QUẢ CẦU THẠCH ANH TRĂNG

Sắp xếp:


Quả Cầu Thạch Anh Mini Các Loại

221,000đ

THÔNG SỐ SẢN PHẨM Chế tác: HÌnh cầu bóng mịn Trọng lượng: 50g – 150g Kích thước: 3cm – 5cm Màu sắc: Nhiều màu TẶNG KÈM ĐẾ GỖ CHO SẢN PHẨM ️
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,69Kg - M2816069

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,69Kg - M2816069

5,605,000đ

Kích thước: 11.3/ 7.9 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.69 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 5.782.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,48Kg - M2816048

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,48Kg - M2816048

3,925,000đ

Kích thước cả đế: 10.3/ 6.9 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.48 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.102.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 6cm (2790) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,32Kg - M2816032

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,32Kg - M2816032

2,645,000đ

Kích thước cả đế: 9.1/ 6.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.32 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 2.804.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,83Kg - M0606183

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,83Kg - M0606183

1,767,000đ

Kích thước cả đế: 14.6/ 10.3 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.83 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.971.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 7,5cm (2791) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,55Kg - M2824155

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,55Kg - M2824155

4,425,000đ

Kích thước cả đế: 14.3/ 9.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.55 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.650.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà  
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,38Kg - M2824138

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,38Kg - M2824138

3,949,000đ

Kích thước cả đế: 14.1/ 9.6 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.38 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 4.144.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,32Kg - M2824132

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,32Kg - M2824132

3,781,000đ

Kích thước cả đế: 14/ 9.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.32 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.976.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,27Kg - M2824127

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,27Kg - M2824127

3,641,000đ

Kích thước cả đế: 13.9/ 9.4 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.27 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.836.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,24Kg - M2824124

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,24Kg - M2824124

3,557,000đ

Kích thước cả đế: 13.7/ 9.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.24 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 3.752.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn tròn 7cm (2234) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,54Kg - M2824054

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,54Kg - M2824054

1,597,000đ

Kích thước cả đế: 9.7/ 7.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.54 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.756.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,531Kg - M28240531

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,531Kg - M28240531

1,571,800đ

Kích thước cả đế: 9.6/ 7.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.531 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.730.800đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,52Kg - M2824052

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,52Kg - M2824052

1,569,000đ

Kích thước cả đế: 9.6/ 7.1 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.52 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tieu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.728.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,51Kg - M2824051

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,51Kg - M2824051

1,513,000đ

Kích thước cả đế: 9.5/ 7 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.51 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 1.672.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế nhựa 5cm (2789) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,45Kg - M2824045

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,45Kg - M2824045

1,564,000đ

Kích thước cả đế: 9.3/ 6.8 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 0.45 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 8,46Kg - M0889846

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 8,46Kg - M0889846

38,768,000đ

Kích thước cả đế: 30.3/ 18 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 8.46 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,38Kg - M2607138

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,38Kg - M2607138

3,725,000đ

Kích thước cả đế: 13.9/ 9.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.38 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,4Kg - M260714

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,4Kg - M260714

3,775,000đ

Kích thước cả đế: 13.9/ 9.2 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 1.4 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 7,55Kg - M0606755

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 7,55Kg - M0606755

7,825,000đ

Kích thước cả đế: 22.8/ 14.1 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 7.55 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 5,8Kg - M060658

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 5,8Kg - M060658

6,080,000đ

Kích thước cả đế: 21.5/ 16 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 5.8 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 2,84Kg - M0606284

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 2,84Kg - M0606284

3,075,000đ

Kích thước cả đế: 17.4/ 11 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 2.84 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,922Kg - M06060922

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,922Kg - M06060922

1,641,000đ

Kích thước cả đế: 12.9/ 7.9 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.922 kg  Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ đèn như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,921Kg - M06060921

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,921Kg - M06060921

1,641,000đ

Kích thước cả đế: 12.9/ 7.9 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.921 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ đèn như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,81Kg - M0606081

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,81Kg - M0606081

1,476,000đ

Kích thước cả đế: 12.5/ 7.5 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.81 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ đèn như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,83Kg - M0606083

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,83Kg - M0606083

1,506,000đ

Kích thước cả đế: 12.7/ 7.7 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.83 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ đèn như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,78Kg - M0606078

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,78Kg - M0606078

1,431,000đ

Kích thước cả đế: 12.4/ 7.4 cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.78 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ đèn như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 2B - 1,62kg - M2607162

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 2B - 1,62kg - M2607162

4,811,000đ

Kích thước cả đế: 13.5/11cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.62 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ đèn như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 2B - 1,16kg - M2607116

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 2B - 1,16kg - M2607116

3,523,000đ

Kích thước cả đế: 12.5/10cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 1.16 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ đèn như hình + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 2A - 0,6kg - M038706

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 2A - 0,6kg - M038706

2,325,000đ

Kích thước cả đế: 10/7cm (cao/ đường kính) Trọng lượng: 0.6 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: Đế gỗ + Hộp đựng sang trọng + Túi đựng làm quà + Thiệp + Dầu dưỡng đá + Giấy kiểm định chất lượng đá
Qủa Cầu Phong Thuỷ Đá Thạch Anh Trắng 1.7kg - 10.5cm M26074

Qủa Cầu Phong Thuỷ Đá Thạch Anh Trắng 1.7kg - 10.5cm M26074

5,060,000đ

Đường kính quả cầu: 10.5cm Trọng lượng nguyên đá: 1.7kg  Chất liệu: Đá thạch anh trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá thạch anh trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 0.67kg - 8cm M060619

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 0.67kg - 8cm M060619

1,005,000đ

Đường kính quả cầu: 10cm Trọng lượng nguyên đá: 0.67kg  Chất liệu: Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 8,3kg - 17cm M060618

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 8,3kg - 17cm M060618

8,300,000đ

Đường kính quả cầu: 17cm Trọng lượng nguyên đá: 8,3kg  Chất liệu: Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,68Kg -8cm - M03871

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 0,68Kg -8cm - M03871

2,571,000đ

Đường kính quả cầu: 8 cm Trọng lượng nguyên đá: 0,68 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới. Sản phẩm nhận được gồm: Bi cầu + đế gỗ + hộp đựng sang trọng + túi đựng sang trọng + dầu dưỡng đá + thiệp + chứng thư chứng thực đá quý
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 6,87kg - 16cm - M06420 Giảm 14,356,000đ

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 6,87kg - 16cm - M06420

24,444,000đ 38,800,000đ -37%

Đường kính quả cầu: 16 cm Trọng lượng nguyên đá: 6,87 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 5,15kg - 15cm - M26073

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 5,15kg - 15cm - M26073

14,420,000đ

Đường kính quả cầu: 15 cm Trọng lượng nguyên đá: 5.15 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,54Kg - 10cm - M26072

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,54Kg - 10cm - M26072

4,312,000đ

Đường kính quả cầu: 10 cm Trọng lượng nguyên đá: 1,54 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,83kg - 11cm - M060615

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 1,83kg - 11cm - M060615

2,745,000đ

Đường kính quả cầu: 11 cm Trọng lượng nguyên đá: 1,83 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 1,07kg - 9cm - M03872

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 1,07kg - 9cm - M03872

3,936,000đ

Đường kính quả cầu: 9cm Trọng lượng nguyên đá: 1,07 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 0,95kg - 9cm - M26070

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 0,95kg - 9cm - M26070

2,660,000đ

Đường kính quả cầu: 9cm Trọng lượng nguyên đá: 0,95kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 0,68kg - 8cm - M060611

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 0,68kg - 8cm - M060611

1,020,000đ

Đường kính quả cầu: 8cm Trọng lượng nguyên đá: 0,68kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới.
Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 0,55kg 7cm M03870

Qủa Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng 0,55kg 7cm M03870

2,116,000đ

Đường kính quả cầu: 7cm Trọng lượng nguyên đá: 0,55 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên + Có đầy đủ giấy kiểm định đá quý + Tặng hộp đựng sang trọng Ý nghĩa: Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh trắng giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi. Để biết rõ hơn về sản phẩm mời quý khách tham khảo video giới thiệu về sản phẩm bên dưới. Sản phẩm nhận được gồm: Bi cầu + đế gỗ + hộp đựng sang trọng + túi đựng sang trọng + dầu dưỡng đá + thiệp + chứng thư chứng thực đá quý
Quả Cầu Phong Thuỷ Thạch Anh Trắng 0.97kg - M08893

Quả Cầu Phong Thuỷ Thạch Anh Trắng 0.97kg - M08893

2,425,000đ

Đường kính quả cầu: 9cm Trọng lượng nguyên đá: 0.97kg Chất liệu: Thạch Anh Trắng Tặng kèm: Giấy Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: quả cầu thạch anh giúp cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc hanh thông, thuận lợi.
Quả Cầu Phong Thuỷ Thạch Anh Trắng 1,87kg - M06068

Quả Cầu Phong Thuỷ Thạch Anh Trắng 1,87kg - M06068

1,680,000đ

Trọng lượng - Đường kính quả cầu: 1,87kg - 10,5cm Chât liệu: Thạch Anh Trắng Tự Nhiên  Tặng kèm: Đế Gỗ Như Hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: Quả cầu tròn mang ý nghĩa về một cuộc sống vẹn tròn viên mãn, công việc luôn đạt kết quả tốt, xua đuổi tà vận, cầu may mắn tiền tài và thể hiện sự quyền uy, địa vị của mình.

Quả Cầu Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng - 4,04Kg - M2908404

18,320,000đ

Kích thước: 27/ 14.5 cm (cao /đường kính) Trọng lượng: 4.04 kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên Tặng kèm: 01 đế gỗ tiêu chuẩn + Giấy kiểm định chất lượng đá Khuyến nghị mua giá: 19.022.000đ để nhận đầy đủ phụ kiện gồm: Đế đèn vuông 15cm (2826) Hộp nhung cao cấp Túi giấy sang trọng Giấy kiểm định chất lượng đá Dầu dưỡng cho đá - Giúp đá luôn bóng đẹp Thiệp tặng quà

Hiển thị 1 - 44 / 84 kết quả

Quả cầu thạch anh trắng được chế tác 100% từ đá thạch anh trắng tự nhiên (pha lê). Bi cầu mang vẻ đẹp sang trọng, tinh tế của loại đá thạch anh đế vương cùng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Đây là vật phẩm phong thủy không thể thiếu của chủ nhân mệnh Thủy, mệnh Kim trên con đường sự nghiệp công danh.

Mời quý khách hàng cùng đá phong thủy An Phát tìm hiểu kỹ hơn về tác dụng, ý nghĩa của quả cầu thạch anh trắng cũng như cách lựa chọn, trưng bày quả cầu thạch anh trắng sao cho hiệu quả nhất. 

Tác dụng, ý nghĩa của quả cầu thạch anh trắng

Quả Cầu Thạch Anh Trắng

Quả cầu thạch anh trắng mang vẻ đẹp sang trọng quý phái của loại “đá thạch anh đế vương” cùng năng lượng vô cùng mạnh mẽ

Thạch anh trắng được mệnh danh là “thạch anh đế vương”, là một trong 6 loại đá thạch anh được sử dụng phổ biến trong phong thủy và y học hiện nay. Theo nghiên cứu, đá thạch anh trắng có tần số rung động rất cao, cộng hưởng mạnh mẽ với các nguồn năng lượng khác trong vũ trụ, có khả năng điều hòa trường khí, hóa giải khí xấu, thu hút những năng lượng dương tích cực tới với không gian. 

Từ xa xưa, người ta còn gọi thạch anh trắng là “bậc thầy chữa lành” bởi khả năng khuếch đại các năng lượng tích cực, tác động tới ý nghĩ của con người, giúp chữa lành những tổn thương do năng lượng tiêu cực gây ra, đem tới cho con người sức khỏe, sự bình an, may mắn và tài lộc.

Ý nghĩa của quả cầu thạch anh trắng với sức khỏe

Theo y học, đá thạch anh trắng có khả năng cản bớt những từ trường xấu tác động lên cơ thể, thúc đẩy sự hoạt động của não bộ, tăng cường độ tập trung. 

Bởi vậy, quả cầu thạch anh trắng có thể xem như một linh vật bảo vệ, thanh tẩy không gian, che chở con người khỏi những từ trường âm xấu, đem lại sự cân bằng cho tâm hồn và cơ thể, hỗ trợ tốt cho hệ tuần hoàn. 

Ý nghĩa quả cầu thạch anh trắng trong phong thủy

Quả Cầu Thạch Anh Trắng

Quả cầu thạch anh trắng giúp thanh tẩy không gian, thu hút những năng lượng tích cực và may mắn tới cho chủ nhân

Không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân đã dùng thạch anh trắng để rải nền nhà, rải mộ giúp trấn trạch an gia. Đó là bởi đá thạch anh trắng trong phong thủy được coi như “lá bùa hộ mệnh” bảo hộ bình an cho con người trước tà ma, xui rủi, nói cách khác là những năng lượng âm xấu, các loại từ trường xấu, ác xạ gây ra bệnh tật, xui rủi cho con người. 

Quả cầu thạch anh trắng với hình dáng khối cầu – là hình dáng đặc biệt trong phong thủy có thể hóa giải năng lượng xấu, thu hút, điều chuyển năng lượng giúp tạo sinh khí tốt cho không gian sống và làm việc của con người, đem tới cho chủ nhân may mắn, tài vận hanh thông, giảm căng thẳng mệt mỏi để nâng cao hiệu quả công việc. 

Những vị tiên tri cổ đại hoặc các vị Lạt ma Tây Tạng cũng dùng những quả cầu chế tác từ đá thạch anh tự nhiên, bởi chúng mang năng lượng tinh khiết, giúp ổn định trí lực, khai sáng trí tuệ. 

Xem thêm: Trụ đá thạch anh trắng

Cách chọn quả cầu thạch anh trắng hợp với chủ nhân

Quả Cầu Thạch Anh Trắng

Quả cầu thạch anh trắng sẽ là vật phẩm phong thủy phù hợp nhất với chủ nhân mệnh Kim và mệnh Thủy

Theo ngũ hành, quả cầu mang màu trắng từ trong suốt tới trắng đục, đây là màu thuộc hành Kim. Do đó, quả cầu thạch anh trắng sẽ là vật phẩm phong thủy phù hợp nhất với chủ nhân mệnh Kim và mệnh Thủy.

Người thuộc mệnh Kim có năm sinh: 1932 và 1933; 1940 và 1941; 1954 và 1955; 1962 và 1963; 1970 và 1971; 1984 và 1985; 1992 và 1993, 2000 và 2001; 2014 và 2015.

Người thuộc mệnh Thủy có năm sinh: 1944 và 1945, 1952 và 1953; 1966 và 1967; 1974 và 1975; 1982 và 1983; 1996 và 1997; 2004 và 2005; 2012 và 2013.

Bên cạnh đó, đá thạch anh trắng còn hợp với các tuổi: Tân Tỵ; Canh Thìn; Quý Dậu; Giáp Tý; Nhâm Dậu; Canh Tuất; Ất Sửu; Nhâm Dần; Quý Mão; Giáp Ngọ; Ất Mùi…

Theo chiêm tinh Tây phương, Thạch anh trắng sẽ phù hợp với những ai có cung mặt trời thuộc Ma Kết (22/12-19/01); Sư Tử (23/07-22/08); và Xử Nữ (23/08-22/09).

Xem thêm: Quả cầu phong thủy mệnh hỏa

Hướng dẫn bài trí quả cầu thạch anh trắng

Để quả cầu thạch anh trắng phát huy công năng tốt nhất, khi bài trí, quý khách hàng nên lưu ý một số điểm sau:

 • Bài trí tại góc tài lộc để tăng vượng khí, sinh tài
 • Bài trí trên bàn làm việc phía tay trái giúp giảm bớt phóng xạ từ máy tính và thu hút tài lộc.
 • Hướng bài trí phù hợp của đá thạch anh trắng là hướng Tây của không gian.
 • Không nên đặt quả cầu ở góc nhọn trong phòng, gần bếp, giữa đường đi hoặc những nơi nhiều sát khí.
 • Không đặt quả cầu ở những nơi tăm tối, ẩm thấp, thiếu sáng hoặc bị che chắn bởi các vật dụng khác.
 • Không đặt ở những nơi dễ bị rơi đổ, va quệt bởi quả cầu phong thủy bị rơi vỡ sẽ gây ra điềm xui.  

Xem thêm:  Cóc 3 chân ngậm đồng tiền           

Giá quả cầu thạch anh trắng

Hiện nay, giá của quả cầu thạch anh trắng trên thị trường tương đối đa dạng tùy thuộc với kích cỡ, chất lượng và đơn vị bán. Tại Đá Phong thủy An Phát, toàn bộ quả cầu từ đá thạch anh trắng đều được chế tác trực tiếp tại xưởng đá của chúng tôi, đem đến cho khách hàng mức giá xuất xưởng không qua bất cứ đơn vị trung gian nào, tốt nhất thị trường. 

Sau đây, quý khách hàng có thể tham khảo mức giá của một số sản phẩm quả cầu thạch anh tại An Phát theo bảng sau:

Sản phẩm 

Giá tham khảo

Quả cầu thạch anh trắng 0.3kg

650,000 vnđ

Quả cầu thạch anh trắng 0.5kg

1,400,000 vnđ

Quả cầu thạch anh trắng 0.84kg

2,352,000 vnđ

Quả cầu thạch anh trắng 0.97kg

2,425,000 vnđ

Quả cầu thạch anh trắng 1.18kg

1,060,000 vnđ

Quả cầu thạch anh trắng 1.2kg

3,360,000 vnđ

Quả cầu thạch anh trắng 1.39kg

3,475,000 vnđ

Quả cầu thạch anh trắng 1.71kg

3,570,000 vnđ

Quả cầu thạch anh trắng 5.77kg

5,800,000 vnđ

Quả cầu thạch anh trắng 15.52kg

13,200,000 vnđ

Quả cầu thạch anh trắng 26kg

22.500.000 vnđ

 

Để nhận được báo giá chi tiết nhất cũng như tư vấn cách chọn sản phẩm phù hợp, quý khách hàng vui lòng liên hệ An Phát theo hotline: 096.2631.862 hoặc 097. 918. 0110.

Đá phong thuỷ An Phát - cung cấp vật phẩm phong thuỷ uy tín, giá rẻ

Quả Cầu Thạch Anh Trắng

Tại Đá Phong thủy An Phát, toàn bộ quả cầu từ đá thạch anh trắng đều được chế tác trực tiếp tại xưởng với giá tốt nhất.

Với lợi thế là sở hữu xưởng chế tác và hệ thống kho quy mô lớn, Đá Phong thủy An Phát tự hào là tổng kho phân phối và cung cấp các sản phẩm quả cầu đá phong thủy và vật phẩm phong thủy lớn nhất cả nước.

Tại An Phát, không chỉ có quả cầu thạch anh trắng, thạch anh hồng, tím, vàng… còn có hàng ngàn loại quả cầu phong thủy khác từ đá núi lửa, đá canxit, đá lông công, đá fluorite… và nhiều loại đá quý khác.

Lựa chọn Đá phong thủy An Phát, quý khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích như:

 • Mẫu mã đa dạng, chủng loại phong phú, đủ kích cỡ theo yêu cầu
 • 100% sản phẩm chế tác từ đá quý tự nhiên, có giấy kiểm định chất lượng
 • Giá xuất xưởng tốt nhất thị trường, không qua bất cứ đơn vị trung gian nào
 • Chế tác theo yêu cầu
 • Giao hàng tận nơi
 • Cung cấp đầy đủ hóa đơn GTGT cho khách hàng có nhu cầu
 • Được kiểm tra sản phẩm kỹ càng trước khi giao nhận

Bên cạnh đó, khách hàng còn được tư vấn cách chọn sản phẩm phong thủy, cách trưng bày, khai quang, nạp năng lượng chuẩn chỉnh từ những cố vấn am hiểu phong thủy, giúp quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.

Xem thêm: Quả cầu thạch anh vàng

Mọi thông tin cần tư vấn thêm, quý khách liên hệ với An Phát theo đia chỉ:

ĐÁ PHONG THỦY AN PHÁT

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, p. Thịnh Liệt, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

Điện thoại: 096.2631.862 097. 918. 0110

Website: https://daphongthuyanphat.com

Đã thêm vào giỏ hàng