn định nhất, tạo nên khối đá quý tinh khiết với độ trong suốt và vẻ đẹp tuyệt vời.

Với độ cứng và trong, đá canxit có vẻ bề ngoài gần giống thạch anh nhưng nhẹ hơn và dễ chế tác hơn. Đây là loại đá quý có nhiều ý nghĩa trong phong thủy lẫn công năng tốt cho sức khỏe con người.

Ý nghĩa phong thủy

Đá canxit vàng được cho là chứa đựng đầy đủ các yếu tố của đất, nước, gió, lửa – là tứ đại quan trọng cấu thành nên vũ trụ và vạn vật theo quan niệm phương đông. Quả cầu canxit vàng nhờ đó mang năng lượng tổng hòa của vũ trụ vừa sản sinh vừa bảo vệ, vừa cân bằng.

Người xưa đã sử dụng quả cầu canxit vàng để:

 • Chiêu tài hóa sát
 • Chế ngự năng lượng xấu từ sao Cửu Tử và Thất Xích
 • Đem tới may mắn về tài lộc lẫn công danh, sức khỏe cho gia chủ
 • Giúp trí tuệ thông suốt, mở mang, kết nối và thắt chặt các mối quan hệ
 • Giảm mâu thuẫn không đáng có, tránh các xui rủi, điều tiếng
 • Là biểu tượng của trí tuệ, thường được đặt trên bàn của các chính trị gia, luật sư, nhà bác học…

Ý nghĩa với sức khỏe

Theo quan niệm của các nhà trị liệu, đá canxit có thể giảm đau lưng, tăng cường xương khớp, răng và mắt. 

Ngoài ta, đá canxit còn giúp tăng sự tập trung, giảm căng thẳng, và những năng lượng tiêu cực độc hại tỏa ra từ tâm trí, giúp làm cân bằng, trả lại sự bình thản, minh mẫn cho trí óc.

Xem thêm: Quả cầu thạch anh vàng

Cách chọn quả cầu phong thuỷ canxit vàng hợp tuổi, mệnh

Quả cầu canxit vàng là một trong những vật phẩm phong thủy dành cho chủ nhân mệnh Kim, mệnh Thổ

Với sắc vàng thổ mang màu của trung tâm, đại diện cho sự cân bằng, tiền bạc, quả cầu canxit sẽ trợ lực phong thủy tốt nhất cho chủ nhân mệnh Kim và mệnh Thổ.

Người mệnh Kim

Mang màu sắc tương sinh với chủ nhân mệnh Kim, quả cầu canxit vàng sẽ hỗ trợ phong thủy giúp người mệnh Kim khắc chế bớt những điểm yếu, phát huy sở trường thế mạnh để đạt đến thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

Những người mệnh Kim thường có năm sinh: 1932 và 1933; 1940 và 1941; 1954 và 1955; 1962 và 1963; 1970 và 1971; 1984 và 1985; 1992 và 1993, 2000 và 2001; 2014 và 2015.

Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh kim

Người mệnh Thổ

Mang màu sắc bản mệnh là màu vàng, quả cầu canxit vàng sẽ trợ lực phong thủy đắc lực, giúp chủ nhân mệnh Thổ gặt hái may mắn, tài lộc thành công trong sự nghiệp.

Cụ thể, người mệnh Thổ có năm sinh như sau:

 • Lộ Bàng Thổ – 1930 và 1931; 1990 và 1991
 • Bích Thượng Thổ – 1960 và 1961; 2020 và 2021
 • Thành Đầu Thổ – 1938 và 1939; 1998 và 1999
 • Sa trung Thổ- 1976 và 1977
 • Đại Trạch Thổ – 1968 và 1969
 • Ốc Thượng Thổ – 1946 và 1947; 2006 và 2007

Bên cạnh đó, quả cầu canxit vàng còn phù hợp với các tuổi: Thân, Tuất, Thìn, Dậu, Mùi, Sửu. 

Hướng dẫn đặt quả cầu phong thuỷ canxit vàng để hút vượng khí, tài lộc

 

Để quả cầu canxit vàng phát huy công năng, giúp gia tăng vượng khí, thu hút tài lộc, khi bài trí, quý khách hàng cần lưu ý các điểm sau:

 • Nên đặt ở trung tâm ngôi nhà, tại các phương vị cát để tăng cường sinh khí. 
 • Nên đặt trên bàn học, bàn làm việc để giúp thúc đẩy năng lượng dương và tài vận giúp tăng cường tập trung, nâng cao hiệu quả học tập, làm việc.
 • Không nên đặt quả cầu canxit ở góc bếp, lối đi hoặc những hướng xấu vì có thể ảnh hưởng tới sát khí, vận mệnh các thành viên.
 • Không đặt ở các vị trí để rơi vỡ, dễ bị vật khác va chạm vào gây trầy xước. 
 • Không đặt quả cầu ở những nơi bị che khuất, sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng hấp thu và điều chuyển năng lượng.'

Xem thêm: Quả cầu đá phong thủy giá bao nhiêu

Giá bán quả cầu phong thuỷ canxit vàng

Hiện nay, tại Đá Phong thủy An Phát đang có hàng trăm sản phẩm quả cầu canxit khác nhau với mức giá phong phú. Quý khách hàng quan tâm có thể nhận báo giá quả cầu canxit vàng chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ Đá Phong thủy An Phát theo hotline 096.2631.862 hoặc 097.918.0110.

Liên hệ Đá phong thủy An Phát để nhận báo giá quả cầu canxit vàng chi tiết nhất

Địa chỉ mua quả cầu canxit vàng uy tín, giá rẻ

Liên hệ Đá phong thủy An Phát để nhận báo giá quả cầu canxit vàng chi tiết nhất

Một trong các tiêu chí hàng đầu để chọn mua quả cầu đá phong thủy chất lượng chính là địa chỉ uy tín. Đá Phong thủy An Phát suốt nhiều năm qua luôn là địa chỉ cung cấp quả cầu canxit vàng chất lượng được rất nhiều khách hàng tin tưởng.

Bên cạnh quả cầu canxit vàng, tại Đá Phong thủy An Phát, quý khách hàng có thể lựa chọn hàng ngàn sản phẩm đá phong thủy đa dạng với chủng loại, kích thước, chất liệu phong phú. 

Đến với An Phát, khách hàng không chỉ được cam kết mức giá cạnh tranh hàng đầu thị trường, còn được tư vấn cách lựa chọn, trưng bày các vật phẩm phong thủy sao cho phù hợp với tuổi mệnh và không gian nhất, giúp quả cầu phát huy công năng phong thủy tốt nhất.

Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu tìm mua quả cầu canxit vàng để trang trí trong không gian, nâng cao vượng khí, thu hút tài lộc, may mắn, hay làm quà để tặng người thân, bạn bè, vui lòng liên hệ ngay với Đá Phong thủy An Phát theo thông tin:

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, p. Thịnh Liệt, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

Điện thoại: 096.2631.862 097.918.0110

Website: https://daphongthuyanphat.com

Đã thêm vào giỏ hàng